BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

DECIS FORTE

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 10-14 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců 5-15 m.

DO: Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané širokou veřejností.
NV - Nebezpečný pro včely: Pro aplikační dávku nad 75 ml přípravku/ha:Přípravek smí být aplikován na porost navštěvovaný včelami pouze po ukončení denního letu včel, a to nejpozději do dvacáté třetí hodiny příslušného dne.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

Interval mezi aplikacemi

bob, hrách, hořčice

200–400 l/ha

postřik

14–21 dnů

cukrovka, tuřín, vodnice

200–400 l/ha

postřik

-

kapusta růžičková, květák, zelí

400 l/ha

postřik

14 dnů

ječmen, pšenice

200 l/ha

postřik

2× (1× na podzim)

14–21 dnů

oves

200 l/ha

postřik

14–21 dnů

řepka olejka

200–400 l/ha

postřik

2× (1× na podzim)

14–21 dnů

salát

1 000 l/ha

postřik

14 dnů

rajče, baklažán

600–1 400 l/ha

postřik

slunečnice

300–500 l/ha

postřik

brambor

150–600 l/ha

postřik

14 dnů

kukuřice

200–600 l/ha

postřik

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

květák, zelí, kapusta růžičková, salát, cukrovka, tuřín, vodnice, řepka olejka - jarní aplikace, pšenice, ječmen, oves - jarní aplikace

14

7

4

4

bob, hrách

14

7

5

4

řepka olejka - podzimní aplikace, obilniny - podzimní aplikace, hořčice

16

8

4

4

rajče, baklažán

16

8

4

4

slunečnice, brambor

9

5

4

4

kukuřice

18

8

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]

květák, cukrovka, tuřín, vodnice

10

5

5

0

bob, hrách, zelí, kapusta růžičková, řepka olejka jarní, hořčice, řepka olejka ozimá

15

10

5

5

salát, pšenice ozimá, ječmen ozimý, pšenice jarní, ječmen jarní, oves

15

5

5

0

rajče, baklažán, kukuřice

5

0

0

0

Květák, zelí, kapusta růžičková, salát, luštěniny, cukrovka, tuřín, vodnice, řepka olejka - jarní aplikace, obilniny - jarní aplikace:

Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 14 m.

Řepka olejka - podzimní aplikace, obilniny - podzimní aplikace, hořčice:

Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 16 m.

Rajče, baklažán:

Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 16 m.

Slunečnice, brambor:

Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 9 m.

Kukuřice:

Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 18 m

Minoritní registrace - skleníky, lesknice kanárská, mák setý, jetel luční, hybrid jetele lučního a prostředního (odrůda Pramedi), tolice dětelová, lnička setá

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

skleníky

postřik podlahové plochy

4× za rok

jetel luční, hybrid jetele lučního a jetele prostředního (odrůda Pramedi), tolice dětelová

200–400 l/ha

postřik

1× za rok

lesknice kanárská

200 l/ha

postřik

lnička setá

200–400 l/ha

postřik

mák setý

200–600 l/ha

postřik

jehličnany

0,5 l aplikační kapaliny/m2 povrchu stromu

postřik kůry stromů speciálním aplikátorem

3× za rok, podle počtu rojení

60 dnů

Pro odlišení ošetřených stromů je možné použít tank-mix kombinaci přípravku s barvivem Scolycid C.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

jetel luční, hybrid jetele lučního a prostředního (odrůda Pramedi), tolice dětelová

14

7

5

4

lnička setá, mák setý

16

8

4

4

lesknice kanárská

14

7

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]

jetel luční, hybrid jetele lučního a prostředního (odrůda Pramedi), tolice dětelová, lnička setá

15

10

5

5

lesknice kanárská

10

5

0

0

mák setý

10

5

5

0

Lnička setá, mák setý:

Za účele ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 16 m.

Lesknice kanárská:

Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 14 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Baklažán Třásněnky 15–89 BBCH, při zjištění výskytu 3 0,125 l 600–1400 l max. 1×
Baklažán Černopáska bavlníková 15–89 BBCH, při zjištění výskytu 3 0,125 l 600–1400 l max. 1×
Baklažán Molice 15–89 BBCH, při zjištění výskytu 3 0,125 l 600–1400 l max. 1×
Baklažán Mšice 15–89 BBCH, při zjištění výskytu 3 0,125 l 600–1400 l max. 1×
Bob Listopas čárkovaný 10–19 BBCH, při zjištění výskytu 7 0,075 l 200–400 l max. 2×
Brambor Mšice 15–79 BBCH, při zjištění výskytu 7 0,075 l 150–600 l max. 2×
Brambor Mandelinka bramborová 15–79 BBCH, při zjištění výskytu 7 0,075 l 150–600 l max. 2×
Cukrovka Dřepčíci od 10 BBCH, při zjištění výskytu 30 0,075 l 200–400 l max. 1×
Hořčice Dřepčík černý 10–19 BBCH, při zjištění výskytu 45 0,075 l 200–400 l max. 2×
Hořčice Blýskáček řepkový 50–59 BBCH, při zjištění výskytu 45 0,075 l 200–400 l max. 2×
Hořčice Dřepčík černonohý 10–19 BBCH, při zjištění výskytu 45 0,075 l 200–400 l max. 2×
Hořčice Dřepčík polní 10–19 BBCH, při zjištění výskytu 45 0,075 l 200–400 l max. 2×
Hořčice Dřepčík zelný 10–19 BBCH, při zjištění výskytu 45 0,075 l 200–400 l max. 2×
Hrách Listopas čárkovaný 10–19 BBCH, při zjištění výskytu 7 0,075 l 200–400 l max. 2×
Hrách Kyjatka hrachová 30–88 BBCH, podle signalizace 7 0,0625 l 200–400 l max. 2×
Hrách Obaleč hrachový 60–88 BBCH, podle signalizace 7 0,0625 l 200–400 l max. 2×
Hrách Plodomorka hrachová 60–88 BBCH, podle signalizace 7 0,0625 l 200–400 l max. 2×
Ječmen jarní Pestřice pšeničná 21–29 BBCH, při zjištění výskytu 30 0,0625 l 200 l max. 2×
Ječmen jarní Mšice do 83 BBCH, při zjištění výskytu 30 0,0625 l 200 l max. 2×
Ječmen ozimý Mšice do 83 BBCH, při zjištění výskytu 30 0,0625 l 200 l max. 2× (1× na podzim)
Ječmen ozimý Pestřice pšeničná 21–29 BBCH, při zjištění výskytu 30 0,0625 l 200 l max. 2× (1× na podzim)
Ječmen ozimý Mšice 11–21 BBCH, při zjištění výskytu 30 0,05 l 200 l max. 2× (1× na podzim), mšice jako přenašeči viróz
Jehličnany Kůrovci ošetření vybraných stromů, při zvýšeném a kalamitním stavu, max. 30 dnů před očekávaným rojením - 0,25-0,375 % max. 3×/rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel luční Listopasi 09–25 BBCH, při zjištění výskytu AT 0,0625 l 200–400 l jetel luční a hybrid jetele lučního a jetele prostředního (odrůda Pramedi), semenné porosty, max. 1×/rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel luční Kyjatka hrachová 11–85 BBCH, při zjištění výskytu AT 0,075 l 200–400 l jetel luční a hybrid jetele lučního a jetele prostředního (odrůda Pramedi), semenné porosty, max. 1×/rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Kapusta Dřepčík černonohý 10–49 BBCH, při zjištění výskytu 7 0,075 l 400 l pouze kapusta růžičková, max. 2×
Kapusta Dřepčík polní 10–49 BBCH, při zjištění výskytu 7 0,075 l 400 l pouze kapusta růžičková, max. 2×
Kapusta Housenky 10–49 BBCH, při zjištění výskytu 7 0,075 l 400 l pouze kapusta růžičková, max. 2×
Kapusta Dřepčík zelný 10–49 BBCH, při zjištění výskytu 7 0,075 l 400 l pouze kapusta růžičková, max. 2×
Kapusta Mšice 10–49 BBCH, při zjištění výskytu 7 0,075 l 400 l pouze kapusta růžičková, max. 2×
Kapusta Dřepčík černý 10–49 BBCH, při zjištění výskytu 7 0,075 l 400 l pouze kapusta růžičková, max. 2×
Kukuřice Bázlivec kukuřičný 13–79 BBCH, při zjištění výskytu 30 0,125 l 200–600 l max. 1×
Kukuřice Housenky 13–79 BBCH, při zjištění výskytu 30 0,125 l 200–600 l max. 1×, housenky motýlů
Květák Mšice 10–49 BBCH, při zjištění výskytu 7 0,075 l 400 l max. 2×
Květák Dřepčík černý 10–49 BBCH, při zjištění výskytu 7 0,075 l 400 l max. 2×
Květák Dřepčík černonohý 10–49 BBCH, při zjištění výskytu 7 0,075 l 400 l max. 2×
Květák Dřepčík polní 10–49 BBCH, při zjištění výskytu 7 0,075 l 400 l max. 2×
Květák Housenky 10–49 BBCH, při zjištění výskytu 7 0,075 l 400 l max. 2×
Květák Dřepčík zelný 10–49 BBCH, při zjištění výskytu 7 0,075 l 400 l max. 2×
Lesknice kanárská Kyjatka osenní 11–83 BBCH, podle signalizace AT 0,0625 l 200 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Lesknice kanárská Kyjatka travní 11–83 BBCH, podle signalizace AT 0,0625 l 200 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Lesknice kanárská Mšice střemchová 11–83 BBCH, podle signalizace AT 0,0625 l 200 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Lesknice kanárská Kohoutek černý 11–83 BBCH, podle signalizace AT 0,0625 l 200 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Lesknice kanárská Kohoutek modrý 11–83 BBCH, podle signalizace AT 0,0625 l 200 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Lnička setá Dřepčíci 10–19 BBCH, při zjištění výskytu AT 0,075 l 200–400 l dřepčíci rodu Phyllotreta, max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Mák Krytonosec makovicový podle signalizace 45 0,075 l 200–600 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Mák Bejlomorka maková podle signalizace 45 0,075 l 200–600 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Oves jarní Mšice do 83 BBCH, při zjištění výskytu 30 0,0625 l 200 l max. 2×
Oves ozimý Mšice do 83 BBCH, při zjištění výskytu 30 0,0625 l 200 l max. 2× (1× na podzim)
Pšenice jarní Pestřice pšeničná 21–29 BBCH, při zjištění výskytu 30 0,0625 l 200 l max. 2×
Pšenice jarní Mšice do 83 BBCH, při zjištění výskytu 30 0,0625 l 200 l max. 2×
Pšenice ozimá Mšice do 83 BBCH, při zjištění výskytu 30 0,0625 l 200 l max. 2× (1× na podzim)
Pšenice ozimá Pestřice pšeničná 21–29 BBCH, při zjištění výskytu 30 0,0625 l 200 l max. 2× (1× na podzim)
Pšenice ozimá Mšice 11–21 BBCH, při zjištění výskytu 30 0,05 l 200 l max. 2× (1× na podzim), mšice jako přenašeči viróz
Rajče Mšice 15–89 BBCH, při zjištění výskytu 3 0,125 l 600–1400 l max. 1×
Rajče Třásněnky 15–89 BBCH, při zjištění výskytu 3 0,125 l 600–1400 l max. 1×
Rajče Černopáska bavlníková 15–89 BBCH, při zjištění výskytu 3 0,125 l 600–1400 l max. 1×
Rajče Molice 15–89 BBCH, při zjištění výskytu 3 0,125 l 600–1400 l max. 1×
Řepka olejka, jarní Dřepčík zelný 10–19 BBCH, při zjištění výskytu 45 0,075 l 200–400 l max. 2×
Řepka olejka, jarní Blýskáček řepkový 50–59 BBCH, při zjištění výskytu 45 0,075 l 200–400 l max. 2×
Řepka olejka, jarní Dřepčík černý 10–19 BBCH, při zjištění výskytu 45 0,075 l 200–400 l max. 2×
Řepka olejka, jarní Dřepčík černonohý 10–19 BBCH, při zjištění výskytu 45 0,075 l 200–400 l max. 2×
Řepka olejka, jarní Dřepčík polní 10–19 BBCH, při zjištění výskytu 45 0,075 l 200–400 l max. 2×
Řepka olejka, ozimá Krytonosec řepkový 30–39 BBCH, při zjištění výskytu 45 0,0625 l 200–400 l max. 2×
Řepka olejka, ozimá Dřepčík olejkový 10–19 BBCH, při zjištění výskytu 45 0,0625 l 200–400 l max. 2× (1× na podzim)
Řepka olejka, ozimá Mšice 10–19 BBCH, při zjištění výskytu 45 0,0625 l 200–400 l max. 2× (1× na podzim), mšice jako přenašeči viróz
Řepka olejka, ozimá Dřepčík polní 10–19 BBCH, při zjištění výskytu 45 0,0625 l 200–400 l max. 2× (1× na podzim)
Řepka olejka, ozimá Dřepčíci 10–19 BBCH, při zjištění výskytu 45 0,0625 l 200–400 l max. 2× (1× na podzim)
Řepka olejka, ozimá Dřepčík zelný 10–19 BBCH, při zjištění výskytu 45 0,0625 l 200–400 l max. 2× (1× na podzim)
Řepka olejka, ozimá Dřepčík černonohý 10–19 BBCH, při zjištění výskytu 45 0,0625 l 200–400 l max. 2× (1× na podzim)
Řepka olejka, ozimá Blýskáček řepkový 50–59 BBCH, při zjištění výskytu 45 0,075 l 200–400 l max. 2×
Řepka olejka, ozimá Dřepčík černý 10–19 BBCH, při zjištění výskytu 45 0,0625 l 200–400 l max. 2× (1× na podzim)
Salát Osenice polní 10–49 BBCH, při zjištění výskytu 7 0,0625 l 1000 l max. 2×
Skleníky Mšice po odstranění plodin, před zahájením nového pěstebního cyklu AT 0,05 % skleníky prázdné, max. 4×/rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Slunečnice Mšice 12–69 BBCH, při zjištění výskytu 60 0,075 l 300–500 l max. 1×
Tolice dětelová Listopasi 09–25 BBCH, při zjištění výskytu AT 0,0625 l 200–400 l semenné porosty, max. 1×/rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Tolice dětelová Kyjatka hrachová 11–85 BBCH, při zjištění výskytu AT 0,075 l 200–400 l semenné porosty, max. 1×/rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Tuřín Dřepčíci od 10 BBCH, při zjištění výskytu 30 0,075 l 200–400 l max. 1×
Vodnice Dřepčíci od 10 BBCH, při zjištění výskytu 30 0,075 l 200–400 l max. 1×
Zelí Housenky 10–49 BBCH, při zjištění výskytu 7 0,075 l 400 l max. 2×
Zelí Dřepčík zelný 10–49 BBCH, při zjištění výskytu 7 0,075 l 400 l max. 2×
Zelí Mšice 10–49 BBCH, při zjištění výskytu 7 0,075 l 400 l max. 2×
Zelí Dřepčík černý 10–49 BBCH, při zjištění výskytu 7 0,075 l 400 l max. 2×
Zelí Dřepčík černonohý 10–49 BBCH, při zjištění výskytu 7 0,075 l 400 l max. 2×
Zelí Dřepčík polní 10–49 BBCH, při zjištění výskytu 7 0,075 l 400 l max. 2×
detail