Chemap Agro s.r.o.

Stimulace

Technológia Galleko v porastoch repky ozimnej

Technológia Galleko v porastoch repky ozimnej

14. 09. 2019 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 103x

Jarná sezóna pokročila. Z polí už zmizli žlté kvety a porasty repky ozimnej pomaly ale isto spejú do finále. Prvé oficiálne odhady tohtoročných úrod sa hľadajú len veľmi ťažko. Je preto ťažko zhodnotiť, do akej miery sa na konečnom pestovateľskom výsledku podpíše minuloročná suchá jeseň, mierna zima, suchá a veterná tohtoročná jar. Zabúdať netreba ani na škody na porastoch spôsobené zverou.

Galleko® špeciál - overený pomocník

Galleko® špeciál - overený pomocník

26. 08. 2019 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 167x

Čo nevidieť bude po žatve a na poľnohospodárov čaká ďalšia sezóna. Mnohí s prípravou na ňu začali už v minulých mesiacoch. Na rôznych poľných prezentačných akciách mali možnosť vybrať si vhodnú odrodu do svojich podmienok. Momentálne zostáva ešte zvoliť a správne si vybrať pomocníkov na ošetrenie osiva. Už dávno sú preč časy, keď jediným prostriedkom používaným na ošetrenie ozimných pšeníc bolo moridlo.

Agronutrition
Jarná regenerácia ozimných obilnín prípravkami Galleko®

Jarná regenerácia ozimných obilnín prípravkami Galleko®

14. 04. 2019 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 493x

Pre poľnohospodárov sa pomaly končí to „pokojnejšie a kľudnejšie“ obdobie, začínajú sa regeneračné prihnojovania. Nasledovať budú aj obhliadky porastov ozimích obilnín. Vplyv na ich stav a prezimovanie mala už minuloročná jeseň. Tú v mnohých častiach Slovenska a Čiech charakterizovali tri slová - dlhá, suchá a teplá. Vlaha a vysoké teploty ovplyvnili aj vzchádzanie a ich pripravenosť na prezimovanie.

Kniha Biologie a regulace plevelů

Kniha - Biologie a regulace plevelů

Jedinečná kniha přinášející na 360 stranách aktuální pohled na regulaci plevelů v Českých podmínkách. Poskytuje přehled o možnostech regulace a chování plevelů včetně podrobného přehledu jednotlivých druhů a jejich specifik. Rozsáhlostí a formou se jedná o výjimečnou publikaci nemající v českých podmínkách obdoby svojí komplexností a množstvím obrazového materiálu.

Lze ovlivnit počet produktivních odnoží a konečný výnos pšenice ozimé?

Lze ovlivnit počet produktivních odnoží a konečný výnos pšenice ozimé?

30. 03. 2019 Ing. Radoslav Koprna, Ph.D.; Univerzita Palackého v Olomouci, Ing. Jiří Petrásek, Ing. Jan Šamalík; Chemap Agro s.r.o. Stimulace Zobrazeno 622x

Jednou z možností intenzifikace pěstování ozimé pšenice je aplikace regulátorů a růstových stimulátorů, kterými lze ovlivnit strukturu a počet odnoží, a tím i konečný výnos. Vývoj klimatu posledních let, jakými je nedostatek srážek a vysoké teploty, však tyto agrotechnické zásahy velmi komplikují. Konečné rozhodnutí o agrotechnickém zásahu, kterým lze dosáhnout změny ve struktuře odnoží je tak často velmi složité a rizikové.

Prípravky Galleko® a ich prínos pri pestovaní repky ozimnej

Prípravky Galleko® a ich prínos pri pestovaní repky ozimnej

17. 03. 2019 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 427x

Repka ozimná je plodina, ktorá sa v našich končinách teší pomerne veľkej obľube pestovateľov. V minulej sezóne sa navýšili nielen jej pestovateľské plochy (podľa ŠÚ SR o 2,6%), ale aj úrody (o 6,1 %) v porovnaní z predchádzajúcim obdobím. Pod minuloročné dosiahnuté výsledky sa azda najvýznamnejšie podpísali predovšetkým klimatické podmienky. Tie priniesli nadpriemerné teploty a naopak v mnohých oblastiach (a to nielen SR) podpriemerné zrážky.

Prípravky Galleko a ich význam v období sucha

Prípravky Galleko a ich význam v období sucha

14. 02. 2019 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 597x

Medzi významné faktory, ktoré sa v minulom roku podpísali pod dosiahnuté úrody, patrili aj nedostatok zrážok a nadpriemerné teploty. Niektoré oblasti v rámci ČR a SR trpeli suchom, a s tým spojenými problémami už druhý rok po sebe. Na trhu v súčasnosti existuje množstvo prípravkov s protistresovým efektom na rastliny. Ich zloženie a spôsoby fungovania sú rôzne.

Vplyv prípravkov Galleko na jednotlivé hybridy kukurice

Vplyv prípravkov Galleko na jednotlivé hybridy kukurice

15. 01. 2019 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 541x

Počas celého roka sme na týchto miestach publikovali články o účinkoch prípravkov Galleko na rôzne typy poľnohospodárskych plodín. Pre vyjadrenie ich číselného prínosu (zväčša v podobe navýšenia úrody), sme uvádzali väčšinou výsledky z maloparcelkových pokusov v rôznych výskumných inštitúciách v rámci Čiech a Slovenska.

Prípravky Galleko - overené a spoľahlivé riešenie pre vaše porasty

Prípravky Galleko - overené a spoľahlivé riešenie pre vaše porasty

02. 01. 2019 Mgr. Martin Šotik, PhDr. Lenka Gallová; Galleko Stimulace Zobrazeno 631x

Leto nás už definitívne opustilo a čo nevidieť tu bude aj koniec roka. Na poliach práve prebiehajú jesenné práce. Zber kukurice, cukrovej repy a sejby ozimín sú prerušované nepriaznivým počasím. A tieto „prestávky“ môžeme využiť na ohliadnutie sa za poslednou sezónou. Aká teda bola sezóna 2017/18? Odpoveď je stručná: Iná ako tie predchádzajúce.

Vliv stimulátorů fyziologických procesů na fytotoxické působení herbicidů

Vliv stimulátorů fyziologických procesů na fytotoxické působení herbicidů

03. 12. 2018 Ing. Jaroslav Šuk, Ing. Jaromír Šuk, Ing. Eva Zusková; Česká zemědělská univerzita v Praze Stimulace Zobrazeno 791x

Herbicidy používané v porostech nemají pouze pozitivní efekt v podobě regulace plevelů, ale v některých případech mohou mít při snížené selektivitě i fytotoxické projevy na pěstované plodině. Takto vzniklý stres, který může být dále podpořen například nepříznivými meteorologickými podmínkami, zapříčiňuje zpomalení růstu, deformace rostlin, snížení kvality produktu nebo oddálení sklizně.

Prínos ošetrenie repky ozimnej prípravkami Galleko v sezóne 2017/18

Prínos ošetrenie repky ozimnej prípravkami Galleko v sezóne 2017/18

16. 09. 2018 Mgr. Martin Šotik; Galleko® Stimulace Zobrazeno 739x

V minulom čísle sme hovorili o výhodách jesenného ošetrenia repky ozimnej prípravkom Galleko koreň. Zamerali sme sa predovšetkým na zloženie tohto produktu a jeho pozitívne účinky na rastliny. Dnes sa pozrieme, ako sa darilo jemu ale aj ďalším prípravkom Galleko, v porastoch repky ozimnej, v práve ukončenej sezóne.

Galleko koreň - zabezpečí vynikajúci štart repiek

Galleko koreň - zabezpečí vynikajúci štart repiek

16. 08. 2018 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 646x

Repka olejná už v tomto období zmizla z našich polí. Napriek medziročným výkyvom v úrodách a predajných cenách, zostáva naďalej významnou hospodárskou plodinou. Čo nevidieť znova obsadí významné hektáre jak v Českej tak aj Slovenskej republike.

Pokusy se stimulací sóji v roce 2017

Pokusy se stimulací sóji v roce 2017

26. 07. 2018 Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. a kol. Stimulace Zobrazeno 696x

V uplynulém roce, podobně jako v předchozích letech, jsme velkou pozornost věnovali stimulaci sóji. Jednak jsme stimulovali (mořili) osivo za účelem zvýšení jeho vitality a produkčního potenciálu, jednak jsme založené a vegetující porosty sóji ošetřovali různými biologicky aktivními přípravky.

Galleko® špeciál - kvalitné oziminy s kvalitným štartom

Galleko® špeciál - kvalitné oziminy s kvalitným štartom

17. 07. 2018 Mgr. Martin Šotik; Galleko® Stimulace Zobrazeno 649x

Jarná sezóna sa blíži k svojmu finále. Začína žatva. Na bilancovanie a vyhodnocovanie je ešte priskoro. No už teraz je zrejmé, že na mnohých podnikoch ovplyvnil celkový ekonomický výsledok najmä priebeh počasia. Neskoré otvorenie jari, nedostatok zrážok, rekordné teploty - to všetko sa „podpíše“ pod výsledky jarín. No ani oziminy to nemali v tomto roku ľahké.

Prípravky Galleko, alebo keď nám počasie nepraje

Prípravky Galleko, alebo keď nám počasie nepraje

19. 06. 2018 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 652x

V minulých článkoch sme zvykli hovoriť o jednotlivých prípravkoch Galleko a ich pozitívnych účinkoch a ekonomických prínosoch pri pestovaní jednotlivých druhov plodín. Aktuálne je našim spoločným menovateľom problém, s ktorým sa momentálne potykajú poľnohospodári ako v Čechách, tak aj na Slovensku, a tým problémom je nedostatok zrážok - sucho.

Galleko® prípravky a ich prínos pri pestovaní maku

Galleko® prípravky a ich prínos pri pestovaní maku

15. 05. 2018 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 783x

Mak siaty patrí medzi olejniny, ktoré majú historickú tradíciu pestovania na našom území. V minulosti sme patrili medzi popredných pestovateľov tejto plodiny v rámci celej Európy a Česká republika si toto prvenstvo drží aj naďalej.

Stimulace osiva sóji biologicky aktivními látkami

Stimulace osiva sóji biologicky aktivními látkami

30. 04. 2018 Ing. Pavel Procházka, Ph.D. a kol. Stimulace Zobrazeno 763x

Jedním ze základů, jak dosáhnout vysoké a kvalitní produkce sóji, je dobře vyvinutý a zdravý kořenový systém, na kterém se nachází mnoho hlízek symbiotických bakterií pomáhajících poutat vzdušný dusík. Prvním předpokladem vytvoření kvalitního kořenového systému je zdravé a vitální osivo. Tento faktor, ale hraje klíčovou roli při úspěšném pěstování všech zemědělských plodin.

Galleko a kukurica v roku 2017 - získajte z hektára viac

Galleko a kukurica v roku 2017 - získajte z hektára viac

18. 04. 2018 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 628x

Rok 2017 môžeme v súvislosti s pestovaním kukurice nazvať aj „rokom značného stresu“. Pozrieme sa teda bližšie na jeden z hlavných faktorov, ktorý sa podpísal pod uvedený stav - počasie. Po studenej zime rýchlo nastúpila jar s vysokými teplotami a v počiatočných fázach aj dobrými vlahovými podmienkami. Druhú polovicu apríla a začiatok mája poznačilo studené počasie a výrazný pokles teplôt.

Galleko - osvedčené prípravky pre jarnú regeneráciu repky ozimnej

Galleko - osvedčené prípravky pre jarnú regeneráciu repky ozimnej

15. 04. 2018 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 676x

Pri pohľade z okna sa človeku ani nechce veriť, že vonku na poliach práve panuje pani Zima. Znova sa tak len potvrdzuje staré známe a pre poľnohospodárov charakteristické: „Rok roku nie je bratom“. Minulý rok boli holomrazy a obavy z ich vplyvu na založené porasty repky ozimnej. Prevládali očakávania z vymrznutia slabších a menších jedincov. Tento rok je zatiaľ oveľa miernejší a dáva nádej na prežitie aj slabším a menším repkám.

Biostimulace v kritických obdobích výnosotvorných prvků

Biostimulace v kritických obdobích výnosotvorných prvků

28. 03. 2018 Ing. Dušan Musil; TIMAC AGRO CZECH s.r.o. Stimulace Zobrazeno 891x

Rané fáze vývoje zásadním způsobem ovlivňují následný růst rostlin po celé vegetační období s návazností na výnos a hospodářský výsledek. Cílem zde je sjednocení porostu a podpora tvorby mohutného kořene s bohatým kořenovým vlášením. Biostimulace je velmi efektivní cestou k dosažení cílů v těchto fázích.

Začněte posouvat hranice výnosu

Začněte posouvat hranice výnosu

15. 02. 2018 Ing. Vladimír Sys; Sumi Agro Czech, s.r.o. Stimulace Zobrazeno 821x

Budoucnost ochrany rostlin v Evropě? Otázka, za jejíž správné zodpovězení by management nejedné společnosti udělil tučnou odměnu. Vzhledem k rostoucím omezením použití pesticidů se zdá, že bude hodně dozelena.

Prípravky Galleko a ich prínos pri pestovaní jarného jačmeňa

Prípravky Galleko a ich prínos pri pestovaní jarného jačmeňa

15. 01. 2018 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 967x

Máme tu nový rok. Prichádza čas na tradičné ohliadnutie sa za odchádzajúcim rokom. Aký teda bol rok 2017? Na začiatku nás potrápila zima oveľa nižšími teplotami, než na aké sme boli zvyknutí z predchádzajúcich rokov. Niektorí sa potešili aj bohatej snehovej prikrývke. Nezriedka sa v rámci ČR a SR objavili aj holomrazy. Nízke teploty i prízemné mrazy nás však potrápili aj oveľa neskôr - na prelome apríla a mája.

Prospěšnost použití biologicky aktivních látek v produkci chmele

Prospěšnost použití biologicky aktivních látek v produkci chmele

30. 06. 2017 Ing. Pavel Procházka Ph.D. a kol. Stimulace Zobrazeno 1222x

Jednou z nejvýznamnějších podmínek při pěstování chmele v ČR je množství srážek a jejich distribuce v průběhu vegetačního období. Tato skutečnost nabývá na významu zejména proto, že podstatná část ploch chmele je soustředěna do Žatecké oblasti, která se nachází ve srážkovém stínu Krušných hor a Doupovských vrchů.

Nové možnosti optimalizace počtu odnoží a zvýšení výnosové jistoty u obilnin

Nové možnosti optimalizace počtu odnoží a zvýšení výnosové jistoty u obilnin

14. 04. 2017 Ing. Radoslav Koprna, Ph.D. a kol. Stimulace Zobrazeno 1981x

Vysoká rentabilita pěstování tržních plodin v posledních letech, společně s intenzivním pěstováním výkonných odrůd způsobila, že se používání listových hnojiv, regulátorů a stimulátorů růstu stalo nedílnou součástí pěstebních technologií. Pro jejich aplikaci však stále zůstává nelehké rozhodnutí kdy a který přípravek aplikovat, aby došlo k vývoji optimálního počtu odnoží a zvýšení výnosu zrna.

detail