BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

ALBIT

Účinná látka

Balení

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vlastnost

Hodnota v %

Kyselina poly-beta-hydroxymáselná, min

0,2

Celkový dusík jako N, min

9,0

Fosforečnan rozpustný v neutrálním citranu amonném jako P2O5, min.

6,0

Vodorozpustný draslík jako K2O, min.

4,1

Hořčík jako MgO, min.

0,6

Síra jako SO4 2-, min.

3,0

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg: kadmium 1, olovo 10, rtuť 1,0, arzen 20, chrom 50.

Charakteristika

Registrován dle zákona o hnojivech.
Základní funkce ALBITU® : zvýšení výnosu o 5 až 20 %, zlepšení kořenového systému, zvyšuje imunitu rostlin, zvýšení odolnosti rostlin proti negativním dopadům sucha, zvýšení zásoby výživných látek v rostlinách, pozitivní vliv na mikrobiální společenství, snížení množství mykotoxinů v plodinách, spolu s fungicidy působí proti houbovým chorobám, spolu s herbicidy napomáhá pro snížení herbicidního stresu.
Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Aplikace na list během vegetace: Ředěný přípravek se aplikuje postřikem na list. Doporučuje se použít 2–5× v průběhu vegetace.

Aplikace zálivkou: Albit je vhodný pro všechny druhy obhospodařovaných půd. Termín aplikace není speciálně doporučen, může být používán před setím i dle potřeby. Albit se aplikuje ředěný vodou. Pro aplikaci Albitu lze používat postřikovače doporučené výrobcem i pro aplikaci kapalných hnojiv. Obdobně lze použít na posklizňové zbytky. Doporučený počet aplikací 1–3× za rok.

Doporučené dávkování předosevní/předsadební přípravě osiv a sadby:
Obilniny 40 ml/t
Zelenina 2ml/kg
Brambory 100 ml/t
Slunečnice 300 ml/t
Luštěniny 50 ml/t
Kukuřice 100 ml/t
Mák setý 300 ml/t
Pícniny 60 ml/t
Cukrová řepa 75 ml/t
Řepka olejná 50 ml/t

Doporučené dávkování pro jedno ošetření během vegetace:
Ředěný přípravek (rozmíchání v 300 – 500l vody/ha) se aplikuje postřikem na list.
Obilniny 40 ml/ha
Pícniny 40 ml/ha
Brambory 50 ml/ha
Slunečnice 40 ml/ha
Zelenina 30 ml/ha
Kukuřice 40 ml/ha
Řepka olejná 60 ml/ha
Ovoce 100 ml/ha
Vinná réva 200 ml/ha
Mák setý 60 ml/ha
Cukrová řepa 40 ml/ha
Jahody 40 ml/ha
Luštěniny 40 ml/ha
Chmel 50-100 ml/ha
Rybíz černý 50 ml/ha

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Bob podpora růstu a odolnosti ošetření osiva 50 ml/t
Bob podpora růstu a odolnosti ošetření běhěm vegetace 40 ml
Brambor podpora růstu a odolnosti ošetření sadby 100 ml/t
Brambor podpora růstu a odolnosti ošetření běhěm vegetace 50 ml
Cukrovka podpora růstu a odolnosti ošetření sadby 100 ml/t
Cukrovka podpora růstu a odolnosti ošetření běhěm vegetace 40 ml
Čočka podpora růstu a odolnosti ošetření osiva 50 ml/t
Čočka podpora růstu a odolnosti ošetření běhěm vegetace 40 ml
Fazol podpora růstu a odolnosti ošetření běhěm vegetace 40 ml
Fazol podpora růstu a odolnosti ošetření osiva 50 ml/t
Hrách podpora růstu a odolnosti ošetření osiva 50 ml/t
Hrách podpora růstu a odolnosti ošetření běhěm vegetace 40 ml
Chmel podpora růstu a odolnosti ošetření běhěm vegetace 50-100 ml
Jahodník podpora růstu a odolnosti ošetření běhěm vegetace 40 ml
Ječmen jarní podpora růstu a odolnosti ošetření osiva 40 ml/t
Ječmen jarní podpora růstu a odolnosti ošetření běhěm vegetace 40 ml
Ječmen ozimý podpora růstu a odolnosti ošetření osiva 40 ml/t
Ječmen ozimý podpora růstu a odolnosti ošetření běhěm vegetace 40 ml
Kukuřice podpora růstu a odolnosti ošetření sadby 100 ml/t
Kukuřice podpora růstu a odolnosti ošetření běhěm vegetace 40 ml
Louky podpora růstu a odolnosti ošetření běhěm vegetace 40 ml
Louky podpora růstu a odolnosti ošetření osiva 60 ml/t
Lupina bílá podpora růstu a odolnosti ošetření osiva 50 ml/t
Lupina bílá podpora růstu a odolnosti ošetření běhěm vegetace 40 ml
Lupina úzkolistá podpora růstu a odolnosti ošetření osiva 50 ml/t
Lupina úzkolistá podpora růstu a odolnosti ošetření běhěm vegetace 40 ml
Lupina žlutá podpora růstu a odolnosti ošetření osiva 50 ml/t
Lupina žlutá podpora růstu a odolnosti ošetření běhěm vegetace 40 ml
Mák podpora růstu a odolnosti ošetření běhěm vegetace 60 ml
Mák podpora růstu a odolnosti ošetření osiva 300 ml/t
Oves jarní podpora růstu a odolnosti ošetření osiva 40 ml/t
Oves jarní podpora růstu a odolnosti ošetření běhěm vegetace 40 ml
Oves ozimý podpora růstu a odolnosti ošetření osiva 40 ml/t
Oves ozimý podpora růstu a odolnosti ošetření běhěm vegetace 40 ml
Ovocné dřeviny podpora růstu a odolnosti ošetření běhěm vegetace 100 ml
Pastviny podpora růstu a odolnosti ošetření osiva 60 ml/t
Pastviny podpora růstu a odolnosti ošetření běhěm vegetace 40 ml
Proso podpora růstu a odolnosti ošetření osiva 40 ml/t
Proso podpora růstu a odolnosti ošetření běhěm vegetace 40 ml
Pšenice jarní podpora růstu a odolnosti ošetření osiva 40 ml/t
Pšenice jarní podpora růstu a odolnosti ošetření běhěm vegetace 40 ml
Pšenice ozimá podpora růstu a odolnosti ošetření osiva 40 ml/t
Pšenice ozimá podpora růstu a odolnosti ošetření běhěm vegetace 40 ml
Réva vinná podpora růstu a odolnosti ošetření běhěm vegetace 200 ml
Rybíz černý podpora růstu a odolnosti ošetření běhěm vegetace 50 ml
Řepka olejka, jarní podpora růstu a odolnosti ošetření osiva 50 ml/t
Řepka olejka, jarní podpora růstu a odolnosti ošetření běhěm vegetace 60 ml
Řepka olejka, ozimá podpora růstu a odolnosti ošetření osiva 50 ml/t
Řepka olejka, ozimá podpora růstu a odolnosti ošetření běhěm vegetace 60 ml
Slunečnice podpora růstu a odolnosti ošetření osiva 300 ml/t
Slunečnice podpora růstu a odolnosti ošetření běhěm vegetace 40 ml
Sója podpora růstu a odolnosti ošetření osiva 50 ml/t
Sója podpora růstu a odolnosti ošetření běhěm vegetace 40 ml
Tritikale jarní podpora růstu a odolnosti ošetření osiva 40 ml/t
Tritikale jarní podpora růstu a odolnosti ošetření běhěm vegetace 40 ml
Tritikale ozimé podpora růstu a odolnosti ošetření osiva 40 ml/t
Tritikale ozimé podpora růstu a odolnosti ošetření běhěm vegetace 40 ml
Zelenina podpora růstu a odolnosti ošetření běhěm vegetace 30 ml
Zelenina podpora růstu a odolnosti ošetření osiva 2 ml/kg
Zemědělská půda podpora růstu a odolnosti aplikace zálivkou a postřikem na povrch půdy 100-300 ml
Žito jarní podpora růstu a odolnosti ošetření běhěm vegetace 40 ml
Žito jarní podpora růstu a odolnosti ošetření osiva 40 ml/t
Žito ozimé podpora růstu a odolnosti ošetření osiva 40 ml/t
Žito ozimé podpora růstu a odolnosti ošetření běhěm vegetace 40 ml
detail