BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Ochrana ovoce s BASF v roce 2024

03. 04. 2024 Ing. Eva Nežárková; BASF spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 370x

Pro ovocnáře je jedním z prvních opatření zásah proti padlí jabloňovému. Tady je důležitá včasnost a preciznost provedení, zrovna tak volba přípravku. Z klasických kontaktních fungicidů nabízí BASF Kumulus® WG na bázi elementární síry. Zajišťuje rychlý a spolehlivý účinek, proto je vhodný zejména pro první aplikace, ale lze jej zařadit kdykoli v průběhu vegetace, buď samostatně nebo v kombinaci s ostatními fungicidy.

Proseeds

Je však nutno použít, zejména v lokalitách se silným loňským výskytem, vyšší dávku Kumulus® WG (4,5 až 10 kg/ha) a hlavně více vody pro dobré pokrytí. Přípravek má rovněž velmi dobrý akaricidní účinek. Dobrá je kombinace s naším dalším kontaktem Polyram® WG, který má registraci proti strupovitosti v dávce 2,0 kg/ha. Je to také výborný přípravek pro antirezistentní strategii. Zásoby přípravku s účinnou látkou metiram lze na trhu uvádět a přípravek používat do 28. 11. 2024, takže celou tuto sezonu.

Na ochranu proti strupovitosti jádrovin má firma BASF ve svém portfoliu Scalu s účinnou látkou pyrimethanil a přípravky s účinnou látkou dithianon tj. Delan® 700 WDG, Delan® Pro, Faban®, solo nebo v kombinaci s přípravkem proti padlí - již zmíněný Kumulus® WG. Dále jsou přípravky kombinované s účinkem na padlí i strupovitost jádrovin - Sercadis®, Dagonis®, Bellis® a velmi úspěšný přípravek Belanty®.

Delan® 700 WDG (dithianon) s odolností proti smyvu deštěm je vysoce účinný mnohostranně použitelný fungicid zabraňující klíčení spor hub. Podmínkou vysokého stupně účinnosti je vytvoření postřikového filmu na listech a také pravidelné ošetřování v intervalech v závislosti na průběhu počasí. Doporučujeme kombinaci s přípravky Sercadis® nebo Belanty®, kdy se zvyšuje rozsah účinnosti. Jinak je možné přípravek kombinovat s širokou škálou přípravků. Doporučená dávka přípravku je 0,75 kg/ha.

Inovativní složení Fabanu (dithianon+pyrimethanil) podporuje rychlou absorpci pyrimethanilu a minimalizuje ztráty odpařováním. Kokrystal přípravku sestává ze dvou složek - účinných látek, které tvoří specifickou krystalickou strukturu. Kokrystal má unikátní vlastnosti, jiné než jeho dvě složky samostatně. Kokrystaly vznikají pouze při specifickém formulačním procesu, kdy je dodáváno určité množství energie potřebné pro vytvoření kokrystalů. Přípravek s kurativním účinkem vykazuje také velmi dobrou odolnost proti dešti - odolá dešti po 3 hodinách od aplikace. Přidáním přídavkem formulačních přísad, které umožňují rychlou absorpci a distribuci v ošetřených části rostlin, se zvýšila uvedená odolnost proti dešti. Doporučená dávka přípravku je 1,2 l/ha.

Na prostřídání je vhodné využít přípravek Scala® (pyrimethanil). Jedná se o jinou chemickou skupinu, která snižuje riziko rezistence v aplikačních sledech. Byl prokázán vynikající účinek proti strupovitosti (1,125 l/ha) při nestálém počasí a při nízkých teplotách (+5 °C), což je výhoda pro brzké jarní aplikace. Přípravek má registrace i proti skládkovým chorobám jádrovin.

Sercadis® (Xemium®) má registrací proti padlí 0,25 l/ha a strupovitosti v dávce 0,25–0,3 l/ha. Přípravek se doporučuje důsledně střídat s jinou chemickou skupinou a používat max. 2× za rok. Dobře funguje i za nízkých teplot, kdy mnohé přípravky mají omezenou účinnost. Nejen za vlhkého počasí je dosaženo vynikajícího účinku díky odolnosti přípravku vůči dešti.

Dagonis® (Xemium®+difenoconazole) dosahuje výborných výsledků nejen v jádrovinách, ale i zelenině, kde je registrován. Molekulární struktura Xemia umožňuje rychle proniknout přes lipofilní i hydrofilní membrány houbového patogenu. V důsledku toho se Xemium® může dostat k cíli v buňce patogenu a zasáhnout jej rychleji a účinněji než jiné srovnatelné molekuly. Fungicid má také příznivé vlastnosti z hlediska degradace reziduí u obou účinných látek. Má mnoho dalších výhod jako schopnost zvýšit výnos díky dlouhodobé účinnosti. Dávkování v jádrovinách proti padlí je doporučeno 0,4–0,72 l/ha, proti strupovitosti 0,7–1,2 l/ha. U přípravku je registrovaná dávka na hektar také podle listové plochy (LWA- Leaf Wall Area) – kalkulačku výpočtu LWA najdete na stránkách BASF. LWA výpočet zaručuje optimalizovat dávkování a přispívá k preciznímu zemědělství.

Regalis® Plus (prohexadion-kalcium) s dávkou 0,5–2,5 kg/ha v portfoliu BASF není pouhým regulátorem růstu a vývoje k retardaci letorostů jabloní. Přípravek totiž reguluje růst, pomáhá kontrolovat výnosy a posiluje rostliny. Účinná látka působí jako inhibitor produkce giberelinu a tvorby etylenu a zabraňuje metabolismu flavonoidů. Přípravek aktivuje přirozené obranné mechanismy proti bakteriálním a houbovým chorobám, jako jsou bakteriální spála růžovitých rostlin. V rámci jedné sezóny lze použít až 3,0 kg přípravku na hektar. Celková dávka bude záviset na vitalitě stromu, odrůdě, podnoži, úrodnosti půdy a klimatických podmínkách. Lze aplikovat brzy ráno nebo večer, kdy je intenzita odpařování nižší.

Přípravek RAK® 3+4 působí k ochraně sadů proti obalečům. Jedná se o integrovanou metodu, která je šetrná k životnímu prostředí. V sadu vytváří rozvěšené zdroje feromonu (ampule se sexuálními feromony) pachové oblaky, které překrývají jednotlivé pachové stopy samiček daného druhu. To způsobí, že samičky zůstanou neoplodněné. Výhodami přípravku jsou jediná aplikace za sezonu, snadné zavěšení díky háčku a nemožnost vzniku rezistence. Pokud je napadení plodů obaleči větší než 0,5–1 % v roce, který předchází aplikaci daného přípravku, mělo by být použito proti první generaci obalečů insekticidní ošetření.

Pro pěstitele dalšího ovoce ještě připomínáme Signum® (pyraclostrobin+boscalid) a biologický přípravek Serifel® (Bacillus amyloliquefaciens kmen MBI 600). V třešni, višni, slivoni, broskvoni, meruňce má registraci proti moniliové spále a hnilobě úspěšný přípravek Belanty® (Revysol®) - max. 1,8 l/ha – registrována 2× aplikace/rok.

Bližší informace lze získat na etiketě, na webových stránkách BASF a u obchodního zástupce Ing. Drahomíry Musilové (737 240 534).

Související články

Ochrana ovocných sadů v březnu

24. 03. 2024 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 579x

Ochrana sadů v zimním období a v předjaří

23. 03. 2024 Ing. Vladan Falta, Ph.D., BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 260x

Ochrana ovocných sadů v červenci a srpnu

17. 07. 2023 Ing. Vladan Falta, Ph.D., BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 980x

Integrovaná ochrana sadů v červnu

08. 06. 2023 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 1182x

Integrovaná ochrana sadů v květnu

17. 05. 2023 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 1403x

Další články v kategorii Sady a vinice

detail