BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

HUNTER SPU

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 12 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců5 m.

DO:
- Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
- Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (větší nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 12 m.

Doporučení

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

bez redukce

tryska50 %

tryska75 %

tryska90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

Řepka obilniny, brambor, cukrovka, řepa krmná, peluška, hrách cibule, hořčice, kukuřice

12

6

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]

Řepka obilniny, brambor, cukrovka, řepa krmná, peluška, hrách cibule, hořčice, kukuřice

5

5

0

0

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 12 m.

Přípravu aplikační kapaliny (postřikové jíchy) provádějte ve venkovních prostorách s dostatečným přísunem čerstvého vzduchu.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Vstup na ošetřený pozemek je možný druhý den po aplikaci.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Mšice podle signalizace 14 0,15 kg brambory sadbové a konzumní, mšice jako přenašeči viróz
Cibule Saví škůdci podle signalizace 28 0,15 kg
Cukrovka Saví škůdci podle signalizace 28 0,15 kg
Cukrovka Žraví škůdci podle signalizace 28 0,15 kg
Hořčice Saví škůdci podle signalizace 56 0,15 kg
Hořčice Žraví škůdci podle signalizace 56 0,15 kg
Hrách Žraví škůdci podle signalizace 7 0,15 kg
Hrách Saví škůdci podle signalizace 7 0,15 kg
Ječmen jarní Mšice 55–71 BBCH, podle signalizace AT 0,1-0,15 kg
Ječmen jarní Obaleč obilní podle signalizace 35 0,15 kg
Ječmen jarní Kněžice obilná podle signalizace 35 0,15 kg
Ječmen jarní Mšice podle signalizace 35 0,15 kg mšice jako přenašeči viróz
Ječmen jarní Kohoutek černý podle signalizace 35 0,15 kg
Ječmen jarní Kohoutek modrý podle signalizace 35 0,15 kg
Ječmen ozimý Kohoutek modrý podle signalizace 35 0,15 kg
Ječmen ozimý Obaleč obilní podle signalizace 35 0,15 kg
Ječmen ozimý Mšice 55–71 BBCH, podle signalizace AT 0,1-0,15 kg
Ječmen ozimý Kněžice obilná podle signalizace 35 0,15 kg
Ječmen ozimý Mšice podle signalizace 35 0,15 kg mšice jako přenašeči viróz
Ječmen ozimý Kohoutek černý podle signalizace 35 0,15 kg
Kukuřice Bzunka ječná 11–13 BBCH, podle signalizace AT 0,15 kg
Oves jarní Mšice podle signalizace 35 0,15 kg mšice jako přenašeči viróz
Oves jarní Kohoutek černý podle signalizace 35 0,15 kg
Oves jarní Mšice 55–71 BBCH, podle signalizace AT 0,1-0,15 kg
Oves jarní Kohoutek modrý podle signalizace 35 0,15 kg
Oves jarní Obaleč obilní podle signalizace 35 0,15 kg
Oves jarní Kněžice obilná podle signalizace 35 0,15 kg
Oves ozimý Kněžice obilná podle signalizace 35 0,15 kg
Oves ozimý Mšice podle signalizace 35 0,15 kg mšice jako přenašeči viróz
Oves ozimý Kohoutek černý podle signalizace 35 0,15 kg
Oves ozimý Kohoutek modrý podle signalizace 35 0,15 kg
Oves ozimý Mšice 55–71 BBCH, podle signalizace AT 0,1-0,15 kg
Oves ozimý Obaleč obilní podle signalizace 35 0,15 kg
Peluška Saví škůdci podle signalizace 7 0,15 kg pouze semenné porosty
Peluška Žraví škůdci podle signalizace 7 0,15 kg pouze semenné porosty
Peluška Saví škůdci podle signalizace 7 0,15 kg
Peluška Žraví škůdci podle signalizace 7 0,15 kg
Proso Mšice 55–71 BBCH, podle signalizace AT 0,1-0,15 kg
Pšenice jarní Kohoutek modrý podle signalizace 35 0,15 kg
Pšenice jarní Obaleč obilní podle signalizace 35 0,15 kg
Pšenice jarní Kněžice obilná podle signalizace 35 0,15 kg
Pšenice jarní Mšice 55–71 BBCH, podle signalizace AT 0,1-0,15 kg
Pšenice jarní Mšice podle signalizace 35 0,15 kg mšice jako přenašeči viróz
Pšenice jarní Kohoutek černý podle signalizace 35 0,15 kg
Pšenice ozimá Kohoutek modrý podle signalizace 35 0,15 kg
Pšenice ozimá Obaleč obilní podle signalizace 35 0,15 kg
Pšenice ozimá Kněžice obilná podle signalizace 35 0,15 kg
Pšenice ozimá Mšice 55–71 BBCH, podle signalizace AT 0,1-0,15 kg
Pšenice ozimá Mšice podle signalizace 35 0,15 kg mšice jako přenašeči viróz
Pšenice ozimá Kohoutek černý podle signalizace 35 0,15 kg
Řepa krmná Saví škůdci podle signalizace 28 0,15 kg
Řepa krmná Žraví škůdci podle signalizace 28 0,15 kg
Řepka olejka, jarní Krytonosec čtyřzubý 30–35 BBCH, podle signalizace AT 0,15 kg
Řepka olejka, jarní Krytonosec šešulový 60–65 BBCH, podle signalizace AT 0,15 kg
Řepka olejka, jarní Mšice podle signalizace 56 0,15 kg
Řepka olejka, jarní Bejlomorka kapustová 60–65 BBCH, podle signalizace AT 0,15 kg
Řepka olejka, jarní Krytonosec řepkový 30–35 BBCH, podle signalizace AT 0,15 kg
Řepka olejka, jarní Dřepčík olejkový na podzim, na jaře, podle signalizace 56 0,15 kg
Řepka olejka, jarní Blýskáček řepkový 50–55 BBCH, podle signalizace AT 0,1 kg
Řepka olejka, ozimá Dřepčík olejkový na podzim, na jaře, podle signalizace 56 0,15 kg
Řepka olejka, ozimá Blýskáček řepkový 50–55 BBCH, podle signalizace AT 0,1 kg
Řepka olejka, ozimá Krytonosec čtyřzubý 30–35 BBCH, podle signalizace AT 0,15 kg
Řepka olejka, ozimá Mšice podle signalizace 56 0,15 kg
Řepka olejka, ozimá Krytonosec šešulový 60–65 BBCH, podle signalizace AT 0,15 kg
Řepka olejka, ozimá Krytonosec řepkový 30–35 BBCH, podle signalizace AT 0,15 kg
Řepka olejka, ozimá Bejlomorka kapustová 60–65 BBCH, podle signalizace AT 0,15 kg
Tritikale jarní Kněžice obilná podle signalizace 35 0,15 kg
Tritikale jarní Mšice podle signalizace 35 0,15 kg mšice jako přenašeči viróz
Tritikale jarní Kohoutek černý podle signalizace 35 0,15 kg
Tritikale jarní Mšice 55–71 BBCH, podle signalizace AT 0,1-0,15 kg
Tritikale jarní Kohoutek modrý podle signalizace 35 0,15 kg
Tritikale jarní Obaleč obilní podle signalizace 35 0,15 kg
Tritikale ozimé Kněžice obilná podle signalizace 35 0,15 kg
Tritikale ozimé Mšice podle signalizace 35 0,15 kg mšice jako přenašeči viróz
Tritikale ozimé Kohoutek černý podle signalizace 35 0,15 kg
Tritikale ozimé Mšice 55–71 BBCH, podle signalizace AT 0,1-0,15 kg
Tritikale ozimé Kohoutek modrý podle signalizace 35 0,15 kg
Tritikale ozimé Obaleč obilní podle signalizace 35 0,15 kg
Žito jarní Kohoutek černý podle signalizace 35 0,15 kg
Žito jarní Mšice 55–71 BBCH, podle signalizace AT 0,1-0,15 kg
Žito jarní Kohoutek modrý podle signalizace 35 0,15 kg
Žito jarní Obaleč obilní podle signalizace 35 0,15 kg
Žito jarní Kněžice obilná podle signalizace 35 0,15 kg
Žito jarní Mšice 55–71 BBCH, podle signalizace AT 0,1-0,15 kg
Žito jarní Mšice podle signalizace 35 0,15 kg mšice jako přenašeči viróz
Žito ozimé Mšice podle signalizace 35 0,15 kg mšice jako přenašeči viróz
Žito ozimé Kohoutek černý podle signalizace 35 0,15 kg
Žito ozimé Kohoutek modrý podle signalizace 35 0,15 kg
Žito ozimé Obaleč obilní podle signalizace 35 0,15 kg
Žito ozimé Kněžice obilná podle signalizace 35 0,15 kg
detail