BASF
BASF
BASF

AGRA

CYPERKILL 25 EC

Účinná látka

Balení

coex – láhev 500 ml a 1 l, HDPE - kanystr 5 l

Charakteristika

Insekticidní postřikový přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k hubení krytonosce řepkového, krytonosce čtyřzubého a blýskáčka řepkového v řepce.
Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 15 m vzhledem k povrchové vodě.

Působení

Cyperkill 25 EC obsahuje 250 g/l účinné látky cypermethrin, která patří chemicky do skupiny pyrethroidů. Cyperkill 25 EC hubí škůdce jako dotykový a požerový jed.

Doporučení

Dávka aplikační kapaliny: 200–600 l vody/ha.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu pyretroidu (cypermethrin, alpha-cypermethrin, beta-cyfluthrin, bifenthrin, deltamethrin, etofenprox, lambda-cyhalothrin, zeta-cypermethrin a další) po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.
Přípravek se aplikuje postřikem schválenými pozemními postřikovači. Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny

Návod k použití

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu pyrethroidu (cypermethrin, alpha-cypermethrin, beta-cyfluthrin, bifenthrin, deltamethrin, etofenprox, lambda-cyhalothrin, zeta-cypermethrin a další) po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.
Počet aplikací v ozimých obilninách maximálně 2× (podzimní a jarní aplikace), v jarních obilninách maximálně 1x za vegetační sezónu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Mšice podle signalizace, do fáze BBCH 51 AT 0,1 l 200-600 l max. 1×
Ječmen jarní Kohoutek černý podle signalizace, do fáze BBCH 51 AT 0,1 l 200-600 l max. 1×
Ječmen jarní Kohoutek modrý podle signalizace, do fáze BBCH 51 AT 0,1 l 200-600 l max. 1×
Ječmen ozimý Kohoutek modrý podle signalizace, do fáze BBCH 51 AT 0,1 l 200-600 l max. 1×
Ječmen ozimý Mšice podle signalizace, do fáze BBCH 51 AT 0,1 l 200-600 l max. 1×
Ječmen ozimý Kohoutek černý podle signalizace, do fáze BBCH 51 AT 0,1 l 200-600 l max. 1×
Oves jarní Mšice podle signalizace, do fáze BBCH 51 AT 0,1 l 200-600 l max. 1×
Oves jarní Kohoutek černý podle signalizace, do fáze BBCH 51 AT 0,1 l 200-600 l max. 1×
Oves jarní Kohoutek modrý podle signalizace, do fáze BBCH 51 AT 0,1 l 200-600 l max. 1×
Pšenice jarní Kohoutek černý podle signalizace, do fáze BBCH 73 42 0,1 l 200-600 l max. 1×
Pšenice jarní Kohoutek modrý podle signalizace, do fáze BBCH 73 42 0,1 l 200-600 l max. 1×
Pšenice jarní Mšice podle signalizace, do fáze BBCH 73 42 0,1 l 200-600 l max. 1×
Pšenice ozimá Kohoutek černý podle signalizace, do fáze BBCH 73 42 0,1 l 200-600 l max. 1×
Pšenice ozimá Kohoutek modrý podle signalizace, do fáze BBCH 73 42 0,1 l 200-600 l max. 1×
Pšenice ozimá Mšice podle signalizace, do fáze BBCH 73 42 0,1 l 200-600 l max. 1×
Řepka olejka, jarní Blýskáček řepkový podle signalizace, do fáze BBCH 59 49 0,1 l 200-600 l max. 2×, v intervalu 7 dnů
Řepka olejka, jarní Krytonosec čtyřzubý podle signalizace, do fáze BBCH 59 49 0,1 l 200-600 l max. 2×, v intervalu 7 dnů
Řepka olejka, jarní Krytonosec řepkový podle signalizace, do fáze BBCH 59 49 0,1 l 200-600 l max. 2×, v intervalu 7 dnů
Řepka olejka, ozimá Krytonosec řepkový podle signalizace, do fáze BBCH 59 49 0,1 l 200-600 l max. 2×, v intervalu 7 dnů
Řepka olejka, ozimá Blýskáček řepkový podle signalizace, do fáze BBCH 59 49 0,1 l 200-600 l max. 2×, v intervalu 7 dnů
Řepka olejka, ozimá Krytonosec čtyřzubý podle signalizace, do fáze BBCH 59 49 0,1 l 200-600 l max. 2×, v intervalu 7 dnů
Tritikale ozimé Kohoutek černý podle signalizace, do fáze BBCH 73 42 0,1 l 200-600 l max. 1×
Tritikale ozimé Kohoutek modrý podle signalizace, do fáze BBCH 73 42 0,1 l 200-600 l max. 1×
Tritikale ozimé Mšice podle signalizace, do fáze BBCH 73 42 0,1 l 200-600 l max. 1×
Žito ozimé Mšice podle signalizace, do fáze BBCH 73 42 0,1 l 200-600 l max. 1×
Žito ozimé Kohoutek černý podle signalizace, do fáze BBCH 73 42 0,1 l 200-600 l max. 1×
Žito ozimé Kohoutek modrý podle signalizace, do fáze BBCH 73 42 0,1 l 200-600 l max. 1×
detail