Chemap Agro s.r.o.

CONTANS WG

Účinná látka

Balení

12 kg PE pytel

Charakteristika

První biologický přípravek s obsahem spor parazitické houby Coniothyrium minitans, určený k ničení sklerócií hlízenky obecné v půdě.
Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Působení

Spory houby Coniothyrium minitans po aplikaci do půdy infikují a parazitují na přítomných sklerociích patogenů Sclerotinia spp. a poměrně rychle je rozkládají. K jejich rozvoji dochází zejména v provzdušněné povrchové vrstvě půdy do hloubky cca 10 cm při teplotách nad 1 °C. Při zamrznutí půdy C. minitans pozastavuje svůj růst, ale nedochází k odumření. Po zvýšení teploty začíná houba opět parazitovat sklerócia a proto je možné použití přípravku jak na podzim tak i v jarních měsících. Účinnost odstranění zdrojů infekce z povrchové vrstvy půdy se pohybuje od 95-100 %.

Spektrum účinnosti

Contans WG účinkuje proti: patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp.

Doporučení

Řepka olejka ozimá
Přípravek se aplikuje následujícím způsobem
a) Před výsevem řepky olejky ozimé: přípravek se aplikuje postřikem na povrch mělce nakypřené půdy. Promísení s půdou a zapravení se provádí při předseťové přípravě půdy rotačními bránami nebo rotačním kultivátorem do hloubky 5 cm.
b) Ošetření posklizňových zbytků: ošetření nově vytvořených sklerocií v podrcených posklizňových zbytcích je zaměřeno na ochranu před novým zamořením půdy. Posklizňové zbytky se ošetří přípravkem před prvním zpracováním půdy. Bezprostředně po aplikaci se provede zapravení přípravku podmítkou do hloubky 5 cm.
c) Aplikace před výsevem ozimé či jarní obilniny (předplodina pro řepku): tento způsob aplikace je možný pouze v systémech minimalizačního pěstování ozimé řepky olejky. Přípravek se aplikuje postřikem před výsevem obilniny na povrch mělce nakypřené půdy. Promísení s půdou a zapravení se provádí při předseťové přípravě půdy rotačními bránami nebo rotačním kultivátorem do hloubky 5 cm. Po sklizni obilniny a před výsevem řepky olejky je možná jen mělká kultivace do hloubky 5 cm, aby nedošlo k vynášení neinfikovaných sklerocií na půdní povrch.

Řepka olejka jarní, hořčice bílá, slunečnice roční, luskoviny, aromatické a léčivé rostliny
Přípravek se aplikuje před setím, ale minimálně 2-3 měsíce před škodlivým výskytem hlízenky obecné v porostu. Po aplikaci se provádí zapravení a promísení s půdou rotačními bránami nebo rotačním kultivátorem do hloubky 5 cm. Možné je i ošetření posklizňových zbytků, nebo aplikace před výsevem jejich předplodiny.

Zelenina, okrasné rostliny a tabák
Přípravek se aplikuje před setím nebo výsadbou, ale minimálně 2-3 měsíce před škodlivým výskytem hlízenky obecné v porostu. Po aplikaci se provádí zapravení a promísení s půdou rotačními bránami nebo rotačním kultivátorem do hloubky 5-10 cm. Použití je možné jak ve sklenících, fóliovnících, tak i při polním pěstování.

Čekanka
Přípravek se aplikuje na kořeny po sklizni či před jejich umístěním do množírny.

Minoritní registrace - kmín kořenný, mák setý

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

kmín kořenný, mák setý

200–500 l/ha

postřik

2× (1× před setím, 1× po sklizni)

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Bob Hlízenka obecná před setím se zapravením do hloubky 5 cm, minimálně 2-3 měsíce před výskytem škod.čínitele AT 2-4 kg 200–500 l preventivní aplikace
Čekanka Hlízenka obecná po sklizni AT 5 g/2 l vody/100 kg kořenů 200–500 l čekanka salátová
Hořčice Hlízenka obecná - řepka před setím se zapravením do hloubky 5 cm, minimálně 2-3 měsíce před výskytem škod.čínitele AT 1 kg 200–500 l preventivní aplikace
Hrách Hlízenka obecná před setím se zapravením do hloubky 5 cm, minimálně 2-3 měsíce před výskytem škod.čínitele AT 2-4 kg 200–500 l preventivní aplikace
Kmín Hlízenka obecná po sklizni na strniště se zapravením podmítkou AT 1 kg 200–500 l preventivní aplikace, max. 2× (1× před setím, 1× po sklizni), minor. reg.: ÚKZÚZ
Kmín Hlízenka obecná před setím se zapravením do hloubky 5 cm, minimálně 2–3 měsíce před výskytem patogenu AT 2 kg 200–500 l preventivní aplikace, max. 2× (1× před setím, 1× po sklizni), minor. reg.: ÚKZÚZ
Lupina bílá Hlízenka obecná před setím se zapravením do hloubky 5 cm, minimálně 2-3 měsíce před výskytem škod.čínitele AT 2-4 kg 200–500 l preventivní aplikace
Mák Hlízenka obecná na máku - Sklerotiniová hniloba máku před setím se zapravením do hloubky 5 cm, minimálně 2–3 měsíce před výskytem patogenu AT 2 kg 200–500 l preventivní aplikace, max. 2× (1× před setím, 1× po sklizni), minor. reg.: ÚKZÚZ
Mák Hlízenka obecná na máku - Sklerotiniová hniloba máku po sklizni na strniště se zapravením podmítkou AT 1 kg 200–500 l preventivní aplikace, max. 2× (1× před setím, 1× po sklizni), minor. reg.: ÚKZÚZ
Okrasné rostliny Hlízenka obecná před setím se zapravením do hloubky 5 -10 cm, minimálně 2-3 měsíce před výskytem škod.čínitele AT 4 kg 200–500 l preventivní aplikace
Peluška Hlízenka obecná před setím se zapravením do hloubky 5 cm, minimálně 2-3 měsíce před výskytem škod.čínitele AT 2-4 kg 200–500 l preventivní aplikace
Řepka olejka, jarní Hlízenka obecná - řepka před setím se zapravením do hloubky 5 cm, minimálně 2-3 měsíce před výskytem škod.čínitele AT 1 kg 200–500 l preventivní aplikace
Řepka olejka, ozimá Hlízenka obecná - řepka před setím se zapravením do hloubky 5 cm AT 1 kg 200–500 l preventivní aplikace
Slunečnice Hlízenka obecná - slunečnice před setím se zapravením do hloubky 5 cm, minimálně 2-3 měsíce před výskytem škod.čínitele AT 2 kg 200–500 l preventivní aplikace
Sója Hlízenka obecná před setím se zapravením do hloubky 5 cm, minimálně 2-3 měsíce před výskytem škod.čínitele AT 2-4 kg 200–500 l preventivní aplikace
Tabák Hlízenka obecná před setím se zapravením do hloubky 5 -10 cm, minimálně 2-3 měsíce před výskytem škod.čínitele AT 4 kg 200–500 l preventivní aplikace
Zelenina Hlízenka obecná před setím se zapravením do hloubky 5 -10 cm, minimálně 2-3 měsíce před výskytem škod.čínitele AT 2-4 kg 200–500 l preventivní aplikace
Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Bayer CropScience
Zetrola Magnello Pack - Syngenta
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
25%
6%
4%
17%
5%
43%
detail