BASF
BASF
BASF

AGRA

VELOCITY

Účinná látka

VELOCITY

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

OL (ochranná lhůta) se řídí podle přípravku na ochranu rostlin, se kterým se pomocný prostředek aplikuje.
Pomocný prostředek se používá v tank-mix směsi s povolenými přípravky na ochranu rostlin v souladu s návody na jejich použití.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Bob zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,5 l
Brambor zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,5 l
Broskvoň zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,5 l
Cukrovka zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,5 l
Fazol zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,5 l
Hrách zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,5 l včetně hrách cukrový
Hrušeň zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,5 l
Chmel zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,5 l
Jabloň zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,5 l
Jahodník zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,5 l
Ječmen jarní zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,5 l
Ječmen ozimý zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,5 l
Kapusta zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,5 l pouze kapusta růžičková
Kukuřice zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,5 l
Květák zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,5 l
Len zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,5 l
Lesní porosty zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,5 l
Maliník zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,5 l
Mandloň zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,5 l
Meruňka zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,5 l
Okrasné rostliny zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,5 l
Okurka zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,5 l
Orná půda zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,5 l mimoprodukční plochy, neobdělávaná půda
Orná půda zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,5 l ostatní plodiny nesloužící k potravinářským účelům
Oves jarní zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,5 l
Oves ozimý zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,5 l
Proso zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,5 l
Pšenice jarní zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,5 l
Pšenice ozimá zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,5 l
Rajče zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,5 l
Réva vinná zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,5 l
Rybíz černý zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,5 l
Rybíz červený zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,5 l
Řepka olejka, jarní zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,5 l
Řepka olejka, ozimá zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,5 l
Salát zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,5 l
Slivoň zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,5 l
Trávníky zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,5 l
Tritikale jarní zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,5 l
Tritikale ozimé zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,5 l
Třešeň zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,5 l
Žito jarní zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,5 l
Žito ozimé zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti 0,2-0,5 l
detail