Chemap Agro s.r.o.

PREPPER

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

Spe5: Přípravek zapravte do půdy
Spe6: Rozsypaný přípravek odstraňte

DO:
- Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.
- Práce s přípravkem je nevhodná pro alergické osoby

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

pšenice, tritikale, ječmen

2–8 l/t

moření

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.

Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Ječmen ozimý Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Pšenice jarní Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Pšenice jarní Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Pšenice ozimá Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Pšenice ozimá Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Tritikale jarní Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Tritikale jarní Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Tritikale ozimé Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Tritikale ozimé Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 250 kg/ha
detail