BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

JAGER

Účinná látka

Charakteristika

Další obchodní jméno přípravku Kaiso Sorbie.
Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 12 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců5 m.

DO:
- Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
- Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (větší nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 12 m.

Doporučení

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

bez redukce

tryska50 %

tryska75 %

tryska90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

Řepka obilniny, brambor, cukrovka, řepa krmná, peluška, hrách cibule, hořčice, kukuřice

12

6

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]

Řepka obilniny, brambor, cukrovka, řepa krmná, peluška, hrách cibule, hořčice, kukuřice

5

5

0

0

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 12 m.

Přípravu aplikační kapaliny (postřikové jíchy) provádějte ve venkovních prostorách s dostatečným přísunem čerstvého vzduchu.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Vstup na ošetřený pozemek je možný druhý den po aplikaci.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Mšice podle signalizace 14 0,15 kg 200–400 l max. 1×, mšice jako přenašeči viróz, brambory sadbové a konzumní
Cibule Saví škůdci podle signalizace 28 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Cukrovka Saví škůdci podle signalizace 28 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Cukrovka Žraví škůdci podle signalizace 28 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Hořčice Saví škůdci podle signalizace 56 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Hořčice Žraví škůdci podle signalizace 56 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Hrách Saví škůdci podle signalizace 7 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Hrách Žraví škůdci podle signalizace 7 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Ječmen jarní Kohoutek černý podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Ječmen jarní Mšice 55–71 BBCH, podle signalizace AT 0,1-0,15 kg 200–400 l max. 1×
Ječmen jarní Mšice podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×, mšice jako přenašeči viróz
Ječmen jarní Obaleč obilní podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Ječmen jarní Kněžice obilná podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý Kněžice obilná podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý Kohoutek černý podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý Mšice 55–71 BBCH, podle signalizace AT 0,1-0,15 kg 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý Mšice podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×, mšice jako přenašeči viróz
Ječmen ozimý Obaleč obilní podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Kukuřice Bzunka ječná 11–13 BBCH, podle signalizace AT 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Oves jarní Obaleč obilní podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Oves jarní Kněžice obilná podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Oves jarní Kohoutek černý podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Oves jarní Mšice podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×, mšice jako přenašeči viróz
Oves jarní Mšice 55–71 BBCH, podle signalizace AT 0,1-0,15 kg 200–400 l max. 1×
Oves ozimý Mšice 55–71 BBCH, podle signalizace AT 0,1-0,15 kg 200–400 l max. 1×
Oves ozimý Obaleč obilní podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Oves ozimý Kněžice obilná podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Oves ozimý Kohoutek černý podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Oves ozimý Mšice podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×, mšice jako přenašeči viróz
Peluška Žraví škůdci podle signalizace 7 0,15 kg 200–400 l max. 1×, semenné porosty
Peluška Saví škůdci podle signalizace 7 0,15 kg 200–400 l max. 1×, semenné porosty
Peluška Saví škůdci podle signalizace 7 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Peluška Žraví škůdci podle signalizace 7 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Proso Mšice 55–71 BBCH, podle signalizace AT 0,1-0,15 kg 200–400 l max. 1×
Pšenice jarní Mšice 55–71 BBCH, podle signalizace AT 0,1-0,15 kg 200–400 l max. 1×
Pšenice jarní Mšice podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×, mšice jako přenašeči viróz
Pšenice jarní Obaleč obilní podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Pšenice jarní Kněžice obilná podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Pšenice jarní Kohoutek černý podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Mšice podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×, mšice jako přenašeči viróz
Pšenice ozimá Mšice 55–71 BBCH, podle signalizace AT 0,1-0,15 kg 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Obaleč obilní podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Kněžice obilná podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Kohoutek černý podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Řepa krmná Žraví škůdci podle signalizace 28 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Řepa krmná Saví škůdci podle signalizace 28 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, jarní Krytonosec řepkový 30–35 BBCH, podle signalizace AT 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, jarní Bejlomorka kapustová 60–65 BBCH, podle signalizace AT 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, jarní Krytonosec šešulový 60–65 BBCH, podle signalizace AT 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, jarní Blýskáček řepkový 50–55 BBCH, podle signalizace AT 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, jarní Mšice podle signalizace 56 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, jarní Dřepčík olejkový podle signalizace 56 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, jarní Krytonosec čtyřzubý 30–35 BBCH, podle signalizace AT 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Mšice podle signalizace 56 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Dřepčík olejkový podle signalizace 56 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Krytonosec čtyřzubý 30–35 BBCH, podle signalizace AT 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Krytonosec řepkový 30–35 BBCH, podle signalizace AT 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Bejlomorka kapustová 60–65 BBCH, podle signalizace AT 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Krytonosec šešulový 60–65 BBCH, podle signalizace AT 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Blýskáček řepkový 50–55 BBCH, podle signalizace AT 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Tritikale jarní Obaleč obilní podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Tritikale jarní Kněžice obilná podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Tritikale jarní Kohoutek černý podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Tritikale jarní Mšice podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×, mšice jako přenašeči viróz
Tritikale jarní Mšice 55–71 BBCH, podle signalizace AT 0,1-0,15 kg 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Mšice 55–71 BBCH, podle signalizace AT 0,1-0,15 kg 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Obaleč obilní podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Kněžice obilná podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Kohoutek černý podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Mšice podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×, mšice jako přenašeči viróz
Žito jarní Mšice podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×, mšice jako přenašeči viróz
Žito jarní Obaleč obilní podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Žito jarní Kněžice obilná podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Žito jarní Kohoutek černý podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Žito jarní Mšice 55–71 BBCH, podle signalizace AT 0,1-0,15 kg 200–400 l max. 1×
Žito ozimé Mšice podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×, mšice jako přenašeči viróz
Žito ozimé Mšice 55–71 BBCH, podle signalizace AT 0,1-0,15 kg 200–400 l max. 1×
Žito ozimé Obaleč obilní podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Žito ozimé Kněžice obilná podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Žito ozimé Kohoutek černý podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×
detail