BASF
BASF
BASF

AGRA

Začínáme přicházet o vodu - ochrana systémem Energen

02. 05. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 1046x

V tomto článku se budeme věnovat několika aktuálním doporučením. Dominantně chceme hovořit o tom, že mnoho porostů je v ve vláhovém bodu zlomu, (někde i hluboko za ním), kdy jim hrozí ztráta vody díky regionálně nedostatečným srážkám. Dle portálu Intersucho i dle předpovědí je před námi většinově další minimálně 14denní přísušek s pouze drobnými srážkami.

Proseeds
Intersucho ČR Intersucho sr

Výrobky Energen s vysokým účinkem na zadržení vody v porostech.

Zde považujeme za důležité připomenout, že stimulátory postavené jenom na stimulaci rostlin s auxinovými, cytokininovými, giberelinovými účinky a také výrobky, které mají takovéto účinky nepřímé (fenolické látky) a nakonec i listová výživa v čele s močovinou, razantně zrychlují vodní provoz a odpar vody. Je to dáno přímou úměrou mezi aktivním růstem hmoty a odparem vody. Podobně mohou působit i některé fungicidy s razantním green efektem. K takovýmto aplikacím v období přísušku doporučujeme přidat protistresový deštník, pro zadržení vody v rostlině například Energen 3D Plus.

Protistresový účinek výrobků Energen podle plodin a účelu

Novinka Energen Agent E z pohledu použití do plodin je to velmi univerzální výrobek do ekologie i konvenčního zemědělství. Podrobné informace o tomto ekologickém smáčedle s protistresovými účinky naleznete na YouTube:

Zaváděcí cena Energen Agent E

Tento výrobek, který díky tomu, že má plný protistresový účinek a podporu syntézy cukrů do většiny plodin na 50 ml/ha je cenově zajímavý i přes vyšší cenu za 1 litr, který vystačí až na 20 ha. Podrobné informace o zaváděcí ceně a ceně na hektar naleznete v krátkém videu na YouTube:

Klasika pro zadržení vody v porostech ze sortimentu Energen

Výrobky Energen mají dlouhodobě prověřené účinky působící na zadržení vody v porostech. Průběžně provádíme měření jednotlivých výrobků na jejich schopnost ovlivňovat reakce rostlin v suchu. Sledujeme schopnost rostlin omezit svůj odpar vody, sílu kořenů trhat mizející vodu z půdy, kumulaci energeticky bohatých látek i průběh fotosyntézy ve stresu. A pokud se v nějakém výrobku objeví nějaké riziko, hned Vás o něm v přednáškách informujeme.

Energen 3D Plusz pohledu použití do plodin je velmi univerzální výrobek (mimo sladovnických ječmenů, kde by zvyšoval obsah dusíku v zrnu).

Základní účinky: zadržení vody v rostlině, podpora příjmu a zpracování dusíku.

Přednáška o Energen 3D Plus na YouTube:

Energen Fruktus Plus – výrobek zaměřený do druhé poloviny vegetace sladovnických ječmenů a také podobně jako Aktivátor, který používáme s posledním fungicidem do pšenic, můžeme Fruktus použít i do sladovnických ječmenů. Dále funguje na plody zelenin, ovoce a révy vinné pro zvýšení výnosu, syntézy cukrů a aromatických látek v plodech.

Základní účinky: zadržení vody v rostlině, zvýšení toku asimilátů do semen a plodů, snížení obsahu dusíku u sladovnických ječmenů, zvýšení HTZ, snížení propadu pod sítem.

Odkaz na výrobkovou přednášku Energen Fruktus Plus:

Energen Stimul Plusvýrobek zaměřený do hlavního období růstu máků, řepek a dalších plodin. Podobně jako používáme Aktivátor, který používáme s posledním fungicidem do pšenic, můžeme Stimul použít i do řepek.

Základní účinky: zadržení vody v rostlině, podpora příjmu a zpracování dusíku, zvýšení toku asimilátů do semen a plodů, zvýšení HTS a posílení růstu generativních orgánů.

Aktuální doporučení do ozimé řepky

Doporučujeme jednorázovou aplikaci 0,3–0,5 l/ha Energen Stimul Plus, plné hnojivo s dominancí fosforu, (1,5 kg/ha P2O5 –3–5 kg/ha Fertisol, Fortefeed) a 5 kg/ha cukru. Z dusíkaté výživy velmi dobře funguje 25 až 50 l/ha Lovo CaN nebo do 7 kg/ha síranu amonného (určitě nepoužíváme do řepek v této fázi vyšší dávky močoviny). Podrobnosti o aktuálním stavu řepky a našich doporučeních jsou ve videoaktualitě z terénu na YouTube:

Související články

Možnosti využití biostimulantů pro stabilizaci výnosů

13. 06. 2024 Ing. Alena Bezdíčková, PhD.; Ditana spol. s r. o. Stimulace Zobrazeno 426x

Energen Foliar Plus - pracujeme s porosty v regionech s nadbytkem vláhy

06. 06. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 3796x

Technologie BioAktiv CZ je odpovědí na zemědělské výzvy roku 2024

04. 06. 2024 Mgr. Martin Maxa, Ing. Josef Basík; BioAktiv CZ Stimulace Zobrazeno 249x

Topsil - novinka pro sílu a odolnost

02. 06. 2024 Ing. Jan Šamalík; CHEMAP AGRO s.r.o. Stimulace Zobrazeno 307x

Ošetření plodin po krupobití, při zamokření a přetahování asimilátů do klasů

31. 05. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 2846x

Další články v kategorii Stimulace

detail