BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Kvalita a výnos u pšenice, jarního ječmene, máku, kukuřice…

07. 05. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 1378x

Srážky na začátku května, někde silnější, jinde skromné dávají porostům naději k nadechnutí. U jařin bude mít obecně smysl pracovat s kořeny. U pšenic se blížíme v nejjižnějších lokalitách ošetření klasovým fungicidem a současně se první porosty kukuřic dostávají do fáze, kdy výborně reagují na stimulační impuls. Plošně doporučujeme pracovat se zadržením aktuálně dostupné vody v porostech a podporovat příjem a zpracování dusíku.

Proseeds

Pšenice ozimá

Kvalitativní přihnojení dusíkem ve vztahu k výnosu a jeho kvalitě

Při kvalitativním přihnojení používáme většinou buď ledek nebo DAM v dávce 70–120 kg/ha.

Přihnojení ledkem: Pokud jsme ve vláhově jisté oblasti, nebo nemáme k dispozici jinou mechanizaci, je možné zvolit kvalitativní přihnojení ledkem. Pokud se nechceme spoléhat na průběh počasí, pak je vhodné mít poslední ledek aplikovaný do poloviny sloupkování. Jinak se nemusí dostat včas do půdních roztoků a do rostliny.

Přihnojení DAM: Doporučujeme do všech oblastí s přísušky, jako velmi bezpečný postup. Aplikujeme přednostně damovými hadicemi (DAM patří do země ke kořenům), v krajním případě šestiotvorovými tryskami na DAM. (Tehdy se ale při rychlejším pojezdu může DAM ve větší míře dostat na listy pšenice, stresovat porost a negativně zasahovat do tvorby výnosu). V přísušku doporučujeme přidat Stabiluren, který zadrží v horku dusík v půdě. Aplikační termín je rozhodující. Aplikaci DAM hadicemi provedeme v období tvorby podpraporce, nejpozději když je vidět maximálně 1/3 praporce. Pak N stihnou zabudovat všechny odrůdy.

Kvalitně umístěnou poslední aplikací získáváme finanční bonus v zajištění vysoké potravinářské kvality pšenice. Pozdější aplikace nám nezajišťuje zcela jistý a 100% příjem celé sumy dodaného dusíku. Je sice možná, ale již v sobě skrývá prvky rizika zbytečně vynaložených peněz a práce i loterie ve vztahu k počasí.

Další souběžné zásahy pro ovlivnění kvality – výrobky Energen

U raných odrůd pšenic v nejteplejších regionech, které jsou již v metání doporučujeme již klasickou kombinaci. Energen Aktivátor Plus v dávce 0,3 l/ha v období aplikace fungicidu na praporec až do klasu. Při dostatku vláhy fungoval na farmách lépe, s vysokým navýšením výnosu a vysokou ekonomickou návratností 0,5 l/ha Aktivátoru.

V kombinaci s Aktivátorem doporučujeme použít mimokořenovou výživu – plné rozpustné hnojivo s dominancí fosforu (1,5 kg/ha P2O5), 5 až 8 kg/ha síranu amonného, okolo 0,3 až 0,5 l/ha zinečnatého hnojiva a 3 až 5 kg/ha cukru. Dochází ke zvýšení HTZ, OH, dusíkatých látek, snížení propadu zrna pod sítem a tím pádem i vyšší výnos, kvalitního, a zvláště většího zrna.

Výsledné odrůdové průměry posledních 12 let

Při 125 kg N/ha Aktivátor průměrně přes odrůdy zvyšoval výnos o 0,4 t/ha.

Při 225 kg N/ha Aktivátor průměrně přes odrůdy zvyšoval výnos o 0,7–1 t/ha.

Z toho lze snadno odvodit, že má použití Energen Aktivátoru Plus do klasu vysokou ekonomickou návratnost. A při dostatku vláhy fungoval na farmách lépe, s vysokým navýšením výnosu a vysokou ekonomickou návratností 0,5 l/ha Aktivátoru.

U mnoha porostů pšenic je i ve sloupkování stále slabší kořenová soustava

Proto doporučujeme i v polovině sloupkování práci s kořeny (Fulhum) a u hustších porostů s ředěním porostů (Apikál). Podrobnější doporučení naleznete ve článcích na našem webu www.energen.info .

Podívejte se na vývoj klasů pšenic. Na mnoha lokalitách jsou vidět redukce zrn na bázi klasu. Dominantně je to způsobeno nepříznivým průběhem počasí, které brzdilo příjem živin (zvláště fosforu) z půdy (chladno, sucho i nadbytek vody). Dalším nepříznivým momentem je kořenová soustava, která má letos slabší růst i výkon. Do porostů ve sloupkování doporučujeme mimo Energenů, práci s fosforem (1,5 kg/ha P2O5 - 3–5 kg/ha Fertisol, Fortefeed), který je důležitý pro kvalitní vývoj klasu. A u porostů s vyšší mírou poškození i cukr 3 až 5 kg/ha a do 5% močoviny na list. (V suchu raději do 8 % síranu amonného). Při ošetření s fungicidem do klasu je u dusíku použitelná koncentrace do 3% močoviny anebo do 8 kg/ha síranu amonného.

Aktualita a doporučení do pšenice z odrůdových pokusů u Petra Krále:

Pro připomenutí ještě odkaz na video k používání Aktivátoru s posledním fungicidem do klasu:

Jarní sladovnický ječmen a oves nahý

Mohli bychom hovořit obecně o jarních obilninách, ale úmyslně jsme dali do nadpisu dvě, které snad budou mít v letošním roce dobrou ekonomiku a bude mít smysl se jim více věnovat. Obě jarní obilniny již začaly většinou odnožovat. Doporučujeme v této fázi do jarního ječmene 0,5 l/ha Energen Fulhum Plus. Podporou tvorby kořenů zesílíme odnožování, tím podpoříme tvorbu výnosu a vytvoříme předpoklady pro naředění dusíku v zrnu výnosem. Jarní ječmen výborně reaguje na mimokořenovou výživu s dominancí fosforu. Tím ovlivníme produktivitu klasu a k tomu roztokem močoviny okolo 7 % podpoříme vyrovnání odnoží.

Aktualita z jarního ječmene z Velkého Boru s Janem Magočim.

A protože v jižních regionech běží porosty jarních ječmenů velmi rychle kupředu, tak si připomeneme v předstihu i práci s jarním ječmenem ve sloupkování a klasu.

Ve druhé polovině sloupkování můžeme o jarních ječmenů ovlivnit zvýšení výnosu, HTZ a snížení propadu zrna pod sítem, stejně dobře na auxinovou aplikace jako pšenice. V intervalu od poloviny sloupkování až do fáze s fungicidem do klasu doporučujeme Energen Fruktus Plus v dávce 0,3 až 0,5 l/ha. Pracuje prakticky stejně jako Aktivátor v pšenicích, rozdíl je pouze v tom, že Fruktus obsah dusíkatých látek snižuje.

Podrobné informace o fungování Fruktusu při aplikaci do klasu sladovnických ječmenů nalezete ve druhé polovině videa:

Informace o fungování Fruktusu se dozvíte ve výrobkovém videu:

Krátce o ovsu

Oves obecně je plodinou, která na podporu tvorby kořenů 0,5 l/ha Energen Fulhum Plus a finální aplikací 0,3 l/ha Aktivátoru reaguje nejsilněji ze všech obilnin. Je to dáno tím, že podobně jako hrách má slabší plnění asimilátů do zrna a zvětšením kořenů a použitím správné dávky Aktivátoru při metání až květu podpoříme tok asimilátů do zrna, ale omezíme i redukci klásků v latách. Protože je oves na podporu tvorby kořenů a podporu přesunu asimilátů do laty nejsilněji reagující obilninou, je zvláště u ovsa nahého vysoce ekonomické s ním pracovat.

Mák setý - opožděný růst a větší propady v rostlinách

Cenový vývoj v současné době napovídá, že se našly první stabilní cesty do hlavních historických, odbytových regionů. Je to další plodina, kde bude mít rozumná intenzita smysl.

Použití výrobků Energen v listové růžici

V počátečních fázích růstu doporučujeme do listové růžice řidších porostů Energen Aktivátor Plus, v dávce 0,5 l/ha. Do opožděných, hustých porostů doporučujeme přednostně Energen Fulhum Plus, v dávce 0,5 l/ha. Do tank-mixu s přípravky Energen doporučujeme přidat 7 % močovinu a komplexní mimokořenovou výživu s dominancí fosforu. (Postřik provádíme k večeru a vyhýbáme se slunečným dnům). Pokud by postřik probíhal v počátku prorůstání listových růžic, je výhodné přidat do řidších porostů i fungicid s větvícím účinkem. (např. metconazol). Velký význam u takto oslabených porostů bude mít přidání 3 až 5 kg cukru na ha. Zvláště na zamokřených lokalitách.

Fáze počátku prorůstání listových růžic máku

Pro tuto fázi máme výkonnou aplikaci přípravku Energen Stimul Plus v dávce 0,5 l/ha. Příznivě ovlivní tvorbu kořenů, které jsou pro tvorbu výnosu, příjem živin a vláhy u máku rozhodující. Silně podporuje aktivitu nitrátreduktázy, a tím i příjem a zpracování dusíku. Významné je i protistresové působení vůči suchu.

V praxi se osvědčilo oba termíny aplikace spojit (Fulhum 0,5 l/ha a Stimul 0,5 l/ha), ve fázi počátku prodlužovacího růstu, do jednoho takmixu v celkové dávce 1 l/ha. Výsledkem je silný stimulační impuls. Ten podpoří růst kořenů a tvorbu výnosu. Zvláště to platí pro slabší porosty v kombinaci s močovinou, fosforem a cukrem. Nejlépe v dělené dávce.

Kukuřice

Kukuřice je plodinou, která postupně okolo 5.listu přechází z C3 do C4 cyklu. Od té doby většinu systémově působících látek dokáže v závislosti na průběhu počasí více či méně odbourávat. (To neplatí pro mimokořenovou výživu). Proto je výhodné fyziologicky působící látky nastříkat do kukuřic mezi 3. a 5.párem pravých listů. Z tohoto důvodu v tomto termínu doporučujeme Energen Apikál v dávce 0,7–1,0 l/ha. Apikál má v sobě podporu práce s dusíkem, protistresový deštník, stejný obsah huminových látek jako Fulhum a dávku auxinů, která zvyšuje apikální dominanci. A proč až 1 litr/ha? Protože kukuřice má svojí hranici citlivosti, za kterou začíná perfektně reagovat a menší dávky nejsou tak výrazné.

Přidáváme video z loňského roku, kde jsme informovali o několikaletých pokusech kombinace Energen Apikálu s herbicidy a vysvětlovali důvody této výjimky:

Slunečnice

Je plodinou, která opět potřebuje vyšší dávku, ale k termínu aplikace je tolerantní. Můžeme ji ošetřit mezi 3 až 12.párem pravých listů. Doporučujeme 0,7 až l/ha Energen Stimul Plus. Účinek stojí za odzkoušení. Do kukuřice i slunečnice samozřejmě přidáváme do listových aplikací zinek, bór a v menším množství i další mikrorvky.

Sumarizace

Využití Energenů u kukuřice a slunečnice zesílí kořenovou soustavu a zesílí celkový habitus rostlin. To způsobí větší schopnost jednotlivých rostlin dotahovat slabší semena do větší velikosti. Bonusem je ochrana proti suchu.

Podrobné informace o využití auxinových aplikací Energenů, jejich vlivu na kukuřici a slunečnici naleznete na YouTube kanálu Energen CZ v přednášce:

Související články

Možnosti využití biostimulantů pro stabilizaci výnosů

13. 06. 2024 Ing. Alena Bezdíčková, PhD.; Ditana spol. s r. o. Stimulace Zobrazeno 447x

Energen Foliar Plus - pracujeme s porosty v regionech s nadbytkem vláhy

06. 06. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 3805x

Technologie BioAktiv CZ je odpovědí na zemědělské výzvy roku 2024

04. 06. 2024 Mgr. Martin Maxa, Ing. Josef Basík; BioAktiv CZ Stimulace Zobrazeno 259x

Topsil - novinka pro sílu a odolnost

02. 06. 2024 Ing. Jan Šamalík; CHEMAP AGRO s.r.o. Stimulace Zobrazeno 322x

Ošetření plodin po krupobití, při zamokření a přetahování asimilátů do klasů

31. 05. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 2852x

Další články v kategorii Stimulace

detail