BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Bob

Latinský název: Vicia faba (Faba vulgaris)
Slovenský název: bôb obyčajný
Německý název: dicke bohne; puffbohne
Anglický název: faba-bean; broad-bean
Proseeds

Zařazení

Bobovité-Fabaceae

Technologie

Nejvážnější příčinou úbytku a poškození rostlin během vegetace jsou choroby a škůdci. Vyšší výpadek rostlin při vzcházení u bělokvětých odrůd je dán absencí taninu, který plní v životě rostlin úlohu obrany proti chorobám a škůdcům zejména v tomto raném období. Z chorob přenosných semeny se nejčastěji setkáváme s bakteriózami a patogenními houbami jako jsou Ascochyta, Fusarium, Alternaria, Cladosporium. Mořením osiv lze snížit nebezpečnost bakterióz a většiny houbových chorob. Nejefektivnější ochranou proti strupovitosti (Ascochyta fabae) je i nadále výsev certifikovaného osiva.
Komplex kořenových a krčkových chorob (Fusarium sp., Phomopsis fabae, Pythium debaryanum, Rhizoctonia solani) se může projevit jak na právě vzešlých, tak na vývojově starších rostlinách černáním báze lodyhy a vadnutím listů. Jde o choroby dispoziční, projevující se především u porostů oslabených nevhodnou agrotechnikou jako je například pozdní a mělký výsev, špatné dávky herbicidů, výsev bobu brzy po sobě nebo umístění na trvale zamokřený pozemek.
Hnědá skvrnitost (Botrytis fabae) se projevuje drobnými rudohnědými skvrnami, které se za vlhkého, teplého počasí mohou zvětšovat a přejít v agresivnější fázi této choroby. Napadá především přehoustlé porosty a způsobuje defoliaci až odumření celých rostlin. Chemická ochrana během vegetace je možná s využitím registrovaných fungicidů, i když v zemědělské praxi to není běžné pro neuspokojivou účinnost. Na bobu se vyskytuje i celá řada viróz, jedná se vždy o komplexní napadení několika druhy virů. Účinnou ochranou je především prostorová izolace od porostů jetelovin a včasná chemická ochrana proti přenašečům viróz, tj. proti mšicím a třásněnkám. Protože poškození savým hmyzem rovněž otevírá cestu ostatním patogenům, je efektivní tento postřik provést. Silněji jsou napadány beztaninové bělokvěté odrůdy, proto je třeba zejména těmto porostům věnovat pozornost a včas je ošetřit insekticidy. V teplejších oblastech může být porost poškozen výskytem rzi bobové (Uromyces fabae). Ochranou je včasný výsev a výběr odolnější odrůdy, fungicidy proti rzi u nás nejsou zatím povoleny.
Ze škůdců je zapotřebí sledovat výskyt listopase čárkovaného, který je škůdcem na listech vzázejících rostlin, přičemž jeho larvy vyžírají kořeny a hlízky. Jeho aktivitu omezuje nižší teplota a při větším napadení je chemický postřik nezbytný do fáze 3-4 pravých listů. Třásněnky - svým sáním poškozují vrcholy rostlin, poupata, květy i mladé lusky a přenášejí některé virové choroby. U semenářských porostů je nutné chemické ošetření, které je zároveň účinné i proti dalšímu savému škůdci bobu - mšici makové. Dospělci jsou černé barvy, vlivem jejich silného sání se listy i lusky deformují a jsou nebezpečnými přenašeči viróz.
Zrnokaz bobový - způsobuje pokles klíčivosti napadených semen, znehodnocuje osivo i tím, že otvory způsobené larvami jsou branou pro vstup houbových chorob. Likvidace v porostu je obtížná, nejúčinnější je postřik v době květu vhodným chemickým přípravkem za dodržení aplikačních zásad s ohledem na včelstva. Ve skladech je možno hubit škůdce plynováním. O termínu sklizně bobu rozhoduje způsob jeho pěstování. U porostů určených k výrobě kvalitní objemné píce je nejčastěji využívána metoda sklizně celých rostlin systémem silážování drtě, tzv. metoda GPS. Principem této metody je sklizeň nadzemní části rostlin a její rozdrcení speciální sklízecí řezačkou s vícenožovým bubnem tak, aby došlo k narušení zrn. Optimální doba sklizně je tehdy, když sušina drtě dosáhne 35-40%. Monokulturně pěstovaný porost je na počátku žluté zralosti, kdy semena jsou pevná a lusky ve spodní třetině již černé. Tato sklizňová technologie zaručuje produkci kvalitní, vysoce bílkovinné krmné píce pro skot s výnosem až 1,6 t dusíkatých látek z hektaru. Důležitým faktorem je dokonalé konzervování silážní drtě. Výhodou této metody je snížení nákladů v důsledku úspory pesticidů a včasné uvolnění pozemku pro pěstování následné plodiny.
Další způsob pěstování bobu, jako krycí plodiny pro podsev jetelovin, vyžaduje snížení výsevku na 0.4 MKS s využitím širších řádků (24 cm) tak, aby se zachovala světlost porostu. V tomto případě se zpravidla využívá dělená sklizeň. Po dosažení sušiny 20-22% bob doporučujeme posekat na řádky, kde se nechá zavadnout na sušinu 40-45% a následně sklidit sběrací řezačkou. Nevýhodou tohoto způsobu sklizně je značná závislost na počasí.
Sklizeň semenného porostu se provádí přímo kombajnem - optimální doba je v plné zralosti při poklesu vlhkosti semen na 20-22%. Pro výmlat je nutné snížit počet otáček mlátícího bubnu tak, aby nedošlo k poškození zrna. Při nízké vlhkosti výrazně stoupá procento mikropoškození, snižuje se klíčivost a hlavně vzcházivost. Po sklizni je zapotřebí i zdánlivě suché osivo 24 hodin ventilovat a poté vyčistit, případně dosušit na optimálních 15% vlhkosti.

Převzato z www.selgen.cz

Herbicidy

AGIL 100 EC  Koupit přípravek  |  BANDUR  Koupit přípravek  |  BARBARIAN SUPER 360    |  BASAGRAN  Koupit přípravek  |  BENTA 480 SL    |  BOXER    |  CLINIC TF    |  CLOMATE    |  CORUM  Koupit přípravek  |  DOMINATOR 360 TF    |  FIGARO 360    |  FREQUENT    |  FUSILADE MAX    |  GALLUP SUPER 360    |  GARLAND FORTE  Koupit přípravek  |  CHANON    |  KENOFEN    |  LANDMASTER 360 TF    |  MADRIGAL 360    |  PILOT ULTRA    |  REXSTAR    |  STALLION SYNC TEC    |  STOMP AQUA  Koupit přípravek  |  TAIFUN 360    |  TARGA 10 EC  Koupit přípravek  |  TARTAN SUPER 360    |  TOUTATIS DAMTEC    |  VIVAL 360 TF    |  ZETROLA  Koupit přípravek  | 

Fungicidy

CELEST 025 FS    |  CONTANS WG    |  PREPPER    |  RIZA 200 EC    |  SERENADE ASO  Koupit přípravek  | 

Insekticidy

AFFIRM    |  CYPERKILL MAX  Koupit přípravek  |  DECIS FORTE    |  DECIS MEGA  Koupit přípravek  |  KARATE se ZEON technologií 5 CS  Koupit přípravek  |  MARKATE 50    |  PIRIMOR 50 WG    |  PREV-GARD    |  PREV-GOLD    |  VAZTAK ACTIVE  Koupit přípravek  | 

Ostatní přípravky

AGROVITAL  Koupit přípravek  |  AKTI pH    |  ALBIT    |  ALBIT MAX    |  ALL Mikro    |  ALTRON SILVER New    |  ARREST    |  ELASTIQ ULTRA    |  ENVIFYT ENERGY    |  GROUNDED    |  LAIVEN - FLORA    |  LAIVEN - FLORA (hobby)    |  LEXIN    |  MESH    |  ROCK EFFECT  Koupit přípravek  |  ROLLWET  Koupit přípravek  |  SILWET STAR  Koupit přípravek  |  VELOCITY    |  X-CHANGE    | 
Rostlina

Rostlina

lusky

lusky

detail