Chemap Agro s.r.o.

Stimulace

Možnosti použití biologických přípravků při intenzifikaci pěstování cukrové řepy

Možnosti použití biologických přípravků při intenzifikaci pěstování cukrové řepy

13. 08. 2020 Ing. Jan Brinar, Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D., Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Stimulace Zobrazeno 423x

Pěstitelé cukru se i v tomto roce potýkají s nízkou výkupní cenou suroviny pro výrobu cukru - řepných bulev. Proto je třeba stále hledat řešení, která pomohou snížit vysoké náklady pěstování. K tomu se upnuli výzkumníci z Výzkumné stanice ČZU v Červeném Újezdě, kde jsou s jejím pěstováním dlouholeté zkušenosti.

Galleko® - riešenie pre ozimné pšenice a jačmene

Galleko® - riešenie pre ozimné pšenice a jačmene

05. 07. 2020 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 367x

Zimná prestávka pomaly ale isto končí a jarné práce sa pozvoľna začínajú rozbiehať. Čo nevidieť však budú v plnom prúde. Je pravdou, že zima nijak zvlášť porastom ozimných pšeníc a jačmeňov, neublížila. Zatiaľ sa nám vyhli holomrazy a taktiež dní s dennou teplotou pod bodom mrazu bolo minimum. Dúfajme, že to teraz už tak aj zostane. Porasty ozimných obilnín sú v rámci celého Slovenska i Česka v slušnej kondícii.

Proseeds
Vitalic - stimulátor na regeneraci kořenů, nadzemní biomasy a zpevnění pletiv

Vitalic - stimulátor na regeneraci kořenů, nadzemní biomasy a zpevnění pletiv

05. 07. 2020 Ing. Zora Marková-Špirakusová; Amagro s.r.o. Stimulace Zobrazeno 397x

Vitalic je kombinovaný sofistikovaný stimulátor růstu na bázi lignohumátu draselného s vysokým podílem huminových kyselin a vzácných fulvokyselin ke stimulaci růstu kořenů a nitrofenolátů draselných, které chrání a zpevňují pletiva.

Využití biostimulátorů v obilninách v měnícím se klimatu

Využití biostimulátorů v obilninách v měnícím se klimatu

17. 06. 2020 Ing. Alena Bezdíčková PhD.; Ditana s.r.o. Velká Bystřice Stimulace Zobrazeno 683x

Změna klimatu je v posledních letech velmi diskutovaným tématem a dnes již snad nikdo nepochybuje o změnách, které v současné době probíhají a dle sofistikovaných prognóz probíhat budou, a které se velkou měrou odráží v zemědělství.

Agro-Sorb® Folium - stimulátor pro zlepšení zdravotního stavu a výnosu pěstovaných plodin

Agro-Sorb® Folium - stimulátor pro zlepšení zdravotního stavu a výnosu pěstovaných plodin

07. 06. 2020 Ing. Jaroslav Šuk; VP AGRO, spol. s r.o., Ing. Jaromír Šuk; Česká zemědělská univerzita v Praze Stimulace Zobrazeno 513x

Stres polních plodin nezpůsobují pouze nepříznivé meteorologické podmínky, ale může být vyvolán i nevhodnou aplikací pesticidu, napadením škůdci či chorobou. Pro snížení nežádoucí reakce rostlin na stresový faktor lze aplikovat stimulátor růstu.

Regenerácia ozimín prípravkami Galleko®

Regenerácia ozimín prípravkami Galleko®

24. 05. 2020 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 503x

Podľa kalendára je zima takmer na konci a pomaly začínajú jarné práce. Doterajšie, na túto dobu veľmi mierne počasie, nasvedčuje tomu, že to bude už čoskoro. Zabúdať však nesmieme ani na minulé roky, kedy zima v závere zvykla prekvapiť a porasty ozimín aj riadne potrápiť. Mnohí pestovatelia rozmýšľajú nad stratégiou, ktorú zvolia na jar. Častokrát pri tom vychádzajú z minulého roka, v ktorom bola jar nadpriemerne teplá a suchá.

Možnosti regenerace a stimulace rostlin ve stresových situacích

Možnosti regenerace a stimulace rostlin ve stresových situacích

03. 05. 2020 Ing. Martin Olišar; UPL (Arysta LifeScience Czech s.r.o.) Stimulace Zobrazeno 774x

Zima je ročním obdobím, které má v koloběhu hospodaření velmi významnou roli, ačkoli se může zdát, že se během ní nic neděje. Mráz snižuje počty zimujících škůdců, a to nejen hmyzích, ale i například aktuálních hrabošů. Nástup nízkých teplot a jejich odeznění spolu s měnící se fotoperiodou mají i zásadní vliv na impulsy směrem k ozimým plodinám pro tvorbu generativních orgánů.

Špičkový biostimulátor nyní i na našich polích - Pomáhá rostlinám prosperovat

Špičkový biostimulátor nyní i na našich polích - Pomáhá rostlinám prosperovat

02. 05. 2020 Ing. Jiří Vašek; ADAMA Stimulace Zobrazeno 602x

Talisman® je zcela nový přípravek vyvinutý v rámci spolupráce specializované britské firmy Intracrop se špičkovým vědeckým pracovištěm The University of Nottingham. Zadání od britských farmářů bylo prosté: najít účinnou metodu, jak bránit výnosový potenciál rostlin na svých polích proti čím dál častějším výskytům abiotického stresu způsobeného čím dále více rozkolísanými rozmary počasí.

Podpora kořenů a produktivních odnoží, jako základ stabilního výnosu obilnin

Podpora kořenů a produktivních odnoží, jako základ stabilního výnosu obilnin

25. 04. 2020 Ing. Radoslav Koprna, Ph.D. a kol. Stimulace Zobrazeno 725x

Mohutný kořenový systém obilnin, je důležitý nejen pro následnou odnožovací schopnost, ale zejména pro lepší hospodaření s vláhou, živinami a jistotu přezimování. Následná tvorba a vývoj produktivních odnoží je zásadním faktorem, který rozhoduje o výnosu obilnin. Efektivní způsob, jak dosáhnout podpory nejen kořenové soustavy, ale i produktivních odnoží, je skrze ovlivnění obsahu fytohormonů v rostlinách.

Galleko v porastoch jarného jačmeňa

Galleko® v porastoch jarného jačmeňa

19. 04. 2020 Mgr. Martin Šotik; Galleko® Stimulace Zobrazeno 431x

Jarný jačmeň v minulom roku patril medzi plodiny, ktorých konečný výsledok prekonal počiatočné očakávania. Prvé odhady na začiatku roka očakávali zvýšenie úrod oproti roku 2018 (3,63 t/ha) v rozmedzí od 2,34–6,52 % (NPPC – VÚPOP Bratislava, 10.5.2019). Tieto predpovede odzrkadlili počiatočne nadpriemerne suché a teplé počasie v mesiacoch marec a apríl. Evidentne však porastom jarného jačmeňa prospel chladnejší a na zrážky bohatý mesiac máj.

Stimulace vzcházivosti máku

Stimulace vzcházivosti máku

29. 02. 2020 Ing. Jiří Havel, CSc. a kol. Stimulace Zobrazeno 1114x

Mák je drobnosemenná plodina, je proto velmi náročný na kvalitu předseťové přípravy a dostatek vláhy při vzcházení. Často se vyskytující jarní přísušky komplikují vzcházení máku do té míry, že někdy je porost nutné zaorat. Přesévání špatně vzešlého porostu je sice možné, výsledek ale většinou bývá dost problematický.

Výsledky pokusov s prípravkami Galleko v sezóne 2018/19 vo vybraných plodinách

Výsledky pokusov s prípravkami Galleko v sezóne 2018/19 vo vybraných plodinách

22. 02. 2020 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 439x

Jeseň znamená pre poľnohospodárov aj začiatok novej sezóny. Inak tomu nie je ani v tomto roku. Jesenné práce prebiehajú v plnom prúde. Porasty ozimín sú z väčšej časti už založené. A aj keď stále platí to staré známe „rok roku nie je bratom“, tohtoročná jeseň sa veľmi podobá na tú minuloročnú. A to nielen čo sa týka počasia. Tiež je pre ňu charakteristické mimoriadne teplé počasie s pomerne nízkym výskytom zrážok.

Prínos aplikácie prípravku Galleko® koreň v porastoch repky ozimnej

Prínos aplikácie prípravku Galleko® koreň v porastoch repky ozimnej

15. 12. 2019 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 916x

V čase vzniku tohto článku je už úroda repky ozimnej v rámci SR a ČR „pod strechou“. Celkové čísla úrod ešte neboli zverejnené, no v porovnaní s minulým rokom určite zaznamenajú výrazný pokles. Nenaplnili sa optimistické predpovede farmárov z mája. Poniektorí v tom období očakávali ešte rekordné úrody v tejto plodine. Vychádzali z aktuálneho stavu porastov, dostatočnej (miestami až nadpriemernej) vlahy a chladnejšieho počasia.

Technológia Galleko v porastoch repky ozimnej

Technológia Galleko v porastoch repky ozimnej

14. 09. 2019 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 1270x

Jarná sezóna pokročila. Z polí už zmizli žlté kvety a porasty repky ozimnej pomaly ale isto spejú do finále. Prvé oficiálne odhady tohtoročných úrod sa hľadajú len veľmi ťažko. Je preto ťažko zhodnotiť, do akej miery sa na konečnom pestovateľskom výsledku podpíše minuloročná suchá jeseň, mierna zima, suchá a veterná tohtoročná jar. Zabúdať netreba ani na škody na porastoch spôsobené zverou.

Galleko® špeciál - overený pomocník

Galleko® špeciál - overený pomocník

26. 08. 2019 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 857x

Čo nevidieť bude po žatve a na poľnohospodárov čaká ďalšia sezóna. Mnohí s prípravou na ňu začali už v minulých mesiacoch. Na rôznych poľných prezentačných akciách mali možnosť vybrať si vhodnú odrodu do svojich podmienok. Momentálne zostáva ešte zvoliť a správne si vybrať pomocníkov na ošetrenie osiva. Už dávno sú preč časy, keď jediným prostriedkom používaným na ošetrenie ozimných pšeníc bolo moridlo.

Jarná regenerácia ozimných obilnín prípravkami Galleko®

Jarná regenerácia ozimných obilnín prípravkami Galleko®

14. 04. 2019 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 1099x

Pre poľnohospodárov sa pomaly končí to „pokojnejšie a kľudnejšie“ obdobie, začínajú sa regeneračné prihnojovania. Nasledovať budú aj obhliadky porastov ozimích obilnín. Vplyv na ich stav a prezimovanie mala už minuloročná jeseň. Tú v mnohých častiach Slovenska a Čiech charakterizovali tri slová - dlhá, suchá a teplá. Vlaha a vysoké teploty ovplyvnili aj vzchádzanie a ich pripravenosť na prezimovanie.

Lze ovlivnit počet produktivních odnoží a konečný výnos pšenice ozimé?

Lze ovlivnit počet produktivních odnoží a konečný výnos pšenice ozimé?

30. 03. 2019 Ing. Radoslav Koprna, Ph.D.; Univerzita Palackého v Olomouci, Ing. Jiří Petrásek, Ing. Jan Šamalík; Chemap Agro s.r.o. Stimulace Zobrazeno 1262x

Jednou z možností intenzifikace pěstování ozimé pšenice je aplikace regulátorů a růstových stimulátorů, kterými lze ovlivnit strukturu a počet odnoží, a tím i konečný výnos. Vývoj klimatu posledních let, jakými je nedostatek srážek a vysoké teploty, však tyto agrotechnické zásahy velmi komplikují. Konečné rozhodnutí o agrotechnickém zásahu, kterým lze dosáhnout změny ve struktuře odnoží je tak často velmi složité a rizikové.

Prípravky Galleko® a ich prínos pri pestovaní repky ozimnej

Prípravky Galleko® a ich prínos pri pestovaní repky ozimnej

17. 03. 2019 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 969x

Repka ozimná je plodina, ktorá sa v našich končinách teší pomerne veľkej obľube pestovateľov. V minulej sezóne sa navýšili nielen jej pestovateľské plochy (podľa ŠÚ SR o 2,6%), ale aj úrody (o 6,1 %) v porovnaní z predchádzajúcim obdobím. Pod minuloročné dosiahnuté výsledky sa azda najvýznamnejšie podpísali predovšetkým klimatické podmienky. Tie priniesli nadpriemerné teploty a naopak v mnohých oblastiach (a to nielen SR) podpriemerné zrážky.

Prípravky Galleko a ich význam v období sucha

Prípravky Galleko a ich význam v období sucha

14. 02. 2019 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 1371x

Medzi významné faktory, ktoré sa v minulom roku podpísali pod dosiahnuté úrody, patrili aj nedostatok zrážok a nadpriemerné teploty. Niektoré oblasti v rámci ČR a SR trpeli suchom, a s tým spojenými problémami už druhý rok po sebe. Na trhu v súčasnosti existuje množstvo prípravkov s protistresovým efektom na rastliny. Ich zloženie a spôsoby fungovania sú rôzne.

Vplyv prípravkov Galleko na jednotlivé hybridy kukurice

Vplyv prípravkov Galleko na jednotlivé hybridy kukurice

15. 01. 2019 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 1047x

Počas celého roka sme na týchto miestach publikovali články o účinkoch prípravkov Galleko na rôzne typy poľnohospodárskych plodín. Pre vyjadrenie ich číselného prínosu (zväčša v podobe navýšenia úrody), sme uvádzali väčšinou výsledky z maloparcelkových pokusov v rôznych výskumných inštitúciách v rámci Čiech a Slovenska.

Prípravky Galleko - overené a spoľahlivé riešenie pre vaše porasty

Prípravky Galleko - overené a spoľahlivé riešenie pre vaše porasty

02. 01. 2019 Mgr. Martin Šotik, PhDr. Lenka Gallová; Galleko Stimulace Zobrazeno 1263x

Leto nás už definitívne opustilo a čo nevidieť tu bude aj koniec roka. Na poliach práve prebiehajú jesenné práce. Zber kukurice, cukrovej repy a sejby ozimín sú prerušované nepriaznivým počasím. A tieto „prestávky“ môžeme využiť na ohliadnutie sa za poslednou sezónou. Aká teda bola sezóna 2017/18? Odpoveď je stručná: Iná ako tie predchádzajúce.

Vliv stimulátorů fyziologických procesů na fytotoxické působení herbicidů

Vliv stimulátorů fyziologických procesů na fytotoxické působení herbicidů

03. 12. 2018 Ing. Jaroslav Šuk, Ing. Jaromír Šuk, Ing. Eva Zusková; Česká zemědělská univerzita v Praze Stimulace Zobrazeno 1327x

Herbicidy používané v porostech nemají pouze pozitivní efekt v podobě regulace plevelů, ale v některých případech mohou mít při snížené selektivitě i fytotoxické projevy na pěstované plodině. Takto vzniklý stres, který může být dále podpořen například nepříznivými meteorologickými podmínkami, zapříčiňuje zpomalení růstu, deformace rostlin, snížení kvality produktu nebo oddálení sklizně.

Prínos ošetrenie repky ozimnej prípravkami Galleko v sezóne 2017/18

Prínos ošetrenie repky ozimnej prípravkami Galleko v sezóne 2017/18

16. 09. 2018 Mgr. Martin Šotik; Galleko® Stimulace Zobrazeno 1210x

V minulom čísle sme hovorili o výhodách jesenného ošetrenia repky ozimnej prípravkom Galleko koreň. Zamerali sme sa predovšetkým na zloženie tohto produktu a jeho pozitívne účinky na rastliny. Dnes sa pozrieme, ako sa darilo jemu ale aj ďalším prípravkom Galleko, v porastoch repky ozimnej, v práve ukončenej sezóne.

Galleko koreň - zabezpečí vynikajúci štart repiek

Galleko koreň - zabezpečí vynikajúci štart repiek

16. 08. 2018 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 1183x

Repka olejná už v tomto období zmizla z našich polí. Napriek medziročným výkyvom v úrodách a predajných cenách, zostáva naďalej významnou hospodárskou plodinou. Čo nevidieť znova obsadí významné hektáre jak v Českej tak aj Slovenskej republike.

Pokusy se stimulací sóji v roce 2017

Pokusy se stimulací sóji v roce 2017

26. 07. 2018 Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. a kol. Stimulace Zobrazeno 1166x

V uplynulém roce, podobně jako v předchozích letech, jsme velkou pozornost věnovali stimulaci sóji. Jednak jsme stimulovali (mořili) osivo za účelem zvýšení jeho vitality a produkčního potenciálu, jednak jsme založené a vegetující porosty sóji ošetřovali různými biologicky aktivními přípravky.

1 2
detail