Chemap Agro s.r.o.

LEXIN

Účinná látka

Charakteristika

Pomocný rostlinný přípravek

LEXIN

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Působení

Vlhkost max. 90,0 %
Obsah huminových látek v sušině min. 60,0 %
hodnota pH 7,5 až 9,5

Spektrum účinnosti

Lexin je pomocný rostlinný přípravek používaný jako regulátor růstu. Obsahuje růstový stimulátor (auxin) a  vodný roztok přípravku získaného hydrolyticko-oxidačním rozkladem technických lignosulfonátů, který představuje směs huminových a fulvových kyselin a jejich solí, kde fulvové kyseliny a jejich soli převažují (podle MU, PF, KACH, Brno).
Lexin je určen pro zvýšení kvality a výnosu semen, plodů i hlíz kulturních rostlin. Je mísitelný s vodou. Používá se zejména ke zlepšení zakořeňování a růstu rostlin, čímž dochází ke zvýšení jejich výnosů a kvality. Stimuluje jak dlouživý růst buněk, tak i jejich dělení. Podporuje rovněž jejich diferenciaci a tvorbu cévních svazků. Příznivě ovlivňuje i propustnost buněčných membrán. Tím stimuluje růst rostlin, jejich regeneraci, rhizogenezi, příjem a využití rostlinných živin. V rostlinách mimoto zvyšuje obsah chlorofylu, produktivitu fotosyntézy, transport asimilátů do semen a plodů a tím jejich velikost a kvalitu.
Rostliny ošetřené Lexinem jsou celkově vitálnější, zdravější a lépe odolávají působení různých stresů. Za určitých podmínek lze ošetření rostlin Lexinem využít k oddálení zrání semen či plodů, resp. k prodloužení jejich vegetační doby.

Doporučení

Lexin se aplikuje na list v  uvedených dávkách a termínech podle jednotlivých plodin

Popis mísitelnosti

Lexin je také možné použít v kombinaci s minerálními hnojivy podle druhu a požadavků pěstovaných rostlin. Dále při kombinaci např. s pesticidy přidáváme tyto až po naředění přípravku s  vodou. Míchání s pesticidy konzultujte s jejich výrobcem nebo distributorem.
Upozorňujeme na nebezpečí možného zvýšení fytotoxicity, a tím popálení rostlin, v případě využití razantnějších pesticidů či hnojiv, neboť Lexin zvyšuje přijatelnost jak pesticidů, tak hnojiv. Z výše uvedených důvodů doporučujeme (po konzultaci s výrobcem) snížit množství účinné látky daného pesticidu či hnojiva.
Lexin je pro včely relativně neškodný.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Angrešt Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 2–3× 0,25-0,5 l 250–300 l Aplikace:
1. při plném olistění
2. před květem
3. počátek tvorby plodů
Bob Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1× v období 1. – 3. pravého listu 0,25 l 250–300 l opt. 1 aplikace
Brambor Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. při zakrývání řádků; 2. tvorba poupat; 3. 2 - 3 týdny po druhé aplikaci 0,25 l 250–300 l opt. 1–3 aplikace
Broskvoň Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1–3× 0,25-0,5 l 250–300 l Aplikace:
1. při plném olistění
2. před květem
3. počátek tvorby plodů
Celer Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1–3× 0,25 l 250–300 l Aplikace:
1. při zapojování rostlin v řádcích
2. 2 - 3 týdny po první aplikaci
3. 2 - 3 týdny po druhé aplikaci
Cibule Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1–3× 0,25 l 250–300 l Aplikace:
1. ve fázi 2 – 3 listů
2. 2 - 3 týdny po první aplikaci
3. 2 - 3 týdny po druhé aplikaci
Cukrovka Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. fáze 5. – 7. páru pravých listů; 2. při zapojení porostu; 3. počátek ukládání sacharózy v bulvě 0,25 l 250–300 l opt. 1–3 aplikace
Česnek Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1–3× 0,25 l 250–300 l Aplikace:
1. ve fázi 2 – 3 listů
2. 2 - 3 týdny po první aplikaci
3. 2 - 3 týdny po druhé aplikaci
Fazol Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. fáze 1. – 3. trojlístku; 2. 2 - 3 týdny po první aplikaci 0,25 l 250–300 l opt. 1–2 aplikace
Hořčice Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. ve fázi listové růžice; 2. období zeleného poupěte 0,25 l 250–300 l opt. 1–2 aplikace
Hrách Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1× v období 1. – 3. pravého listu 0,25 l 250–300 l opt. 1 aplikace
Hrušeň Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1–3× 0,25-0,5 l 250–300 l Aplikace:
1. při plném olistění
2. před květem
3. počátek tvorby plodů
Chmel Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 2–4× 0,25-0,5 l 600–800 l Aplikace:
1. při dosažení 1 - 3 výšky chmelnicové konstrukce
2. 2 týdny po první aplikaci
3. na počátku tvorby osýpky
4. na počátku tvorby hlávek
Jabloň Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1–3× 0,25-0,5 l 250–300 l Aplikace:
1. při plném olistění
2. před květem
3. počátek tvorby plodů
Ječmen jarní Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. fáze odnožování (u ozimů při regeneraci); 2. koncem sloupkování 0,25 l 250–300 l opt. 1–2 aplikace
Ječmen ozimý Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. fáze odnožování (u ozimů při regeneraci); 2. koncem sloupkování 0,25 l 250–300 l opt. 1–2 aplikace
Kmín Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. období jarní regenerace; 2. 2 - 3 týdny po první aplikaci 0,25 l 250–300 l opt. 1–2 aplikace
Kořenová zelenina Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1–3× 0,25 l 250–300 l Aplikace:
1. při zapojování rostlin v řádcích
2. 2 - 3 týdny po první aplikaci
3. 2 - 3 týdny po druhé aplikaci
Kukuřice Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. fáze 4 – 6 listů; 2. na počátku prodlužovacího růstu 0,25 l 250–300 l opt. 1–2 aplikace
Laskavec Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1× fáze 2. – 4. páru pravých listů 0,25 l 250–300 l opt. 1 aplikace
Len Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1× ve fázi tvorby stonku (stromečku) 0,25 l 250–300 l Len olejný, opt. 1 aplikace
Len Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. ve fázi tvorby stonku (stromečku); 2. 2 týdny po první aplikaci 0,25 l 250–300 l Len přadný, opt. 1–2 aplikace
Lupina bílá Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. v období 1. – 3. pravého listu; 2. 2 - 3 týdny po první aplikaci 0,25 l 250–300 l opt. 1–2 aplikace
Lupina žlutá Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. v období 1. – 3. pravého listu; 2. 2 - 3 týdny po první aplikaci 0,25 l 250–300 l opt. 1–2 aplikace
Mák Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. ve fázi listové růžice; 2. ve fázi prodlužovacího růstu 0,25 l 250–300 l opt. 1–2 aplikace
Maliník Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 2–3× 0,25-0,5 l 250–300 l Aplikace:
1. při plném olistění
2. před květem
3. počátek tvorby plodů
Meruňka Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1–3× 0,25-0,5 l 250–300 l Aplikace:
1. při plném olistění
2. před květem
3. počátek tvorby plodů
Mrkev Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1–3× 0,25 l 250–300 l Aplikace:
1. při zapojování rostlin v řádcích
2. 2 - 3 týdny po první aplikaci
3. 2 - 3 týdny po druhé aplikaci
Okrasné dřeviny Stimulace růstu, zvýšení kvality růstu a výživy Máčení dřevitých řízků 0,02-0,08 % Máčení po dobu 6 – 12 hodin dle druhu
Okrasné dřeviny Stimulace růstu, zvýšení kvality růstu a výživy Máčení semen 0,05-0,1 % Máčení po dobu 6 – 12 hodin dle druhu
Okrasné dřeviny Stimulace růstu, zvýšení kvality růstu a výživy Máčení zelených řízků 0,01-0,02 % Máčení po dobu 2 – 5 hodin dle druhu
Okrasné dřeviny Stimulace růstu, zvýšení kvality růstu a výživy Máčení sadby 0,02-0,05 % Máčení po dobu 3 – 8 hodin dle druhu
Okrasné rostliny Stimulace růstu, zvýšení kvality růstu a výživy Máčení sadby 0,02-0,05 % Máčení po dobu 3 – 8 hodin dle druhu
Okrasné rostliny Stimulace růstu, zvýšení kvality růstu a výživy Máčení dřevitých řízků 0,02-0,08 % Máčení po dobu 6 – 12 hodin dle druhu
Okrasné rostliny Stimulace růstu, zvýšení kvality růstu a výživy Máčení semen 0,05-0,1 % Máčení po dobu 6 – 12 hodin dle druhu
Okrasné rostliny Stimulace růstu, zvýšení kvality růstu a výživy Máčení zelených řízků 0,01-0,02 % Máčení po dobu 2 – 5 hodin dle druhu
Okrasné rostliny Stimulace růstu, zvýšení kvality růstu a výživy 1–2× 0,25 l 0,02–0,03% 150–250 l Aplikace:
1. po vytvoření 3 – 6 listů dle druhu
2. před květem
Okurka Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 2–3× 0,25 l 250–300 l Aplikace:
1. po výsadbě, při výsevu na pole po vytvoření 2 – 3 pravých listů
2. při objevení prvních květů
3. v období tvorby prvních plodů
Oves jarní Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. fáze odnožování (u ozimů při regeneraci); 2. koncem sloupkování 0,25 l 250–300 l opt. 1–2 aplikace
Ovocné dřeviny Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 2–3× 0,25-0,5 l 250–300 l Ovocné dřeviny-bobuloviny
Aplikace:
1. při plném olistění
2. před květem
3. počátek tvorby plodů
Ovocné dřeviny Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1–3× 0,25-0,5 l 250–300 l Ovocné dřeviny mimo bobulovin
Aplikace:
1. při plném olistění
2. před květem
3. počátek tvorby plodů
Paprika Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 2–4× 0,25 l 250–300 l Aplikace:
1. po výsadbě
2. při objevení prvních květů
3. v období tvorby prvních plodů
4. 2 týdny po třetí aplikaci
Pastinák Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1–3× 0,25 l 250–300 l Aplikace:
1. při zapojování rostlin v řádcích
2. 2 - 3 týdny po první aplikaci
3. 2 - 3 týdny po druhé aplikaci
Petržel Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1–3× 0,25 l 250–300 l Aplikace:
1. při zapojování rostlin v řádcích
2. 2 - 3 týdny po první aplikaci
3. 2 - 3 týdny po druhé aplikaci
Polní plodiny Stimulace růstu, zvýšení kvality růstu a výživy Máčení dřevitých řízků 0,02-0,08 % Máčení po dobu 6 – 12 hodin dle druhu
Polní plodiny Stimulace růstu, zvýšení kvality růstu a výživy Máčení semen 0,05-0,1 % Máčení po dobu 6 – 12 hodin dle druhu
Polní plodiny Stimulace růstu, zvýšení kvality růstu a výživy Máčení zelených řízků 0,01-0,02 % Máčení po dobu 2 – 5 hodin dle druhu
Polní plodiny Stimulace růstu, zvýšení kvality růstu a výživy Máčení sadby 0,02-0,05 % Máčení po dobu 3 – 8 hodin dle druhu
Proso Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. fáze 4 – 6 listů; 2. na počátku prodlužovacího růstu 0,25 l 250–300 l opt. 1–2 aplikace
Pšenice jarní Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. fáze odnožování (u ozimů při regeneraci); 2. koncem sloupkování 0,25 l 250–300 l opt. 1–2 aplikace
Pšenice ozimá Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. fáze odnožování (u ozimů při regeneraci); 2. koncem sloupkování 0,25 l 250–300 l opt. 1–2 aplikace
Rajče Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 2–4× 0,25 l 250–300 l Aplikace:
1. po výsadbě
2. při objevení prvních květů
3. v období tvorby prvních plodů
4. 2 týdny po třetí aplikaci
Réva vinná Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 2–4× 0,25-0,5 l 800–1000 l Aplikace:
1. při vývinu 5 - 6 listů (jasně viditelné květenství)
2. začátek plného kvetení
3. na počátku tvorby bobulí
4. na počátku uzavírání hroznů
Rybíz černý Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 2–3× 0,25-0,5 l 250–300 l Aplikace:
1. při plném olistění
2. před květem
3. počátek tvorby plodů
Rybíz červený Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 2–3× 0,25-0,5 l 250–300 l Aplikace:
1. při plném olistění
2. před květem
3. počátek tvorby plodů
Ředkev Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1–3× 0,25 l 250–300 l Aplikace:
1. při zapojování rostlin v řádcích
2. 2 - 3 týdny po první aplikaci
3. 2 - 3 týdny po druhé aplikaci
Ředkvička Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1–3× 0,25 l 250–300 l Aplikace:
1. při zapojování rostlin v řádcích
2. 2 - 3 týdny po první aplikaci
3. 2 - 3 týdny po druhé aplikaci
Řepa červená Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1–3× 0,25 l 250–300 l Aplikace:
1. při zapojování rostlin v řádcích
2. 2 - 3 týdny po první aplikaci
3. 2 - 3 týdny po druhé aplikaci
Řepka olejka, jarní Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. ve fázi listové růžice; 2. období zeleného poupěte 0,25 l 250–300 l opt. 1–2 aplikace
Řepka olejka, ozimá Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. období jarní regenerace; 2. období zeleného poupěte 0,25 l 250–300 l opt. 1–2 aplikace
Slivoň Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1–3× 0,25-0,5 l 250–300 l Aplikace:
1. při plném olistění
2. před květem
3. počátek tvorby plodů
Slunečnice Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. fáze 1. – 2. páru pravých listů; 2. v období květu 0,25 l 250–300 l opt. 1–2 aplikace
Sója Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. fáze 1.–3. trojlístku; 2. 2–3 týdny po první aplikaci 0,25 l 250–300 l opt. 1–2 aplikace
Tabák Stimulace růstu, zvýšení kvality růstu a výživy 1–3× 0,25 l 250–300 l Aplikace:
1. po výsadbě (fáze listové růžice)
2. fáze prodlužování stonku
3. fáze kvetení
Tritikale ozimé Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. fáze odnožování (u ozimů při regeneraci); 2. koncem sloupkování 0,25 l 250–300 l opt. 1–2 aplikace
Třešeň Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1–3× 0,25-0,5 l 250–300 l Aplikace:
1. při plném olistění
2. před květem
3. počátek tvorby plodů
Tuřín Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1–3× 0,25 l 250–300 l Aplikace:
1. při zapojování rostlin v řádcích
2. 2 - 3 týdny po první aplikaci
3. 2 - 3 týdny po druhé aplikaci
Višeň Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1–3× 0,25-0,5 l 250–300 l Aplikace:
1. při plném olistění
2. před květem
3. počátek tvorby plodů
Vodnice Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1–3× 0,25 l 250–300 l Aplikace:
1. při zapojování rostlin v řádcích
2. 2 - 3 týdny po první aplikaci
3. 2 - 3 týdny po druhé aplikaci
Zelenina Stimulace růstu, zvýšení kvality růstu a výživy Máčení zelených řízků 0,01-0,02 % Máčení po dobu 2 – 5 hodin dle druhu
Zelenina Stimulace růstu, zvýšení kvality růstu a výživy Máčení sadby 0,02-0,05 % Máčení po dobu 3 – 8 hodin dle druhu
Zelenina Stimulace růstu, zvýšení kvality růstu a výživy Máčení dřevitých řízků 0,02-0,08 % Máčení po dobu 6 – 12 hodin dle druhu
Zelenina Stimulace růstu, zvýšení kvality růstu a výživy Máčení semen 0,05-0,1 % Máčení po dobu 6 – 12 hodin dle druhu
Žito ozimé Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. fáze odnožování (u ozimů při regeneraci); 2. koncem sloupkování 0,25 l 250–300 l opt. 1–2 aplikace
detail