BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

CELEST 025 FS

Účinná látka

Charakteristika

mořidlo
Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.
Riziko negativního vlivu na vzcházení žita při setí po 12 měsících skladování od namoření osiva konzultuje s držitelem registrace přípravku.
Přípravek lze aplikovat pouze technologickými postupy, platnými pro daný typ aplikačního zařízení.
V pšenici, žitě a tritikale lze přípravek použít s pomocným prostředkem CETM v souladu s návodem k použití.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Pšenice jarní Sněť mazlavá hladká moření osiva AT 2,0 l/t
Pšenice jarní Plíseň sněžná moření osiva AT 2,0 l/t
Pšenice jarní Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 2,0 l/t
Pšenice jarní Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 2,0 l/t
Pšenice ozimá Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 2,0 l/t
Pšenice ozimá Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 2,0 l/t
Pšenice ozimá Sněť mazlavá hladká moření osiva AT 2,0 l/t
Pšenice ozimá Plíseň sněžná moření osiva AT 2,0 l/t
Tritikale ozimé Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 2,0 l/t
Tritikale ozimé Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 2,0 l/t
Tritikale ozimé Sněť mazlavá hladká moření osiva AT 2,0 l/t
Tritikale ozimé Plíseň sněžná moření osiva AT 2,0 l/t
Žito ozimé Sněť mazlavá hladká moření osiva AT 2,0 l/t
Žito ozimé Plíseň sněžná moření osiva AT 2,0 l/t
Žito ozimé Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 2,0 l/t
Žito ozimé Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 2,0 l/t
detail