Chemap Agro s.r.o.

Dřepčík lnový

Latinský název: Longitarsus parvulus (Paykul)
Slovenský název: Skočka ĺanová
Německý název: Lein Kohlerdfloh
Anglický název: Flax Flea Beetle
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Brouci - Coleoptera
Čeleď: Mandelinkovití - Chrysomelidae

Hostitelské rostliny

Len.

Škodlivost

Dospělci okusují děložní lístky vzcházejícího lnu. V listech vykusují drobné jamky, dírky a okénka. Larvy , které se vyvíjejí v půdě požírají kořeny. V červenci se líhne další generace dospělých brouků, kteří okusují stonky a tím zhoršují technologickou kvalitu lnu.

Hospodářský význam

Zhoršují technologickou kvalitu lnu. Při přemnožení významné ovlivňují vzcházení.

Popis

Dospělci dorůstají velikosti 1,2-1,6 mm. Mají dlouhá nitkovitá tykadla, a třetí pár je přizpůsoben skákání nadměrným vývinem. Zbarvení je leskle černé s nápadným tečkováním.

Larvy jsou bělavé, olygopodní, s hnědou hlavou a nohami.

Životní cyklus

Dospělci kladou vajíčka do půdy, kde se vyvíjí larvy. Během července se líhnou dospělci další generace, kteří přezimují a na jaře se živí na vzcházejících rostlinách.

Chemická ochrana

Insekticidní ochrana se provádí od fáze vzcházení do fáze stromečku.

Insekticidy

BESTSELLER 100 EC    |  CYPERKILL MAX  Koupit přípravek  |  DECIS MEGA  Koupit přípravek  |  KARATE se ZEON technologií 5 CS  Koupit přípravek  |  VAZTAK ACTIVE  Koupit přípravek  | 
detail