Chemap Agro s.r.o.

Hlízenka obecná na máku - Sklerotiniová hniloba máku

Latinský název: Sclerotinia sclerotiorum
Proseeds

Hostitelské rostliny

Mák setý

Popis

V posledních letech velmi významné onemocnění, k jehož šíření přispívá vysoké zastoupení hostitelských rostlin v osevních postupech. Vyšší nebezpečí napadení rostlin máku je zejména od fáze kvetení.
Patogen (Sclerotinia sclerotiorum, hlízenka obecná) může napadat rostliny v průběhu celé vegetace. Na infikovaných stoncích se vytvářejí světlezelené, později vybělené koncentricky zónované skvrny. Skvrny se nejprve objevují v paždí listů, později se šíří po stonku, zasahují celý jeho obvod a stonek nad skvrnou odumírá, odumřelá pletiva nad skvrnou jsou zpravidla tmavohnědě zabarvená.
Za vlhka se na napadených částech rostliny vytváří bílý vatovitý povlak mycelia, později s šedočernými sklerocii.

Životní cyklus

Zdroj infekce
Sklerocia v půdě a rostlinných zbytcích.Přenos
Primární infekce: přímé prorůstání mycelia ze sklerocií v půdě do rostliny - u máku poměrně vzácně.
Sekundární infekce: ze sklerocií za vhodných podmínek vyrůstají vřeckaté plodničky - apothecia, z nich uvolněné askospory infikují pletiva. Druhým způsobem infekce je přenos fragmentů mycelia z nemocných rostlin.

Nepřímá ochrana

Odstup od rizikové předplodiny (řepka, slunečnice, sója), problémem jsou sklerocia, která přetrvávají v půdě až 7 let. Podpořit rozklad rostlinných zbytků rizikových předplodin již před jejich zapravením (tekutá forma N + zapravení hlouběji než 15 cm).

Chemická ochrana

Podpořit rozklad sklerocií - biologická ochrana preparátem Contans WG - aplikace nejlépe po sklizni rizikové předplodiny (jestliže bylo zjištěno více než 5 % napadených rostlin před sklizní). Časná chemická ochrana ve fázi 4–6 listů máku, pozdní chemická ochrana BBCH 59–63 (háčkování až plné kvetení).

Fungicidy

CONTANS WG    |  EVITO T    | 
Infikován byl list na konci v místě gutace (foto Karel Říha, Pavel Kraus)

Infikován byl list na konci v místě gutace (foto Karel Říha, Pavel Kraus)

Prorůstáni listové infekce do stonku (foto Karel Říha, Pavel Kraus)

Prorůstáni listové infekce do stonku (foto Karel Říha, Pavel Kraus)

Odumíraní a běláni pletiv stonku (foto Karel Říha, Pavel Kraus)

Odumíraní a běláni pletiv stonku (foto Karel Říha, Pavel Kraus)

Fáze ztmavlé mokvavé skvrny na stonku (foto Karel Říha, Pavel Kraus)

Fáze ztmavlé mokvavé skvrny na stonku (foto Karel Říha, Pavel Kraus)

Rozvoj zónovaných skvrn na stonku (foto Karel Říha, Pavel Kraus)

Rozvoj zónovaných skvrn na stonku (foto Karel Říha, Pavel Kraus)

Sklerotiniove nouzové dozráváni a lámání stonků (foto Karel Říha, Pavel Kraus)

Sklerotiniove nouzové dozráváni a lámání stonků (foto Karel Říha, Pavel Kraus)

detail