BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

TRICHOPLUS

Účinná látka

Charakteristika

Biologický přípravek s živými makroorganismy Trichogramma pintoiTrichogramma evanescens k ochraně kukuřice před napadením housenkami zavíječe kukuřičného (Ostrinia nubilalis) a černopásky bavlníkové (Helicoverpa armigera), zelí před napadením můrou zelnou (Mamestra brassicae) a skleníkové zeleniny před napadením můrou kapustovou (Lacanobia oleracea) a černopáskou bavlníkovou (Helicoverpa armigera).
Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Působení

Chalcidka rodu Trichogramma je vaječný parazitoid, který klade svá vajíčka do vajíček hostitelských druhů motýlů, kde probíhá celý její vývoj. Tak dochází k redukci líhnutí housenek a omezení napadení plodiny. Trichogramma se v porostu dále množí a její působení trvá po celou dobu náletu zavíječe.

Doporučení

-Trichoplus je kompatibilní s ostatními bioagens použitelnými v systému integrované produkce a biologické ochrany.
-Použití přípravku ve směsích s jinými přípravky nebo látkami nepřipadá v úvahu.
-Po dobu působení neaplikujte pesticidy toxické vůči parazitickým vosičkám rodu Trichogramma. Rizikové pro parazitické vosičky jsou zejména tyto skupiny přípravků: syntetické pyrethroidy, přípravky na bázi úč. l. síry.
-Snížená účinnost parazitoidů je při vysokých populačních hustotách škůdce nebo při pozdní aplikaci

Návod k použití

-Aplikace se provádí ručně. Kapsle se zavěšují na rostliny v párech pomocí trojúhelníkových papírových věšáčků.
-Nepokládejte kapsle na zem. Mohlo by dojít k snížení účinnosti.
-Termín aplikace: první aplikace na počátku kladení vajíček škůdců, další po 7–10 dnech.
-Rozmístění: Spon rozmístění kapslí v porostu závisí na dávce. Řiďte se přiloženým aplikačním schématem.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Fazol Černopáska bavlníková 0 75-100 ks kapslí/ha ve 3 aplikacích 2-3 aplikace, zavěšování kapslí na rostliny
Kapusta Můra zelná 0 50-100 ks kapslí/ha ve 3 aplikacích 2-3 aplikace, zavěšování kapslí na rostliny, platí pro všechnu košťálovou zeleninu
Kedluben Můra zelná 0 50-100 ks kapslí/ha ve 3 aplikacích 2-3 aplikace, zavěšování kapslí na rostliny, platí pro všechnu košťálovou zeleninu
Kukuřice Zavíječ kukuřičný 0 50-80 ks kapslí/ha ve 3 aplikacích Kukuřice cukrová, 3 aplikace, zavěšování kapslí v párech na rostliny
Kukuřice Černopáska bavlníková 0 50-80 ks kapslí/ha ve 3 aplikacích Kukuřice cukrová, 3 aplikace, zavěšování kapslí v párech na rostliny
Kukuřice Černopáska bavlníková 0 50-80 ks kapslí/ha ve 3 aplikacích Kukuřice setá, 2 aplikace, zavěšování kapslí v párech na rostliny
Kukuřice Zavíječ kukuřičný 0 50-80 ks kapslí/ha ve 3 aplikacích Kukuřice setá, 2 aplikace, zavěšování kapslí v párech na rostliny
Květák Můra zelná 0 50-100 ks kapslí/ha ve 3 aplikacích 2-3 aplikace, zavěšování kapslí na rostliny, platí pro všechnu košťálovou zeleninu
Zelenina Můra kapustová 0 100-200 ks kapslí/ha ve 3 aplikacích 2-3 aplikace, zavěšování kapslí na rostliny, platí pro všechnu skleníkovou zeleninu
Zelenina Černopáska bavlníková 0 100-200 ks kapslí/ha ve 3 aplikacích 2-3 aplikace, zavěšování kapslí na rostliny, platí pro všechnu skleníkovou zeleninu
Zelenina Zavíječ kukuřičný 0 100-200 ks kapslí/ha ve 3 aplikacích 2-3 aplikace, zavěšování kapslí na rostliny, platí pro všechnu polní plodovou zeleninu
Zelenina Černopáska bavlníková 0 100-200 ks kapslí/ha ve 3 aplikacích 2-3 aplikace, zavěšování kapslí na rostliny, platí pro všechnu polní plodovou zeleninu
Zelí Můra zelná 0 50-100 ks kapslí/ha ve 3 aplikacích 2-3 aplikace, zavěšování kapslí na rostliny, platí pro všechnu košťálovou zeleninu
detail