Chemap Agro s.r.o.

SOILGUARD 0.5 GR

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

DO: Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchovým vodám.

Riziko pro ptáky a savce:
- SPe5:Přípravek zapravte do půdy
- SPe6: Rozsypaný přípravek odstraňte

Doporučení

Plodina, oblast použití

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

kukuřice

zapravení do půdy speciálními aplikátory při setí

Přípravek dosahuje průměrné účinnosti.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Kukuřice Drátovci zapravení do půdy speciálními aplikátory při setí AT 15 kg
Kukuřice Bázlivec kukuřičný zapravení do půdy speciálními aplikátory při setí AT 15 kg
detail