Chemap Agro s.r.o.

BANDUR

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4|4|4|4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 10-30 m

PlodinyBez redukce [m] Tryska 50 % [m] Tryska 75 % [m] Tryska 90 % [m]
bob
brambor
čočka
hrách (krmný)
lupina bílá
slunečnice roční
30 15 10 5
cibule
česnek
kukuřice setá 2,5 L/ha
20 10 5 5
kukuřice setá 2 L/ha
15 10 5 5
kukuřice setá 1,5 L/ha
10 5 5 0

DO:
- Lupina:S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.
- Brambory, slunečnice, bob a hrách:SPe2 Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (větší nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod méně než 20 m.
- Cibule a česnek:SPe2 Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (větší nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod méně než 10 m.
- Čočka:SPe2 Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (větší nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod méně než 20 m.
- Kukuřice:SPe2 Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (větší nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod méně než 10 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

bob, slunečnice, hrách

200–400 l /ha

postřik

brambor

100–600 l /ha

postřik

kukuřice

150–600 l /ha

postřik

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: chundelka metlice, psárka polní, lipnice roční, penízek rolní, hořčice rolní, kolenec rolní, violka rolní, laskavce, výdrol řepky olejky, rozrazily, zemědým lékařský, pěťoury, merlíky, kapustka obecná, kokoška pastuší tobolka, heřmánky, kopřiva žahavka, svízel přítula, rdesna, starček obecný, lebedy, hluchavky, pomněnka rolní, ptačinec žabinec, pryšce;

- plevele méně citlivé: svízel přítula na silně humózní půdě, svlačcovec popínavý, kakosty a konopice v případě, že vzcházejí opožděně.

Růstová fáze plodin v době aplikace:

Přípravek se aplikuje po posledním přihrnování, avšak do 1 týdne před vzejitím bramboru. Po aplikaci se již nesmí provádět žádné mechanické obdělávání půdy.

Upřesnění podmínek aplikace:

brambor - odrůdy velmi rané: 100–600 l vody/ha

brambor - mimo velmi raných odrůd: 200–400 l vody/ha

kukuřice - 1,5 l/ha, na lehké půdě

kukuřice – 2,0 l/ha, na střední půdě

kukuřice - 2,5 l/ha, na těžké půdě

Kukuřice - aplikační dávky 2,0 a 2,5 l/ha a slunečnice: nelze vyloučit nepříznivý účinek přípravku na plodinu, která má být použita pro účely zpracování prostřednictvím fermentačních procesů.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

brambor, hrách, slunečnice, bob, kukuřice

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

brambor, hrách, slunečnice, bob

30

15

10

5

kukuřice 1,5 l/ha

10

5

5

0

kukuřice 2,0 l/ha

15

10

5

5

kukuřice 2,5 l/ha

20

10

5

5

Pro aplikaci do brambor, slunečnice, bobu a hrachu: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m.

Pro aplikaci do kukuřice: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Pokud po preemergentní aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze přípravek aplikovat.

Při použití přípravku nelze vyloučit poškození plodiny.

Na následně pěstovaných dvouděložných meziplodinách, na řepce olejce a na zeleninách nelze vyloučit poškození porostu.

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Přípravek nelze použít v množitelských porostech!

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Bandur.

Minoritní registrace - čočka, lupina, cibule, česnek

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

čočka, lupina

200–400 l /ha

postřik

cibule, česnek

200–400 l /ha

postřik

1× nebo

dělená aplikace

čirok

300–500 l /ha

postřik

Zákazy a omezení:

Plodina, oblast použití

Zákaz, omezení

cibule

nelze použít do cibule jarní (salátové)

Upřesnění podmínek aplikace:

čirok - 1,5 l/ha, na lehkých půdách

čirok - 2,0 l/ha, na středně těžkých až těžkých půdách

Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou nese ve smyslu ust. čl. 51 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 výlučně osoba používající přípravek.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

cibule, česnek, čočka, lupina, čirok

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

cibule, česnek

20

10

5

5

čočka, lupina

30

15

10

5

čirok 1,5 l/ha

10

5

5

0

čirok 2,0 l/ha

15

10

5

5

Při aplikaci do čočky: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m.

Při aplikaci do cibule a česneku: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.

Pro aplikaci do čiroku: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.

Lupina: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

cibule, česnek, čočka, lupina

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

cibule, česnek

20

10

5

5

čočka, lupina

30

15

10

5

Při aplikaci do čočky: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m.

Při aplikaci do cibule a česneku: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.

Lupina: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Minoritní registrace - světlice barvířská

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

světlice barvířská

100–600 l/ha

postřik

Na lehkých půdách se použije nižší dávka přípravku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

světlice barvířská

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

světlice barvířská

20

10

5

5

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.

Minoritní registrace - celer

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

celer bulvový

200–400 l/ha

postřik

celer naťový

200–400 l/ha

postřik

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

celer bulvový a naťový

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

celer bulvový a naťový

20

10

5

5

Celer bulvový a naťový: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Bob PRE do 1 týdne před vzejitím, plevele preemergentně AT 4 l 200–400 l max. 1×, pole, chundelka metlice, psárka polní, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté
Bob PRE ihned po výsevu (v roce výsevu) před vzejitím, plevele: psárka polní, plevele dvouděložné jednoleté AT 4 l 200–400 l max. 1×,minor. reg.: ZÚ ČR
Brambor PRE AT 4 l 100–600 l max. 1×, chundelka metlice, psárka polní, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté
Celer POST po výsadbě 14–18 BBCH, plevele před vzejitím 90 2,5 l 200–400 l celer bulvový, konzumní. venkovní, max. 1×,minor. reg.: ÚKZÚZ
Celer PRE po zasetí do 08 BBCH, plevele před vzejitím AT 2,5 l 200–400 l celer naťový, max. 1×,minor. reg.: ÚKZÚZ
Cibule PRE plevele před vzejitím AT 2,5 l 200–400 l max. 1×, pole, plevele dvouděložné jednoleté, minor. reg.: EU
Cibule DA dělená aplikace PRE+ POST 12 BBCH, plevele před vzejitím AT PRE 1,5 l + POST 1,0 l 200–400 l max. 1×, pole, plevele dvouděložné jednoleté, minor. reg.: EU
Česnek DA dělená aplikace PRE+ POST 12 BBCH, plevele před vzejitím AT PRE 1,5 l + POST 1,0 l 200–400 l max. 1×, pole, plevele dvouděložné jednoleté, minor. reg.: EU
Česnek PRE plevele před vzejitím AT 2,5 l 200–400 l max. 1×, pole, plevele dvouděložné jednoleté, minor. reg.: EU
Čirok POST plevele před vzejitím AT 1,5-2 l 300–500 l Max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, minor. reg.: EU
Čirok PRE plevele před vzejitím AT 1,5-2 l 300–500 l Max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, minor. reg.: EU
Čočka PRE plevele před vzejitím AT 4 l 200–400 l max. 1×, pole, plevele jednoděložné a dvouděložné jednoleté, minor. reg.: EU
Fenykl PRE ihned po výsevu (v roce výsevu) před vzejitím, plevele: chundelka metlice, psárka polní, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté AT 3-3,5 l 200–400 l pouze fenykl na kořen, max. 1×,minor. reg.: ZÚ ČR
Hrách PRE do 1 týdne před vzejitím, plevele preemergentně AT 4 l 200–600 l max. 1×,pole, pouze hrách pro výživu zvířat; chundelka metlice, psárka polní, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté
Kmín PRE ihned po výsevu (v roce výsevu) před vzejitím, plevele: chundelka metlice, psárka polní, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté AT 3-3,5 l 200–400 l max. 1×,minor. reg.: ZÚ ČR
Kopr PRE ihned po výsevu (v roce výsevu) před vzejitím, plevele: chundelka metlice, psárka polní, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté AT 3-3,5 l 200–400 l max. 1×,minor. reg.: ZÚ ČR
Koriandr setý PRE ihned po výsevu (v roce výsevu) před vzejitím, plevele: chundelka metlice, psárka polní, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté AT 3-3,5 l 200–400 l max. 1×,minor. reg.: ZÚ ČR
Kukuřice PRE do 1 týdne před vzejitím, plevele preemergentně AT 1,5-2,5 l 150–600 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté
Lupina bílá PRE plevele před vzejitím AT 2,5 l 200–400 l Max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, minor. reg.: EU
Lupina bílá POST plevele před vzejitím AT 4 l 200–400 l max. 1×, chundelka metlice, psárka polní, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté, minor. reg.: EU
Lupina bílá PRE plevele před vzejitím AT 4 l 200–400 l max. 1×, chundelka metlice, psárka polní, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté, minor. reg.: EU
Lupina bílá POST plevele před vzejitím AT 2,5 l 200–400 l Max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, minor. reg.: EU
Měsíček lékařský PRE ihned po výsevu (v roce výsevu) před vzejitím, plevele: chundelka metlice, psárka polní, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté AT 3-3,5 l 200–400 l pouze měsíček zahradní - pro léčiva, max. 1×,minor. reg.: ZÚ ČR
Mrkev PRE ihned po výsevu (v roce výsevu) před vzejitím, plevele: psárka polní, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté 80 4 l 200–400 l pouze petržel kořenová, max. 1×,minor. reg.: ZÚ ČR
Pastinák PRE ihned po výsevu (v roce výsevu) před vzejitím, plevele: psárka polní, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté 80 4 l 200–400 l max. 1×,minor. reg.: ZÚ ČR
Petržel PRE ihned po výsevu (v roce výsevu) před vzejitím, plevele: psárka polní, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté 80 4 l 200–400 l max. 1×,minor. reg.: ZÚ ČR
Petržel PRE ihned po výsevu (v roce výsevu) před vzejitím, plevele: chundelka metlice, psárka polní, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté AT 3-3,5 l 200–400 l pouze petržel naťová, max. 1×,minor. reg.: ZÚ ČR
Saflor PRE do 3 dnů po zasetí, plevele před vzejitím AT 1,5-3 l 100–600 l všechna určení mimo výživu lidí, max. 1×,minor. reg.: ÚKZÚZ
Slunečnice PRE do 1 týdne před vzejitím, plevele preemergentně AT 4 l 200–400 l max. 1×, pole, chundelka metlice, psárka polní, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté
detail