BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Topsil - novinka pro sílu a odolnost

02. 06. 2024 Ing. Jan Šamalík; CHEMAP AGRO s.r.o. Stimulace Zobrazeno 208x

V letošním roce uvádí společnost CHEMAP AGRO s.r.o. na trh nový přípravek s obchodním názvem Topsil. Přípravek patří do skupiny rostlinných biostimulantů a vznikl na základě spolupráce společnosti s pracovištěm růstových regulátorů na Univerzitě Palackého v Olomouci. Tedy na základě stejné spolupráce jako již dříve vznikl úspěšný přípravek Aucyt® Start. Jedná se tedy opět o produkt opřený o původní český výzkum, českého dodavatele a určený pro českou zemědělskou prvovýrobu.

Proseeds

Úkolem pro vývoj přípravku Topsil bylo nalézt vhodnou kombinaci listové výživy a biologicky aktivních látek pro posílení rostlin ve stresových podmínkách. Nakonec se podařilo spojit tyto články v poměrně široce působícím produktu, kdy pozorujeme u rostlin nejen posílení pletiv, udržení zdravé a fotosynteticky výkonné listové plochy s dobrou regulací ztrát vody. Topsil vhodně podporuje energetickou bilanci v rostlinách, syntézu a ukládání asimilátů a vykazuje i fungistatický účinek. Zpevnění buněčných stěn a rostlinných pletiv, zvýšení obsahu sušiny v rostlinách, včetně zvýšené tvorby ligninu způsobují i snížení atraktivity rostlin pro některé škůdce.

V oblasti výživy využíváme v Topsilu synergických vlastností křemíku, draslíkubóru v procesech regulace dýchání rostlin, přenosu energie, zpevňování pletiv i intenzity fotosyntézy. Křemík oddaluje například vadnutí listů, bór a draslík vstupují aktivně do syntézy cukrů a bílkovin jako základní stavební kameny pro růst a vývoj rostlin. Zvyšuje se i obsah sušiny. Část živin je doplněna biologicky aktivními látkami, kterými jsou v případě Topsilu vybrané volné aminokyseliny. Jedná se o 6 základních syntetických levotočivých aminokyselin, které svými vlastnostmi a účinky v rostlinách doplňují výživu a naplňují základní úkol přípravku ve zvyšování odolnosti proti biotickým i abiotickým stresům. Jedná se o kyselinu glutamovou, prolin, betain, lysin, alanin a fenylalanin. Dobrých fungistatických účinků přípravku se dosahuje i díky poměrně vysokému pH, které na povrchu rostlin vytváří prostředí méně vhodné pro rozvoj některých chorob.

V pokusnické praxi máme nejdelší řadu výsledků s použitím přípravku Topsil v obilninách, zejména v ozimé pšenici. Zde se aplikuje v dávce 1,0 l/ha na začátku sloupkování (často s morforegulátory, herbicidy nebo fungicidy) a následně v období od praporcového listu po kvetení (s fungicidem). Výnosové výsledky u pšenice shrnuje tabulka 1. Další použití přípravku Topsil je možné v cukrovce, bramborách nebo v ječmeni. Vždy především ve spojení s fungicidní ochranou. Vzhledem k vysokému pH přípravku nejsou vhodné kombinace s insekticidy. Obrázek 1 ukazuje posílení stébel pšenice po dvou aplikacích v 1,0 l/ha.

Věříme, že oceníte široké pole působnosti tohoto unikátního spojení výživy a vybraných aminokyselin a přípravek se stane běžnou součástí pěstitelských technologií vybraných plodin, které jsou na takto koncipovaný přípravek citlivé a dobře na zvyšování odolnosti, zdravotního stavu a obecně posílení rostlin reagují.

Tab. 1: Vliv aplikace přípravku Topsil na výnos zrna pšenice ozimé (2021–23)

Varianta

Výnos zrna

Ditana 2021

Ditana 2022

Ditana 2023

ČZU 2023

t/ha

%

t/ha

%

t/ha

%

t/ha

%

kontrola

9,8

100

11,7

100

5,9

100

13,25

100

Topsil 2× 1,0 l/ha

10,9

111,8

13,1

111,4

6,3

106,9

14,18

107,0

Schéma: Složení a vlastnosti biostimulantu Topsil
Schéma: Složení a vlastnosti biostimulantu Topsil

Obr. 1: Vliv aplikace přípravku Topsil na sílu stébla ozimé pšenice
Obr. 1: Vliv aplikace přípravku Topsil na sílu stébla ozimé pšenice

Související články

Možnosti využití biostimulantů pro stabilizaci výnosů

13. 06. 2024 Ing. Alena Bezdíčková, PhD.; Ditana spol. s r. o. Stimulace Zobrazeno 60x

Energen Foliar Plus - pracujeme s porosty v regionech s nadbytkem vláhy

06. 06. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 994x

Technologie BioAktiv CZ je odpovědí na zemědělské výzvy roku 2024

04. 06. 2024 Mgr. Martin Maxa, Ing. Josef Basík; BioAktiv CZ Stimulace Zobrazeno 166x

Ošetření plodin po krupobití, při zamokření a přetahování asimilátů do klasů

31. 05. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 1313x

Rozdílná témata a jeden cíl - zvýšení výnosu a jeho kvality

20. 05. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 865x

Další články v kategorii Stimulace

detail