BASF
BASF
BASF

AGRA

RIZA 200 EC

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

OP II.st.:
- Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody při aplikaci do bobu a zelí hlávkového.
- Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.

DO:
- Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
- Pro aplikaci do bobu a hlávkového zelí:S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

bob

200–600 l/ha

postřik

ječmen, pšenice, tritikale, žito

200–300 l/ha

postřik

zelí hlávkové

200–600 l/ha

postřik

Přípravek v obilninách dosahuje průměrné účinnosti.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

pšenice, žito, tritikale, ječmen, bob, zelí hlávkové

4

4

4

4

Pro aplikaci do bobu a hlávkového zelí: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Bob Rez bobová 50–75 BBCH 35 1,25 l 200–600 l max. 1×
Bob Hnědá skvrnitost bobu 50–75 BBCH 35 1,25 l 200–600 l max. 1×
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 30–69 BBCH AT 1,25 l 200–300 l max. 1×
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 30–69 BBCH AT 1,25 l 200–300 l max. 1×
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 30–69 BBCH AT 1,25 l 200–300 l max. 1×
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost 30–69 BBCH AT 1,25 l 200–300 l max. 1×
Pšenice jarní Padlí travní 30–69 BBCH AT 1,25 l 200–300 l max. 1×
Pšenice ozimá Padlí travní 30–69 BBCH AT 1,25 l 200–300 l max. 1×
Tritikale jarní Padlí travní 30–69 BBCH AT 1,25 l 200–300 l max. 1×
Tritikale ozimé Padlí travní 30–69 BBCH AT 1,25 l 200–300 l max. 1×
Zelí Alternariová skvrnitost košťálovin 40–49 BBCH 35 1,25 l 200–600 l max. 1×, pouze zelí hlávkové
Žito jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 30–69 BBCH AT 1,25 l 200–300 l max. 1×
Žito jarní Padlí travní 30–69 BBCH AT 1,25 l 200–300 l max. 1×
Žito ozimé Rynchosporiová listová skvrnitost 30–69 BBCH AT 1,25 l 200–300 l max. 1×
Žito ozimé Padlí travní 30–69 BBCH AT 1,25 l 200–300 l max. 1×
detail