Chemap Agro s.r.o.

FORCE 1,5 G

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny pyrethroidů (například: tefluthrin, alfa-cypermethrin, bifenthrin, cypermethrin, deltamethrin, etofenprox, lambda-cyhalothrin, zeta-cypermethrin), po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku, a ne více než 1× za vegetační období.

Doporučení

Proti bázlivci kukuřičnému se ošetřuje při setí, max. 1× za vegetační období. Přípravek se aplikuje schválenými speciálními aplikátory při setí.
Přípravek Force 1,5 G se nesmí aplikovat v uvedené aplikační dávce při meziřádkové vzdálenosti menší než 70 cm.

Minoritní použití - lesní dřeviny

Plodina, oblast použití

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

lesní dřeviny

zapravení do půdy

Aplikace proti larvám chroustů: Aplikace při výsadbě ke kořenovému systému nebo dodatečná aplikace u starších jedinců (mlaziny) se zapravením do půdy, při zjištění prahu škodlivosti (1–2 larvy III. instaru nebo 3–5 larev I. instaru na 1 m2).

Při plnění aplikačního zařízení - dávkovače (tj. při plnění zařízení) minimalizujte prašnost.

Aplikaci provádějte vždy tak, aby byl přípravek dostatečně zapracován do půdy.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

lesní dřeviny

4

4

4

4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Kukuřice Bázlivec kukuřičný při setí AT 93,3 g/100 m řádku aplikace řádková speciálními aplikátory při setí, max. 1× , nesmí se aplikovat při meziřádkové vzdálenosti menší než 70 cm
Lesní dřeviny Chrousti při výsadbě nebo dodatečná aplikace v mlazinách, aplikace cílená ke kořenovému systému - 20 kg (2–2,5 g/sazenici, stromek; 4–6 g/stromek - mlaziny) výsadby a kultury, chroust obecný (larvy), minor. reg.: ÚKZÚZ
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail