BASF
BASF
BASF

AGRA

FORCE 1,5 G

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe1: Za účelem ochrany půdních organismů neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku tefluthrin vícekrát než jednou za dva roky na stejném pozemku pro aplikaci do kukuřice seté, cibule, česneku a póru.
Spe5: Přípravek zapravte do půdy.
SPe6: Rozsypaný přípravek odstraňte - Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců odstraňte rozsypaný nebo rozlitý přípravek.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

kukuřice

speciálním aplikátorem při setí

Minoritní použití - lesní dřeviny

Plodina, oblast použití

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

lesní dřeviny

zapravení do půdy

Aplikace proti larvám chroustů:

Aplikace při výsadbě ke kořenovému systému nebo dodatečná aplikace u starších jedinců (mlaziny) se zapravením do půdy, při zjištění prahu škodlivosti (1–2 larvy III. instaru nebo 3–5 larev I. instaru na 1 m2).

Minoritní použití - cibule, česnek, pór, mrkev

Plodina, oblast použití

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

cibule, česnek, pór, mrkev

speciálním aplikátorem při setí

Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou nese ve smyslu ust. čl. 51 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 výlučně osoba používající přípravek.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Cibule Půdní škůdci speciálním aplikátorem při setí AT 7-10 kg půdní škůdci (larvy - chrousti, kovaříkovití, květilky), minor. reg.: EU
Česnek Půdní škůdci speciálním aplikátorem při setí AT 7-10 kg půdní škůdci (larvy - chrousti, kovaříkovití, květilky), minor. reg.: EU
Kukuřice Bázlivec kukuřičný při setí AT 13,3 kg
Lesní dřeviny Chrousti při výsadbě nebo dodatečná aplikace v mlazinách, aplikace cílená ke kořenovému systému - 20 kg (2–2,5 g/sazenici, stromek; 4–6 g/stromek - mlaziny) výsadby a kultury, chroust obecný (larvy), minor. reg.: ÚKZÚZ
Mrkev Půdní škůdci speciálním aplikátorem při setí AT 3,5-5 kg půdní škůdci (larvy - chrousti, kovaříkovití, květilky), minor. reg.: EU
Pór Půdní škůdci speciálním aplikátorem při setí AT 7-10 kg půdní škůdci (larvy - chrousti, kovaříkovití, květilky), minor. reg.: EU
detail