BASF
BASF
BASF

AGRA

TAIFUN 360

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Riziko pro necílové rostliny:
- Aplikační dávka 5 a 3 l př./ha (~1800 a 1080 g ú.l./ha) SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 50 % a 75 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny na 5 m, při 90 % redukci není ochranná vzdálenost nutná.Pozn.: Toto opatření neplatí v případě použití cílové aplikace s použitím herbicidního krytu - lesní porosty, školky.
- Aplikační dávka 6 l př./ha (~2160 g ú.l./ha)SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 15 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 50 %, redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny na 10 m, při 75 % a 90 % redukci pak na 5 m.
- Aplikační dávka 1,5 l př./ha (~540 g ú.l./ha) SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny na 5 m, při 75 % a 90 % redukci není ochranná vzdálenost nutná.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

bob, cibule, cukrovka, hořčice, hrách setý, ječmen, len, oves, pór, pšenice, řepka olejka,

80–250 l/ha

postřik

chřest

80–250 l/ha

postřik

1× za rok

hrušeň, jabloň, slivoň, třešeň,

lesní porosty,

lesní školky

200–250 l/ha

postřik

1× za rok

louky, pastviny

150–250 l/ha

postřik

nezemědělská půda

100–300 l/ha max.

postřik

1× za rok

orná půda

100–200 l/ha

postřik

1× za rok

rekreační a  okrasné plochy

100–250 l /ha

postřik

1× za rok

Zákazy a omezení:

Plodina, oblast použití

Zákaz, omezení

louky, pastviny

zákaz spásání nebo zkrmování hospodářskými zvířaty

Zásah proti vytrvalým a hluboko kořenícím plevelům je úspěšný v době, kdy již vytvořily dostatečnou listovou plochu, při současném zajištění jejího dostatečného smočení. Aby bylo dosaženo při hubení vytrvalých plevelů nejvyšší účinnosti, má být aplikace přípravku provedena v době plného růstu plevelů, od nasazení poupat do odkvětu rostliny. Postřik na pýr se provádí v době, kdy obrostlý pýr má 3-4 nové listy, tj. dosáhne výšky 15-25 cm.

Orná půda

Aplikace se provádí po sklizni plodiny nebo před setím nebo výsadbou.

Setí plodin je možné 48 hodin po aplikaci. Trávy mohou být vysévány 5 dnů po aplikaci. Výsadba stromů, keřů apod. je možná 7 dnů po aplikaci. Na vytrvalé plevele ponechte přípravek působit alespoň 5 dnů, na jednoleté plevele alespoň 2 dny.

Nezemědělská půda

Dávkování přípravku je podle skladby plevelů a jejich vývojové fáze.

Chřest

Přípravek se aplikuje před vzcházením plodiny. Výhony (prýty) chřestu musí být zakryty alespoň 15 mm vrstvou půdy.

Preemergentní aplikace po zasetí plodiny

Aplikaci nelze provádět v době, kdy rostliny kulturní plodiny již vzešly nad povrch půdy.

Ovocné sady

Přípravek se aplikuje po opadu listů do fáze „zeleného poupěte” (BBA 55) u jabloní a hrušní a fáze BBA 57 („otevření kalichů, viditelné bílé vrcholky květů“) u třešní a slivoní. Nepoužívejte ve výsadbách mladších než 2 roky. Zabraňte kontaktu postřiku s větvemi stromů a kmeny více jak 30 cm nad povrchem půdy.

Lesní porosty, lesní školky

Přípravek se aplikuje v okolí jehličnanů i listnáčů cílenou aplikací. Aplikujte během vegetačního období. Aplikace je možná pouze s ochrannou clonou (tj. s kryty trysek), která zabrání kontaminaci a poškození stromků.

Louky, pastviny­

Přípravek se aplikuje po regeneraci porostu po seči nebo pastvě a min. 5 dnů před setím v období červen – říjen při výšce porostu 30-60 cm, pokud není porost hustý a nemá vytvořená zralá semena. Přímý výsev trav nebo jetelovin lze provádět po uplynutí min. 5 dnů od aplikace.

Rekreační a okrasné plochy

Přípravek může být použit k hubení nežádoucí vegetace v sadech, parcích, výsadbách veřejné zeleně kolem okrasných stromů a keřů apod. Přípravek nesmí zasáhnout zelené části kulturních rostlin!

Nepoužívejte ve sklenících a fóliovnících.

Po aplikaci by mělo být větší množství rozkládajících se listů, kořenů, oddenků a stolonů zapraveno do půdy důkladnou kultivací nebo odstraněno z pozemku.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

Aplikační dávka 6 l př./ha

15

10

5

5

Aplikační dávka 3 a 5 l př./ha *

10

5

5

0

Aplikační dávka 1,5 př./ha

5

5

0

0

* Toto opatření neplatí v případě cílené aplikace s použitím herbicidního krytu – lesní porosty, školky.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Bob PRE AT 5 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Cibule PRE AT 5 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Cukrovka PRE AT 5 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Hořčice PRE AT 5 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Hrách PRE AT 5 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Hrušeň POST aplikace od druhého roku po výsadbě, před kvetením nebo po sklizni AT 5 l plevele
Chřest PRE AT 5 l plevele
Jabloň POST aplikace od druhého roku po výsadbě, před kvetením nebo po sklizni AT 5 l plevele
Ječmen jarní PRE AT 5 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Ječmen ozimý PRE AT 5 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Len PRE AT 5 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Lesní porosty POST aplikace cílená, ošetření s kryty - 5 l plevele, dřeviny plevelné
Lesní školky POST aplikace cílená, ošetření s kryty - 5 l plevele
Louky POST obnova TTP, 5 dnů před setím 5 6 l plevele
Nezemědělská půda POST aplikace cílená, ošetření s kryty - 5 l plevele, rekreační a okrasné plochy
Nezemědělská půda POST - 3-5 l nežádoucí vegetace, nezemědělská půda - okolo hospodářských budov, na cestách, chodnících, parkovištích nebo skladovacích plochách
Orná půda PRS před setím, před výsadbou AT 5 l plevele
Orná půda POST po sklizni AT 5 l plevele vytrvalé, pýr plazivý
Orná půda POST po sklizni AT 3 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Oves jarní PRE AT 5 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Oves ozimý PRE AT 5 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Pór PRE AT 5 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Pšenice jarní PRE AT 5 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Pšenice ozimá PRE AT 5 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Řepka olejka, jarní PRE AT 5 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Řepka olejka, ozimá PRE AT 5 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Slivoň POST aplikace od druhého roku po výsadbě, před kvetením nebo po sklizni AT 5 l plevele
Třešeň POST aplikace od druhého roku po výsadbě, před kvetením nebo po sklizni AT 5 l plevele
detail