Chemap Agro s.r.o.

Kyjatka osenní

Latinský název: Sitobion avenae (Fabr.)
Slovenský název: Voška ovesná
Německý název: Kleine Getreideblattlaus
Anglický název: Grain aphid
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Sternorrhyncha
Čeleď: Mšicovití - Aphididae

Hostitelské rostliny

Obilniny, trávy.

Škodlivost

Škodí převážně sáním v klasu, ale může se vyskytnout i na listech a listových pochvách. Vedle přímých škod sáním škodí i vylučováním medovice v klasech, které jsou živnou půdou pro patogenní houby. Významně se podílí na přenosu virů, zvláště viru žluté zakrslosti ječmene.

Popis

Oválná mšice, 2,2–3,3 mm velká. Vyznačuje se barevným morfismem od zelené přes žlutou až červenou barvu. Typickým znakem jsou dlouhé tmavě zbarvené sifunkuly, tykadla a kloubní části končetin.

Životní cyklus

Nemigrující mšice přezimující v obilninách či na travách ve formě vajíček. Na jaře se rodí zakladatelky, které dávají základ dalším pokolením bezkřídlých, později i okřídlených mšic, migrujících na další trávy a obilniny.

Ekologie

Příznivé pro vývoj: Optimální teplotní nároky se pohybují od 15–20 °C. Při této teplotě vývoj od larvy po dospělce trvá asi 9 dní. Vyhovuje sušší počasí.

Škodlivost

3–5 mšic na klas v období počátku kvetení při příznivých klimatických podmínkách.

Insekticidy

DECIS FORTE    |  TRANSFORM  Koupit přípravek  | 
detail