BASF
BASF
BASF

AGRA

Sady a vinice

Ochrana ovoce s BASF v roce 2024

Ochrana ovoce s BASF v roce 2024

03. 04. 2024 Ing. Eva Nežárková; BASF spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 370x

Pro ovocnáře je jedním z prvních opatření zásah proti padlí jabloňovému. Tady je důležitá včasnost a preciznost provedení, zrovna tak volba přípravku. Z klasických kontaktních fungicidů nabízí BASF Kumulus® WG na bázi elementární síry. Zajišťuje rychlý a spolehlivý účinek, proto je vhodný zejména pro první aplikace, ale lze jej zařadit kdykoli v průběhu vegetace, buď samostatně nebo v kombinaci s ostatními fungicidy.

Ochrana ovocných sadů v březnu

Ochrana ovocných sadů v březnu

24. 03. 2024 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 576x

S příchodem měsíce března se příroda pomalu začíná probouzet ze zimního spánku. I když plný nástup jara očekáváme většinou až v dubnu, postupně zahajujeme systematickou ochranu sadů. Oproti únoru, kdy by se územní teploty podle dlouhodobého normálu (1981–2010) měly držet pod bodem mrazu (-0,9 °C), činí březnový průměr +2,9 °C. Dubnový teplotní průměr dosahuje +7,9 °C, což zároveň odpovídá plnému „rozjezdu“ vegetace.

Limagrain
Energen

Mimořádný průběh přináší mimořádná doporučení

Sezona letí, a proto budeme naše doporučení jenom krátce popisovat společně s jejich odůvodněním. Některé momenty se bohužel budou opakovat, slabé kořeny ozimých obilnin se na mnoha porostech již velmi negativně propisují do vývoje porostů.

Ochrana sadů v zimním období a v předjaří

Ochrana sadů v zimním období a v předjaří

23. 03. 2024 Ing. Vladan Falta, Ph.D., BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 258x

S blížícím se jarem postupně zahajujeme přípravu na novou vegetační sezonu. S prodlužujícími se dny a vzrůstem teplot zaznamenáváme stále patrněji životní projevy obyvatel sadů z řad členovců i obratlovců. Naší pozornosti neujde zvonivý hlas sýkory koňadry, kosí zpěv, a také přelétající hejna kvíčal. Na polích se objevují skřivani a v zamokřených místech čejky.

Limagrain

LG Auckland - nejvýnosnější hybrid praxe

Hybrid LG Auckland je moderní řepka, která k uplatnění svého potenciálu vyžaduje profesionální přístup. Za ten se potom odmění špičkovým výnosem. . Intenzivní hybrid LG Auckland se dokáže předvést především na úživných pozemcích s intenzivní agrotechnikou. Na podzim i brzy na jaře lahodí oku vitální mohutné rostliny s vynikajícím nasazením větví.

Ochrana ovocných sadů v červenci a srpnu

Ochrana ovocných sadů v červenci a srpnu

17. 07. 2023 Ing. Vladan Falta, Ph.D., BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 979x

S letními měsíci se dostáváme do druhé poloviny sezony a u některých ovocných druhů již probíhá sklizeň. I když jsme rozhodující situace v ochraně rostlin řešili v jarním období, v červenci a v srpnu stále ještě musíme věnovat pozornost řadě škodlivých organizmů.

Integrovaná ochrana sadů v červnu

Integrovaná ochrana sadů v červnu

08. 06. 2023 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 1181x

Červen je měsícem, kdy jarní počasí postupně nabývá letního charakteru. To potvrzují i statistiky ČHMÚ, podle nichž se červen vyznačuje průměrnými teplotami 17,6 °C a dlouhodobým úhrnem srážek 79 mm. Meziroční výkyvy se však od těchto hodnot mohou velmi lišit. Například v povodňovém roce 2013 spadlo 146 mm; naopak v roce 2019 úhrn srážek činil jen 53 mm.

Integrovaná ochrana sadů v květnu

Integrovaná ochrana sadů v květnu

17. 05. 2023 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 1402x

Květen je měsícem, kdy vývoj fenologických fází ovocných druhů, a také škodlivých organizmů spějí kupředu velmi rychlým tempem. Průměrné denní teploty stoupnou na 13 °C a srážkové úhrny (70 mm) se začínají blížit letním měsícům. V první polovině měsíce se počasí stále ještě vyznačuje „aprílovými“ výkyvy, což přináší střídání letních dnů s poklesy pod bod mrazu.

Ochrana sadů proti škůdcům a patogenům v dubnu

Ochrana sadů proti škůdcům a patogenům v dubnu

19. 04. 2023 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 1088x

Zatímco v měsíci březnu se sady začínají pomalu probouzet k životu ze zimního spánku, duben představuje období, kdy se vegetační sezona rozjíždí naplno. Dlouhodobé průměrné dubnové teploty činí v měřítku celého území ČR 7,8 °C a mohou se objevit i letní dny s maximy přesahující 20 °C. Na druhou stranu proměnlivost dubnového počasí pravidelně přináší dny s mrazy a se sněhovou nadílkou.

Řešení v ochraně révy

Řešení v ochraně révy

02. 04. 2023 Ing. Drahomíra Musilová; BASF Sady a vinice Zobrazeno 1120x

Hospodářsky významnou chorobu padlí je třeba sledovat od začátku vegetace. V průběhu května by měly následovat první zásahy proti padlí révovému, zhruba kolem 4.–5. listu na vyrašených letorostech. Lze aplikovat klasický Kumulus® WG (síra, 3,0 kg/ha) nebo Sercadis® (pro začátek období postačí dávka 0,09 l/ha).

Integrovaná ochrana sadů v měsíci březnu

Integrovaná ochrana sadů v měsíci březnu

12. 03. 2023 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 1173x

Měsíc březen je obdobím, kdy se příroda pomalu probouzí ze zimního spánku a první známky života zaznamenáváme i v sadech. Dlouhodobý teplotní normál pro území ČR činí v březnu 3,2 °C a úhrn srážek 46 mm. Jelikož se zahájení vegetace a počátek aktivity škůdců a patogenů se odvíjí od průběhu zimy, pokusme se shrnout, co se doposud odehrálo v té letošní.

Co nás čeká v integrované ochraně ovoce v roce 2023

Co nás čeká v integrované ochraně ovoce v roce 2023

20. 02. 2023 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 1147x

Nová vegetační sezona se opět blíží, a tak se zkusme zamyslit nad tím, co nás opět čeká v ochraně ovocných sadů. Především je třeba zmínit, že ovocnářství samotné prochází nyní velkou zkouškou, za kterou stojí růst cen energií, pohonných hmot a nízké výkupní ceny ovoce. Zároveň došlo k výraznému zvýšení nákladů na výživu, což u řady podniků vedlo k omezení aplikací hnojiv.

Výskyt chorob a abiotikóz ovocných dřevin a révy v roce 2022

Výskyt chorob a abiotikóz ovocných dřevin a révy v roce 2022

13. 01. 2023 Ing. Petr Ackermann, CSc.; Ekovín Brno Sady a vinice Zobrazeno 1386x

Výskyt chorob i abiotikóz ovlivňuje především počasí. Charakter napadení porostů se každoročně mění a odpovídá vhodnosti podmínek pro jednotlivé patogeny nebo poruchy během vegetačního období. Výskyt ovlivňují také lokalita a stav porostu, geneticky daná i aktuální vnímavost hostitele nebo jeho částí a přítomnost zdrojů infekce.

Ochrana ovoce v integrované produkci během září a října

Ochrana ovoce v integrované produkci během září a října

18. 09. 2022 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 911x

S koncem léta zahajujeme sklizeň hlavního sortimentu jádrovin, jež podle odrůd probíhá většinou až do poloviny nebo konce měsíce října. Na řadu postupně přichází ranější podzimní odrůdy, jak např. Gala, Šampion, Bohemia, Rubinola, pak postupně přicházejí na řadu pozdnější a zimní odrůdy. Sklízíme také pozdní odrůdy slivoní, jako jsou Gabrovská, Jojo, Valjevka, Tophit, později Elena, Prezenta a Prezident.

Ochrana ovocných dřevin v červnu

Ochrana ovocných dřevin v červnu

01. 06. 2022 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 907x

Z pohledu meteorologických podmínek se v červnu postupně dostáváme do letního období. Dlouhodobý teplotní normál pro tento měsíc činí 17,8 °C a srážkový úhrn 79 mm. V posledních letech bývají pravidelným jevem velké meziroční výkyvy počasí, takže se objevují horká období téměř beze srážek, vydatné přívalové i dlouhodobé deště i výrazná ochlazení.

Ochrana sadů proti škůdcům a patogenům během května

Ochrana sadů proti škůdcům a patogenům během května

01. 05. 2022 Ing. Vladan Falta, Ph.D., BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 763x

Květen je měsícem, kdy dochází k rychlému rozvoji vegetace, což je podmíněno nárůstem průměrných teplot. Ty dosahují 13 °C a srážkové úhrny v dlouhodobém měřítku činí 70 mm. Rychle se střídají fenologické fáze a k životu se probouzí řada zástupců škůdců a patogenů.

Řešení ochrany révy vinné a ovoce rozšířené o novinky

Řešení ochrany révy vinné a ovoce rozšířené o novinky

05. 04. 2022 Ing. Drahomíra Musilová; BASF Sady a vinice Zobrazeno 3270x

Společnost BASF působí na českém trhu již 30 let a nabízí přípravky do mnoha plodin – včetně portfolia do révy vinné a ovoce. BASF v roce 2022 nabízí ke svému osvědčenému portfoliu novinky Belanty® a Serifel®.

Ochrana ovocných dřevin během dubna

Ochrana ovocných dřevin během dubna

01. 04. 2022 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 1077x

Zatímco březen je měsícem, kdy se příroda pomalu probouzí ze zimního klidu, v dubnu se již vegetace rozbíhá naplno. Průměrné denní teploty (7,8 °C) se na území ČR postupně blíží k hranici, kterou považujeme za počátek vegetační sezony. Úhrny dubnových srážek bývají nižší a pohybují se kolem 40 mm. Půda je již natolik prohřátá a rozmrzlá, že i krátkodobá ochlazení se sněhovou pokrývkou nemohou plný nástup jara zastavit.

Ochrana ovocných sadů v březnu

Ochrana ovocných sadů v březnu

02. 03. 2022 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 705x

Březen je měsíc, kdy se příroda pomalu začíná probouzet k životu a nejinak je tomu i v ovocných sadech. Oproti únoru, kdy se územní teploty podle dlouhodobého normálu (1981–2010) stále drží pod bodem mrazu (-0,9 °C), činí březnový průměr +2,9 °C.

Nové druhy houbových patogenů na dřevinách a okrasných rostlinách III. - Zdomácnělé patogeny lesních dřevin

Nové druhy houbových patogenů na dřevinách a okrasných rostlinách III. - Zdomácnělé patogeny lesních dřevin

02. 02. 2022 Mgr. Karel Černý, Ph.D. a kol. Sady a vinice Zobrazeno 1651x

Posledním a vpravdě kruciálním testem, kterým invazní patogeny procházejí na cestě ke zdomácnění, je jejich adaptace na naše domácí dřeviny a přírodní prostředí. Obě tyto bariéry - tj. rezistence potenciálních nových hostitelů a přírodní (zejména klimatické) poměry představují zkoušku velmi náročnou a prochází jí úspěšně pravděpodobně jen velmi malý počet introdukčních událostí.

Výskyt chorob a abiotikóz ovocných dřevin a révy v roce 2021

Výskyt chorob a abiotikóz ovocných dřevin a révy v roce 2021

28. 01. 2022 Ing. Petr Ackermann, CSc.; Ekovín Brno Sady a vinice Zobrazeno 2487x

Výskyt chorob i abiotikóz ovlivňuje především počasí. V důsledku proměnlivosti počasí se každoročně mění podmínky pro šíření i výskyt v porostech. Výskyt ovlivňují také charakter lokality a porostu, aktuální vnímavost hostitele nebo jeho částí a množství zdrojů infekce.

Meziřadí vinic - využití pro regionální vegetaci jižní Moravy

Meziřadí vinic - využití pro regionální vegetaci jižní Moravy

20. 10. 2021 Ing. Martin Černý; Mendelova univerzita v Brně Sady a vinice Zobrazeno 2235x

Velice významnou součástí zemědělství jižní Moravy je pěstování vinné révy a následná výroba vína. V roce 2008 činila ekonomická hodnota komodity réva vinná určené k výrobě vína 1,022 miliard Kč, což představuje podíl pouze necelé procento (0,87 %) na hodnotě celkové zemědělské produkce České republiky (Český statistický úřad, 2010).

Choroby a škůdci dřínu

Choroby a škůdci dřínu

06. 10. 2021 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Sady a vinice Zobrazeno 3492x

Dřín obecný (Cornus mas, Cornaceae) je již od středověku známý jako léčivá rostlina. Využívány byly především plody, zejména na žaludeční potíže, horečky, proti vykašlávání krve či k odstranění ledvinových kamenů.

Ochrana ovoce v integrované produkci v září a říjnu

Ochrana ovoce v integrované produkci v září a říjnu

01. 10. 2021 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 1022x

S koncem letních prázdnin a s nástupem podzimních měsíců se pomalu dostáváme k uzavírání celé vegetační sezony. Většinu peckovin je již sklizena a plně probíhá sklizeň ranějších a středně pozdních odrůd jablek, jako jsou třeba Gala, Šampion. Rubín, Rubinola a další. Pro vybarvování a zrání plodů je ideální počasí s nižšími nočními teplotami, ranními mlhami s rosou a s teplejšími slunečnými dny.

Ochrana ovocných sadů během měsíce června

Ochrana ovocných sadů během měsíce června

01. 06. 2021 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 1253x

Zatímco květen považujeme za období vrcholícího jara, červen předznamenává vstup do letního období. Počasí nás ovšem může ještě zaskočit a „definitivní“ léto se většinou dostavuje až ke konci měsíce s příchodem letních prázdnin.

Ochrana sadů v květnu

Ochrana sadů v květnu

15. 05. 2021 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 1413x

Zatímco duben můžeme ztotožnit s počátkem vegetační sezony, v květnu již příroda spěje kupředu rychlým tempem. Průměrné teploty dosahují 13 °C a srážek v celostátním dlouhodobém průměru spadne 70 mm, což je provázeno rychlým střídáním fenologických fází ovocných druhů i organizmů přítomných v sadech. Počasí v první polovině měsíce však bývá nestálé, a kromě nočních mrazů se ještě může objevit sníh, a to i v nížinách.

Ochrana sadů proti škůdcům a patogenům v sadech v měsíci dubnu

Ochrana sadů proti škůdcům a patogenům v sadech v měsíci dubnu

30. 04. 2021 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 1510x

Duben je měsíc, kdy se již naplno rozjíždí vegetační sezona. Její počátek bývá někdy vztahován k hranici, kdy průměrné denní teploty dosahují alespoň 10 °C, což dlouhodobé dubnové hodnoty (7,8 °C) sice ještě nesplňují, ale intervalově se mohou v tomto období objevit i letní dny s maximy nad 20° C.

1 2 3
detail