BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

BASAGRAN

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

OP II.st.:
- Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody pro aplikaci do obilnin, lnu a kukuřice.
- Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci do obilnin, lnu, kukuřice, trávy, vojtěšky, jetele a brambor.

DO: Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

kukuřice, sója, brambor, obilniny, len, luskovinoobilní směsky, bob, fazol, hrách na zrno, hrách na zeleno, peluška, trávy - semenné porosty, bob s podsevem vojtěšky nebo jetele lučního, kukuřice s  podsevem vojtěšky nebo jetele lučního, obilniny s podsevem vojtěšky nebo jetele lučního, obilniny s podsevem trav

200–400 l/ha

postřik

Zákazy a omezení:

Plodina, oblast použití

Zákaz, omezení

trávy - semenné porosty

zákaz zkrmování sena

kukuřice s podsevem vojtěšky nebo jetele lučního; bob s podsevem vojtěšky nebo jetele lučního; obilniny (pouze pšenice, tritikale, ječmen, žito, oves) s podsevem vojtěšky, jetele lučního nebo trav na semeno

zákaz zkrmování podsevu

Citlivé plevele - svízel přítula, pěťour maloúborný, hořčice rolní, kapustka obecná, ředkev ohnice, zemědým lékařský, heřmánky, rmen rolní, rdesno blešník, ptačinec žabinec, mléč zelinný, penízek rolní, kopřiva žahavka, kopretina osenní, kokoška pastuší tobolka
a drchnička rolní.

Méně citlivé plevele - pryšce, mák vlčí, violka rolní, laskavec ohnutý, lilek černý, merlík bílý, pohanka svlačcovitá, rdesno červivec, starček obecný, pomněnka rolní.

Odolné plevele - jednoleté a víceleté trávy, bažanka rolní, čistec rolní, hluchavky, konopice polní, rdesno ptačí, rozrazily, svlačec rolní a šťovíky.

Nejlepší účinnost se dosáhne při aplikaci ve fázi 2, max. 4 listů plevelů.

Při intenzivním slunečním svitu a teplotách vyšších než 23 °C by se postřik neměl provádět. Nejvhodnější doba pro ošetření přípravkem Basagran při oblačném počasí, případně zrána nebo k večeru, a to do suchého porostu. Po ošetření by nemělo následujících 5 hodin pršet. Někdy lze pozorovat po aplikaci mírné zesvětlení barvy listů kulturní plodiny, které však s postupným růstem mizí.

Obilniny a trávy na semeno: se ošetřují od fáze 3–4 listů do začátku sloupkování.

Obilniny s podsevem jetele lučního nebo vojtěšky: Ošetřuje se po vývinu prvního trojlístku vojtěšky nebo jetele, kdy plevele mají 2–4 listy.

Hrách, bob: Aplikace se provádí při výšce hrachu nebo bobu 5–15 cm, když plevele mají 2–4 listy.

Fazole: Aplikace se provádí ve stadiu 2–3 pravých listů fazolů.

Sója: Ošetření se provádí v době, kdy se plevele nacházejí ve fázi 2–4 listů a sója ve fázi1–3 pravých listů.

Len: Aplikace přípravku se provádí do výšky 4 cm lnu, kdy je většina plevelů vzešlých (konopice polní a hluchavky nesmějí mít více než 2 páry pravých listů).

Brambory: Ošetření se provádí ve fázi 2–4 listů plevelů.

Kukuřice: se ošetřuje do výšky 20 cm, na plevele ve fázi 2–4 listů.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. Obzvláště citlivé jsou cukrovka, řepka olejka a okurky.

Je třeba se vyvarovat místního předávkování.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Basagran.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska

50 %

tryska

75 %

tryska

90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

kukuřice, sója, brambor, obilniny, len, luskovinoobilní směsky, bob, fazol, hrách na zrno, hrách na zeleno, peluška, trávy - semenné porosty, bob s podsevem vojtěšky nebo jetele lučního, kukuřice s podsevem vojtěšky nebo jetele lučního, obilniny s  podsevem vojtěšky nebo jetele lučního, obilniny s podsevem trav na semeno

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

kukuřice, sója, brambor, obilniny, len, luskovinoobilní směsky, bob, fazol, hrách na zrno, hrách na zeleno, peluška, trávy - semenné porosty, bob s podsevem vojtěšky nebo jetele lučního, kukuřice s podsevem vojtěšky nebo jetele lučního, obilniny s podsevem vojtěšky nebo jetele lučního, obilniny s podsevem trav na semeno

5

0

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Bob POST do 17 BBCH AT 2 l
Bob POST do 17 BBCH AT 2 l bob s podsevem vojtěšky nebo jetele lučního
Brambor POST do 19 BBCH AT 2 l
Cizrna beraní POST od 2 pravých listů, trojlístků do poč. prodl. růstu 42 1,5-2 l 200–400 l max. 1× za rok, minor. reg.: VÚPT Troubsko
Fazol POST 12–13 BBCH AT 2 l
Hrách POST do 17 BBCH AT 2 l hrách na zrno
Hrách POST do 17 BBCH AT 2 l hrách na zeleno
Hrachor setý POST od 2 pravých listů, trojlístků do poč. prodl. růstu 42 1,5-2 l 200–400 l max. 1× za rok, hrachor setý jako luštěnina, minor. reg.: VÚPT Troubsko
Ječmen jarní POST 13–29 BBCH AT 2 l
Ječmen jarní POST do 29 BBCH obilnin AT 2 l obilniny (pouze pšenice, tritikale, ječmen, žito, oves) s podsevem vojtěšky, jetele lučního nebo trav na semeno
Ječmen ozimý POST 13–29 BBCH AT 2 l
Jetel alexandrijský POST od 2 pravých listů, trojlístků do poč. prodl. růstu 42 1,5-2 l 200–400 l max. 1× za rok, množitelské porosty nebo pícnina, minor. reg.: VÚPT Troubsko
Jetel nachový POST po vývinu min. 2 pravých listů 2 l 200–400 l max. 1× za rok, pouze semenné porosty, minor. reg.: VÚPT Troubsko
Jetel panonský POST od 2 pravých listů, trojlístků do poč. prodl. růstu 42 1,5-2 l 200–400 l max. 1× za rok, množitelské porosty nebo pícnina, minor. reg.: VÚPT Troubsko
Jetel perský POST od 2 pravých listů, trojlístků do poč. prodl. růstu 42 1,5-2 l 200–400 l max. 1× za rok, množitelské porosty nebo pícnina, minor. reg.: VÚPT Troubsko
Jetel zvrhlý POST od 2 pravých listů, trojlístků do poč. prodl. růstu 42 1,5-2 l 200–400 l max. 1× za rok, množitelské porosty nebo pícnina, minor. reg.: VÚPT Troubsko
Komonice bílá POST po vývinu min. 2 pravých listů 2 l 200–400 l jednoletá forma, max. 1× za rok, pouze semenné porosty, minor. reg.: VÚPT Troubsko
Komonice bílá POST po vývinu min. 2 pravých listů 2 l 200–400 l max. 1× za rok, pouze semenné porosty, minor. reg.: VÚPT Troubsko
Kukuřice POST do 18 BBCH AT 2 l
Kukuřice POST do 18 BBCH kukuřice AT 2 l kukuřice s podsevem vojtěšky nebo jetele lučního
Len POST do 15 BBCH AT 2 l
Luskovino-obilní směsky POST do 17 BBCH AT 2 l
Oves jarní POST do 29 BBCH obilnin AT 2 l obilniny (pouze pšenice, tritikale, ječmen, žito, oves) s podsevem vojtěšky, jetele lučního nebo trav na semeno
Peluška POST do 17 BBCH AT 2 l
Pískavice řecké seno POST po vývinu min. 2 pravých listů - 1,5-2 l 200–400 l max. 1× za rok, pouze semenné porosty, minor. reg.: VÚPT Troubsko
Pšenice jarní POST 13–29 BBCH AT 2 l
Pšenice jarní POST do 29 BBCH obilnin AT 2 l obilniny (pouze pšenice, tritikale, ječmen, žito, oves) s podsevem vojtěšky, jetele lučního nebo trav na semeno
Pšenice ozimá POST 13–29 BBCH AT 2 l
Sója POST 11–13 BBCH AT 2 l
Tolice dětelová POST po vývinu min. 2 pravých listů - 1,5-2 l 200–400 l max. 1× za rok, pouze semenné porosty, minor. reg.: VÚPT Troubsko
Trávy POST 13–29 BBCH AT 2 l pouze semenné porosty
Tritikale jarní POST 13–29 BBCH AT 2 l
Tritikale jarní POST do 29 BBCH obilnin AT 2 l obilniny (pouze pšenice, tritikale, ječmen, žito, oves) s podsevem vojtěšky, jetele lučního nebo trav na semeno
Tritikale ozimé POST 13–29 BBCH AT 2 l
Vičenec ligrus POST po vývinu min. 2 pravých listů 42 2 l 200–400 l max. 1× za rok, pícní porosty, minor. reg.: VÚPT Troubsko
Vičenec ligrus POST po vývinu min. 2 pravých listů 2 l 200–400 l max. 1× za rok, pouze semenné porosty, minor. reg.: VÚPT Troubsko
Žito jarní POST do 29 BBCH obilnin AT 2 l obilniny (pouze pšenice, tritikale, ječmen, žito, oves) s podsevem vojtěšky, jetele lučního nebo trav na semeno
Žito jarní POST 13–29 BBCH AT 2 l
Žito ozimé POST 13–29 BBCH AT 2 l
detail