BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Sady a vinice

Ochrana sadů proti škůdcům a patogenům v červnu

Ochrana sadů proti škůdcům a patogenům v červnu

18. 06. 2024 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 494x

Červen je kalendářně prvním letním měsícem a tomu odpovídá i počasí, jež v tomto období můžeme očekávat. Dlouhodobý teplotní normál získaný z údajů z let 1991–2020 představuje pro celé území ČR 16,5 °C a srážkový úhrn 82 mm. Odchylky od naměřených průměrů mohou být výrazné - jako příklad lze uvést rok 2019, kdy teploty dosáhly 20,7 °C a spadlo 152 mm.

Ochrana sadů proti škůdcům a patogenům v květnu

Ochrana sadů proti škůdcům a patogenům v květnu

22. 05. 2024 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 581x

Květnové počasí se v rámci celé ČR vyznačuje průměrnou teplotou 13,1 °C a srážkovým úhrnem 70 mm. Mezi jednotlivými regiony nacházíme poměrně velké rozdíly. Nejnižší teplotní průměr byl naměřen v kraji Karlovarském (11,6 °C), nejvyšší naopak na jižní Moravě (14,4 °C). Květnové úhrny srážek se pohybují v rozmezí 61 mm (jižní Morava) až 90 mm (kraj Moravskoslezský).

Proseeds
Roizklad slámy

Uplatnění mikrobiologických prekurzorů na přeměně posklizňových zbytků v půdě

Rostlinné zbytky semenných plodin, které vstupují do půdy, jsou přítomnými mikroorganizmy obtížně přeměňovány na jednodušší organické látky a minerální živiny. Vhodným opatřením, jak zahájit a stabilizovat proces přeměny uhlíkem bohatých a dusíkem chudých rostlinných zbytků je posklizňové ošetření půdy pomocnými látkami, které jsou prekurzory (spouštěči a usměrňovači) aktivity půdní mikrobioty.

Ochrana sadů proti škůdcům a patogenům v sadech v měsíci dubnu

Ochrana sadů proti škůdcům a patogenům v sadech v měsíci dubnu

27. 04. 2024 Ing. Vladan Falta, Ph.D., BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 498x

Duben je měsíc, kdy již musíme být připraveni na plný nástup vegetace. Dlouhodobý teplotní průměr v rámci celé ČR představuje 8,5 °C s regionálními odchylkami, jež činí i více než +/- 1 °C. V Jihomoravském kraji dubnový průměr dosahuje 9,9 °C; naopak v kraji Libereckém 7,6 °C. Tyto rozdíly, pokud k nim dojde v aktuálním roce, se projevují i několikatýdenním rozdílu ve fenologickém vývoji ovocných druhů i škodlivých organizmů.

Ochrana ovoce s BASF v roce 2024

Ochrana ovoce s BASF v roce 2024

03. 04. 2024 Ing. Eva Nežárková; BASF spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 750x

Pro ovocnáře je jedním z prvních opatření zásah proti padlí jabloňovému. Tady je důležitá včasnost a preciznost provedení, zrovna tak volba přípravku. Z klasických kontaktních fungicidů nabízí BASF Kumulus® WG na bázi elementární síry. Zajišťuje rychlý a spolehlivý účinek, proto je vhodný zejména pro první aplikace, ale lze jej zařadit kdykoli v průběhu vegetace, buď samostatně nebo v kombinaci s ostatními fungicidy.

Ochrana ovocných sadů v březnu

Ochrana ovocných sadů v březnu

24. 03. 2024 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 935x

S příchodem měsíce března se příroda pomalu začíná probouzet ze zimního spánku. I když plný nástup jara očekáváme většinou až v dubnu, postupně zahajujeme systematickou ochranu sadů. Oproti únoru, kdy by se územní teploty podle dlouhodobého normálu (1981–2010) měly držet pod bodem mrazu (-0,9 °C), činí březnový průměr +2,9 °C. Dubnový teplotní průměr dosahuje +7,9 °C, což zároveň odpovídá plnému „rozjezdu“ vegetace.

Ochrana sadů v zimním období a v předjaří

Ochrana sadů v zimním období a v předjaří

23. 03. 2024 Ing. Vladan Falta, Ph.D., BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 467x

S blížícím se jarem postupně zahajujeme přípravu na novou vegetační sezonu. S prodlužujícími se dny a vzrůstem teplot zaznamenáváme stále patrněji životní projevy obyvatel sadů z řad členovců i obratlovců. Naší pozornosti neujde zvonivý hlas sýkory koňadry, kosí zpěv, a také přelétající hejna kvíčal. Na polích se objevují skřivani a v zamokřených místech čejky.

Ochrana ovocných sadů v červenci a srpnu

Ochrana ovocných sadů v červenci a srpnu

17. 07. 2023 Ing. Vladan Falta, Ph.D., BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 1306x

S letními měsíci se dostáváme do druhé poloviny sezony a u některých ovocných druhů již probíhá sklizeň. I když jsme rozhodující situace v ochraně rostlin řešili v jarním období, v červenci a v srpnu stále ještě musíme věnovat pozornost řadě škodlivých organizmů.

Integrovaná ochrana sadů v červnu

Integrovaná ochrana sadů v červnu

08. 06. 2023 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 1479x

Červen je měsícem, kdy jarní počasí postupně nabývá letního charakteru. To potvrzují i statistiky ČHMÚ, podle nichž se červen vyznačuje průměrnými teplotami 17,6 °C a dlouhodobým úhrnem srážek 79 mm. Meziroční výkyvy se však od těchto hodnot mohou velmi lišit. Například v povodňovém roce 2013 spadlo 146 mm; naopak v roce 2019 úhrn srážek činil jen 53 mm.

Integrovaná ochrana sadů v květnu

Integrovaná ochrana sadů v květnu

17. 05. 2023 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 1608x

Květen je měsícem, kdy vývoj fenologických fází ovocných druhů, a také škodlivých organizmů spějí kupředu velmi rychlým tempem. Průměrné denní teploty stoupnou na 13 °C a srážkové úhrny (70 mm) se začínají blížit letním měsícům. V první polovině měsíce se počasí stále ještě vyznačuje „aprílovými“ výkyvy, což přináší střídání letních dnů s poklesy pod bod mrazu.

Ochrana sadů proti škůdcům a patogenům v dubnu

Ochrana sadů proti škůdcům a patogenům v dubnu

19. 04. 2023 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 1334x

Zatímco v měsíci březnu se sady začínají pomalu probouzet k životu ze zimního spánku, duben představuje období, kdy se vegetační sezona rozjíždí naplno. Dlouhodobé průměrné dubnové teploty činí v měřítku celého území ČR 7,8 °C a mohou se objevit i letní dny s maximy přesahující 20 °C. Na druhou stranu proměnlivost dubnového počasí pravidelně přináší dny s mrazy a se sněhovou nadílkou.

Řešení v ochraně révy

Řešení v ochraně révy

02. 04. 2023 Ing. Drahomíra Musilová; BASF Sady a vinice Zobrazeno 1405x

Hospodářsky významnou chorobu padlí je třeba sledovat od začátku vegetace. V průběhu května by měly následovat první zásahy proti padlí révovému, zhruba kolem 4.–5. listu na vyrašených letorostech. Lze aplikovat klasický Kumulus® WG (síra, 3,0 kg/ha) nebo Sercadis® (pro začátek období postačí dávka 0,09 l/ha).

Integrovaná ochrana sadů v měsíci březnu

Integrovaná ochrana sadů v měsíci březnu

12. 03. 2023 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 1353x

Měsíc březen je obdobím, kdy se příroda pomalu probouzí ze zimního spánku a první známky života zaznamenáváme i v sadech. Dlouhodobý teplotní normál pro území ČR činí v březnu 3,2 °C a úhrn srážek 46 mm. Jelikož se zahájení vegetace a počátek aktivity škůdců a patogenů se odvíjí od průběhu zimy, pokusme se shrnout, co se doposud odehrálo v té letošní.

Co nás čeká v integrované ochraně ovoce v roce 2023

Co nás čeká v integrované ochraně ovoce v roce 2023

20. 02. 2023 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 1420x

Nová vegetační sezona se opět blíží, a tak se zkusme zamyslit nad tím, co nás opět čeká v ochraně ovocných sadů. Především je třeba zmínit, že ovocnářství samotné prochází nyní velkou zkouškou, za kterou stojí růst cen energií, pohonných hmot a nízké výkupní ceny ovoce. Zároveň došlo k výraznému zvýšení nákladů na výživu, což u řady podniků vedlo k omezení aplikací hnojiv.

Výskyt chorob a abiotikóz ovocných dřevin a révy v roce 2022

Výskyt chorob a abiotikóz ovocných dřevin a révy v roce 2022

13. 01. 2023 Ing. Petr Ackermann, CSc.; Ekovín Brno Sady a vinice Zobrazeno 2020x

Výskyt chorob i abiotikóz ovlivňuje především počasí. Charakter napadení porostů se každoročně mění a odpovídá vhodnosti podmínek pro jednotlivé patogeny nebo poruchy během vegetačního období. Výskyt ovlivňují také lokalita a stav porostu, geneticky daná i aktuální vnímavost hostitele nebo jeho částí a přítomnost zdrojů infekce.

Ochrana ovoce v integrované produkci během září a října

Ochrana ovoce v integrované produkci během září a října

18. 09. 2022 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 1105x

S koncem léta zahajujeme sklizeň hlavního sortimentu jádrovin, jež podle odrůd probíhá většinou až do poloviny nebo konce měsíce října. Na řadu postupně přichází ranější podzimní odrůdy, jak např. Gala, Šampion, Bohemia, Rubinola, pak postupně přicházejí na řadu pozdnější a zimní odrůdy. Sklízíme také pozdní odrůdy slivoní, jako jsou Gabrovská, Jojo, Valjevka, Tophit, později Elena, Prezenta a Prezident.

Ochrana ovocných dřevin v červnu

Ochrana ovocných dřevin v červnu

01. 06. 2022 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 1206x

Z pohledu meteorologických podmínek se v červnu postupně dostáváme do letního období. Dlouhodobý teplotní normál pro tento měsíc činí 17,8 °C a srážkový úhrn 79 mm. V posledních letech bývají pravidelným jevem velké meziroční výkyvy počasí, takže se objevují horká období téměř beze srážek, vydatné přívalové i dlouhodobé deště i výrazná ochlazení.

Ochrana sadů proti škůdcům a patogenům během května

Ochrana sadů proti škůdcům a patogenům během května

01. 05. 2022 Ing. Vladan Falta, Ph.D., BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 957x

Květen je měsícem, kdy dochází k rychlému rozvoji vegetace, což je podmíněno nárůstem průměrných teplot. Ty dosahují 13 °C a srážkové úhrny v dlouhodobém měřítku činí 70 mm. Rychle se střídají fenologické fáze a k životu se probouzí řada zástupců škůdců a patogenů.

Řešení ochrany révy vinné a ovoce rozšířené o novinky

Řešení ochrany révy vinné a ovoce rozšířené o novinky

05. 04. 2022 Ing. Drahomíra Musilová; BASF Sady a vinice Zobrazeno 3637x

Společnost BASF působí na českém trhu již 30 let a nabízí přípravky do mnoha plodin – včetně portfolia do révy vinné a ovoce. BASF v roce 2022 nabízí ke svému osvědčenému portfoliu novinky Belanty® a Serifel®.

Ochrana ovocných dřevin během dubna

Ochrana ovocných dřevin během dubna

01. 04. 2022 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 1306x

Zatímco březen je měsícem, kdy se příroda pomalu probouzí ze zimního klidu, v dubnu se již vegetace rozbíhá naplno. Průměrné denní teploty (7,8 °C) se na území ČR postupně blíží k hranici, kterou považujeme za počátek vegetační sezony. Úhrny dubnových srážek bývají nižší a pohybují se kolem 40 mm. Půda je již natolik prohřátá a rozmrzlá, že i krátkodobá ochlazení se sněhovou pokrývkou nemohou plný nástup jara zastavit.

Ochrana ovocných sadů v březnu

Ochrana ovocných sadů v březnu

02. 03. 2022 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 865x

Březen je měsíc, kdy se příroda pomalu začíná probouzet k životu a nejinak je tomu i v ovocných sadech. Oproti únoru, kdy se územní teploty podle dlouhodobého normálu (1981–2010) stále drží pod bodem mrazu (-0,9 °C), činí březnový průměr +2,9 °C.

Nové druhy houbových patogenů na dřevinách a okrasných rostlinách III. - Zdomácnělé patogeny lesních dřevin

Nové druhy houbových patogenů na dřevinách a okrasných rostlinách III. - Zdomácnělé patogeny lesních dřevin

02. 02. 2022 Mgr. Karel Černý, Ph.D. a kol. Sady a vinice Zobrazeno 1880x

Posledním a vpravdě kruciálním testem, kterým invazní patogeny procházejí na cestě ke zdomácnění, je jejich adaptace na naše domácí dřeviny a přírodní prostředí. Obě tyto bariéry - tj. rezistence potenciálních nových hostitelů a přírodní (zejména klimatické) poměry představují zkoušku velmi náročnou a prochází jí úspěšně pravděpodobně jen velmi malý počet introdukčních událostí.

Výskyt chorob a abiotikóz ovocných dřevin a révy v roce 2021

Výskyt chorob a abiotikóz ovocných dřevin a révy v roce 2021

28. 01. 2022 Ing. Petr Ackermann, CSc.; Ekovín Brno Sady a vinice Zobrazeno 3411x

Výskyt chorob i abiotikóz ovlivňuje především počasí. V důsledku proměnlivosti počasí se každoročně mění podmínky pro šíření i výskyt v porostech. Výskyt ovlivňují také charakter lokality a porostu, aktuální vnímavost hostitele nebo jeho částí a množství zdrojů infekce.

Meziřadí vinic - využití pro regionální vegetaci jižní Moravy

Meziřadí vinic - využití pro regionální vegetaci jižní Moravy

20. 10. 2021 Ing. Martin Černý; Mendelova univerzita v Brně Sady a vinice Zobrazeno 2464x

Velice významnou součástí zemědělství jižní Moravy je pěstování vinné révy a následná výroba vína. V roce 2008 činila ekonomická hodnota komodity réva vinná určené k výrobě vína 1,022 miliard Kč, což představuje podíl pouze necelé procento (0,87 %) na hodnotě celkové zemědělské produkce České republiky (Český statistický úřad, 2010).

Choroby a škůdci dřínu

Choroby a škůdci dřínu

06. 10. 2021 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Sady a vinice Zobrazeno 4443x

Dřín obecný (Cornus mas, Cornaceae) je již od středověku známý jako léčivá rostlina. Využívány byly především plody, zejména na žaludeční potíže, horečky, proti vykašlávání krve či k odstranění ledvinových kamenů.

Ochrana ovoce v integrované produkci v září a říjnu

Ochrana ovoce v integrované produkci v září a říjnu

01. 10. 2021 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 1184x

S koncem letních prázdnin a s nástupem podzimních měsíců se pomalu dostáváme k uzavírání celé vegetační sezony. Většinu peckovin je již sklizena a plně probíhá sklizeň ranějších a středně pozdních odrůd jablek, jako jsou třeba Gala, Šampion. Rubín, Rubinola a další. Pro vybarvování a zrání plodů je ideální počasí s nižšími nočními teplotami, ranními mlhami s rosou a s teplejšími slunečnými dny.

1 2 3
detail