BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

POLECI

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50%, 75% a při 90% redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové vodní organismy na 4 m od povrchových vod.
- Za účelem ochrany necílových členovců aplikujte pouze za použití nízkoúletových trysek. Při 50% redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové členovce na 30 m, při 75% redukci na 15 m a při 90% redukci na 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Doporučení

Termín aplikace: podle signalizace, proti dřepčíkům na řepce olejce a hořčici bílé se ošetřuje od začátku výskytu zpravidla od vzejití do konce října, proti krytonosci řepkovému a krytonosci čtyřzubému na řepce olejce se ošetřuje při BBCH 30–35, proti blýskáčku řepkovému na řepce olejce a hořčici bílé se ošetřuje při BBCH 50–55, proti krytonosci šešulovému a bejlomorce kapustové na řepce olejce a hořčici bílé se ošetřuje při BBCH 60–65, proti kohoutkům rodu Oulema na obilninách se ošetřuje na počátku líhnutí larev, proti mšicím na obilninách se ošetřuje při výskytu do konce květu, proti bejlomorce sedlové na obilninách se ošetřuje v době maximálního letu dospělců a proti vrtalkám (Agromyzidae) na obilninách se ošetřuje při výskytu prvních min na listech.

Nejvyšší počet aplikací v roce: max. 1×

Aplikační dávka vody: 300–400 l vody/ha

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu pyretroidu (deltamethrin, alfa-cypermetrin, beta-cyflutrin, bifenthrin, cypermethrin, esfenvalerát, etofenprox, lambda-cyhalotrin, zeta-cypermethrin a další) po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanizmem účinku.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
polní plodiny
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]
polní plodiny
NELZE
30
15
5

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Hořčice Krytonosec čtyřzubý BBCH 30–35 AT 0,3 l
Hořčice Dřepčík zelný od začátku výskytu zpravidla od vzejití do konce října AT 0,3 l
Hořčice Krytonosec šešulový BBCH 60–65 AT 0,3 l
Hořčice Dřepčík černonohý od začátku výskytu zpravidla od vzejití do konce října AT 0,3 l
Hořčice Krytonosec šešulový BBCH 60–65 AT 0,3 l
Hořčice Dřepčík černý od začátku výskytu zpravidla od vzejití do konce října AT 0,3 l
Hořčice Dřepčík olejkový od začátku výskytu zpravidla od vzejití do konce října AT 0,3 l
Hořčice Blýskáček řepkový BBCH 50–55 AT 0,3 l
Hořčice Krytonosec řepkový BBCH 30–35 AT 0,3 l
Hořčice Dřepčík polní od začátku výskytu zpravidla od vzejití do konce října AT 0,3 l
Ječmen jarní Kohoutek černý na počátku líhnutí larev AT 0,3 l
Ječmen jarní Kohoutek modrý na počátku líhnutí larev AT 0,3 l
Ječmen jarní Bejlomorka sedlová v době maximálního letu dospělců AT 0,3 l
Ječmen jarní Vrtalky při výskytu prvních min na listech AT 0,3 l
Ječmen jarní Mšice při výskytu do konce květu AT 0,3 l
Ječmen ozimý Kohoutek černý na počátku líhnutí larev AT 0,3 l
Ječmen ozimý Kohoutek modrý na počátku líhnutí larev AT 0,3 l
Ječmen ozimý Bejlomorka sedlová v době maximálního letu dospělců AT 0,3 l
Ječmen ozimý Vrtalky při výskytu prvních min na listech AT 0,3 l
Ječmen ozimý Mšice při výskytu do konce květu AT 0,3 l
Oves jarní Vrtalky při výskytu prvních min na listech AT 0,3 l
Oves jarní Mšice při výskytu do konce květu AT 0,3 l
Oves jarní Kohoutek černý na počátku líhnutí larev AT 0,3 l
Oves jarní Kohoutek modrý na počátku líhnutí larev AT 0,3 l
Oves jarní Bejlomorka sedlová v době maximálního letu dospělců AT 0,3 l
Proso Vrtalky při výskytu prvních min na listech AT 0,3 l
Proso Mšice při výskytu do konce květu AT 0,3 l
Proso Kohoutek černý na počátku líhnutí larev AT 0,3 l
Proso Kohoutek modrý na počátku líhnutí larev AT 0,3 l
Proso Bejlomorka sedlová v době maximálního letu dospělců AT 0,3 l
Pšenice jarní Kohoutek modrý na počátku líhnutí larev AT 0,3 l
Pšenice jarní Bejlomorka sedlová v době maximálního letu dospělců AT 0,3 l
Pšenice jarní Vrtalky při výskytu prvních min na listech AT 0,3 l
Pšenice jarní Mšice při výskytu do konce květu AT 0,3 l
Pšenice jarní Kohoutek černý na počátku líhnutí larev AT 0,3 l
Pšenice ozimá Kohoutek modrý na počátku líhnutí larev AT 0,3 l
Pšenice ozimá Bejlomorka sedlová v době maximálního letu dospělců AT 0,3 l
Pšenice ozimá Vrtalky při výskytu prvních min na listech AT 0,3 l
Pšenice ozimá Mšice při výskytu do konce květu AT 0,3 l
Pšenice ozimá Kohoutek černý na počátku líhnutí larev AT 0,3 l
Řepka olejka, jarní Dřepčík černonohý od začátku výskytu zpravidla od vzejití do konce října AT 0,3 l
Řepka olejka, jarní Krytonosec čtyřzubý BBCH 30–35 AT 0,3 l
Řepka olejka, jarní Dřepčík černý od začátku výskytu zpravidla od vzejití do konce října AT 0,3 l
Řepka olejka, jarní Krytonosec šešulový BBCH 60–65 AT 0,3 l
Řepka olejka, jarní Blýskáček řepkový BBCH 50–55 AT 0,3 l
Řepka olejka, jarní Dřepčík olejkový od začátku výskytu zpravidla od vzejití do konce října AT 0,3 l
Řepka olejka, jarní Krytonosec šešulový BBCH 60–65 AT 0,3 l
Řepka olejka, jarní Dřepčík polní od začátku výskytu zpravidla od vzejití do konce října AT 0,3 l
Řepka olejka, jarní Dřepčík zelný od začátku výskytu zpravidla od vzejití do konce října AT 0,3 l
Řepka olejka, jarní Krytonosec řepkový BBCH 30–35 AT 0,3 l
Řepka olejka, ozimá Dřepčík zelný od začátku výskytu zpravidla od vzejití do konce října AT 0,3 l
Řepka olejka, ozimá Dřepčík černonohý od začátku výskytu zpravidla od vzejití do konce října AT 0,3 l
Řepka olejka, ozimá Dřepčík černý od začátku výskytu zpravidla od vzejití do konce října AT 0,3 l
Řepka olejka, ozimá Krytonosec řepkový BBCH 30–35 AT 0,3 l
Řepka olejka, ozimá Blýskáček řepkový BBCH 50–55 AT 0,3 l
Řepka olejka, ozimá Dřepčík olejkový od začátku výskytu zpravidla od vzejití do konce října AT 0,3 l
Řepka olejka, ozimá Krytonosec čtyřzubý BBCH 30–35 AT 0,3 l
Řepka olejka, ozimá Krytonosec šešulový BBCH 60–65 AT 0,3 l
Řepka olejka, ozimá Dřepčík polní od začátku výskytu zpravidla od vzejití do konce října AT 0,3 l
Řepka olejka, ozimá Krytonosec šešulový BBCH 60–65 AT 0,3 l
Tritikale ozimé Kohoutek černý na počátku líhnutí larev AT 0,3 l
Tritikale ozimé Kohoutek modrý na počátku líhnutí larev AT 0,3 l
Tritikale ozimé Bejlomorka sedlová v době maximálního letu dospělců AT 0,3 l
Tritikale ozimé Vrtalky při výskytu prvních min na listech AT 0,3 l
Tritikale ozimé Mšice při výskytu do konce květu AT 0,3 l
Žito ozimé Mšice při výskytu do konce květu AT 0,3 l
Žito ozimé Kohoutek černý na počátku líhnutí larev AT 0,3 l
Žito ozimé Kohoutek modrý na počátku líhnutí larev AT 0,3 l
Žito ozimé Bejlomorka sedlová v době maximálního letu dospělců AT 0,3 l
Žito ozimé Vrtalky při výskytu prvních min na listech AT 0,3 l
detail