BASF
BASF
BASF

AGRA

Status®: Překoná sucho a horko, rozšíření registrace

10. 05. 2024 Ing. Jiří Vašek; ADAMA Stimulace Zobrazeno 256x

Doba efektivnějšího využívání stimulátorů i pro polní plodiny nastává. Dáno zčásti legislativním tlakem Evropské unie na limitaci používání klasických chemických přípravků v ochraně rostlin, zčásti také evolucí v poznání, že správně podmíněné zásahy do fyziologie rostlin sami o sobě dokážou pozitivně ovlivňovat výnos a kvalitu produkce. U nejlepších přípravků je nejen v pokusech, ale i v polních podmínkách, dosahováno již i dvouciferných procentuálních nárůstů produkce, což se významně propisuje do profitability pěstovaných plodin. Mezi tuto top špičku se řadí i Talisman® a ExelGrow®. Vloni se nově přidal Status® světově unikátní produkt, na jehož vývoji se podíleli i vědci z Akademie věd České republiky. Letos mu přibylo významné rozšíření použití v dalších plodinách.

Proseeds

Status®

Biostimulátor Status® je první speciálně vyvinutý přípravek pro efektivní překonávání stresu z horka a sucha. Tento patentově chráněný přípravek kombinuje kyselinu pidolovou a unikátní látku MTU vynalezenou v ČR. Látka MTU zvyšuje obsah chlorofylu v rostlinách a vysoce efektivně brání jeho degradaci při stresu, což zvyšuje tvorbu asimilátů při fotosyntéze. MTU zvýrazňuje pozitivní efekt pidolové kyseliny na růst stonku i kořenové soustavy, a tím i příjem živin a vody. Zásadním přínosem je podstatně lepší využití dodaného dusíku rostlinami. Status® vám úrodu prokazatelně zvýší a ochrání.

Působení a výhody použití

Status® je přípravek pro biostimulaci rostlin ve formě rozpustného koncentrátu.

Patentovaný fytohormon MTU stimuluje fotosystém I, zvyšuje koncentraci chlorofylu a dalších pigmentů v chloroplastu. To zlepšuje odolnost vůči abiotickému stresu, retenci zelených listů a biosyntézu asimilátů. Za stresových okolností MTU snižuje škody způsobené volnými radikály kyslíku, chrání fotosyntetický aparát a udržuje plochu zelených listů po delší dobu. Ošetřené rostliny se zotavují rychleji.

Kyselina pidolová je signální sloučenina, která snižuje hromadění toxického amoniaku, umožňuje pokračování cyklu asimilace dusíku (během asimilace dusíku se amoniak používá k tvorbě glutaminu, který je stavebním prvkem mnoha aminokyselin), a také umožňuje zachovat více zelené listové plochy, což opět napomáhá regeneraci po odstranění omezujících faktorů.

Kombinace těchto dvou látek působí synergicky a prokazatelně zvyšuje růst i kvalitu kořenové soustavy, a tím i využití živin a vody. Zlepšuje využití dusíku o 15–20 %, zvyšují účinnost fotosyntetického aparátu a chrání rostliny před degradací způsobenou horkem, suchem, ale i zasolením půdy. To vše vede ke zvýšení výnosu a kvality.

Rozšíření registrace do nových plodin

Přípravek Status® je s velkým úspěchem postupně registrován v dalších zemích kontinentální Evropy i v Americe. Současně se intenzivně pracuje na rozšíření jeho použití do dalších plodin. Také v České republice nám přibyly plodiny: cukrovka, slunečnice, zelenina, brambory a víceleté ovocné dřeviny. Současný stav registrací ukazuje tabulka. Český pěstitel tak může efektivně pomoci většímu spektru svých plodin, trpících při stále častějších jarních i letních periodách přísušků. Aplikujte však nejlépe před ohlášenou periodou sucha nebo horka.

Talisman®

Unikátní kombinací 5 biostimulantů a plného spektra makro- i mikroživin je přípravek Talisman. Ten při správné aplikaci prokazatelně pomáhá zvýšit výnos plodin v průměru o 6–8 %, a to díky zvýšení schopnosti přijímat živiny a stimulaci tvorby proteinů i v normálních podmínkách. Ve stresových situacích se pak tento efekt ještě prohloubí. Talisman® je tedy přípravek, kterým rostlinu stimulujeme a vyživujeme zároveň. Tento synergický efekt se vždy projeví prokazatelně vyšším výnosem, a to většinou v rozmezí 6–15 %, dle druhu rostliny a okolností použití. V rostlinách s vysokým výnosovým potenciálem (cukrovka, zelenina) můžeme použít Talisman® opakovaně, a to opět v rozpětí dávek 3,0–5,0 l/ha.

ExelGrow®

Originální biostimulátor ExelGrow® z dílny ADAMA je založen na přírodním extraktu z pečlivě vybraného druhu mořských řas Ascophyllum nodosum, které jsou těženy v čistých a chladných mořích u pobřeží Chile, kde řasy dosahují nejvyšších obsahů biologicky aktivních látek. Díky procesu dvojité fermentace (technologii Bioprocess®) vzniká špičkový produkt, který plně zachovává všechny přírodní účinné látky bez jejich obvyklé postupné degradace, či změny jejich struktury a bioaktivity.

Nejvhodnější použití

Nalezení nejvhodnějšího použití přípravků spočívá ve správném využití potenciálu, které přípravky nabízí. Pokud se to provede správně, výsledky jsou vynikající. Uvedené informace obecně platí i pro další plodiny jako je řepka, cukrovka, kukuřice, luskoviny a olejniny. Pro detailnější informace kontaktujte prosím naše terénní pracovníky.

Registrované použití biostimulátoru Status® po rozšíření registrace

Plodina

Fáze aplikace

Aplikační dávka

Dávka vody

Pozn

Obilniny

BBCH 30–65

0,2–0,25 l/ha

100–300 l/ha

Max. 2× na plodinu, aplikace postřikem

Řepka olejka

BBCH 30–69

Kukuřice

BBCH 13–18

Trávy

BBCH 21

Brambory

BBCH 12–69

Cukrová řepa

BBCH 12–49

Slunečnice

BBCH 13–18

Zelenina

v době intenzivního růstu

Víceleté ovocné dřeviny

BBCH 10–79

0,2–0,5 l/ha

200–800 l/ha

Užitečná řešení. Adama je společnost nabízející spolehlivá řešení inovativními i osvědčenými přípravky na ochranu rostlin. Jsou určena pro pěstitele, kteří požadují kvalitu, profesionální servis s dobrou cenu.

Související články

Rozdílná témata a jeden cíl - zvýšení výnosu a jeho kvality

20. 05. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 411x

Unikátní Utrisha N od Cortevy mění pravidla hnojení a zvyšuje výnosy

11. 05. 2024 Ing. Tomáš Vereš, PhD., Jaroslav Jančík; Corteva Agriscience Stimulace Zobrazeno 290x

Kvalita a výnos u pšenice, jarního ječmene, máku, kukuřice…

07. 05. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 858x

Začínáme přicházet o vodu - ochrana systémem Energen

02. 05. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 915x

Výrobky Energen v cukrové řepě a pšenici

02. 05. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král, Ing. Radek Kašík; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 921x

Další články v kategorii Stimulace

detail