Chemap Agro s.r.o.

ENVIFYT ENERGY

Účinná látka

Balení

0,5, 1, 20 a 1000 litrů

Charakteristika

Přípravek Envifyt energy je kapalný pomocný rostlinný přípravek určený k použití pro všechny kulturní plodiny. Obsahuje podpůrné látky, které pozitivně ovlivňují pohyb plasmy v buňkách rostlin, což se projevuje lepším zakořeněním, lepším příjmem živin a intenzivnějším růstem.
Vyznačuje se vysokým obsahem dusíku, fosforu, draslíku, síry a boru. Dále obsahuje nitrofenoláty, huminové kyseliny a ostatní mikroprvky v chelátové formě..
Envifyt energy doplňuje základní složky výživy a má příznivý vliv na výnos a kvalitu rostlin..
Nejlepších výsledků bylo dosaženo při aplikaci na obilniny, kukuřici, slunečnici, brambory, hrách, sóju, řepu cukrovou a kořenovou zeleninu.
Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Envifyt energy je určen k listové aplikaci v množství 3 – 4 l/ha do 200 – 300 litrů roztoku (1,0 – 2,0 % postřikový roztok).
Přípravek lze kombinovat s fungicidy a insekticidy ve společném postřiku, kromě fáze plného kvetení.
Nedoporučujeme kombinovat s močovinovou solí a s herbicidy v případě vysokého tlaku plevelů nebo v řídce setých porostech - může snížit účinek herbicidu.
Envifyt energy lze použít v širokém aplikačním okně. Použití přípravku v kritických fázích růstu napomáhá doplnění živin, hlavně dusíku, fosforu a draslíku. Nejlepších výsledků bylo dosaženo při dostatečném olistění porostů a také do fáze začátku kvetení.
Přípravek je vhodný k podzimnímu ošetření. Vyšší podíl fosforu a draslíku napomáhá lepšímu přezimování porostů.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Bob Stimulace růstu a výživa 1. vstup 3-4 l/ha do počátku prodlužování, BBCH 20-30
2. vstup 3-4 l/ha do začátku vývoje květů, BBCH 40-50
Brambor Stimulace růstu a výživa 1. vstup 3-4 l/ha při polovičním zapojení porostu, BBCH 35-39
2. vstup 4 l/ha při téměř zapojeném porostu, BBCH 45-48
3. vstup 4 l/ha po 2-3 týdnech s čímkoli
Cukrovka Stimulace růstu a výživa 1. vstup 3-4 l/ha ve 4. – 6. listu, BBCH 24-28
2. vstup 3-4 l/ha, do fáze uzavírání porostu, BBCH 40-45
3. vstup 4 l/ha po 6 týdnech
Fazol Stimulace růstu a výživa 1. vstup 3-4 l/ha do počátku prodlužování, BBCH 20-30
2. vstup 3-4 l/ha do začátku vývoje květů, BBCH 40-50
Hrách Stimulace růstu a výživa 1. vstup 3-4 l/ha do počátku prodlužování, BBCH 20-30
2. vstup 3-4 l/ha do začátku vývoje květů, BBCH 40-50
Ječmen jarní Stimulace růstu a výživa podzim: 3 l/ha, 3. listu do počátku odnožování, BBCH 12-20
jaro 2x: 1. vstup 3 l/ha počátkem odnožování, BBCH 21-25
2. vstup 3-4 l/ha na 1. – 2. kolínko, BBCH 31-32
Ječmen ozimý Stimulace růstu a výživa podzim: 3 l/ha, 3. listu do počátku odnožování, BBCH 12-20
jaro 2x: 1. vstup 3 l/ha počátkem odnožování, BBCH 21-25
2. vstup 3-4 l/ha na 1. – 2. kolínko, BBCH 31-32
Kořenová zelenina Stimulace růstu a výživa 1. vstup 4 l/ha při dostatečné listové ploše
2-4. vstup 4 l/ha po cca 10-14 dnech za sebou
Kukuřice Stimulace růstu a výživa 1. vstup 4 l/ha ve 4. – 6. listu, BBCH 14-16
2. vstup 4 l/ha v 7. – 9. listu, BBCH 17-19
Lupina bílá Stimulace růstu a výživa 1. vstup 3-4 l/ha do počátku prodlužování, BBCH 20-30
2. vstup 3-4 l/ha do začátku vývoje květů, BBCH 40-50
Lupina žlutá Stimulace růstu a výživa 1. vstup 3-4 l/ha do počátku prodlužování, BBCH 20-30
2. vstup 3-4 l/ha do začátku vývoje květů, BBCH 40-50
Peluška Stimulace růstu a výživa 1. vstup 3-4 l/ha do počátku prodlužování, BBCH 20-30
2. vstup 3-4 l/ha do začátku vývoje květů, BBCH 40-50
Pšenice jarní Stimulace růstu a výživa podzim: 3 l/ha, 3. listu do počátku odnožování, BBCH 12-20
jaro 2x: 1. vstup 3 l/ha počátkem odnožování, BBCH 21-25
2.. vstup 3-4 l/ha na praporcový list, BBCH 39-43
Pšenice ozimá Stimulace růstu a výživa podzim: 3 l/ha, 3. listu do počátku odnožování, BBCH 12-20
jaro 2x: 1. vstup 3 l/ha počátkem odnožování, BBCH 21-25
2.. vstup 3-4 l/ha na praporcový list, BBCH 39-43
Slunečnice Stimulace růstu a výživa 1. vstup 3-4 l/ha ve 4. – 5. listu, BBCH 14-15
2. vstup 4 l/ha počátkem prodlužování, BBCH 30-32
Sója Stimulace růstu a výživa 1. vstup 3-4 l/ha do počátku prodlužování, BBCH 20-30
2. vstup 3-4 l/ha do začátku vývoje květů, BBCH 40-50
Tritikale ozimé Stimulace růstu a výživa podzim: 3 l/ha, 3. listu do počátku odnožování, BBCH 12-20
jaro 2x: 1. vstup 3 l/ha počátkem odnožování, BBCH 21-25
2.. vstup 3-4 l/ha na praporcový list, BBCH 39-43
Žito ozimé Stimulace růstu a výživa podzim: 3 l/ha, 3. listu do počátku odnožování, BBCH 12-20
jaro 2x: 1. vstup 3 l/ha počátkem odnožování, BBCH 21-25
2.. vstup 3-4 l/ha na praporcový list, BBCH 39-43
Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Slunečnice - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
24%
6%
5%
16%
5%
44%
detail