BASF
BASF
BASF

AGRA

VAZTAK ACTIVE

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe2:
- Za účelem ochrany vodních organismů přípravek neaplikujte na svažitých pozemcích (se sklonem větším než 3 stupně svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod méně než 30 m.(Platí pro aplikaci do kukuřice, brukvovité zeleniny, řepky, hořčice a bramboru)
- Za účelem ochrany vodních organismů přípravek neaplikujte na svažitých pozemcích (se sklonem větším než 3 stupně), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod méně než 8 m.(Platí pro aplikaci do vinné révy, hrachu, bobu a ozimých obilovin)
- Za účelem ochrany vodních organismů přípravek neaplikujte na svažitých pozemcích (se sklonem větším než 3 stupně), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod méně než 20 m.(Platí pro aplikaci do lnu)

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 8 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 4 m vzhledem k povrchové vodě. (Platí pro aplikaci do bramboru, hrachu, bobu, ozimých a jarních obilovin)
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 20 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze krátit ochrannou vzdálenost na 8 m a při 75 % a 90 % redukci pak na 4 m vzhledem k povrchové vodě.(Platí pro aplikaci do lnu)
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 10 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 4 m vzhledem k povrchové vodě.(Platí pro aplikaci do jarní řepky a hořčice)
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 14 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 8 m a při 75 % a 90 % redukci pak na 4 m vzhledem k povrchové vodě.(Platí pro aplikaci do vojtěšky)
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 20 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 10 m, při 75 % redukci na 6 m a při 90 % redukci pak na 4 m vzhledem k povrchové vodě.(Platí pro aplikaci do kukuřice)
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřené ochranného pásma 20 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 8 m a při 75 % a 90 % redukci pak na 4 m vzhledem k povrchové vodě.(Platí pro aplikaci do brukvovité zeleniny)
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 10 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 5 m a při 75 % a 90 % pak na 4 m vzhledem k povrchové vodě.(Platí pro aplikaci do ozimé řepky)

Doporučení

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní nebo jde o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžadují.

Termín aplikace: podle signalizace, od začátku výskytu

Nejvyšší počet aplikací v roce:

- 2× v bramborách, bobu, v hrachu na zrno, ve lnu (dřepčíci), v semenných porostech řepky olejky, hořčice bílé a zeleniny brukvovité, v brukvovité zelenině (jen vytvářející růžice a hlávky), v semenných porostech ředkvičky a v obilninách

- 1× v ostatních plodinách

Aplikační dávka vody: 200–600 l vody/ha (polní plodiny, zelenina); 200–1000 l vody/ha (prostorové plodiny)

Preventivní postřik klád na skládkách proti lýkožroutu smrkovému, proti ostatním kůrovcům a proti dřevokazu čárkovanému se provádí zpravidla zádovým postřikovačem - spotřeba aplikační kapaliny: 5 l/m3.

Preventivní máčení zelených částí sazenic jehličnanů se provádí proti klikorohu borovému - spotřeba aplikační kapaliny: 20 l/1000 sazenic.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem anebo rosením schválenými postřikovači a nebo rosiči.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu pyretroidu (alfa-cypermetrin, beta-cyflutrin, bifentrin, deltametrin, cypermethrin, etofenprox, lambda-cyhalotrin, zeta-cypermetrin a další) po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanizmem účinku.

S ohledem na ochranu necílových členovců je VYLOUČENO ošetření okrasných a lesních dřevin přípravkem Vaztak Active (s výjimkou asanace dřevin a máčení, preventivně).

Při aplikaci do kukuřice, brukvovité zeleniny, řepky, hořčice a bramboru: SPe2: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3°svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m.

Při aplikaci do lnu: SPe2: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3°svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m.

Při aplikaci do vinné révy, hrachu, bobu a ozimých obilnin: SPe2: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3°svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 8 m.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Po skončení práce, až do odložení ochranného/pracovního oděvu a dalších OOPP a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte. Postřik nesmí zasáhnout sousední necílové porosty.

Při aplikaci přípravku postřikem na dřeviny rostoucí v místech navštěvovaných širokou veřejností je nutné zajistit vyloučení veřejnosti z takto ošetřovaných prostor.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
kukuřice
20
10
6
4
brukvovitá zelenina
20
8
4
4
vojtěška
14
8
4
4
řepka ozimá
10
5
4
4
řepka jarní, hořčice
10
4
4
4
len
20
8
4
4
hrách, bob, brambor, jarní a ozimé obilniny
8
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]
vinná réva
15
10
5
5
kukuřice
NELZE
15
10
3
brukvovitá zelenina a len
30
10
3
3
hořčice a řepka
30
10
3
0
vojtěška, hrách, bob, brambor, jarní a ozimé obilniny
10
5
3
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Bob Třásněnka hrachová podle signalizace, od začátku výskytu 7 0,25 l max. 2×, pouze bob na zrno
Bob Mšice podle signalizace, od začátku výskytu 7 0,2 l max. 2×, pouze bob na zrno
Borovice Kůrovci preventivně AT 0,6 % max. 1×
Borovice Kůrovci asanace a příprava lapáků AT 1 % max. 1×
Brambor Mandelinka bramborová podle signalizace, od začátku výskytu 14 0,25 l max. 2×
Brukvovitá zelenina Pilatka řepková podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,3 l max. 2×, pouze semenné porosty
Brukvovitá zelenina Blýskáček řepkový podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,2 l max. 2×, pouze semenné porosty
Brukvovitá zelenina Housenky podle signalizace, od začátku výskytu 10 0,3 l max. 2×, pouze zelenina brukvovitá vytvářející růžice a hlávky
Brukvovitá zelenina Krytonosec řepkový podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,3 l max. 2×, pouze semenné porosty
Brukvovitá zelenina Krytonosec čtyřzubý podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,3 l max. 2×, pouze semenné porosty
Hořčice Krytonosec řepkový podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,3 l max. 2×, pouze hořčice bílá semenné porosty
Hořčice Blýskáček řepkový podle signalizace, od začátku výskytu 49 0,2 l max. 2×, pouze hořčice bílá
Hořčice Krytonosec čtyřzubý podle signalizace, od začátku výskytu 49 0,3 l max. 2×, pouze hořčice bílá
Hořčice Krytonosec čtyřzubý podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,3 l max. 2×, pouze hořčice bílá semenné porosty
Hořčice Blýskáček řepkový podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,2 l max. 2×, pouze hořčice bílá semenné porosty
Hořčice Pilatka řepková podle signalizace, od začátku výskytu 49 0,3 l max. 2×, pouze hořčice bílá
Hořčice Pilatka řepková podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,3 l max. 2×, pouze hořčice bílá semenné porosty
Hořčice Krytonosec řepkový podle signalizace, od začátku výskytu 49 0,3 l max. 2×, pouze hořčice bílá
Hrách Obaleč hrachový podle signalizace, od začátku výskytu 10 0,25 l max. 2×, pouze hrách na zrno
Ječmen jarní Mšice podle signalizace, od začátku výskytu 35 0,2 l max. 2×
Ječmen jarní Kohoutek černý podle signalizace, od začátku výskytu 35 0,2 l max. 2×
Ječmen jarní Kohoutek modrý podle signalizace, od začátku výskytu 35 0,2 l max. 2×
Ječmen jarní Bejlomorka sedlová podle signalizace, od začátku výskytu 35 0,2 l max. 2×
Ječmen ozimý Kohoutek černý podle signalizace, od začátku výskytu 35 0,2 l max. 2×
Ječmen ozimý Kohoutek modrý podle signalizace, od začátku výskytu 35 0,2 l max. 2×
Ječmen ozimý Bejlomorka sedlová podle signalizace, od začátku výskytu 35 0,2 l max. 2×
Ječmen ozimý Mšice podle signalizace, od začátku výskytu 35 0,2 l max. 2×
Jehličnany - výsadby Dřevokaz čárkovaný preventivně AT 2 % max. 1×
Jehličnany - výsadby Dřevokaz čárkovaný asanace AT 4 % max. 1×
Jehličnany - výsadby Klikoroh borový máčení AT 1 % max. 1×
Kapusta Blýskáček řepkový podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,2 l max. 2×, pouze semenné porosty
Kapusta Krytonosec čtyřzubý podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,3 l max. 2×, pouze semenné porosty
Kapusta Pilatka řepková podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,3 l max. 2×, pouze semenné porosty
Kapusta Krytonosec řepkový podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,3 l max. 2×, pouze semenné porosty
Kedluben Pilatka řepková podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,3 l max. 2×, pouze semenné porosty
Kedluben Blýskáček řepkový podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,2 l max. 2×, pouze semenné porosty
Kedluben Krytonosec řepkový podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,3 l max. 2×, pouze semenné porosty
Kedluben Krytonosec čtyřzubý podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,3 l max. 2×, pouze semenné porosty
Kukuřice Zavíječ kukuřičný podle signalizace, od začátku výskytu 84 0,6 l max. 2×, pouze kukuřice setá na zrno
Květák Blýskáček řepkový podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,2 l max. 2×, pouze semenné porosty
Květák Krytonosec řepkový podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,3 l max. 2×, pouze semenné porosty
Květák Krytonosec čtyřzubý podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,3 l max. 2×, pouze semenné porosty
Květák Pilatka řepková podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,3 l max. 2×, pouze semenné porosty
Len Třásněnka lnová podle signalizace, od začátku výskytu 56* 0,5 l max. 1×, * OL pro len k potravinářským účelům
Len Dřepčík lnový podle signalizace, od začátku výskytu 49* 0,3 l max. 2×, * OL pro len k potravinářským účelům
Modřín Kůrovci asanace a příprava lapáků AT 1 % max. 1×
Modřín Kůrovci preventivně AT 0,6 % max. 1×
Okrasné dřeviny Kůrovci asanace a příprava lapáků AT 1 % max. 1×, pouze listnaté dřeviny okrasné
Okrasné dřeviny Kůrovci preventivně AT 0,6 % max. 1×, pouze listnaté dřeviny okrasné
Pšenice jarní Kohoutek modrý podle signalizace, od začátku výskytu 21 0,2 l max. 2×
Pšenice jarní Bejlomorka sedlová podle signalizace, od začátku výskytu 21 0,2 l max. 2×
Pšenice jarní Mšice podle signalizace, od začátku výskytu 21 0,2 l max. 2×
Pšenice jarní Kohoutek černý podle signalizace, od začátku výskytu 21 0,2 l max. 2×
Pšenice ozimá Bejlomorka sedlová podle signalizace, od začátku výskytu 21 0,2 l max. 2×
Pšenice ozimá Mšice podle signalizace, od začátku výskytu 21 0,2 l max. 2×
Pšenice ozimá Kohoutek černý podle signalizace, od začátku výskytu 21 0,2 l max. 2×
Pšenice ozimá Kohoutek modrý podle signalizace, od začátku výskytu 21 0,2 l max. 2×
Réva vinná Obaleč mramorovaný podle signalizace, od začátku výskytu 21 0,02 % max. 2×
Réva vinná Obaleč jednopásý podle signalizace, od začátku výskytu 21 0,02 % max. 2×
Ředkvička Pilatka řepková podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,3 l max. 2×, pouze ředkvička semenné porosty
Řepka olejka, jarní Bejlomorka kapustová podle signalizace, od začátku výskytu 49 0,2 l max. 2×
Řepka olejka, jarní Pilatka řepková podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,3 l max. 2×, pouze semenné porosty
Řepka olejka, jarní Blýskáček řepkový podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,2 l max. 2×, pouze semenné porosty
Řepka olejka, jarní Pilatka řepková podle signalizace, od začátku výskytu 49 0,3 l max. 2×
Řepka olejka, jarní Krytonosec řepkový podle signalizace, od začátku výskytu 49 0,3 l max. 2×
Řepka olejka, jarní Krytonosec řepkový podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,3 l max. 2×, pouze semenné porosty
Řepka olejka, jarní Krytonosec šešulový podle signalizace, od začátku výskytu 49 0,2 l max. 2×
Řepka olejka, jarní Blýskáček řepkový podle signalizace, od začátku výskytu 49 0,2 l max. 2×
Řepka olejka, jarní Krytonosec čtyřzubý podle signalizace, od začátku výskytu 49 0,3 l max. 2×
Řepka olejka, jarní Krytonosec čtyřzubý podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,3 l max. 2×, pouze semenné porosty
Řepka olejka, ozimá Pilatka řepková podle signalizace, od začátku výskytu 49 0,3 l max. 2×
Řepka olejka, ozimá Krytonosec šešulový podle signalizace, od začátku výskytu 49 0,2 l max. 2×
Řepka olejka, ozimá Krytonosec řepkový podle signalizace, od začátku výskytu 49 0,3 l max. 2×
Řepka olejka, ozimá Krytonosec řepkový podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,3 l max. 2×, pouze semenné porosty
Řepka olejka, ozimá Bejlomorka kapustová podle signalizace, od začátku výskytu 49 0,2 l max. 2×
Řepka olejka, ozimá Krytonosec čtyřzubý podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,3 l max. 2×, pouze semenné porosty
Řepka olejka, ozimá Blýskáček řepkový podle signalizace, od začátku výskytu 49 0,2 l max. 2×
Řepka olejka, ozimá Krytonosec čtyřzubý podle signalizace, od začátku výskytu 49 0,3 l max. 2×
Řepka olejka, ozimá Pilatka řepková podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,3 l max. 2×, pouze semenné porosty
Řepka olejka, ozimá Blýskáček řepkový podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,2 l max. 2×, pouze semenné porosty
Smrk Lýkožrout smrkový preventivně AT 0,6 % max. 1×
Smrk Kůrovci preventivně AT 0,6 % max. 1×, ostatní kůrovci na smrku
Smrk Lýkožrout smrkový asanace AT 1 % max. 1×
Smrk Kůrovci asanace AT 1 % max. 1×, ostatní kůrovci na smrku
Tritikale ozimé Mšice do začátku kvetení, BBCH 50 21 0,2 l max. 2×
Tritikale ozimé Kohoutek černý do začátku kvetení, BBCH 50 21 0,2 l max. 2×
Tritikale ozimé Kohoutek modrý do začátku kvetení, BBCH 50 21 0,2 l max. 2×
Tritikale ozimé Bejlomorka sedlová do začátku kvetení, BBCH 50 21 0,2 l max. 2×
Vojtěška Třásněnky podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,4 l max. 1×
Vojtěška Klopušky podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,4 l max. 1×, pouze vojtěška semenné porosty
Zelí Krytonosec řepkový podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,3 l max. 2×, pouze semenné porosty
Zelí Krytonosec čtyřzubý podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,3 l max. 2×, pouze semenné porosty
Zelí Pilatka řepková podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,3 l max. 2×, pouze semenné porosty
Zelí Blýskáček řepkový podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,2 l max. 2×, pouze semenné porosty
Žito ozimé Bejlomorka sedlová podle signalizace, od začátku výskytu 21 0,2 l max. 2×
Žito ozimé Mšice podle signalizace, od začátku výskytu 21 0,2 l max. 2×
Žito ozimé Kohoutek černý podle signalizace, od začátku výskytu 21 0,2 l max. 2×
Žito ozimé Kohoutek modrý podle signalizace, od začátku výskytu 21 0,2 l max. 2×
detail