Chemap Agro s.r.o.

CYPERKILL MAX

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 9-12 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců 5 m.

DO:
- Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané širokou veřejností.
- Řepka olejka ozimá: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 50 m .
- Řepka olejka jarní, hořčice bílá, len setý, kukuřice, brukvovitá zelenina, luštěniny, cukrovka, krmná řepa, řepa salátová: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.
- Obilniny jarní, obilniny ozimé, tuřín, vodnice, chřest: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

bob, cukrovka, hrách, kukuřice, lupina, řepa krmná, řepa salátová, tuřín, vodnice

200–600 l/ha

postřik

10 dnů

brokolice, kapusta růžičková, květák, zelí

200–1000 l/ha

postřik

14 dnů

chřest

600–1000 l/ha

postřik

10 dnů

fazol, hořčice, len, řepka olejka

200–600 l/ha

postřik

14 dnů

ječmen, oves, pšenice, tritikale, žito

200–600 l/ha

postřik

35 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

obilniny jarní

9

5

4

4

obilniny ozimé, řepka olejka jarní, hořčice bílá, len setý, kukuřice, brukvovitá zelenina, luštěniny, cukrovka, krmná řepa, řepa salátová

10

5

4

4

řepka olejka ozimá

12

5

4

4

tuřín, vodnice, chřest

9

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]

všechny plodiny

5

5

5

5

Obilniny jarní, obilniny ozimé, tuřín, vodnice, chřest: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Řepka olejka jarní, hořčice bílá, len setý, kukuřice, brukvovitá zelenina, luštěniny, cukrovka, krmná řepa, řepa salátová: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.

Řepka olejka ozimá: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 50 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Bob Obaleč hrachový podle signalizace 14 0,05 l 200–600 l max. 2×
Bob Mšice podle signalizace 14 0,05 l 200–600 l max. 2×
Bob Housenky podle signalizace 14 0,05 l 200–600 l max. 2×
Bob Listopasi podle signalizace 14 0,05 l 200–600 l max. 2×
Brokolice Housenky podle signalizace 7 0,05 l 200–1000 l max. 2×
Cukrovka Housenky podle signalizace 14 0,05 l 200–600 l max. 2×
Cukrovka Osenice polní podle signalizace 14 0,05 l 200–600 l max. 2×
Fazol Housenky podle signalizace 7 0,05 l 200–600 l max. 2×, pouze fazol na lusky
Fazol Obaleč hrachový podle signalizace 14 0,05 l 200–600 l max. 2×
Fazol Mšice podle signalizace 7 0,05 l 200–600 l max. 2×, pouze fazol na lusky
Fazol Mšice podle signalizace 14 0,05 l 200–600 l max. 2×
Fazol Listopasi podle signalizace 7 0,05 l 200–600 l max. 2×, pouze fazol na lusky
Fazol Housenky podle signalizace 14 0,05 l 200–600 l max. 2×
Fazol Listopasi podle signalizace 14 0,05 l 200–600 l max. 2×
Hořčice Krytonosec šešulový 60–73 BBCH 49 0,05 l 200–600 l max. 2×, pouze hořčice bílá
Hořčice Blýskáček řepkový 50–55 BBCH 49 0,05 l 200–600 l max. 2×, pouze hořčice bílá
Hořčice Bejlomorka kapustová 60–73 BBCH 49 0,05 l 200–600 l max. 2×, pouze hořčice bílá
Hořčice Dřepčíci 10–19 BBCH 49 0,05 l 200–600 l max. 2×, pouze hořčice bílá
Hrách Listopasi podle signalizace 14 0,05 l 200–600 l max. 2×
Hrách Mšice podle signalizace 7 0,05 l 200–600 l max. 2×, pouze hrách cukrový
Hrách Obaleč hrachový podle signalizace 14 0,05 l 200–600 l max. 2×
Hrách Listopasi podle signalizace 7 0,05 l 200–600 l max. 2×, pouze hrách cukrový
Hrách Mšice podle signalizace 14 0,05 l 200–600 l max. 2×
Hrách Housenky podle signalizace 7 0,05 l 200–600 l max. 2×, pouze hrách cukrový
Hrách Housenky podle signalizace 14 0,05 l 200–600 l max. 2×
Chřest Chřestovníčci po sklizni AT 0,05 l 600–1000 l max. 2×, pouze chřestovníček obecný
Ječmen jarní Mšice 11–32 BBCH 28 0,05 l 200–600 l max. 2×, mšice jako přenašeči viróz
Ječmen jarní Mšice 59–77 BBCH 28 0,05 l 200–600 l max. 2×
Ječmen ozimý Mšice 11–32 BBCH 28 0,05 l 200–600 l max. 2×, mšice jako přenašeči viróz
Ječmen ozimý Mšice 59–77 BBCH 28 0,05 l 200–600 l max. 2×
Kapusta Housenky podle signalizace 7 0,05 l 200–1000 l max. 2×, pouze kapusta růžičková
Kukuřice Bzunka ječná 11–13 BBCH 28 0,05 l 200–600 l max. 2×
Květák Housenky podle signalizace 7 0,05 l 200–1000 l max. 2×
Len Dřepčík pryšcový podle signalizace 49 0,05 l 200–600 l max. 2×
Len Dřepčík lnový podle signalizace 49 0,05 l 200–600 l max. 2×
Lupina bílá Mšice podle signalizace 14 0,05 l 200–600 l max. 2×
Lupina bílá Housenky podle signalizace 14 0,05 l 200–600 l max. 2×
Lupina bílá Listopasi podle signalizace 14 0,05 l 200–600 l max. 2×
Lupina žlutá Housenky podle signalizace 14 0,05 l 200–600 l max. 2×
Lupina žlutá Listopasi podle signalizace 14 0,05 l 200–600 l max. 2×
Lupina žlutá Mšice podle signalizace 14 0,05 l 200–600 l max. 2×
Oves jarní Mšice 11–32 BBCH 28 0,05 l 200–600 l max. 2×, mšice jako přenašeči viróz
Oves jarní Mšice 59–77 BBCH 28 0,05 l 200–600 l max. 2×
Oves ozimý Mšice 11–32 BBCH 28 0,05 l 200–600 l max. 2×, mšice jako přenašeči viróz
Oves ozimý Mšice 59–77 BBCH 28 0,05 l 200–600 l max. 2×
Pšenice jarní Mšice 59–77 BBCH 28 0,05 l 200–600 l max. 2×, včetně pšenice špalda
Pšenice jarní Mšice 11–32 BBCH 28 0,05 l 200–600 l max. 2×, mšice jako přenašeči viróz, včetně pšenice špalda
Pšenice ozimá Mšice 11–32 BBCH 28 0,05 l 200–600 l max. 2×, mšice jako přenašeči viróz, včetně pšenice špalda
Pšenice ozimá Mšice 59–77 BBCH 28 0,05 l 200–600 l max. 2×, včetně pšenice špalda
Řepa červená Osenice polní podle signalizace 14 0,05 l 200–600 l max. 2×
Řepa červená Housenky podle signalizace 14 0,05 l 200–600 l max. 2×
Řepa krmná Osenice polní podle signalizace 14 0,05 l 200–600 l max. 2×
Řepa krmná Housenky podle signalizace 14 0,05 l 200–600 l max. 2×
Řepka olejka, jarní Blýskáček řepkový 50–55 BBCH 49 0,05 l 200–600 l max. 2×
Řepka olejka, jarní Bejlomorka kapustová 60–73 BBCH 49 0,05 l 200–600 l max. 2×
Řepka olejka, jarní Dřepčíci 10–19 BBCH 49 0,05 l 200–600 l max. 2×
Řepka olejka, jarní Krytonosec šešulový 60–73 BBCH 49 0,05 l 200–600 l max. 2×
Řepka olejka, ozimá Blýskáček řepkový 50–55 BBCH 49 0,05 l 200–600 l max. 2×
Řepka olejka, ozimá Bejlomorka kapustová 60–73 BBCH 49 0,05 l 200–600 l max. 2×
Řepka olejka, ozimá Dřepčíci 10–19 BBCH AT 0,05 l 200–600 l max. 2×
Řepka olejka, ozimá Krytonosec šešulový 60–73 BBCH 49 0,05 l 200–600 l max. 2×
Tritikale jarní Mšice 11–32 BBCH 28 0,05 l 200–600 l max. 2×, mšice jako přenašeči viróz
Tritikale jarní Mšice 59–77 BBCH 28 0,05 l 200–600 l max. 2×
Tritikale ozimé Mšice 11–32 BBCH 28 0,05 l 200–600 l max. 2×, mšice jako přenašeči viróz
Tritikale ozimé Mšice 59–77 BBCH 28 0,05 l 200–600 l max. 2×
Tuřín Housenky podle signalizace 14 0,05 l 200–600 l max. 2×
Vodnice Housenky podle signalizace 14 0,05 l 200–600 l max. 2×
Zelí Housenky podle signalizace 7 0,05 l 200–1000 l max. 2×
Žito jarní Mšice 11–32 BBCH 28 0,05 l 200–600 l max. 2×, mšice jako přenašeči viróz
Žito jarní Mšice 59–77 BBCH 28 0,05 l 200–600 l max. 2×
Žito ozimé Mšice 59–77 BBCH 28 0,05 l 200–600 l max. 2×
Žito ozimé Mšice 11–32 BBCH 28 0,05 l 200–600 l max. 2×, mšice jako přenašeči viróz
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Insekticid Huter SPU

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
14%
6%
2%
24%
4%
50%
detail