BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Zavíječ kukuřičný

Latinský název: Ostrinia nubilalis (Hübner)
Slovenský název: Vijačka kukuričná
Německý název: Maiszünsler
Anglický název: European Corn-borer
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Motýli - Lepidoptera
Čeleď: Zavíječovití - Pyralidae

Hostitelské rostliny

Především kukuřice - může se vyvíjet na mnoha dalších druzích rostlin.

Škodlivost

Ve stéblech a palicích kruhové otvory a chodby o průměru 3–4 mm. V okolí otvorů i v úžlabí listů drť. V červenci a v srpnu se lámou laty, později se lámou stébla.

Hospodářský význam

Škůdce snižuje výnosy a kvalitu zrna. Rozvléká parazitické houby. Zvýšení lámavosti stébel způsobuje sklizňové ztráty.

Popis

Motýl je hnědožlutý. V rozpětí křídel měří 2,5 - 3 cm.

Housenky jsou žlutohnědé. Dosahují délky až 3 cm.

Životní cyklus

Přezimují dospělé housenky ukryté v rostlinných zbytcích. Kuklí se od května do června.

Dospělci létají od června do začátku září a postupně kladou vajíčka. Hromadný let obvykle nastává od poslední dekády června do počátku srpna s jedním maximem v první polovině a druhým ve druhé polovině července.

Housenky žijí uvnitř stébel či lodyh živných rostlin. Dorůstají od konce srpna do října a zůstávají v diapauze až do jara.

Do roka se u nás vyvine jedna generace.

Ekologie

Přirozenými nepřáteli jsou dravé ploštice a parazitoidi z řádu blanokřídlých.

Insekticidy

AFFIRM    |  CORAGEN 20 SC    |  DECIS MEGA  Koupit přípravek  |  KARATE se ZEON technologií 5 CS  Koupit přípravek  |  LEPINOX PLUS  Koupit přípravek  |  MIMIC    |  TRICHOLET    |  TRICHOPLUS    |  VAZTAK ACTIVE  Koupit přípravek  | 
Larva ve stonku kukuřice

Larva ve stonku kukuřice

zavíječ kukuřičný - poškození stébla (foto Jaroslav Rod)

zavíječ kukuřičný - poškození stébla (foto Jaroslav Rod)

detail