BASF
BASF
BASF

AGRA

TOUTATIS DAMTEC

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 25 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

DO: Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 3 metry od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

brambor, hrách, bob, mrkev

200–400 l/ha

postřik

V bramboru aplikujte po poslední proorávce, nejpozději 5 dnů před vzejitím.

Spektrum plevelů/dávka přípravku:

Plevele citlivé - chundelka metlice, lipnice roční, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, hořčice polní, violka rolní, laskavce, řepka olejka - výdrol, bažanka, pěťour maloúborný, mléč, merlík bílý, svízel přítula, rdesna, starček, hluchavka nachová, plevele heřmánkovité, mák vlčí, lebeda rozkladitá, ptačinec žabinec, rozrazil perský

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Herbicidní film vzniklý po správné aplikaci přípravku nesmí být porušen zpracováním půdy anebo prudkými srážkami bezprostředně po postřiku.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze vyloučit poškození ošetřovaného porostu přípravkem.

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Následné plodiny:

Pěstování následných plodin je bez omezení.

Náhradní plodiny:

V případě likvidace porostu lze po předcházející 15cm orbě pěstovat hrách, čočku, brambory, slunečnici a fazol.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.
Čištění aplikačního zařízení:

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (1/4 objemu nádrže postřikovače).

2) Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (1/4 objemu nádrže postřikovače), případně s přídavkem čisticího prostředku nebo sody (3% roztokem). V případě použití čistících prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu 2) ještě 2×.

4) Trysky a sítka musí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

bob, hrách, brambor, mrkev

25

12

6

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

bob, hrách, brambor, mrkev

5

0

0

0

Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se (svažitost ? 3°) k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Bob PRE 01–08 BBCH, před vzejitím plevelů AT 2,4 kg 200–400 l plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté, venkovní porosty
Brambor PRE před vzejitím plevelů AT 2,4 kg 200–400 l plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Hrách PRE 01–08 BBCH, před vzejitím plevelů AT 2,4 kg 200–400 l plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté, venkovní porosty
Mrkev PRE 01–08 BBCH, před vzejitím plevelů AT 2,4 kg 200–400 l plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté, venkovní porosty
detail