Chemap Agro s.r.o.

Chrousti

Latinský název: Melolontha (Fabr.)
Slovenský název: Chrústi
Německý název: Maikäfer
Anglický název: Common cockchafer
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Brouci - Coleoptera
Čeleď: Vrubounovití - Scarabaeidae

Hostitelské rostliny

Nespecifický škůdce

Škodlivost

Ponravy požírají veškeré podzemní orgány rostlin a částečně také nadzemní. Dospělci v době letu požírají různé listnaté stromy a také modříny.

Hospodářský význam

Lokálně může způsobit značné škody. V současnosti nezpůsobuje větší škody, ale dochází k postupnému nárůstu populací.

Popis

V ČR se vyskytuje:

Chroust obecný - Melolontha melolontha (L.)
- dospělci mají rovné pygidium

Chroust maďálový - Melolontha hyppoicatani (Fabr.)
- dospělci mají kulatě zakončené pygidium


Dospělci mají zavalité žlutohnědé až hnědé tělo, s délkou 2-3 cm.
Ponravy jsou olygopodní, bílé, s měkkým povrchem těla a prohnutím ve tvaru písmene C. Poslední články těla ponrav jsou vakovitě rozšířeny. Hlavu mají hnědou silně chitinozní.

Životní cyklus

Dospělci kladou vajíčka do půdy, kde se 3-5 let vyvíjí. V ČR se nejčastěji vyskytují 4-roční generace.

Chemická ochrana

V případě zvýšeného výskytu ponrav je možné použít granulované insekticidy.

Insekticidy

FORCE 1,5 G    | 
chrousti - larvy (ponravy) (foto Jaroslav Rod)

chrousti - larvy (ponravy) (foto Jaroslav Rod)

detail