Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

EVITO T

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 25 m.

DO:
- Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
- Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

řepka olejka

200–400 l/ha

postřik

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

řepka olejka

25

12

6

4

Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Minoritní registrace - hořčice, len setý, lnička setá, mák setý

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

hořčice, len setý, lnička setá, mák setý

200–400 l/ha

postřik

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

hořčice, mák, len, lnička

25

12

6

4

Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Hořčice Hlízenka obecná 61–70 BBCH 56 0,8 l 200–400 l max. 1×, minor. reg. ÚKZÚZ
Len Hlízenka obecná 61–70 BBCH 56 0,8 l 200–400 l len přadný a olejný, max. 1×, minor. reg. ÚKZÚZ
Lnička setá Hlízenka obecná 61–70 BBCH 56 0,8 l 200–400 l max. 1×, minor. reg. ÚKZÚZ
Mák Hlízenka obecná na máku - Sklerotiniová hniloba máku 61–70 BBCH 56 0,8 l 200–400 l max. 1×, minor. reg. ÚKZÚZ
Řepka olejka, jarní Hlízenka obecná - řepka 61–70 BBCH 56 0,8 l 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Hlízenka obecná - řepka 61–70 BBCH 56 0,8 l 200–400 l max. 1×
detail