Chemap Agro s.r.o.

PILOT ULTRA

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 5 m.

Doporučení

Přípravek nepoužívejte v sadbových bramborách.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

bob, brambor, cukrovka, hrách, řepka olejka

200–400 l/ha

postřik

Spektrum plevelů:

- plevele citlivé: oves hluchý, psárka polní, výdrol pšenice a ječmene, sveřep jalový, chundelka metlice, jílek. Nelze vyloučit projevy fytotoxicity u hrachu. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Následné plodiny: Jako následné plodiny lze pěstovat rostliny dvouděložné nebo obilniny.

Náhradní plodiny: Jako náhradní plodiny lze pěstovat za 14 dní po aplikaci dvouděložné rostliny, a obilniny za 6 týdnů po aplikaci přípravku. Cibuli, pór a kukuřici nepěstujte.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Čištění aplikačního zařízení: Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných plodin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

řepka olejka, cukrovka, bob obecný, hrách

5

5

0

0

brambor

5

0

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Bob POST 10–39 BBCH, plevele 12–29 BBCH 42 2,5  200–400 l bob na zrno, plevele jednoděložné jednoleté a vytrvalé
Brambor POST 10–39 BBCH, plevele 12–29 BBCH 45 200–400 l plevele jednoděložné jednoleté a vytrvalé
Cukrovka POST 11–39 BBCH, plevele 12–29 BBCH 60 2,5  200–400 l OL platí i pro zkrmování, plevele jednoděložné jednoleté a vytrvalé
Hrách POST 10–39 BBCH, plevele 12–29 BBCH 42 2,5  200–400 l hrách na zrno, plevele jednoděložné jednoleté a vytrvalé
Řepka olejka, jarní POST 10–39 BBCH, plevele 12–29 BBCH 90 2,5  200–400 l plevele jednoděložné jednoleté a vytrvalé
Řepka olejka, ozimá POST 10–39 BBCH, plevele 12–29 BBCH 90 2,5  200–400 l plevele jednoděložné jednoleté a vytrvalé
detail