Chemap Agro s.r.o.

ENVIFYT ENERGY

Účinná látka

Balení

0,5, 1, 20 a 1000 litrů

Charakteristika

Přípravek Envifyt energy je kapalný pomocný rostlinný přípravek určený k použití pro všechny kulturní plodiny. Obsahuje podpůrné látky, které pozitivně ovlivňují pohyb plasmy v buňkách rostlin, což se projevuje lepším zakořeněním, lepším příjmem živin a intenzivnějším růstem.
Vyznačuje se vysokým obsahem dusíku, fosforu, draslíku, síry a boru. Dále obsahuje nitrofenoláty, huminové kyseliny a ostatní mikroprvky v chelátové formě..
Envifyt energy doplňuje základní složky výživy a má příznivý vliv na výnos a kvalitu rostlin..
Nejlepších výsledků bylo dosaženo při aplikaci na obilniny, kukuřici, slunečnici, brambory, hrách, sóju, řepu cukrovou a kořenovou zeleninu.
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Envifyt energy je určen k listové aplikaci v množství 3 – 4 l/ha do 200 – 300 litrů roztoku (1,0 – 2,0 % postřikový roztok).
Přípravek lze kombinovat s fungicidy a insekticidy ve společném postřiku, kromě fáze plného kvetení.
Nedoporučujeme kombinovat s močovinovou solí a s herbicidy v případě vysokého tlaku plevelů nebo v řídce setých porostech - může snížit účinek herbicidu.
Envifyt energy lze použít v širokém aplikačním okně. Použití přípravku v kritických fázích růstu napomáhá doplnění živin, hlavně dusíku, fosforu a draslíku. Nejlepších výsledků bylo dosaženo při dostatečném olistění porostů a také do fáze začátku kvetení.
Přípravek je vhodný k podzimnímu ošetření. Vyšší podíl fosforu a draslíku napomáhá lepšímu přezimování porostů.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Bob Stimulace růstu a výživa 1. vstup 3-4 l/ha do počátku prodlužování, BBCH 20-30
2. vstup 3-4 l/ha do začátku vývoje květů, BBCH 40-50
Brambor Stimulace růstu a výživa 1. vstup 3-4 l/ha při polovičním zapojení porostu, BBCH 35-39
2. vstup 4 l/ha při téměř zapojeném porostu, BBCH 45-48
3. vstup 4 l/ha po 2-3 týdnech s čímkoli
Cukrovka Stimulace růstu a výživa 1. vstup 3-4 l/ha ve 4. – 6. listu, BBCH 24-28
2. vstup 3-4 l/ha, do fáze uzavírání porostu, BBCH 40-45
3. vstup 4 l/ha po 6 týdnech
Fazol Stimulace růstu a výživa 1. vstup 3-4 l/ha do počátku prodlužování, BBCH 20-30
2. vstup 3-4 l/ha do začátku vývoje květů, BBCH 40-50
Hrách Stimulace růstu a výživa 1. vstup 3-4 l/ha do počátku prodlužování, BBCH 20-30
2. vstup 3-4 l/ha do začátku vývoje květů, BBCH 40-50
Ječmen jarní Stimulace růstu a výživa podzim: 3 l/ha, 3. listu do počátku odnožování, BBCH 12-20
jaro 2x: 1. vstup 3 l/ha počátkem odnožování, BBCH 21-25
2. vstup 3-4 l/ha na 1. – 2. kolínko, BBCH 31-32
Ječmen ozimý Stimulace růstu a výživa podzim: 3 l/ha, 3. listu do počátku odnožování, BBCH 12-20
jaro 2x: 1. vstup 3 l/ha počátkem odnožování, BBCH 21-25
2. vstup 3-4 l/ha na 1. – 2. kolínko, BBCH 31-32
Kořenová zelenina Stimulace růstu a výživa 1. vstup 4 l/ha při dostatečné listové ploše
2-4. vstup 4 l/ha po cca 10-14 dnech za sebou
Kukuřice Stimulace růstu a výživa 1. vstup 4 l/ha ve 4. – 6. listu, BBCH 14-16
2. vstup 4 l/ha v 7. – 9. listu, BBCH 17-19
Lupina bílá Stimulace růstu a výživa 1. vstup 3-4 l/ha do počátku prodlužování, BBCH 20-30
2. vstup 3-4 l/ha do začátku vývoje květů, BBCH 40-50
Lupina žlutá Stimulace růstu a výživa 1. vstup 3-4 l/ha do počátku prodlužování, BBCH 20-30
2. vstup 3-4 l/ha do začátku vývoje květů, BBCH 40-50
Peluška Stimulace růstu a výživa 1. vstup 3-4 l/ha do počátku prodlužování, BBCH 20-30
2. vstup 3-4 l/ha do začátku vývoje květů, BBCH 40-50
Pšenice jarní Stimulace růstu a výživa podzim: 3 l/ha, 3. listu do počátku odnožování, BBCH 12-20
jaro 2x: 1. vstup 3 l/ha počátkem odnožování, BBCH 21-25
2.. vstup 3-4 l/ha na praporcový list, BBCH 39-43
Pšenice ozimá Stimulace růstu a výživa podzim: 3 l/ha, 3. listu do počátku odnožování, BBCH 12-20
jaro 2x: 1. vstup 3 l/ha počátkem odnožování, BBCH 21-25
2.. vstup 3-4 l/ha na praporcový list, BBCH 39-43
Slunečnice Stimulace růstu a výživa 1. vstup 3-4 l/ha ve 4. – 5. listu, BBCH 14-15
2. vstup 4 l/ha počátkem prodlužování, BBCH 30-32
Sója Stimulace růstu a výživa 1. vstup 3-4 l/ha do počátku prodlužování, BBCH 20-30
2. vstup 3-4 l/ha do začátku vývoje květů, BBCH 40-50
Tritikale ozimé Stimulace růstu a výživa podzim: 3 l/ha, 3. listu do počátku odnožování, BBCH 12-20
jaro 2x: 1. vstup 3 l/ha počátkem odnožování, BBCH 21-25
2.. vstup 3-4 l/ha na praporcový list, BBCH 39-43
Žito ozimé Stimulace růstu a výživa podzim: 3 l/ha, 3. listu do počátku odnožování, BBCH 12-20
jaro 2x: 1. vstup 3 l/ha počátkem odnožování, BBCH 21-25
2.. vstup 3-4 l/ha na praporcový list, BBCH 39-43
detail