Chemap Agro s.r.o.

Bělásek řepový

Latinský název: Pieris rapae (L.)
Slovenský název: Mlynárik repový
Německý název: Kleiner Kohlweißling
Anglický název: Small White
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Motýli - Lepidoptera
Čeleď: Běláskovití - Pieridae

Hostitelské rostliny

Četné druhy čeledi brukvovitých.

Škodlivost

Housenky poškozují rostliny žírem a znečišťují je trusem.

Hospodářský význam

Vyskytují se pravidelně a způsobují značné škody, zvláště na květáku a bílém zelí. V posledních letech je v mnoha oblastech výrazně hojnější přestože byl dříve méně známý.

Popis

Housenka běláska řepového je sametově zelená.

Životní cyklus

Přezimují kukly. Motýli první generace létají od konce dubna do počátku června. Tato první generace je poměrně málo početná a jen výjimečně způsobuje významné škody. Druhá generace bývá početnější. Vyskytuje se v červenci a srpnu. Především je třeba ošetřovat zelí pěstované k uskladnění.

Vajíčka běláska řepového jsou kladena jednotlivě, především na žebra na spodní straně listů. Housenky žijí jednotlivě. Od třetího instaru se zavrtávají do hlávek, kde již nejsou insekticidy zasažitelné.

Ekologie

Chladné a deštivé jaro je pro dospělce první generace nepříznivé. Početnost druhé, škodlivější generace, je pak nižší.

Insekticidy

AMPLIGO    |  CORAGEN 20 SC    |  STEWARD  Koupit přípravek  |  STEWARD OPZ    | 
Housenka běšláska řepového na listu řepky olejky

Housenka běšláska řepového na listu řepky olejky

bělásek řepový - poškození zelí  (foto Jaroslav Rod)

bělásek řepový - poškození zelí (foto Jaroslav Rod)

detail