Chemap Agro s.r.o.

CARPOVIRUSINE

Účinná látka

Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Proti obaleči jablečnému se ošetřuje podle signalizace, na počátku líhnutí housenek, v intervalu 10–12 dnů, max. 3× na l generaci škůdce.
Aplikace přípravku: Přípravek se aplikuje postřikem nebo rosením běžnými pozemními postřikovači nebo rosiči.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu granulovirů (např. virus granulózy obaleče jablečného CpGV), po sobě více než 3 x na jednu generaci obaleče jablečného. Alespoň 1 generaci škůdce během 2 let ošetřete přípravkem s jiným mechanizmem účinku.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Jabloň Obaleč jablečný podle signalizace, na počátku líhnutí housenek, v intervalu 10–12 dnů 3 1 l max. 3× na 1 generaci škůdce
detail