BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

LEXIN

Účinná látka

Charakteristika

Pomocný rostlinný přípravek

LEXIN

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Působení

Vlhkost max. 90,0 %
Obsah huminových látek v sušině min. 60,0 %
hodnota pH 7,5 až 9,5

Spektrum účinnosti

Lexin je pomocný rostlinný přípravek. Obsahuje vodný roztok přípravku získaného hydrolytickooxidačním rozkladem technických lignosulfonátů, který představuje směs huminových kyselin, fulvokyselin a jejich solí, kde fulvokyseliny a jejich soli převažují (podle MU, PF, KACH, Brno).
Huminové látky pozitivně působí na růst a vývoj rostlin, na rozvoj jejich kořenového systému a tím jim pomáhají překonávat abiotické stresy. Auxiny příznivě ovlivňují růst a vývoj rostlin. Lexin je mísitelný s vodou. Rostliny ošetřené Lexinem jsou celkově vitálnější, zdravější a lépe odolávají působení různých stresů.

Doporučení

Lexin se aplikuje na list v  uvedených dávkách a termínech podle jednotlivých plodin

Popis mísitelnosti

Lexin lze kombinovat s minerálními hnojivy. Při kombinaci s pesticidy přidáváme až po naředění přípravku s vodou. Kombinace konzultujte s výrobcem nebo distributorem. Nebezpečí zvýšení fytotoxicity v případě využití razantnějších pesticidů či hnojiv, neboť Lexin zvyšuje přijatelnost (účinnost) pesticidů a hnojiv. Doporučujeme (po konzultaci s výrobcem) snížit množství účinné látky daného pesticidu či hnojiva.
Lexin je pro včely relativně neškodný.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Angrešt Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 2–3× 0,25-0,5 l 250–300 l Aplikace:
1. při plném olistění
2. před květem
3. počátek tvorby plodů
Bob Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1× v období 1.–3. pravého listu 0,25 l 250–300 l opt. 1 aplikace
Brambor Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. při zakrývání řádků; 2. tvorba poupat; 3. 2–3 týdny po druhé aplikaci 0,25 l 250–300 l opt. 1–3 aplikace
Broskvoň Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1–3× 0,25-0,5 l 250–300 l Aplikace:
1. při plném olistění
2. před květem
3. počátek tvorby plodů
Celer Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1–3× 0,25 l 250–300 l Aplikace:
1. při zapojování rostlin v řádcích
2. 2–3 týdny po první aplikaci
3. 2–3 týdny po druhé aplikaci
Cibule Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1–3× 0,25 l 250–300 l Aplikace:
1. ve fázi 2–3 listů
2. 2–3 týdny po první aplikaci
3. 2–3 týdny po druhé aplikaci
Cukrovka Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. fáze 5.–7. páru pravých listů; 2. při zapojení porostu; 3. počátek ukládání sacharózy v bulvě 0,25 l 250–300 l opt. 1–3 aplikace
Česnek Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1–3× 0,25 l 250–300 l Aplikace:
1. ve fázi 2–3 listů
2. 2–3 týdny po první aplikaci
3. 2–3 týdny po druhé aplikaci
Fazol Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. fáze 1.–3. trojlístku; 2. 2–3 týdny po první aplikaci 0,25 l 250–300 l opt. 1–2 aplikace
Hořčice Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. ve fázi listové růžice; 2. období zeleného poupěte 0,25 l 250–300 l opt. 1–2 aplikace
Hrách Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1× v období 1.–3. pravého listu 0,25 l 250–300 l opt. 1 aplikace
Hrušeň Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1–3× 0,25-0,5 l 250–300 l Aplikace:
1. při plném olistění
2. před květem
3. počátek tvorby plodů
Chmel Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 2–4× 0,25-0,5 l 600–800 l Aplikace:
1. při dosažení 1–3 výšky chmelnicové konstrukce
2. 2 týdny po první aplikaci
3. na počátku tvorby osýpky
4. na počátku tvorby hlávek
Jabloň Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1–3× 0,25-0,5 l 250–300 l Aplikace:
1. při plném olistění
2. před květem
3. počátek tvorby plodů
Ječmen jarní Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. fáze odnožování (u ozimů při regeneraci); 2. koncem sloupkování 0,25 l 250–300 l opt. 1–2 aplikace
Ječmen ozimý Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. fáze odnožování (u ozimů při regeneraci); 2. koncem sloupkování 0,25 l 250–300 l opt. 1–2 aplikace
Kmín Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. období jarní regenerace; 2. 2–3 týdny po první aplikaci 0,25 l 250–300 l opt. 1–2 aplikace
Kořenová zelenina Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1–3× 0,25 l 250–300 l Aplikace:
1. při zapojování rostlin v řádcích
2. 2–3 týdny po první aplikaci
3. 2–3 týdny po druhé aplikaci
Kukuřice Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. fáze 4–6 listů; 2. na počátku prodlužovacího růstu 0,25 l 250–300 l opt. 1–2 aplikace
Laskavec Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1× fáze 2.–4. páru pravých listů 0,25 l 250–300 l opt. 1 aplikace
Len Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. ve fázi tvorby stonku (stromečku); 2. 2 týdny po první aplikaci 0,25 l 250–300 l Len přadný, opt. 1–2 aplikace
Len Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1× ve fázi tvorby stonku (stromečku) 0,25 l 250–300 l Len olejný, opt. 1 aplikace
Lupina bílá Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. v období 1.–3. pravého listu; 2. 2–3 týdny po první aplikaci 0,25 l 250–300 l opt. 1–2 aplikace
Lupina žlutá Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. v období 1.–3. pravého listu; 2. 2–3 týdny po první aplikaci 0,25 l 250–300 l opt. 1–2 aplikace
Mák Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. ve fázi listové růžice; 2. ve fázi prodlužovacího růstu 0,25 l 250–300 l opt. 1–2 aplikace
Maliník Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 2–3× 0,25-0,5 l 250–300 l Aplikace:
1. při plném olistění
2. před květem
3. počátek tvorby plodů
Meruňka Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1–3× 0,25-0,5 l 250–300 l Aplikace:
1. při plném olistění
2. před květem
3. počátek tvorby plodů
Mrkev Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1–3× 0,25 l 250–300 l Aplikace:
1. při zapojování rostlin v řádcích
2. 2–3 týdny po první aplikaci
3. 2–3 týdny po druhé aplikaci
Okrasné dřeviny Stimulace růstu, zvýšení kvality růstu a výživy Máčení dřevitých řízků 0,02-0,08 % Máčení po dobu 6–12 hodin dle druhu
Okrasné dřeviny Stimulace růstu, zvýšení kvality růstu a výživy Máčení semen 0,05-0,1 % Máčení po dobu 6–12 hodin dle druhu
Okrasné dřeviny Stimulace růstu, zvýšení kvality růstu a výživy Máčení zelených řízků 0,01-0,02 % Máčení po dobu 2–5 hodin dle druhu
Okrasné dřeviny Stimulace růstu, zvýšení kvality růstu a výživy Máčení sadby 0,02-0,05 % Máčení po dobu 3–8 hodin dle druhu
Okrasné rostliny Stimulace růstu, zvýšení kvality růstu a výživy Máčení zelených řízků 0,01-0,02 % Máčení po dobu 2–5 hodin dle druhu
Okrasné rostliny Stimulace růstu, zvýšení kvality růstu a výživy 1–2× 0,25 l 0,02–0,03% 150–250 l Aplikace:
1. po vytvoření 3–6 listů dle druhu
2. před květem
Okrasné rostliny Stimulace růstu, zvýšení kvality růstu a výživy Máčení sadby 0,02-0,05 % Máčení po dobu 3–8 hodin dle druhu
Okrasné rostliny Stimulace růstu, zvýšení kvality růstu a výživy Máčení dřevitých řízků 0,02-0,08 % Máčení po dobu 6–12 hodin dle druhu
Okrasné rostliny Stimulace růstu, zvýšení kvality růstu a výživy Máčení semen 0,05-0,1 % Máčení po dobu 6–12 hodin dle druhu
Okurka Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 2–3× 0,25 l 250–300 l Aplikace:
1. po výsadbě, při výsevu na pole po vytvoření 2–3 pravých listů
2. při objevení prvních květů
3. v období tvorby prvních plodů
Oves jarní Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. fáze odnožování (u ozimů při regeneraci); 2. koncem sloupkování 0,25 l 250–300 l opt. 1–2 aplikace
Ovocné dřeviny Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 2–3× 0,25-0,5 l 250–300 l Ovocné dřeviny-bobuloviny
Aplikace:
1. při plném olistění
2. před květem
3. počátek tvorby plodů
Ovocné dřeviny Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1–3× 0,25-0,5 l 250–300 l Ovocné dřeviny mimo bobulovin
Aplikace:
1. při plném olistění
2. před květem
3. počátek tvorby plodů
Paprika Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 2–4× 0,25 l 250–300 l Aplikace:
1. po výsadbě
2. při objevení prvních květů
3. v období tvorby prvních plodů
4. 2 týdny po třetí aplikaci
Pastinák Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1–3× 0,25 l 250–300 l Aplikace:
1. při zapojování rostlin v řádcích
2. 2–3 týdny po první aplikaci
3. 2–3 týdny po druhé aplikaci
Petržel Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1–3× 0,25 l 250–300 l Aplikace:
1. při zapojování rostlin v řádcích
2. 2–3 týdny po první aplikaci
3. 2–3 týdny po druhé aplikaci
Polní plodiny Stimulace růstu, zvýšení kvality růstu a výživy Máčení sadby 0,02-0,05 % Máčení po dobu 3–8 hodin dle druhu
Polní plodiny Stimulace růstu, zvýšení kvality růstu a výživy Máčení dřevitých řízků 0,02-0,08 % Máčení po dobu 6–12 hodin dle druhu
Polní plodiny Stimulace růstu, zvýšení kvality růstu a výživy Máčení semen 0,05-0,1 % Máčení po dobu 6–12 hodin dle druhu
Polní plodiny Stimulace růstu, zvýšení kvality růstu a výživy Máčení zelených řízků 0,01-0,02 % Máčení po dobu 2–5 hodin dle druhu
Proso Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. fáze 4–6 listů; 2. na počátku prodlužovacího růstu 0,25 l 250–300 l opt. 1–2 aplikace
Pšenice jarní Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. fáze odnožování (u ozimů při regeneraci); 2. koncem sloupkování 0,25 l 250–300 l opt. 1–2 aplikace
Pšenice ozimá Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. fáze odnožování (u ozimů při regeneraci); 2. koncem sloupkování 0,25 l 250–300 l opt. 1–2 aplikace
Rajče Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 2–4× 0,25 l 250–300 l Aplikace:
1. po výsadbě
2. při objevení prvních květů
3. v období tvorby prvních plodů
4. 2 týdny po třetí aplikaci
Réva vinná Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 2–4× 0,25-0,5 l 800–1000 l Aplikace:
1. při vývinu 5–6 listů (jasně viditelné květenství)
2. začátek plného kvetení
3. na počátku tvorby bobulí
4. na počátku uzavírání hroznů
Rybíz černý Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 2–3× 0,25-0,5 l 250–300 l Aplikace:
1. při plném olistění
2. před květem
3. počátek tvorby plodů
Rybíz červený Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 2–3× 0,25-0,5 l 250–300 l Aplikace:
1. při plném olistění
2. před květem
3. počátek tvorby plodů
Ředkev Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1–3× 0,25 l 250–300 l Aplikace:
1. při zapojování rostlin v řádcích
2. 2–3 týdny po první aplikaci
3. 2–3 týdny po druhé aplikaci
Ředkvička Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1–3× 0,25 l 250–300 l Aplikace:
1. při zapojování rostlin v řádcích
2. 2–3 týdny po první aplikaci
3. 2–3 týdny po druhé aplikaci
Řepa červená Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1–3× 0,25 l 250–300 l Aplikace:
1. při zapojování rostlin v řádcích
2. 2–3 týdny po první aplikaci
3. 2–3 týdny po druhé aplikaci
Řepka olejka, jarní Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. ve fázi listové růžice; 2. období zeleného poupěte 0,25 l 250–300 l opt. 1–2 aplikace
Řepka olejka, ozimá Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. období jarní regenerace; 2. období zeleného poupěte 0,25 l 250–300 l opt. 1–2 aplikace
Slivoň Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1–3× 0,25-0,5 l 250–300 l Aplikace:
1. při plném olistění
2. před květem
3. počátek tvorby plodů
Slunečnice Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. fáze 1.–2. páru pravých listů; 2. v období květu 0,25 l 250–300 l opt. 1–2 aplikace
Sója Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. fáze 1.–3. trojlístku; 2. 2–3 týdny po první aplikaci 0,25 l 250–300 l opt. 1–2 aplikace
Tabák Stimulace růstu, zvýšení kvality růstu a výživy 1–3× 0,25 l 250–300 l Aplikace:
1. po výsadbě (fáze listové růžice)
2. fáze prodlužování stonku
3. fáze kvetení
Tritikale ozimé Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. fáze odnožování (u ozimů při regeneraci); 2. koncem sloupkování 0,25 l 250–300 l opt. 1–2 aplikace
Třešeň Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1–3× 0,25-0,5 l 250–300 l Aplikace:
1. při plném olistění
2. před květem
3. počátek tvorby plodů
Tuřín Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1–3× 0,25 l 250–300 l Aplikace:
1. při zapojování rostlin v řádcích
2. 2–3 týdny po první aplikaci
3. 2–3 týdny po druhé aplikaci
Višeň Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1–3× 0,25-0,5 l 250–300 l Aplikace:
1. při plném olistění
2. před květem
3. počátek tvorby plodů
Vodnice Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1–3× 0,25 l 250–300 l Aplikace:
1. při zapojování rostlin v řádcích
2. 2–3 týdny po první aplikaci
3. 2–3 týdny po druhé aplikaci
Zelenina Stimulace růstu, zvýšení kvality růstu a výživy Máčení zelených řízků 0,01-0,02 % Máčení po dobu 2–5 hodin dle druhu
Zelenina Stimulace růstu, zvýšení kvality růstu a výživy Máčení sadby 0,02-0,05 % Máčení po dobu 3–8 hodin dle druhu
Zelenina Stimulace růstu, zvýšení kvality růstu a výživy Máčení dřevitých řízků 0,02-0,08 % Máčení po dobu 6–12 hodin dle druhu
Zelenina Stimulace růstu, zvýšení kvality růstu a výživy Máčení semen 0,05-0,1 % Máčení po dobu 6–12 hodin dle druhu
Žito ozimé Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. fáze odnožování (u ozimů při regeneraci); 2. koncem sloupkování 0,25 l 250–300 l opt. 1–2 aplikace
detail