Chemap Agro s.r.o.

FORCE 1,5 G

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny pyrethroidů (například: tefluthrin, alfa-cypermethrin, bifenthrin, cypermethrin, deltamethrin, etofenprox, lambda-cyhalothrin, zeta-cypermethrin), po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku, a ne více než 1× za vegetační období.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

kukuřice

speciálním aplikátorem při setí

Přípravek Force 1,5 G se nesmí aplikovat v uvedené aplikační dávce při meziřádkové vzdálenosti menší než 70 cm.

Držitel povolení uvede na etiketě takový technologický postup čištění, aby nedošlo k negativnímu vlivu reziduí přípravku na další porosty v rámci následného použití aplikačního zařízení.

Minoritní použití - lesní dřeviny

Plodina, oblast použití

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

lesní dřeviny

zapravení do půdy

Aplikace proti larvám chroustů: Aplikace při výsadbě ke kořenovému systému nebo dodatečná aplikace u starších jedinců (mlaziny) se zapravením do půdy, při zjištění prahu škodlivosti (1–2 larvy III. instaru nebo 3–5 larev I. instaru na 1 m2).

Při plnění aplikačního zařízení - dávkovače (tj. při plnění zařízení) minimalizujte prašnost.

Aplikaci provádějte vždy tak, aby byl přípravek dostatečně zapracován do půdy.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

lesní dřeviny

4

4

4

4

Minoritní použití - cibule, česnek, pór, mrkev

Plodina, oblast použití

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

cibule, česnek, pór, mrkev

speciálním aplikátorem při setí

Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou nese ve smyslu ust. čl. 51 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 výlučně osoba používající přípravek.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Cibule Půdní škůdci speciálním aplikátorem při setí AT 7-10 kg půdní škůdci (larvy - chrousti, kovaříkovití, květilky), minor. reg.: EU
Česnek Půdní škůdci speciálním aplikátorem při setí AT 7-10 kg půdní škůdci (larvy - chrousti, kovaříkovití, květilky), minor. reg.: EU
Kukuřice Bázlivec kukuřičný při setí AT 93,3 g/100 m řádku aplikace řádková speciálními aplikátory při setí, max. 1× , nesmí se aplikovat při meziřádkové vzdálenosti menší než 70 cm
Lesní dřeviny Chrousti při výsadbě nebo dodatečná aplikace v mlazinách, aplikace cílená ke kořenovému systému - 20 kg (2–2,5 g/sazenici, stromek; 4–6 g/stromek - mlaziny) výsadby a kultury, chroust obecný (larvy), minor. reg.: ÚKZÚZ
Mrkev Půdní škůdci speciálním aplikátorem při setí AT 3,5-5 kg půdní škůdci (larvy - chrousti, kovaříkovití, květilky), minor. reg.: EU
Pór Půdní škůdci speciálním aplikátorem při setí AT 7-10 kg půdní škůdci (larvy - chrousti, kovaříkovití, květilky), minor. reg.: EU
detail