BASF
BASF
BASF

AGRA

BANDUR

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4|4|4|4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 10-30 m

PlodinyBez redukce [m] Tryska 50 % [m] Tryska 75 % [m] Tryska 90 % [m]
bob
brambor
čočka
hrách (krmný)
lupina bílá
slunečnice roční
30 15 10 5
cibule
česnek
kukuřice setá 2,5 L/ha
20 10 5 5
kukuřice setá 2 L/ha
15 10 5 5
kukuřice setá 1,5 L/ha
10 5 5 0

DO:
- Lupina:S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.
- Brambory, slunečnice, bob a hrách:SPe2 Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (větší nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod méně než 20 m.
- Cibule a česnek:SPe2 Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (větší nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod méně než 10 m.
- Čočka:SPe2 Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (větší nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod méně než 20 m.
- Kukuřice:SPe2 Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (větší nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod méně než 10 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

bob, slunečnice, hrách

200–400 l /ha

postřik

brambor

100–600 l /ha

postřik

kukuřice

150–600 l /ha

postřik

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: chundelka metlice, psárka polní, lipnice roční, penízek rolní, hořčice rolní, kolenec rolní, violka rolní, laskavce, výdrol řepky olejky, rozrazily, zemědým lékařský, pěťoury, merlíky, kapustka obecná, kokoška pastuší tobolka, heřmánky, kopřiva žahavka, svízel přítula, rdesna, starček obecný, lebedy, hluchavky, pomněnka rolní, ptačinec žabinec, pryšce;

- plevele méně citlivé: svízel přítula na silně humózní půdě, svlačcovec popínavý, kakosty a konopice v případě, že vzcházejí opožděně.

Růstová fáze plodin v době aplikace:

Přípravek se aplikuje po posledním přihrnování, avšak do 1 týdne před vzejitím bramboru. Po aplikaci se již nesmí provádět žádné mechanické obdělávání půdy.

Upřesnění podmínek aplikace:

brambor - odrůdy velmi rané: 100–600 l vody/ha

brambor - mimo velmi raných odrůd: 200–400 l vody/ha

kukuřice - 1,5 l/ha, na lehké půdě

kukuřice – 2,0 l/ha, na střední půdě

kukuřice - 2,5 l/ha, na těžké půdě

Kukuřice - aplikační dávky 2,0 a 2,5 l/ha a slunečnice: nelze vyloučit nepříznivý účinek přípravku na plodinu, která má být použita pro účely zpracování prostřednictvím fermentačních procesů.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

brambor, hrách, slunečnice, bob, kukuřice

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

brambor, hrách, slunečnice, bob

30

15

10

5

kukuřice 1,5 l/ha

10

5

5

0

kukuřice 2,0 l/ha

15

10

5

5

kukuřice 2,5 l/ha

20

10

5

5

Pro aplikaci do brambor, slunečnice, bobu a hrachu: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m.

Pro aplikaci do kukuřice: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Pokud po preemergentní aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze přípravek aplikovat.

Při použití přípravku nelze vyloučit poškození plodiny.

Na následně pěstovaných dvouděložných meziplodinách, na řepce olejce a na zeleninách nelze vyloučit poškození porostu.

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Přípravek nelze použít v množitelských porostech!

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Bandur.

Minoritní registrace - celer, bob, fenykl, hrách, kmín kořenný, kopr vonný, koriandr setý, měsíček lékařský, mrkev, pastinák, petržel naťová, světlice barvířská

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

celer bulvový, celer naťový, bob, fenykl, hrách, kmín kořenný, kopr vonný, koriandr setý, měsíček lékařský, mrkev, pastinák, petržel naťová

200–400 l/ha

postřik

světlice barvířská

100–600 l/ha

postřik

V kopru vonném, fenyklu na koření, kmínu kořenném, petrželi naťové, koriandru setém a měsíčku lékařském se přípravek na lehkých a středních půdách použije v dávce 3 l/ha a na těžkých půdách v dávce 3,5 l/ha.

Světlice barvířská: Na lehkých půdách se použije nižší dávka přípravku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina

bez redukce

tryska 50%

tryska 75%

tryska 90%

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

kopr vonný, fenykl na koření, kmín kořenný, petržel naťová, koriandr setý, bob, hrách, mrkev, pastinák, měsíček lékařský, celer bulvový, celer naťový, světlice barvířská

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

kopr vonný, fenykl na koření, kmín kořenný, petržel naťová, koriandr setý, měsíček lékařský, mrkev, pastinák, bob, hrách

30

15

10

5

celer naťový, celer bulvový, světlice barvířská

20

10

5

5

Pro aplikaci do bobu a hrachu:

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <20 m.

Pro aplikaci do kopru vonného, fenyklu, kmínu kořenného, petržele naťové, koriandru setého, mrkve, pastináku, měsíčku lékařského, celeru naťového, celeru bulvového, světlice barvířské:

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <10 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Bob PRE ihned po výsevu, před vzejitím plevelů AT 4 l 200–400 l minor. reg.: ÚKZÚZ, psárka polní, plevele dvouděložné jednoleté
Bob PRE do 1 týdne před vzejitím, plevele preemergentně AT 4 l 200–400 l max. 1×, pole, chundelka metlice, psárka polní, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté
Brambor PRE AT 4 l 100–600 l max. 1×, chundelka metlice, psárka polní, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté
Celer POST po zasetí do 08 BBCH, plevele před vzejitím 90 2,5 l 200–400 l celer naťový, minor. reg.: ÚKZÚZ, plevele dvouděložné jednoleté
Celer POST po výsadbě 14–18 BBCH, plevele před vzejitím 90 2,5 l 200–400 l celer bulvový, konzumní, venkovní, minor. reg.: ÚKZÚZ, plevele dvouděložné jednoleté
Fenykl PRE ihned po výsevu, před vzejitím plevelů AT 3-3,5 l 200–400 l fenykl na koření, minor. reg.: ÚKZÚZ, chundelka metlice, psárka polní, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté
Hrách PRE ihned po výsevu, před vzejitím plevelů AT 4 l 200–400 l minor. reg.: ÚKZÚZ, psárka polní, plevele dvouděložné jednoleté
Hrách PRE do 1 týdne před vzejitím, plevele preemergentně AT 4 l 200–600 l max. 1×,pole, pouze hrách pro výživu zvířat; chundelka metlice, psárka polní, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté
Kmín PRE ihned po výsevu, před vzejitím plevelů AT 3-3,5 l 200–400 l kmín kořenný, minor. reg.: ÚKZÚZ, chundelka metlice, psárka polní, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté
Kopr PRE ihned po výsevu, před vzejitím plevelů AT 3-3,5 l 200–400 l kopr vonný, minor. reg.: ÚKZÚZ, chundelka metlice, psárka polní, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté
Koriandr setý PRE ihned po výsevu, před vzejitím plevelů AT 3-3,5 l 200–400 l koriandr setý, minor. reg.: ÚKZÚZ, chundelka metlice, psárka polní, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté
Kukuřice PRE do 1 týdne před vzejitím, plevele preemergentně AT 1,5-2,5 l 150–600 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté
Měsíček lékařský PRE ihned po výsevu, před vzejitím plevelů AT 3-3,5 l 200–400 l měsíček lékařský pro léčiva, minor. reg.: ÚKZÚZ, chundelka metlice, psárka polní, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté
Mrkev PRE ihned po výsevu, před vzejitím plevelů 80 4 l 200–400 l minor. reg.: ÚKZÚZ, psárka polní, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté
Pastinák PRE ihned po výsevu, před vzejitím plevelů 80 4 l 200–400 l minor. reg.: ÚKZÚZ, psárka polní, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté
Petržel PRE ihned po výsevu, před vzejitím plevelů AT 3-3,5 l 200–400 l petržel naťová, minor. reg.: ÚKZÚZ, chundelka metlice, psárka polní, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté
Saflor PRE do 3 dnů po zasetí, plevele před vzejitím AT 3 l 100–600 l všechna určení mimo výživu lidí, minor. reg.: ÚKZÚZ, chundelka metlice, lipnice roční, psárka polní
Saflor PRE do 3 dnů po zasetí, plevele před vzejitím AT 1,5-2,5 l 100–600 l všechna určení mimo výživu lidí, minor. reg.: ÚKZÚZ, plevele dvouděložné jednoleté
Slunečnice PRE do 1 týdne před vzejitím, plevele preemergentně AT 4 l 200–400 l max. 1×, pole, chundelka metlice, psárka polní, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté
detail