Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Bázlivec kukuřičný

Latinský název: Diabrotica virgifera virgifera Le Conte
Slovenský název: Kukuričiar koreňový
Německý název: Maiswurzelbohrer
Anglický název: Western Corn, Rootworm
Agronutrition

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Brouci - Coleoptera
Čeleď: Mandelinkovití - Chrysomelidae

Hostitelské rostliny

Kukuřice

Škodlivost

Hlavním hostitelem pro larvy i dospělce bázlivce kukuřičného je kukuřice setá (Zea mays). Kukuřice je také jedinou kulturní plodinou, kde tento brouk způsobuje hospodářské škody. Tyto škody způsobují především larvy.
Imága jsou polyfágní (= živí se rostlinami patřících do více botanických čeledí). Hostitelské rostliny náleží k čeledi Poaceae, Asteraceae, FabaceaeCucurbitaceae. Na kukuřici se živí hlavně bliznami a pylem. V omezené míře se živí zrny v mléčné zralosti nebo listy. Blizny jsou při vyrůstání z klasu postupně sežírány, dokonce mohou být úplně sežrány až po špičku klasu. Pokud dojde k poškození blizen před opylením, výsledkem je částečná hluchost klasu a tím ztráty na výnosu. Ta je ovlivněna počtem brouků na 1 klas. Literatura uvádí, že např. v Jugoslávii bylo nalezeno až 30 jedinců na 1 klas, v USA až 100 dospělců na 1 klas.
Larvy jsou oligofágní (= živí se rostlinnými druhy patřící k jedné botanické čeledi). Uvádí se, že jejich hostiteli je 22 druhů z čeledi Poaceae. Mladé larvičky se živí jemným kořenovým vlášením. Starší larvy vyžírají chodbičky i ve větších kořenech a jsou schopny zničit celou kořenou soustavu. Při silném poškození (zničení více než 50 % kořenů) se rostliny kukuřice vyvracejí a poléhají. Tyto rostliny se snaží znovu napřimovat a proto mají tvar označený termínem „husí krky“. Silně napadené rostliny, zejména po silnějších větrech a za sucha, odumírají. Samotné larvy mohou způsobovat ztráty ve výši 30-70 %.

Hospodářský význam

Zařazen mezi karanténní škůdce.

Popis

Imágo je 4–7 mm dlouhé. Zbarvení je žlutozelené s černými podélnými pruhy na krovkách. Krovky samečků jsou téměř celé tmavé (až černé), žlutě zbarvené zůstávají pouze jejich konce. Samečci mají také delší tykadla (přibližně délky těla) a konec zadečku má tupější zakončení. Samičky mají krovky s třemi černými podélnými pruhy, kratší tykadla (asi 3 délky těla ) a jiný tvar zakončení zadečku, který vyčnívá na konci krovek. Vajíčka jsou světlé krémové barvy, dlouhé asi 0,6 mm a široké 0,4 mm. Larvy jsou protáhlé, bílé s tmavší hlavou. Po vylíhnutí jsou jen 1,2 mm dlouhé, v posledním instaru je jejich velikost 10–13 mm. Kukla je volná, bílé barvy.

Životní cyklus

Diabrotica virgifera má jednu generaci ročně a přezimuje ve stádiu vajíčka v půdě. Samička klade vajíčka 7-10 dní po oplodnění většinou do kukuřičných polí. Vajíčka jsou kladena ve skupinkách, do hloubky 10-15 cm pod povrch půdy. Největší ovipoziční aktivita samiček je v období od poloviny července do konce srpna. Samička může naklást i přes 1000 vajíček v závislosti na půdních a klimatických podmínkách, ale nejčastěji se jedná o 200-300 vajíček. Teploty nižší než –8 °C způsobují úhyn vajíček. K hromadnému líhnutí larev dochází v evropských podmínkách od poloviny května do poloviny června. Vylíhlé larvičky jsou k rostlinám přitahovány oxidem uhličitým uvolňovaným kořeny kukuřice. Larvální vývoj trvá 1-2 měsíce v závislosti na teplotě (vývoj larev při 15 °C je 71 dní, při 22 °C je 38 dní, při 29 °C je 27 dní ). Největší počet larev se nachází v hloubce 15 cm. Kuklí se těsně pod povrchem půdy. Dospělci se líhnou za 5-10 dní. Nejsilnější výskyt dospělců je v období od poloviny července do poloviny srpna. Do dalších oblastí se brouci rozšiřují díky svým dobrým leteckým schopnostem. V literatuře se uvádí, že mohou přeletět i vzdálenost větší než 300 km v závislosti na vzdušných proudech.

Škodlivost

Uvádí se práh škodlivosti 3 až 6 dospělců na jeden klas kukuřice.

Nepřímá ochrana

Základní preventivní ochranou je střídání kukuřice v osevním postupu. Pokud se kukuřice nebude pěstovat monokulturně, nemůže dojít k ekonomicky významným škodám. Vhodnou předplodinou je ozimá pšenice nebo jarní ječmen. Dále je nezbytné ničení výdrolu kukuřice v předplodinách. Podpůrným opatřením je hnojení dusíkatými hnojivy, které značně snižuje poléhání poškozených rostlin.

Chemická ochrana

Chemická ochrana je nezbytná při monokulturním pěstování kukuřice. Proti larvám je účinné moření osiva a aplikace půdních granulovaných a kapalných insekticidů. V současnosti by bylo možné použít insekticidy, které jsou registrované na drátovce v kukuřici. Tato ochrana je vhodná, pokud se v předchozím roce vyskytne více než 35 jedinců na jednom žlutém lapáku (Pherocon AM) za týden. Chemické ošetření proti dospělcům se v praxi provádí velmi zřídka a pouze u kukuřice pěstované na osivo, zrno nebo na popcorn. V budoucnu se uvažuje o povolení přípravků, které jsou registrované v kukuřici proti zavíječi kukuřičném – na bázi deltamethrinu, lambda-cyhalothrinu, alphacypermethrinu a teflubenzuronu.

Poznámky

Většina údajů převzata z článku ing. Březíkové v AGRU 3/2004

Insekticidy

AMPLIGO    |  BISCAYA 240 OD  Koupit přípravek  |  DIANEM    |  EXPLICIT PLUS    |  FORCE 1,5 G    |  FORCE 20 CS    |  KARATE se ZEON technologií 5 CS  Koupit přípravek  |  SONIDO    |  STEWARD  Koupit přípravek  |  STOCKER    | 
lapák

lapák

Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Zetrola Magnello Pack - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
25%
6%
4%
16%
5%
43%
detail