BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

ZETROLA

Účinná látka

Charakteristika

Další registrované obchodní jméno přípravku AGIL 100 EC.
Selektivní postřikový herbicid ve formě emulgovatelného koncentrátu určený k postemergentnímu hubení jednoděložných jednoletých a vytrvalých plevelů v cukrovce, bramborách, lnu, hrachu, řepce ozimé i jarní, jeteli, vojtěšce, sóji, jahodníku, rajčatech, cibuli, zelí, paprice, mrkvi, slunečnici, bobu, pelušce, kmínu, svazence, hořčici, máku, sadech, lesních kulturách a lesních školkách.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Při aplikaci do jádrovin, peckovin, lesních školek a kultur, brambor, mrkve, zelí, jahod, cibule, řepky, jetele, vojtěšky, svazenky, bobu, pelušky, hrachu, slunečnice, cukrovky:SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřené ochranné vzdálenosti 4 m vzhledem k povrchové vodě.
Při aplikaci do lesních kultur:SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Působení

Účinná látka přípravku propaquizalop je trávami rychle absorbována a uvnitř rostlin systémově rozváděna do listů, stonků, stolonů, oddenků, rhizomů a kořenů. Mechanismus účinku spočívá v inhibici syntézy mastných kyselin, čímž dochází ke zničení pletiv u citlivých trav. Plevelné trávy ošetřené přípravkem Agil 100 EC již 1-2 dny po aplikaci zastavují svůj růst a vývoj. Jako první začínají žloutnout nejmladší listy, zatímco ostatní zůstávají ještě zelené. Pletiva starších výhonů postupně nekrotizují a celá rostlina odumírá v závislosti na klimatických podmínkách během následujících 10-20 dnů po aplikaci. Oddenky pýru plazivého a víceletých trav hnědnou směrem od špiček, postupně odumírají a rozkládají se.

Zejména při hubení pýru plazivého se musí po aplikaci zachovat kultivační klid minimálně 3 týdny, aby došlo k dokonalé translokaci účinné látky do oddenků pýru.

Agil je rychle absorbován listy. Déšť jednu hodinu po aplikaci nemá vliv na účinnost přípravku.
Agil je vysoce selektivní ke všem hlavním širokolistým plodinám. Agil poskytuje vynikající účinnost proti travám při relativně nízkých aplikačních dávkách. To ho zároveň s nízkým potenciálem vyplavování a nízkou rozpustností účinné látky ve vodě řadí mezi přípravky šetrné k životnímu prostředí.
Agil nezanechává v půdě rezidua, která by mohla nepříznivě ovlivňovat pěstování následných plodin.
Agil má velmi příznivý toxicologický profil .

Spektrum účinnosti

Spektrum účinku
Agil byl celosvětově intenzivně testován v mnoha pokusech proti ekonomicky významným druhům trav. V doporučených dávkách Agil poskytuje vynikající a úplnou postemergentní ochranu proti širokému spektru jednoletých i vytrvalých trav.

Víceleté trávovité plevele: pýr plazivý - Agropyron repens, čirok halepský (z oddenků) - Sorghum halepense, třtina křovištní, troskut prstnatý - Cynodon dactylon.
Jednoleté trávovité plevele: chundelka metlice - Apera spica venti, psárka polní - Alopecurus myosuroides, psinečky - Agrostis spp., oves hluchý - Avena fatua, rosička krvavá - Digitaria sanguinalis, ježatka kuří noha - Echinochloa crus-galli, jílky - Lolium spp., prosa - Panicum spp., lipnice - Poa spp., béry - Setaria spp., výdrol obilnin a řada dalších trav.

Doporučení

AT - jde o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžadují.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

jádroviny, peckoviny, jahodník, jetel, vojtěška, lesní kultury, lesní školky

100–400 l/ha

postřik

1×/rok

bob, brambor, cibule, cukrovka, hrách cukrový, hrách dřeňový, len, mrkev, peluška, řepka olejka, slunečnice, svazenka vratičolistá, zelí

100–400 l/ha

postřik

Přípravek se aplikuje na vzešlé plevele postemergentně.

Pýr plazivý, čirok halepský a ostatní víceleté lipnicovité plevele jsou nejcitlivější od fáze 3. listu do konce odnožování (BBCH 13–29), tj. pýr plazivý při výšce cca 15–25 cm, čirok halepský cca 30–40 cm.

Ježatka kuří noha, béry, prosa, chundelka metlice a ostatní jednoleté lipnicovité plevele se ošetřují ve fázi od 3. listu do konce odnožování (BBCH 13–29). Nejcitlivější jsou od fáze 3. listu do začátku odnožování. Raná vývojová stadia plevelů jsou citlivější.

Výdrol obilnin je nejcitlivější od fáze 3 listů až do počátku odnožování.

Zejména při hubení pýru plazivého se musí po aplikaci zachovat kultivační klid minimálně 3 týdny, aby došlo k dokonalé translokaci účinné látky do oddenků pýru.

V lesních kulturách se Agil 100 EC použije proti třtině křovištní na jaře ve stadiu 2–3 listů třtiny (15–22 cm). Dávky kolem 1,0 l/ha je možné aplikovat na lehčích půdách, dávky do 2,0 l/ha na půdách těžších.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Obzvláště citlivé jsou obilniny a trávy.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost vzhledem k povrchové vodě s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
jádroviny, peckoviny, lesní školky a kultury, brambor, mrkev, zelí, jahody, cibule, řepka, jetel, vojtěška, svazenka, slunečnice, cukrovka, bob, peluška, hrách
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
lesní kultury
5
0
0
0

Minoritní použití - vikev setá

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
vikev setá
100–400 l/ha
postřik
max. 1×

Při hubení pýru plazivého se musí po aplikaci zachovat kultivační klid minimálně 3 týdny, aby došlo k dokonalé translokaci účinné látky do oddenků pýru. Raná vývojová stádia jsou citlivější.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny ACCase inhibitorů, po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Obzvláště citlivé jsou obilniny a trávy.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost vzhledem k povrchové vodě s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
vikev
4
4
4
4

Minoritní použití - ředkev

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů
Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost vzhledem k povrchové vodě s  ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
ředkev
4
4
4
4

Minoritní použití - cizrna beraní, čičorka pestrá, hrachor setý, jetel alexandrijský, jetel inkarnát, jetel panonský, jetel perský, jetel plazivý, jetel prostřední, jetel zvrhlý,komonice, pískavice řecké seno,sléz přeslenitý, štírovník jednoletý,štírovník růžkatý, tolice dětelová, úročník lékařský, vičenec ligrus vikev setá

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
cizrna beraní, čičorka pestrá, hrachor setý, jetel alexandrijský, jetel inkarnát, jetel panonský, jetel perský, jetel plazivý, jetel prostřední, jetel zvrhlý,
komonice, pískavice řecké seno,
sléz přeslenitý, štírovník jednoletý,
štírovník růžkatý, tolice dětelová,
úročník lékařský, vičenec ligrus
100–400 l vody /ha
postřik
max. 1×

Druhová a odrůdová citlivost: Není známa. Před ošetřením se doporučuje ověřit citlivost na několika rostlinách ošetřované odrůdy.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost vzhledem k povrchové vodě s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
jetel, sléz, tolice, komonice, pískavice, úročník, štírovník, čičorka, vičenec, hrachor, cizrna
4
4
4
4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Bob POST pýr plazivý 45 1,2-1,5 l
Bob POST jednoleté trávy 45 0,5-0,8 l
Brambor POST jednoleté trávy 30 0,5-0,8 l
Brambor POST pýr plazivý 30 1,2-1,5 l
Broskvoň POST jednoleté trávy 30 0,5-0,8 l
Broskvoň POST pýr plazivý 30 1,2-1,5 l
Cibule POST pýr plazivý 30 1,2-1,5 l
Cibule POST jednoleté trávy 30 0,5-0,8 l
Cukrovka POST pýr plazivý 60 1,2-1,5 l
Cukrovka POST jednoleté trávy 60 0,5-0,8 l
Hrách POST jednoleté trávy 40 0,5-0,8 l hrách cukrový, hrách dřeňový
Hrách POST pýr plazivý 40 1,2-1,5 l hrách cukrový, hrách dřeňový
Hrách POST jednoleté trávy 45 0,5-0,8 l
Hrách POST pýr plazivý 45 1,2-1,5 l
Hrušeň POST pýr plazivý 30 1,2-1,5 l
Hrušeň POST jednoleté trávy 30 0,5-0,8 l
Jabloň POST pýr plazivý 30 1,2-1,5 l
Jabloň POST jednoleté trávy 30 0,5-0,8 l
Jahodník POST jednoleté trávy 35 0,5-0,8 l
Jahodník POST pýr plazivý 35 1,2-1,5 l
Jetel luční POST jednoleté trávy 45 0,5-0,8 l
Jetel luční POST pýr plazivý 45 1,2-1,5 l
Jetel plazivý POST pýr plazivý 45 1,2-1,5 l
Jetel plazivý POST jednoleté trávy 45 0,5-0,8 l
Len POST pýr plazivý 100–110 1,2-1,5 l
Len POST jednoleté trávy 100–110 0,5-0,8 l
Lesní porosty POST třtina křovištní, retardace AT 1-1,5 l
Lesní porosty POST plevele lipnicovité, třtina křovištní AT 1-2 l
Lesní školky POST plevele lipnicovité jednoleté AT 0,5-0,8 l
Lesní školky POST pýr plazivý AT 1,2-1,5 l
Mrkev POST pýr plazivý 30 1,2-1,5 l
Mrkev POST jednoleté trávy 30 0,5-0,8 l
Petržel POST pýr plazivý 1,2-1,5 l 100-400 l Minor. reg.: Zelinářská Unie
Petržel POST jednoleté trávy AT 0,5-0,8 l 100-400 l maximálně 1x, Minor. reg.: Zelinářská Unie
Ředkev POST výdrol obilnin AT 0,5 l 100–400 l platí pro ředkev olejná - pro produkci osiva pro strniskové směsky na zelené hnojení, menšinové použití
Ředkev POST pýr plazivý AT 1,2-1,5 l 100–400 l platí pro ředkev olejná - pro produkci osiva pro strniskové směsky na zelené hnojení, menšinové použití
Ředkev POST plevele lipnicovité jednoleté AT 0,5-0,8 l 100–400 l platí pro ředkev olejná - pro produkci osiva pro strniskové směsky na zelené hnojení, menšinové použití
Řepka olejka, jarní POST pýr plazivý 90 1,2-1,5 l
Řepka olejka, jarní POST jednoleté trávy 90 0,5-0,8 l
Řepka olejka, jarní POST výdrol 90 0,5 l
Řepka olejka, ozimá POST pýr plazivý 90 1,2-1,5 l
Řepka olejka, ozimá POST jednoleté trávy 90 0,5-0,8 l
Řepka olejka, ozimá POST výdrol 90 0,4-0,5 l
Slunečnice POST pýr plazivý 90 1,2-1,5 l
Slunečnice POST jednoleté trávy 90 0,5-0,8 l
Svazenka POST pýr plazivý AT 1,2-1,5 l
Svazenka POST jednoleté trávy AT 0,5-0,8 l
Špenát POST plevele jednoděložné jednoleté 14 0,5-0,8 l 100–400 l max. 1x, minor. reg.: SRS
Vojtěška POST pýr plazivý 45 1,2-1,5 l
Vojtěška POST jednoleté trávy 45 0,5-0,8 l
Zelí POST jednoleté trávy 30 0,5-0,8 l
Zelí POST pýr plazivý 30 1,2-1,5 l
detail