BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

ALBIT MAX

Účinná látka

Charakteristika

ALBIT® Max je určen pro podporu zdravotního stavu všech polních plodin a ovocných dřevin, k posílení imunity proti širokému spektru houbových chorob, zejména, ke zvýšení odolnosti rostlin proti chorobám a zlepšení kvality.
Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

DO: Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel. SPo5: Před opětovným vstupem ošetřené skleníky důkladně vyvětrejte.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

Interval mezi aplikacemi

bob

150–250 l/ha,

moření 10–15 l/t

postřik,

moření

2×,

moření 1×

7 dnů

brambor

150–250 l/ha,

moření 10–15 l/t

postřik,

moření

3×,

moření 1×

7 dnů

chmel

350–1000 l/ha

postřik, rosení

7 dnů

cukrovka

150–250 l/ha,

moření 10–15 l/t

postřik,

moření

3×,

moření 1×

7 dnů

hrách

150–250 l/ha,

moření 10–15 l/t

postřik,

moření

5×,

moření 1×

7 dnů

jádroviny

150–250 l/ha

postřik, rosení

7 dnů

jahodník

150–250 l/ha

postřik

7 dnů

kukuřice

150–250 l/ha,

moření 10–15 l/t

postřik,

moření

2×,

moření 1×

7 dnů

mák setý

150–250 l/ha,

moření 10–15 l/t

postřik,

moření

2×,

moření 1×

7 dnů

obilniny

150–250 l/ha,

moření 10–15 l/t

postřik,

moření

3×,

moření 1×

7 dnů

peckoviny

150–350 l/ha

postřik, rosení

7 dnů

réva

150–350 l/ha

postřik, rosení

7 dnů

růže

150–250 l/ha

postřik, rosení

7 dnů

řepka olejka

150–250 l/ha,

moření 10–15 l/t

postřik,

moření

3×,

moření 1×

7 dnů

slunečnice

150–250 l/ha,

moření 10–15 l/t

postřik,

moření

2×,

moření 1×

7 dnů

sója

150–250 l/ha,

moření 10–15 l/t

postřik,

moření

2×,

moření 1×

7 dnů

zelenina

150–250 l/ha,

moření 1–2 l/kg

postřik,

moření

3×,

moření 1×

7 dnů

zelenina košťálová

150–250 l/ha

postřik

7 dnů

Pomocný prostředek se používá k podpoře zdravotního stavu a zvýšení odolnosti rostlin při aplikaci mořením proti houbovým chorobám přenosným osivem a půdou a při aplikaci postřikem proti níže uvedeným chorobám.

Bob - bílá hniloba bobu, hnědá skvrnitost bobu, šedá plísňovitost hrachu

Brambor - hnědá skvrnitost bramborových listů, aktinobakteriální obecná strupovitost bramboru, kořenomorka bramborová, plíseň bramboru

Cukrovka - padání klíčních rostlin, cerkosporióza řepy, větevnatka řepná, plíseň řepná

Chmel - padlí chmele, plíseň chmele

Hrách - kořenové hniloby, bílá hniloba hrachu, plíseň hrachu, šedá plísňovitost hrachu

Jahodník - plíseň šedá jahodníku, fytoftorová hniloba jahodníku, padlí jahodníkové

Jádroviny - strupovitost jabloně, padlí jabloňové

Kukuřice - sněť kukuřičná, padání klíčních rostlin, spála kukuřičná, rez kukuřičná

Mák setý - bílá plísňovitost máku, plíseň máku, spála máku

Obilniny - rez travní, černání pat stébel, rez pšeničná, rez plevová, sněť mazlavá pšeničná, padlí travní, sněť prašná pšeničná a ječná, fuzariózy klasů pšenice a ječmene, braničnatka pšeničná, plíseň sněžná, stéblolam, sněť zakrslá, rez ječná, pruhovitost ječná, hnědá skvrnitost ječmene, rynchosporiová skvrnitost ječmene, ramulariová skvrnitost ječmene

Peckoviny - strupovitost peckovin, moniliová hniloba, padlí broskvoňové

Réva - padlí révy, plíseň révy, plíseň šedá

Řepka olejka - hlízenka obecná, fomové černání krčku, nádorovitost brukvovité zeleniny, padlí brukvovitých, plíseň zelná, plíseň šedá

Růže - rez růžová, padlí růžové, černá skvrnitost růže

Slunečnice - alternáriová skvrnitost slunečnice, hlízenka obecná, fomová hniloba slunečnice, plíseň slunečnice, plíseň šedá

Sója - kořenové hniloby, hlízenka obecná, plíseň šedá

Zelenina - suchá skvrnitost listů mrkve, padlí miříkovitých, septorióza celeru, antraknóza salátu, plíseň salátu, hnědá skvrnitost rajčat, fusariové vadnutí rajčete, padlí rajčete, septorióza rajčat

Zelenina košťálová - alternáriová skvrnitost brukvovitých, nádorovitost brukvovité zeleniny, kořenové hniloby, plíseň zelná

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Bob podpora zdravotního stavu - houbové choroby od 12 BBCH 40 ml
Bob podpora zdravotního stavu - houbové choroby moření osiva 100 ml/t
Brambor podpora zdravotního stavu - houbové choroby moření sadby 100 ml/t
Brambor podpora zdravotního stavu - houbové choroby od 12 BBCH 50 ml
Broskvoň podpora zdravotního stavu - houbové choroby od 12 BBCH 200 ml
Brukvovitá zelenina podpora zdravotního stavu - houbové choroby od 12 BBCH 50 ml
Cukrovka podpora zdravotního stavu - houbové choroby od 12 BBCH 40 ml
Hrách podpora zdravotního stavu - houbové choroby moření osiva 100 ml/t
Hrách podpora zdravotního stavu - houbové choroby od 12 BBCH 40 ml
Hrušeň podpora zdravotního stavu - houbové choroby od 12 BBCH 100 ml
Chmel podpora zdravotního stavu - houbové choroby od 12 BBCH 50-100 ml
Jabloň podpora zdravotního stavu - houbové choroby od 12 BBCH 100 ml
Jahodník podpora zdravotního stavu - houbové choroby od 11 BBCH 40 ml
Ječmen jarní podpora zdravotního stavu - houbové choroby od 12 BBCH 40 ml
Ječmen ozimý podpora zdravotního stavu - houbové choroby od 12 BBCH 40 ml
Kukuřice podpora zdravotního stavu - houbové choroby od 12 BBCH 40 ml
Mák podpora zdravotního stavu - houbové choroby od 12 BBCH 60 ml
Mák podpora zdravotního stavu - houbové choroby moření osiva 150 ml/t
Meruňka podpora zdravotního stavu - houbové choroby od 12 BBCH 200 ml
Oves jarní podpora zdravotního stavu - houbové choroby od 12 BBCH 40 ml
Oves ozimý podpora zdravotního stavu - houbové choroby od 12 BBCH 40 ml
Proso podpora zdravotního stavu - houbové choroby od 12 BBCH 40 ml
Pšenice jarní podpora zdravotního stavu - houbové choroby od 12 BBCH 40 ml
Pšenice ozimá podpora zdravotního stavu - houbové choroby od 12 BBCH 40 ml
Réva vinná podpora zdravotního stavu - houbové choroby od 11 BBCH 200 ml
Růže podpora zdravotního stavu - houbové choroby od 12 BBCH 70 ml
Řepka olejka, jarní podpora zdravotního stavu - houbové choroby od 12 BBCH 60 ml
Řepka olejka, ozimá podpora zdravotního stavu - houbové choroby od 12 BBCH 60 ml
Slivoň podpora zdravotního stavu - houbové choroby od 12 BBCH 200 ml
Slunečnice podpora zdravotního stavu - houbové choroby moření osiva 600 ml/t
Slunečnice podpora zdravotního stavu - houbové choroby od 12 BBCH 40 ml
Sója podpora zdravotního stavu - houbové choroby od 12 BBCH 40 ml
Sója podpora zdravotního stavu - houbové choroby moření osiva 100 ml/t
Tritikale jarní podpora zdravotního stavu - houbové choroby od 12 BBCH 40 ml
Tritikale ozimé podpora zdravotního stavu - houbové choroby od 12 BBCH 40 ml
Třešeň podpora zdravotního stavu - houbové choroby od 12 BBCH 200 ml
Višeň podpora zdravotního stavu - houbové choroby od 12 BBCH 200 ml
Zelenina podpora zdravotního stavu - houbové choroby od 12 BBCH 30 ml
Zelenina podpora zdravotního stavu - houbové choroby moření osiva 2 ml/t
Žito jarní podpora zdravotního stavu - houbové choroby od 12 BBCH 40 ml
Žito ozimé podpora zdravotního stavu - houbové choroby od 12 BBCH 40 ml
detail