BASF
BASF
BASF

AGRA

KENOFEN

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 40 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

DO: Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

brambor

200–400 l/ha

postřik

Aplikujte po poslední proorávce naslepo, avšak do 1 týdne před vzejitím bramboru.

Spektrum účinnosti:

Plevele citlivé - chundelka metlice, lipnice roční, psárka polní, merlík bílý, ptačinec prostřední, kolenec rolní, rdesno červivec, rdesno blešník, hořčice polní, svízel přítula

Plevele méně citlivé - lilek černý, heřmánek, opletka obecná

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinností.

Herbicidní film vzniklý po správné aplikaci přípravku nesmí být porušen zpracováním půdy anebo prudkými srážkami bezprostředně po postřiku.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na vlhkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze vyloučit poškození ošetřovaného porostu přípravkem.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Následné plodiny:

Po orbě do min. 15 cm je pěstování následných plodin bez omezení.

Náhradní plodiny:

Po orbě do min. 15 cm lze pěstovat brambor, kukuřici, pšenici jarní a ječmen jarní.

Čištění aplikačního zařízení:

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných plodin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

brambor

40

18

10

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

brambor

5

5

5

0

Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se (svažitost ? 3°) k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Minoritní registrace - celer listový, bob, fenykl, hrách, kmín kořenný, kopr vonný, koriandr setý, měsíček lékařský, mrkev, pastinák, petržel naťová, světlice barvířská

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

celer listový, bob, fenykl, hrách, kmín kořenný, kopr vonný, koriandr setý, měsíček lékařský, mrkev, pastinák, petržel naťová

200–400 l/ha

postřik

světlice barvířská

100–600 l/ha

postřik

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50%

tryska 75%

tryska 90%

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

celer listový

35

15

8

4

světlice barvířská, mrkev, pastinák, kopr vonný, fenykl na koření, kmín kořenný, petržel naťová, koriandr setý, hrách, bob, měsíček lékařský

40

18

9

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

světlice barvířská, mrkev, pastinák, kopr vonný, fenykl na koření, kmín kořenný, petržel naťová, koriandr setý, hrách, bob, měsíček lékařský

5

5

5

0

celer listový

5

5

0

0

Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se (svažitost ?3°) k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Bob PRE ihned po výsevu, před vzejitám plevelů AT 3 l minor. reg.: ÚKZÚZ, psárka polní, plevele dvouděložné jednoleté
Brambor PRE 00–08 BBCH AT 3 l plevele jednoděložné a dvouděložné jednoleté
Celer PRE 00–08 BBCH, před vzejitám plevelů 90 2,5 l minor. reg.: ÚKZÚZ, celer listový, plevele dvouděložné jednoleté
Fenykl PRE ihned po výsevu, před vzejitám plevelů AT 3 l minor. reg.: ÚKZÚZ, konzumní porosty, chundelka metlice, psárka polní, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté
Hrách PRE ihned po výsevu, před vzejitám plevelů AT 3 l minor. reg.: ÚKZÚZ, psárka polní, plevele dvouděložné jednoleté
Kmín PRE ihned po výsevu, před vzejitám plevelů AT 3 l minor. reg.: ÚKZÚZ, konzumní porosty, chundelka metlice, psárka polní, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté
Kopr PRE ihned po výsevu, před vzejitám plevelů AT 3 l minor. reg.: ÚKZÚZ, konzumní porosty, chundelka metlice, psárka polní, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté
Koriandr setý PRE ihned po výsevu, před vzejitám plevelů AT 3 l minor. reg.: ÚKZÚZ, konzumní porosty, chundelka metlice, psárka polní, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté
Měsíček lékařský PRE ihned po výsevu, před vzejitám plevelů AT 3 l minor. reg.: ÚKZÚZ, porosty pro léčiva, chundelka metlice, psárka polní, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté
Mrkev PRE ihned po výsevu, před vzejitám plevelů 80 3 l minor. reg.: ÚKZÚZ, psárka polní, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté
Pastinák PRE ihned po výsevu, před vzejitám plevelů 80 3 l minor. reg.: ÚKZÚZ, psárka polní, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté
Petržel PRE ihned po výsevu, před vzejitám plevelů AT 3 l minor. reg.: ÚKZÚZ, petržel naťová, konzumní porosty, chundelka metlice, psárka polní, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté
Saflor PRE do 3 dnů po zasetí, před vzejitám plevelů AT 3 l minor. reg.: ÚKZÚZ, všechna určení mimo výživu lidí, chundelka metlice, lipnice roční, psárka polní
Saflor PRE do 3 dnů po zasetí, před vzejitám plevelů AT 1,5-2,5 l minor. reg.: ÚKZÚZ, plevele dvouděložné jednoleté
detail