BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

CYPERKILL MAX

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 9-12 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců 5 m.

DO: Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané širokou veřejností.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

bob, cukrovka, hrách, kukuřice, lupina, řepa krmná, řepa salátová, tuřín, vodnice

200–600 l/ha

postřik

10 dnů

brokolice, kapusta

růžičková, květák, zelí

200–1000 l/ha

postřik

14 dnů

chřest

600–1000 l/ha

postřik

10 dnů

fazol, len setý

200–600 l/ha

postřik

14 dnů

řepka olejka, hořčice bílá

200–600 l/ha

postřik

10 dnů - krytonosec čtyřzubý a řepkový,

14 dnů - dřepčíci, blýskáček řepkový, krytonosec šešulový, bejlomorka kapustová

ječmen, oves, pšenice, tritikale, žito

200–600 l/ha

postřik

10–14 dnů - kohoutci,

35 dnů - mšice

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

ječmen, oves, pšenice, pšenice špalda, tritikale, žito, řepka olejka jarní, hořčice bílá, len setý, kukuřice, brokolice, kapusta růžičková, květák, zelí, bob, fazol, hrách, hrách cukrový, lupina, cukrovka, krmná řepa, řepa salátová

10

5

4

4

řepka olejka ozimá

12

5

4

4

tuřín, vodnice, chřest

9

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]

všechny plodiny

5

5

5

5

Ječmen, oves, pšenice, pšenice špalda, tritikale, žito, řepka olejka ozimá, řepka olejka jarní, hořčice bílá, tuřín, vodnice, chřest: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Len setý, kukuřice, brokolice, kapusta růžičková, květák, zelí, bob, fazol, hrách, hrách cukrový, lupina, cukrovka, krmná řepa, řepa salátová: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Bob Housenky podle signalizace 14 0,05 l 200–600 l max. 2×
Bob Listopasi podle signalizace 14 0,05 l 200–600 l max. 2×
Bob Obaleč hrachový podle signalizace 14 0,05 l 200–600 l max. 2×
Bob Mšice podle signalizace 14 0,05 l 200–600 l max. 2×
Brokolice Housenky podle signalizace 7 0,05 l 200–1000 l max. 2×
Cukrovka Osenice polní podle signalizace 14 0,05 l 200–600 l max. 2×
Cukrovka Housenky podle signalizace 14 0,05 l 200–600 l max. 2×
Fazol Housenky podle signalizace 14 0,05 l 200–600 l max. 2×
Fazol Listopasi podle signalizace 14 0,05 l 200–600 l max. 2×
Fazol Housenky podle signalizace 7 0,05 l 200–600 l max. 2×, pouze fazol na lusky
Fazol Obaleč hrachový podle signalizace 14 0,05 l 200–600 l max. 2×
Fazol Mšice podle signalizace 7 0,05 l 200–600 l max. 2×, pouze fazol na lusky
Fazol Mšice podle signalizace 14 0,05 l 200–600 l max. 2×
Fazol Listopasi podle signalizace 7 0,05 l 200–600 l max. 2×, pouze fazol na lusky
Hořčice Blýskáček řepkový 50–55 BBCH 49 0,05 l 200–600 l max. 2×, pouze hořčice bílá
Hořčice Krytonosec řepkový do 59 BBCH 49 0,05 l 200–600 l max. 2×, pouze hořčice bílá
Hořčice Bejlomorka kapustová 60–73 BBCH 49 0,05 l 200–600 l max. 2×, pouze hořčice bílá
Hořčice Dřepčíci 10–19 BBCH 49 0,05 l 200–600 l max. 2×, pouze hořčice bílá
Hořčice Krytonosec čtyřzubý do 59 BBCH 49 0,05 l 200–600 l max. 2×, pouze hořčice bílá
Hořčice Krytonosec šešulový 60–73 BBCH 49 0,05 l 200–600 l max. 2×, pouze hořčice bílá
Hrách Mšice podle signalizace 14 0,05 l 200–600 l max. 2×
Hrách Housenky podle signalizace 7 0,05 l 200–600 l max. 2×, pouze hrách cukrový
Hrách Housenky podle signalizace 14 0,05 l 200–600 l max. 2×
Hrách Listopasi podle signalizace 14 0,05 l 200–600 l max. 2×
Hrách Mšice podle signalizace 7 0,05 l 200–600 l max. 2×, pouze hrách cukrový
Hrách Obaleč hrachový podle signalizace 14 0,05 l 200–600 l max. 2×
Hrách Listopasi podle signalizace 7 0,05 l 200–600 l max. 2×, pouze hrách cukrový
Chřest Chřestovníčci po sklizni AT 0,05 l 600–1000 l max. 2×, pouze chřestovníček obecný
Ječmen jarní Mšice 59–77 BBCH 28 0,05 l 200–600 l max. 2×
Ječmen jarní Kohoutek černý 37–59 BBCH 28 0,05 l 200–600 l max. 2×
Ječmen jarní Mšice 11–32 BBCH 28 0,05 l 200–600 l max. 2×, mšice jako přenašeči viróz
Ječmen jarní Kohoutek modrý 37–59 BBCH 28 0,05 l 200–600 l max. 2×
Ječmen ozimý Mšice 11–32 BBCH 28 0,05 l 200–600 l max. 2×, mšice jako přenašeči viróz
Ječmen ozimý Kohoutek modrý 37–59 BBCH 28 0,05 l 200–600 l max. 2×
Ječmen ozimý Mšice 59–77 BBCH 28 0,05 l 200–600 l max. 2×
Ječmen ozimý Kohoutek černý 37–59 BBCH 28 0,05 l 200–600 l max. 2×
Kapusta Housenky podle signalizace 7 0,05 l 200–1000 l max. 2×, pouze kapusta růžičková
Kukuřice Bzunka ječná 11–13 BBCH 28 0,05 l 200–600 l max. 2×
Květák Housenky podle signalizace 7 0,05 l 200–1000 l max. 2×
Len Dřepčík pryšcový podle signalizace 49 0,05 l 200–600 l max. 2×
Len Dřepčík lnový podle signalizace 49 0,05 l 200–600 l max. 2×
Lupina bílá Listopasi podle signalizace 14 0,05 l 200–600 l max. 2×
Lupina bílá Mšice podle signalizace 14 0,05 l 200–600 l max. 2×
Lupina bílá Housenky podle signalizace 14 0,05 l 200–600 l max. 2×
Lupina žlutá Mšice podle signalizace 14 0,05 l 200–600 l max. 2×
Lupina žlutá Housenky podle signalizace 14 0,05 l 200–600 l max. 2×
Lupina žlutá Listopasi podle signalizace 14 0,05 l 200–600 l max. 2×
Oves jarní Kohoutek černý 37–59 BBCH 28 0,05 l 200–600 l max. 2×
Oves jarní Mšice 11–32 BBCH 28 0,05 l 200–600 l max. 2×, mšice jako přenašeči viróz
Oves jarní Mšice 59–77 BBCH 28 0,05 l 200–600 l max. 2×
Oves jarní Kohoutek modrý 37–59 BBCH 28 0,05 l 200–600 l max. 2×
Oves ozimý Kohoutek modrý 37–59 BBCH 28 0,05 l 200–600 l max. 2×
Oves ozimý Kohoutek černý 37–59 BBCH 28 0,05 l 200–600 l max. 2×
Oves ozimý Mšice 11–32 BBCH 28 0,05 l 200–600 l max. 2×, mšice jako přenašeči viróz
Oves ozimý Mšice 59–77 BBCH 28 0,05 l 200–600 l max. 2×
Pšenice jarní Mšice 11–32 BBCH 28 0,05 l 200–600 l max. 2×, mšice jako přenašeči viróz, včetně pšenice špalda
Pšenice jarní Kohoutek modrý 37–59 BBCH 28 0,05 l 200–600 l max. 2×
Pšenice jarní Kohoutek černý 37–59 BBCH 28 0,05 l 200–600 l max. 2×
Pšenice jarní Mšice 59–77 BBCH 28 0,05 l 200–600 l max. 2×, včetně pšenice špalda
Pšenice ozimá Mšice 11–32 BBCH 28 0,05 l 200–600 l max. 2×, mšice jako přenašeči viróz, včetně pšenice špalda
Pšenice ozimá Kohoutek modrý 37–59 BBCH 28 0,05 l 200–600 l max. 2×
Pšenice ozimá Mšice 59–77 BBCH 28 0,05 l 200–600 l max. 2×, včetně pšenice špalda
Pšenice ozimá Kohoutek černý 37–59 BBCH 28 0,05 l 200–600 l max. 2×
Řepa červená Housenky podle signalizace 14 0,05 l 200–600 l max. 2×
Řepa červená Osenice polní podle signalizace 14 0,05 l 200–600 l max. 2×
Řepa krmná Housenky podle signalizace 14 0,05 l 200–600 l max. 2×
Řepa krmná Osenice polní podle signalizace 14 0,05 l 200–600 l max. 2×
Řepka olejka, jarní Bejlomorka kapustová 60–73 BBCH 49 0,05 l 200–600 l max. 2×
Řepka olejka, jarní Krytonosec čtyřzubý do 59 BBCH 49 0,05 l 200–600 l max. 2×
Řepka olejka, jarní Dřepčíci 10–19 BBCH 49 0,05 l 200–600 l max. 2×
Řepka olejka, jarní Krytonosec šešulový 60–73 BBCH 49 0,05 l 200–600 l max. 2×
Řepka olejka, jarní Krytonosec řepkový do 59 BBCH 49 0,05 l 200–600 l max. 2×
Řepka olejka, jarní Blýskáček řepkový 50–55 BBCH 49 0,05 l 200–600 l max. 2×
Řepka olejka, ozimá Dřepčíci 10–19 BBCH AT 0,05 l 200–600 l max. 2×
Řepka olejka, ozimá Krytonosec řepkový do 59 BBCH 49 0,05 l 200–600 l max. 2×
Řepka olejka, ozimá Krytonosec šešulový 60–73 BBCH 49 0,05 l 200–600 l max. 2×
Řepka olejka, ozimá Krytonosec čtyřzubý do 59 BBCH 49 0,05 l 200–600 l max. 2×
Řepka olejka, ozimá Blýskáček řepkový 50–55 BBCH 49 0,05 l 200–600 l max. 2×
Řepka olejka, ozimá Bejlomorka kapustová 60–73 BBCH 49 0,05 l 200–600 l max. 2×
Tritikale jarní Mšice 11–32 BBCH 28 0,05 l 200–600 l max. 2×, mšice jako přenašeči viróz
Tritikale jarní Mšice 59–77 BBCH 28 0,05 l 200–600 l max. 2×
Tritikale ozimé Mšice 59–77 BBCH 28 0,05 l 200–600 l max. 2×
Tritikale ozimé Mšice 11–32 BBCH 28 0,05 l 200–600 l max. 2×, mšice jako přenašeči viróz
Tuřín Housenky podle signalizace 14 0,05 l 200–600 l max. 2×
Vodnice Housenky podle signalizace 14 0,05 l 200–600 l max. 2×
Žito jarní Mšice 11–32 BBCH 28 0,05 l 200–600 l max. 2×, mšice jako přenašeči viróz
Žito jarní Kohoutek modrý 37–59 BBCH 28 0,05 l 200–600 l max. 2×
Žito jarní Mšice 59–77 BBCH 28 0,05 l 200–600 l max. 2×
Žito jarní Kohoutek černý 37–59 BBCH 28 0,05 l 200–600 l max. 2×
Žito ozimé Kohoutek modrý 37–59 BBCH 28 0,05 l 200–600 l max. 2×
Žito ozimé Mšice 59–77 BBCH 28 0,05 l 200–600 l max. 2×
Žito ozimé Kohoutek černý 37–59 BBCH 28 0,05 l 200–600 l max. 2×
detail