BASF
BASF
BASF

AGRA

TARGA 10 EC

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Lesní kultury: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % a 75 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 5 m, při 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.
- Bob, kostřava: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.
- Cukrovka, krmná řepa, červená řepa salátová, řepka olejka jarní, řepka olejka ozimá, brambory, slunečnice, len, hrách, čočka, fazol, sója, rajče, paprika, mrkev, petržel, česnek, cibule, mák, hořčice, lesní školky : Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek dodržte ochrannou vzdálenost 5 m, při 75 % a 90 % redukci není ochranná vzdálenost nutná.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

bob, brambor, cibule, cukrovka, česnek, čočka, hrách, kostřava červená, len setý, lesní kultury, lesní školky, mrkev, petržel, rajče, řepa krmná, řepa salátová, řepka olejka, slunečnice roční

200–400 l/ha

postřik

Zákazy a omezení:

kostřava červená

zákaz zkrmování

Návod na použití:

Přípravkem Targa 10 EC se ošetřuje v době růstového optima plevelných trav, tj. ve stadiu 2 listů až do konce odnožování trav. Dávka přípravku se volí podle růstové fáze trav. Pokud je většina trav ve fázi odnožování, je třeba zvolit vyšší hranici dávkování.

Len se ošetřuje maximálně do výše porostu 25 cm.

Červená řepa salátová se ošetřuje ve fázi BBCH 10–19.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Pěstování následných plodin bez omezení.

Před výsevem náhradních plodin proveďte orbu. Jako náhradní plodinu lze vysévat s odstupem 2 týdnů od aplikace jakoukoli dvouděložnou plodinu.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Obzvláště citlivé jsou kukuřice, obilniny a trávy.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

lesní kultury

10

5

5

0

cukrovka, krmná řepa, červená řepa salátová, řepka olejka ozimá, brambor, slunečnice, len, hrách, čočka, rajče, mrkev, petržel, česnek, cibule, lesní školky

5

5

0

0

bob, kostřava

5

0

0

0

Minoritní použití - špenát

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

špenát

200–400 l/ha

postřik

Dávka přípravku se volí podle růstové fáze trav. Pokud je většina trav ve fázi odnožování, je třeba zvolit vyšší hranici dávkování.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

špenát

5

0

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Bob POST v době růstového optima plevelných trav, tj. ve stadiu 2 listů až do konce odnožování trav 45 0,5-0,75 l 200–400 l plevele lipnicovité jednoleté, max. 1×, bob na zrno
Brambor POST v době růstového optima plevelných trav, tj. ve stadiu 2 listů až do konce odnožování trav 45 1 l 200–400 l pýr plazivý, max. 1×
Brambor POST v době růstového optima plevelných trav, tj. ve stadiu 2 listů až do konce odnožování trav 45 0,5-0,75 l 200–400 l plevele lipnicovité jednoleté, max. 1×
Cibule POST v době růstového optima plevelných trav, tj. ve stadiu 2 listů až do konce odnožování trav 42 0,5-0,75 l 200–400 l plevele lipnicovité jednoleté, max. 1×
Cibule POST v době růstového optima plevelných trav, tj. ve stadiu 2 listů až do konce odnožování trav 42 1-1,25 l 200–400 l pýr plazivý, max. 1×
Cukrovka POST v době růstového optima plevelných trav, tj. ve stadiu 2 listů až do konce odnožování trav AT 1-1,25 l 200–400 l pýr plazivý, max. 1×
Cukrovka POST v době růstového optima plevelných trav, tj. ve stadiu 2 listů až do konce odnožování trav AT 0,5-0,75 l 200–400 l plevele lipnicovité jednoleté, max. 1×
Česnek POST v době růstového optima plevelných trav, tj. ve stadiu 2 listů až do konce odnožování trav 42 1-1,25 l 200–400 l pýr plazivý, max. 1×
Česnek POST v době růstového optima plevelných trav, tj. ve stadiu 2 listů až do konce odnožování trav 42 0,5-0,75 l 200–400 l plevele lipnicovité jednoleté, max. 1×
Čočka POST v době růstového optima plevelných trav, tj. ve stadiu 2 listů až do konce odnožování trav 45 1-1,25 l 200–400 l pýr plazivý, max. 1×, na zrno
Čočka POST v době růstového optima plevelných trav, tj. ve stadiu 2 listů až do konce odnožování trav 45 0,5-0,75 l 200–400 l plevele lipnicovité jednoleté, max. 1×, na zrno
Hrách POST v době růstového optima plevelných trav, tj. ve stadiu 2 listů až do konce odnožování trav 45 0,5-0,75 l 200–400 l plevele lipnicovité jednoleté, max. 1×, na zrno
Hrách POST v době růstového optima plevelných trav, tj. ve stadiu 2 listů až do konce odnožování trav 45 1-1,25 l 200–400 l pýr plazivý, max. 1×, na zrno
Kostřava červená POST v době růstového optima plevelných trav, tj. ve stadiu 2 listů až do konce odnožování trav AT 0,5 l 200–400 l plevele lipnicovité jednoleté, max. 1×, zákaz zkrmování
Len POST do výše porostu 25 cm, v době růstového optima plevelných trav, tj. ve stadiu 2 listů až do konce odnožování trav 90 0,5-0,75 l 200–400 l plevele lipnicovité jednoleté, max. 1×
Len POST do výše porostu 25 cm, v době růstového optima plevelných trav, tj. ve stadiu 2 listů až do konce odnožování trav 90 1-1,25 l 200–400 l pýr plazivý, max. 1×
Lesní porosty POST v době růstového optima plevelných trav, tj. ve stadiu 2 listů až do konce odnožování trav - 1,5-2 l 200–400 l třtina křovištní - hubení, max. 1×
Lesní porosty POST v době růstového optima plevelných trav, tj. ve stadiu 2 listů až do konce odnožování trav - 0,75-1,25 l 200–400 l plevele lipnicovité, retardace třtiny křovištní, max. 1×
Lesní školky POST v době růstového optima plevelných trav, tj. ve stadiu 2 listů až do konce odnožování trav - 0,5-1 l 200–400 l lesní školky - starší síje, sazenice zaškolkované, plevele lipnicovité, max. 1×
Lesní školky POST v době růstového optima plevelných trav, tj. ve stadiu 2 listů až do konce odnožování trav - 0,5-0,75 l 200–400 l lesní školky -síje, plevele lipnicovité, max. 1×
Mrkev POST v době růstového optima plevelných trav, tj. ve stadiu 2 listů až do konce odnožování trav 40 0,5-0,75 l 200–400 l plevele lipnicovité jednoleté, max. 1×, semenné porosty
Mrkev POST v době růstového optima plevelných trav, tj. ve stadiu 2 listů až do konce odnožování trav 40 1-1,25 l 200–400 l pýr plazivý, max. 1×, semenné porosty
Petržel POST v době růstového optima plevelných trav, tj. ve stadiu 2 listů až do konce odnožování trav 40 0,5-0,75 l 200–400 l plevele lipnicovité jednoleté, max. 1×, semenné porosty
Petržel POST v době růstového optima plevelných trav, tj. ve stadiu 2 listů až do konce odnožování trav 40 1-1,25 l 200–400 l pýr plazivý, max. 1×, semenné porosty
Rajče POST v době růstového optima plevelných trav, tj. ve stadiu 2 listů až do konce odnožování trav 21 1-1,25 l 200–400 l pýr plazivý, max. 1×, pole
Rajče POST v době růstového optima plevelných trav, tj. ve stadiu 2 listů až do konce odnožování trav 21 0,5-0,75 l 200–400 l plevele lipnicovité jednoleté, max. 1×, pole
Řepa červená POST BBCH 10–19, v době růstového optima plevelných trav, tj. ve stadiu 2 listů až do konce odnožování trav 40 1-1,25 l 200–400 l pýr plazivý, max. 1×
Řepa červená POST BBCH 10–19, v době růstového optima plevelných trav, tj. ve stadiu 2 listů až do konce odnožování trav 40 0,5-0,75 l 200–400 l plevele lipnicovité jednoleté, max. 1×
Řepa krmná POST v době růstového optima plevelných trav, tj. ve stadiu 2 listů až do konce odnožování trav AT 1-1,25 l 200–400 l pýr plazivý, max. 1×
Řepa krmná POST v době růstového optima plevelných trav, tj. ve stadiu 2 listů až do konce odnožování trav AT 0,5-0,75 l 200–400 l plevele lipnicovité jednoleté, max. 1×
Řepka olejka, ozimá POST v době růstového optima plevelných trav, tj. ve stadiu 2 listů až do konce odnožování trav 90 0,35-0,5 l 200–400 l výdrol obilnin, max. 1×
Řepka olejka, ozimá POST na jaře max. do poloviny dubna 90 1 l 200–400 l pýr plazivý, max. 1×
Řepka olejka, ozimá POST v době růstového optima plevelných trav, tj. ve stadiu 2 listů až do konce odnožování trav 90 0,5-0,75 l 200–400 l plevele lipnicovité jednoleté, max. 1×
Řepka olejka, ozimá POST na podzim při výšce pýru 10–15 cm 90 1-1,25 l 200–400 l pýr plazivý, max. 1×
Slunečnice POST v době růstového optima plevelných trav, tj. ve stadiu 2 listů až do konce odnožování trav 90 1-1,25 l 200–400 l pýr plazivý, max. 1×
Slunečnice POST v době růstového optima plevelných trav, tj. ve stadiu 2 listů až do konce odnožování trav 90 0,5-0,75 l 200–400 l plevele lipnicovité jednoleté, max. 1×
Špenát POST plevele v 12–29 BBCH 28 0,5-0,725 l 200–400 l plevele lipnicovité jednoleté, max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
detail