Chemap Agro s.r.o.

VAZTAK ACTIVE

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe2:
- Za účelem ochrany vodních organismů přípravek neaplikujte na svažitých pozemcích (se sklonem větším než 3 stupně svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod méně než 30 m.(Platí pro aplikaci do kukuřice, brukvovité zeleniny, řepky, hořčice a bramboru)
- Za účelem ochrany vodních organismů přípravek neaplikujte na svažitých pozemcích (se sklonem větším než 3 stupně), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod méně než 8 m.(Platí pro aplikaci do vinné révy, hrachu, bobu a ozimých obilovin)
- Za účelem ochrany vodních organismů přípravek neaplikujte na svažitých pozemcích (se sklonem větším než 3 stupně), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod méně než 20 m.(Platí pro aplikaci do lnu)

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 8 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 4 m vzhledem k povrchové vodě. (Platí pro aplikaci do bramboru, hrachu, bobu, ozimých a jarních obilovin)
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 20 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze krátit ochrannou vzdálenost na 8 m a při 75 % a 90 % redukci pak na 4 m vzhledem k povrchové vodě.(Platí pro aplikaci do lnu)
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 10 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 4 m vzhledem k povrchové vodě.(Platí pro aplikaci do jarní řepky a hořčice)
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 14 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 8 m a při 75 % a 90 % redukci pak na 4 m vzhledem k povrchové vodě.(Platí pro aplikaci do vojtěšky)
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 20 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 10 m, při 75 % redukci na 6 m a při 90 % redukci pak na 4 m vzhledem k povrchové vodě.(Platí pro aplikaci do kukuřice)
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřené ochranného pásma 20 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 8 m a při 75 % a 90 % redukci pak na 4 m vzhledem k povrchové vodě.(Platí pro aplikaci do brukvovité zeleniny)
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 10 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 5 m a při 75 % a 90 % pak na 4 m vzhledem k povrchové vodě.(Platí pro aplikaci do ozimé řepky)

Doporučení

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní nebo jde o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžadují.

Termín aplikace: podle signalizace, od začátku výskytu

Nejvyšší počet aplikací v roce:

- 2× v bramborách, bobu, v hrachu na zrno, ve lnu (dřepčíci), v semenných porostech řepky olejky, hořčice bílé a zeleniny brukvovité, v brukvovité zelenině (jen vytvářející růžice a hlávky), v semenných porostech ředkvičky a v obilninách

- 1× v ostatních plodinách

Aplikační dávka vody: 200–600 l vody/ha (polní plodiny, zelenina); 200–1000 l vody/ha (prostorové plodiny)

Preventivní postřik klád na skládkách proti lýkožroutu smrkovému, proti ostatním kůrovcům a proti dřevokazu čárkovanému se provádí zpravidla zádovým postřikovačem - spotřeba aplikační kapaliny: 5 l/m3.

Preventivní máčení zelených částí sazenic jehličnanů se provádí proti klikorohu borovému - spotřeba aplikační kapaliny: 20 l/1000 sazenic.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem anebo rosením schválenými postřikovači a nebo rosiči.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu pyretroidu (alfa-cypermetrin, beta-cyflutrin, bifentrin, deltametrin, cypermethrin, etofenprox, lambda-cyhalotrin, zeta-cypermetrin a další) po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanizmem účinku.

S ohledem na ochranu necílových členovců je VYLOUČENO ošetření okrasných a lesních dřevin přípravkem Vaztak Active (s výjimkou asanace dřevin a máčení, preventivně).

Při aplikaci do kukuřice, brukvovité zeleniny, řepky, hořčice a bramboru: SPe2: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3°svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m.

Při aplikaci do lnu: SPe2: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3°svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m.

Při aplikaci do vinné révy, hrachu, bobu a ozimých obilnin: SPe2: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3°svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 8 m.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Po skončení práce, až do odložení ochranného/pracovního oděvu a dalších OOPP a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte. Postřik nesmí zasáhnout sousední necílové porosty.

Při aplikaci přípravku postřikem na dřeviny rostoucí v místech navštěvovaných širokou veřejností je nutné zajistit vyloučení veřejnosti z takto ošetřovaných prostor.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
kukuřice
20
10
6
4
brukvovitá zelenina
20
8
4
4
vojtěška
14
8
4
4
řepka ozimá
10
5
4
4
řepka jarní, hořčice
10
4
4
4
len
20
8
4
4
hrách, bob, brambor, jarní a ozimé obilniny
8
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]
vinná réva
15
10
5
5
kukuřice
NELZE
15
10
3
brukvovitá zelenina a len
30
10
3
3
hořčice a řepka
30
10
3
0
vojtěška, hrách, bob, brambor, jarní a ozimé obilniny
10
5
3
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Bob Mšice podle signalizace, od začátku výskytu 7 0,2 l max. 2×, pouze bob na zrno
Bob Třásněnka hrachová podle signalizace, od začátku výskytu 7 0,25 l max. 2×, pouze bob na zrno
Borovice Kůrovci asanace a příprava lapáků AT 1 % max. 1×
Borovice Kůrovci preventivně AT 0,6 % max. 1×
Brambor Mandelinka bramborová podle signalizace, od začátku výskytu 14 0,25 l max. 2×
Brukvovitá zelenina Krytonosec čtyřzubý podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,3 l max. 2×, pouze semenné porosty
Brukvovitá zelenina Pilatka řepková podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,3 l max. 2×, pouze semenné porosty
Brukvovitá zelenina Blýskáček řepkový podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,2 l max. 2×, pouze semenné porosty
Brukvovitá zelenina Housenky podle signalizace, od začátku výskytu 10 0,3 l max. 2×, pouze zelenina brukvovitá vytvářející růžice a hlávky
Brukvovitá zelenina Krytonosec řepkový podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,3 l max. 2×, pouze semenné porosty
Hořčice Krytonosec řepkový podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,3 l max. 2×, pouze hořčice bílá semenné porosty
Hořčice Blýskáček řepkový podle signalizace, od začátku výskytu 49 0,2 l max. 2×, pouze hořčice bílá
Hořčice Krytonosec čtyřzubý podle signalizace, od začátku výskytu 49 0,3 l max. 2×, pouze hořčice bílá
Hořčice Krytonosec čtyřzubý podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,3 l max. 2×, pouze hořčice bílá semenné porosty
Hořčice Blýskáček řepkový podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,2 l max. 2×, pouze hořčice bílá semenné porosty
Hořčice Pilatka řepková podle signalizace, od začátku výskytu 49 0,3 l max. 2×, pouze hořčice bílá
Hořčice Pilatka řepková podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,3 l max. 2×, pouze hořčice bílá semenné porosty
Hořčice Krytonosec řepkový podle signalizace, od začátku výskytu 49 0,3 l max. 2×, pouze hořčice bílá
Hrách Obaleč hrachový podle signalizace, od začátku výskytu 10 0,25 l max. 2×, pouze hrách na zrno
Ječmen jarní Bejlomorka sedlová podle signalizace, od začátku výskytu 35 0,2 l max. 2×
Ječmen jarní Mšice podle signalizace, od začátku výskytu 35 0,2 l max. 2×
Ječmen jarní Kohoutek černý podle signalizace, od začátku výskytu 35 0,2 l max. 2×
Ječmen jarní Kohoutek modrý podle signalizace, od začátku výskytu 35 0,2 l max. 2×
Ječmen ozimý Mšice podle signalizace, od začátku výskytu 35 0,2 l max. 2×
Ječmen ozimý Kohoutek černý podle signalizace, od začátku výskytu 35 0,2 l max. 2×
Ječmen ozimý Kohoutek modrý podle signalizace, od začátku výskytu 35 0,2 l max. 2×
Ječmen ozimý Bejlomorka sedlová podle signalizace, od začátku výskytu 35 0,2 l max. 2×
Jehličnany - výsadby Dřevokaz čárkovaný preventivně AT 2 % max. 1×
Jehličnany - výsadby Dřevokaz čárkovaný asanace AT 4 % max. 1×
Jehličnany - výsadby Klikoroh borový máčení AT 1 % max. 1×
Kapusta Krytonosec řepkový podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,3 l max. 2×, pouze semenné porosty
Kapusta Blýskáček řepkový podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,2 l max. 2×, pouze semenné porosty
Kapusta Krytonosec čtyřzubý podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,3 l max. 2×, pouze semenné porosty
Kapusta Pilatka řepková podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,3 l max. 2×, pouze semenné porosty
Kedluben Krytonosec čtyřzubý podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,3 l max. 2×, pouze semenné porosty
Kedluben Pilatka řepková podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,3 l max. 2×, pouze semenné porosty
Kedluben Blýskáček řepkový podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,2 l max. 2×, pouze semenné porosty
Kedluben Krytonosec řepkový podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,3 l max. 2×, pouze semenné porosty
Kukuřice Zavíječ kukuřičný podle signalizace, od začátku výskytu 84 0,6 l max. 2×, pouze kukuřice setá na zrno
Květák Blýskáček řepkový podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,2 l max. 2×, pouze semenné porosty
Květák Krytonosec řepkový podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,3 l max. 2×, pouze semenné porosty
Květák Krytonosec čtyřzubý podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,3 l max. 2×, pouze semenné porosty
Květák Pilatka řepková podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,3 l max. 2×, pouze semenné porosty
Len Dřepčík lnový podle signalizace, od začátku výskytu 49* 0,3 l max. 2×, * OL pro len k potravinářským účelům
Len Třásněnka lnová podle signalizace, od začátku výskytu 56* 0,5 l max. 1×, * OL pro len k potravinářským účelům
Modřín Kůrovci asanace a příprava lapáků AT 1 % max. 1×
Modřín Kůrovci preventivně AT 0,6 % max. 1×
Okrasné dřeviny Kůrovci asanace a příprava lapáků AT 1 % max. 1×, pouze listnaté dřeviny okrasné
Okrasné dřeviny Kůrovci preventivně AT 0,6 % max. 1×, pouze listnaté dřeviny okrasné
Pšenice jarní Kohoutek modrý podle signalizace, od začátku výskytu 21 0,2 l max. 2×
Pšenice jarní Bejlomorka sedlová podle signalizace, od začátku výskytu 21 0,2 l max. 2×
Pšenice jarní Mšice podle signalizace, od začátku výskytu 21 0,2 l max. 2×
Pšenice jarní Kohoutek černý podle signalizace, od začátku výskytu 21 0,2 l max. 2×
Pšenice ozimá Kohoutek modrý podle signalizace, od začátku výskytu 21 0,2 l max. 2×
Pšenice ozimá Bejlomorka sedlová podle signalizace, od začátku výskytu 21 0,2 l max. 2×
Pšenice ozimá Mšice podle signalizace, od začátku výskytu 21 0,2 l max. 2×
Pšenice ozimá Kohoutek černý podle signalizace, od začátku výskytu 21 0,2 l max. 2×
Réva vinná Obaleč jednopásý podle signalizace, od začátku výskytu 21 0,02 % max. 2×
Réva vinná Obaleč mramorovaný podle signalizace, od začátku výskytu 21 0,02 % max. 2×
Ředkvička Pilatka řepková podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,3 l max. 2×, pouze ředkvička semenné porosty
Řepka olejka, jarní Krytonosec šešulový podle signalizace, od začátku výskytu 49 0,2 l max. 2×
Řepka olejka, jarní Blýskáček řepkový podle signalizace, od začátku výskytu 49 0,2 l max. 2×
Řepka olejka, jarní Krytonosec čtyřzubý podle signalizace, od začátku výskytu 49 0,3 l max. 2×
Řepka olejka, jarní Krytonosec čtyřzubý podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,3 l max. 2×, pouze semenné porosty
Řepka olejka, jarní Bejlomorka kapustová podle signalizace, od začátku výskytu 49 0,2 l max. 2×
Řepka olejka, jarní Pilatka řepková podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,3 l max. 2×, pouze semenné porosty
Řepka olejka, jarní Blýskáček řepkový podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,2 l max. 2×, pouze semenné porosty
Řepka olejka, jarní Pilatka řepková podle signalizace, od začátku výskytu 49 0,3 l max. 2×
Řepka olejka, jarní Krytonosec řepkový podle signalizace, od začátku výskytu 49 0,3 l max. 2×
Řepka olejka, jarní Krytonosec řepkový podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,3 l max. 2×, pouze semenné porosty
Řepka olejka, ozimá Blýskáček řepkový podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,2 l max. 2×, pouze semenné porosty
Řepka olejka, ozimá Pilatka řepková podle signalizace, od začátku výskytu 49 0,3 l max. 2×
Řepka olejka, ozimá Krytonosec šešulový podle signalizace, od začátku výskytu 49 0,2 l max. 2×
Řepka olejka, ozimá Krytonosec řepkový podle signalizace, od začátku výskytu 49 0,3 l max. 2×
Řepka olejka, ozimá Krytonosec řepkový podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,3 l max. 2×, pouze semenné porosty
Řepka olejka, ozimá Bejlomorka kapustová podle signalizace, od začátku výskytu 49 0,2 l max. 2×
Řepka olejka, ozimá Krytonosec čtyřzubý podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,3 l max. 2×, pouze semenné porosty
Řepka olejka, ozimá Blýskáček řepkový podle signalizace, od začátku výskytu 49 0,2 l max. 2×
Řepka olejka, ozimá Krytonosec čtyřzubý podle signalizace, od začátku výskytu 49 0,3 l max. 2×
Řepka olejka, ozimá Pilatka řepková podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,3 l max. 2×, pouze semenné porosty
Smrk Kůrovci asanace AT 1 % max. 1×, ostatní kůrovci na smrku
Smrk Lýkožrout smrkový preventivně AT 0,6 % max. 1×
Smrk Kůrovci preventivně AT 0,6 % max. 1×, ostatní kůrovci na smrku
Smrk Lýkožrout smrkový asanace AT 1 % max. 1×
Tritikale ozimé Bejlomorka sedlová do začátku kvetení, BBCH 50 21 0,2 l max. 2×
Tritikale ozimé Mšice do začátku kvetení, BBCH 50 21 0,2 l max. 2×
Tritikale ozimé Kohoutek černý do začátku kvetení, BBCH 50 21 0,2 l max. 2×
Tritikale ozimé Kohoutek modrý do začátku kvetení, BBCH 50 21 0,2 l max. 2×
Vojtěška Třásněnky podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,4 l max. 1×
Vojtěška Klopušky podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,4 l max. 1×, pouze vojtěška semenné porosty
Zelí Blýskáček řepkový podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,2 l max. 2×, pouze semenné porosty
Zelí Krytonosec řepkový podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,3 l max. 2×, pouze semenné porosty
Zelí Krytonosec čtyřzubý podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,3 l max. 2×, pouze semenné porosty
Zelí Pilatka řepková podle signalizace, od začátku výskytu AT 0,3 l max. 2×, pouze semenné porosty
Žito ozimé Bejlomorka sedlová podle signalizace, od začátku výskytu 21 0,2 l max. 2×
Žito ozimé Mšice podle signalizace, od začátku výskytu 21 0,2 l max. 2×
Žito ozimé Kohoutek černý podle signalizace, od začátku výskytu 21 0,2 l max. 2×
Žito ozimé Kohoutek modrý podle signalizace, od začátku výskytu 21 0,2 l max. 2×
Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Bayer CropScience
Sumi Agro s.r.o.
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018
DuPont
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
25%
6%
4%
17%
5%
42%
detail