Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

DECIS FORTE

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 14-16 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců 10-15 m.

DO:
- Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané širokou veřejností.
- Řepka olejka - podzimní aplikace, obilniny - podzimní aplikace, hořčice:Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (větší nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 16 m.
- Květák, zelí, kapusta růžičková, salát, luštěniny, cukrovka, tuřín, vodnice, řepka olejka - jarní aplikace, obilniny - jarní aplikace:Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (větší nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 14 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

bob, hrách, hořčice

200–400 l/ha

postřik

14–21 dnů

cukrovka, tuřín, vodnice

200–400 l/ha

postřik

-

kapusta růžičková, květák, zelí

400 l/ha

postřik

14 dnů

ječmen, pšenice

200 l/ha

postřik

2× (1× na podzim)

14–21 dnů

oves

200 l/ha

postřik

14–21 dnů

řepka olejka

200–400 l/ha

postřik

2× (1× na podzim)

14–21 dnů

salát

1000 l/ha

postřik

14 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

květák, zelí, kapusta růžičková, salát, cukrovka, tuřín, vodnice, řepka olejka – jarní aplikace, obilniny – jarní aplikace

14

7

4

4

luštěniny

14

7

5

4

řepka olejka – podzimní aplikace, obilniny – podzimní aplikace, hořčice

16

8

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]

květák, cukrovka, tuřín, vodnice

10

5

5

0

bob, hrách, zelí, kapusta růžičková, řepka olejka jarní, hořčice, řepka olejka ozimá

15

10

5

5

salát, pšenice ozimá, ječmen ozimý, pšenice jarní, ječmen jarní, oves

15

5

5

0

Květák, zelí, kapusta růžičková, salát, luštěniny, cukrovka, tuřín, vodnice, řepka olejka - jarní aplikace, obilniny - jarní aplikace: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <14 m.

Řepka olejka - podzimní aplikace, obilniny - podzimní aplikace, hořčice: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 16 m.

Minoritní registrace - lesknice kanárská, mák setý

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

lesknice kanárská

200 l/ha

postřik

mák setý

200–600 l/ha

postřik

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

lesknice kanárská

14

7

4

4

mák setý

16

8

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]

lesknice kanárská

10

5

0

0

mák setý

10

5

5

0

Lesknice kanárská: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (?3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <14 m.

Mák setý: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (?3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <16 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Bob Listopas čárkovaný 10–19 BBCH, při zjištění výskytu 7 0,075 l 200–400 l max. 2×
Cukrovka Dřepčíci od 10 BBCH, při zjištění výskytu 30 0,075 l 200–400 l max. 1×
Hořčice Dřepčík černý 10–19 BBCH, při zjištění výskytu 45 0,075 l 200–400 l max. 2×
Hořčice Blýskáček řepkový 50–59 BBCH, při zjištění výskytu 45 0,075 l 200–400 l max. 2×
Hořčice Dřepčík černonohý 10–19 BBCH, při zjištění výskytu 45 0,075 l 200–400 l max. 2×
Hořčice Dřepčík polní 10–19 BBCH, při zjištění výskytu 45 0,075 l 200–400 l max. 2×
Hořčice Dřepčík zelný 10–19 BBCH, při zjištění výskytu 45 0,075 l 200–400 l max. 2×
Hrách Listopas čárkovaný 10–19 BBCH, při zjištění výskytu 7 0,075 l 200–400 l max. 2×
Hrách Plodomorka hrachová 60–88 BBCH, podle signalizace 7 0,0625 l 200–400 l max. 2×
Hrách Obaleč hrachový 60–88 BBCH, podle signalizace 7 0,0625 l 200–400 l max. 2×
Hrách Plodomorka hrachová 60–88 BBCH, podle signalizace 7 0,0625 l 200–400 l max. 2×
Ječmen jarní Pestřice pšeničná 21–29 BBCH, při zjištění výskytu 30 0,0652 l 200 l max. 2×
Ječmen jarní Mšice do 83 BBCH, při zjištění výskytu 30 0,0625 l 200 l max. 2×
Ječmen ozimý Mšice do 83 BBCH, při zjištění výskytu 30 0,0625 l 200 l max. 2× (1× na podzim)
Ječmen ozimý Pestřice pšeničná 21–29 BBCH, při zjištění výskytu 30 0,0652 l 200 l max. 2× (1× na podzim)
Ječmen ozimý Mšice 11–21 BBCH, při zjištění výskytu 30 0,05 l 200 l max. 2× (1× na podzim), mšice jako přenašeči viróz
Kapusta Dřepčík černonohý 10–49 BBCH, při zjištění výskytu 7 0,075 l 400 l pouze kapusta růžičková, max. 2×
Kapusta Dřepčík polní 10–49 BBCH, při zjištění výskytu 7 0,075 l 400 l pouze kapusta růžičková, max. 2×
Kapusta Housenky 10–49 BBCH, při zjištění výskytu 7 0,075 l 400 l pouze kapusta růžičková, max. 2×
Kapusta Dřepčík zelný 10–49 BBCH, při zjištění výskytu 7 0,075 l 400 l pouze kapusta růžičková, max. 2×
Kapusta Mšice 10–49 BBCH, při zjištění výskytu 7 0,075 l 400 l pouze kapusta růžičková, max. 2×
Kapusta Dřepčík černý 10–49 BBCH, při zjištění výskytu 7 0,075 l 400 l pouze kapusta růžičková, max. 2×
Květák Mšice 10–49 BBCH, při zjištění výskytu 7 0,075 l 400 l max. 2×
Květák Dřepčík černý 10–49 BBCH, při zjištění výskytu 7 0,075 l 400 l max. 2×
Květák Dřepčík černonohý 10–49 BBCH, při zjištění výskytu 7 0,075 l 400 l max. 2×
Květák Dřepčík polní 10–49 BBCH, při zjištění výskytu 7 0,075 l 400 l max. 2×
Květák Housenky 10–49 BBCH, při zjištění výskytu 7 0,075 l 400 l max. 2×
Květák Dřepčík zelný 10–49 BBCH, při zjištění výskytu 7 0,075 l 400 l max. 2×
Lesknice kanárská Kyjatka osenní 11–83 BBCH, podle signalizace AT 0,0625 l 200 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Lesknice kanárská Kyjatka travní 11–83 BBCH, podle signalizace AT 0,0625 l 200 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Lesknice kanárská Mšice střemchová 11–83 BBCH, podle signalizace AT 0,0625 l 200 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Lesknice kanárská Kohoutek černý 11–83 BBCH, podle signalizace AT 0,0625 l 200 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Lesknice kanárská Kohoutek modrý 11–83 BBCH, podle signalizace AT 0,0625 l 200 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Mák Krytonosec makovicový podle signalizace 45 0,075 l 200–600 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Mák Bejlomorka maková podle signalizace 45 0,075 l 200–600 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Oves jarní Mšice do 83 BBCH, při zjištění výskytu 30 0,0625 l 200 l max. 2×
Oves ozimý Mšice do 83 BBCH, při zjištění výskytu 30 0,0625 l 200 l max. 2× (1× na podzim)
Pšenice jarní Pestřice pšeničná 21–29 BBCH, při zjištění výskytu 30 0,0652 l 200 l max. 2×
Pšenice jarní Mšice do 83 BBCH, při zjištění výskytu 30 0,0625 l 200 l max. 2×
Pšenice ozimá Mšice do 83 BBCH, při zjištění výskytu 30 0,0625 l 200 l max. 2× (1× na podzim)
Pšenice ozimá Pestřice pšeničná 21–29 BBCH, při zjištění výskytu 30 0,0652 l 200 l max. 2× (1× na podzim)
Pšenice ozimá Mšice 11–21 BBCH, při zjištění výskytu 30 0,05 l 200 l max. 2× (1× na podzim), mšice jako přenašeči viróz
Řepka olejka, jarní Dřepčík zelný 10–19 BBCH, při zjištění výskytu 45 0,075 l 200–400 l max. 2×
Řepka olejka, jarní Blýskáček řepkový 50–59 BBCH, při zjištění výskytu 45 0,075 l 200–400 l max. 2×
Řepka olejka, jarní Dřepčík černý 10–19 BBCH, při zjištění výskytu 45 0,075 l 200–400 l max. 2×
Řepka olejka, jarní Dřepčík černonohý 10–19 BBCH, při zjištění výskytu 45 0,075 l 200–400 l max. 2×
Řepka olejka, jarní Dřepčík polní 10–19 BBCH, při zjištění výskytu 45 0,075 l 200–400 l max. 2×
Řepka olejka, ozimá Krytonosec řepkový 30–39 BBCH, při zjištění výskytu 45 0,0625 l 200–400 l max. 2×
Řepka olejka, ozimá Dřepčík olejkový 10–19 BBCH, při zjištění výskytu 45 0,0625 l 200–400 l max. 2× (1× na podzim)
Řepka olejka, ozimá Mšice 10–19 BBCH, při zjištění výskytu 45 0,0625 l 200–400 l max. 2× (1× na podzim), mšice jako přenašeči viróz
Řepka olejka, ozimá Dřepčík polní 10–19 BBCH, při zjištění výskytu 45 0,0625 l 200–400 l max. 2× (1× na podzim)
Řepka olejka, ozimá Dřepčíci 10–19 BBCH, při zjištění výskytu 45 0,0625 l 200–400 l max. 2× (1× na podzim)
Řepka olejka, ozimá Dřepčík zelný 10–19 BBCH, při zjištění výskytu 45 0,0625 l 200–400 l max. 2× (1× na podzim)
Řepka olejka, ozimá Dřepčík černonohý 10–19 BBCH, při zjištění výskytu 45 0,0625 l 200–400 l max. 2× (1× na podzim)
Řepka olejka, ozimá Blýskáček řepkový 50–59 BBCH, při zjištění výskytu 45 0,075 l 200–400 l max. 2×
Řepka olejka, ozimá Dřepčík černý 10–19 BBCH, při zjištění výskytu 45 0,0625 l 200–400 l max. 2× (1× na podzim)
Salát Osenice polní 10–49 BBCH, při zjištění výskytu 7 0,0625 l 1000 l max. 2×
Tuřín Dřepčíci od 10 BBCH, při zjištění výskytu 30 0,075 l 200–400 l max. 1×
Vodnice Dřepčíci od 10 BBCH, při zjištění výskytu 30 0,075 l 200–400 l max. 1×
Zelí Housenky 10–49 BBCH, při zjištění výskytu 7 0,075 l 400 l max. 2×
Zelí Dřepčík zelný 10–49 BBCH, při zjištění výskytu 7 0,075 l 400 l max. 2×
Zelí Mšice 10–49 BBCH, při zjištění výskytu 7 0,075 l 400 l max. 2×
Zelí Dřepčík černý 10–49 BBCH, při zjištění výskytu 7 0,075 l 400 l max. 2×
Zelí Dřepčík černonohý 10–49 BBCH, při zjištění výskytu 7 0,075 l 400 l max. 2×
Zelí Dřepčík polní 10–49 BBCH, při zjištění výskytu 7 0,075 l 400 l max. 2×
Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Zetrola Magnello Pack - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
25%
6%
4%
17%
5%
43%
detail