BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

CELEST 025 FS

Účinná látka

Charakteristika

mořidlo
Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.

Riziko negativního vlivu na vzcházení žita při setí po 12 měsících skladování od namoření osiva konzultuje s držitelem registrace přípravku.

Přípravek lze aplikovat pouze technologickými postupy, platnými pro daný typ aplikačního zařízení.

V pšenici, žitě a tritikale lze přípravek použít s pomocným prostředkem CETM v souladu s návodem k použití.

Minoritní registrace

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

slunečnice

900–1 600 ml/100 kg

moření

sója

900–1 600 ml/100 kg

moření

hrách, peluška, fazol, lupina, bob, čočka, cizrna beraní

0–800 ml/100 kg

moření

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Bob Hnědá skvrnitost bobu moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 300 kg/ha, minor. reg.:ÚKZÚZ
Bob Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 300 kg/ha, minor. reg.:ÚKZÚZ
Cizrna beraní Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 150 kg/ha, minor. reg.:ÚKZÚZ
Cizrna beraní Askochytová listová skvrnitost moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 150 kg/ha, minor. reg.:ÚKZÚZ
Čočka Hnědá skvrnitost čočky moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 120 kg/ha, minor. reg.:ÚKZÚZ
Čočka Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 120 kg/ha, minor. reg.:ÚKZÚZ
Fazol Strupovitost hrachu moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 180 kg/ha, minor. reg.:ÚKZÚZ
Fazol Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 180 kg/ha, minor. reg.:ÚKZÚZ
Hrách Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 180 kg/ha, minor. reg.:ÚKZÚZ
Hrách Strupovitost hrachu moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 180 kg/ha, minor. reg.:ÚKZÚZ
Lupina bílá Askochytová listová skvrnitost moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 220 kg/ha, minor. reg.:ÚKZÚZ
Lupina bílá Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 220 kg/ha, minor. reg.:ÚKZÚZ
Lupina úzkolistá Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 220 kg/ha, minor. reg.:ÚKZÚZ
Lupina úzkolistá Askochytová listová skvrnitost moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 220 kg/ha, minor. reg.:ÚKZÚZ
Lupina žlutá Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 220 kg/ha, minor. reg.:ÚKZÚZ
Lupina žlutá Askochytová listová skvrnitost moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 220 kg/ha, minor. reg.:ÚKZÚZ
Pšenice jarní Sněť mazlavá hladká moření osiva AT 2,0 l/t
Pšenice jarní Plíseň sněžná moření osiva AT 2,0 l/t
Pšenice jarní Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 2,0 l/t
Pšenice jarní Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 2,0 l/t
Pšenice ozimá Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 2,0 l/t
Pšenice ozimá Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 2,0 l/t
Pšenice ozimá Sněť mazlavá hladká moření osiva AT 2,0 l/t
Pšenice ozimá Plíseň sněžná moření osiva AT 2,0 l/t
Slunečnice Houbové choroby moření osiva AT 6,0 l/t výsevek max. 5,0 kg/ha, minor. reg.:ÚKZÚZ
Sója Houbové choroby moření osiva AT 2,4 l/t výsevek max. 200 kg/ha, minor. reg.:ÚKZÚZ
Tritikale ozimé Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 2,0 l/t
Tritikale ozimé Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 2,0 l/t
Tritikale ozimé Sněť mazlavá hladká moření osiva AT 2,0 l/t
Tritikale ozimé Plíseň sněžná moření osiva AT 2,0 l/t
Žito ozimé Plíseň sněžná moření osiva AT 2,0 l/t
Žito ozimé Sněť mazlavá hladká moření osiva AT 2,0 l/t
Žito ozimé Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 2,0 l/t
Žito ozimé Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 2,0 l/t
detail