Chemap Agro s.r.o.

aclonifen

2-chlor-3-fenoxy-6-nitroanilin

Druh

Herbicid

Účinná látka je obsažena v přípravcích

BANDUR
detail