BASF
BASF
BASF

AGRA

Unikátní Utrisha N od Cortevy mění pravidla hnojení a zvyšuje výnosy

11. 05. 2024 Ing. Tomáš Vereš, PhD., Jaroslav Jančík; Corteva Agriscience Stimulace Zobrazeno 289x

Dusík, zásadní složka zemské atmosféry, je klíčový pro výživu rostlin a zemědělskou produktivitu. Výzvou však zůstává jeho efektivní využití a minimalizace environmentálních dopadů, zejména v kontextu vysokých cen hnojiv. Corteva Agriscience reaguje inovacemi - stabilizátorem dusíku N-Lock Super a biostimulátorem Utrisha N, které snižují ztráty dusíku a zvyšují výnosy a kvalitu plodin. Vliv počasí na efektivitu těchto technologií je podstatný, jak ukazují rozdílné výsledky ve vegetačních letech 2022 a 2023. Utrisha N, zvláště účinný v suchých podmínkách, podporuje růst a odolnost obilnin i řepky ozimé, přičemž výnosy se mohou zvýšit až o 500 kg/ha. Tento přístup ukazuje, jak může inovativní využití dusíku přispět k udržitelnosti zemědělství a potravinové bezpečnosti.

Limagrain

Utrisha N - maximalizuje výnosy, minimalizuje dopad

V elementární formě se s dusíkem setkáváme téměř neustále, protože tvoří 78 % zemské atmosféry a obecně je považován za nejdůležitější vstup pro optimální zdraví rostlin a maximální výnos. Dusík ve statkových hnojivech nebo syntetických hnojivech je v současné době pro většinu zemědělců vyšším vstupem než náklady na osivo nebo přípravky na ochranu rostlin. Většina dusíkatých hnojiv se však rychle ztrácí v životním prostředí, což zemědělce stojí peníze, ale má i obrovský dopad na životní prostředí. V souvislosti s rostoucí populací a hrozbami pro potravinovou bezpečnost musí být produktivita plodin v rovnováze s udržitelností životního prostředí a návratností investic zemědělců. Společnost Corteva Agriscience má zkušenosti s inovativními produkty jako N-Lock Super, minimalizujícím ztráty dusíku do životního prostředí. V loňském roce jsme přinesli novinku v podobě unikátního biostimulátoru Utrisha N jako nejmodernějšího řešení, které poskytuje plodinám cenný dusík a zároveň minimalizuje environmentální rizika dusíkatých hnojiv.

Poslední dva vegetační roky byly odlišné, zejména pokud jde o povětrnostní podmínky. Zatímco ročník 2022 byl suchý a velmi teplý, v roce 2023 byl dostatek srážek (i nadbytek při sklizni) s rozumnými teplotami, ale také období sucha. Tyto podmínky ovlivnily možnosti Utrisha N působit biostimulantně v ozimých plodinách. Pokud je v půdním profilu dostatek vláhy, mohou rostliny efektivně využít aplikovaná minerální hnojiva. Biostimulace dusíkem fixovaným přímo v rostlinách v tomto případě působí především na kvalitu produkce. To se potvrdilo v roce 2023 na provozních plochách v ČR i na Slovensku. Ve všech porostech obilnin Utrisha N sice zvýšila výnosy pouze o 3–5 %, ale často zlepšila kvalitu ozimé a tvrdé pšenice nebo sladovnického ječmene. Jiná situace byla v roce 2022, kdy jsme na mnoha místech zažili extrémní sucho a v lokalitách, které běžně trpí suchem. V suchých podmínkách může biostimulátor Utrisha N doslova zachránit sklizeň obilnin a zvýšit její úroveň nad výnosy dosahované v oblastech s dostatkem vláhy.

Možností, jak u obilnin dosahovat vyšších výnosů, při nižší intenzitě hnojení, je aplikace biostimulantu Utrisha N. Bakterie obsažená v práškové formulaci přípravku ožívá při kontaktu s vodou. Ideální je aplikovat v dávce 333 g/ha ve 100 l čisté vody/ha. Pokud byste chtěli vytvořit TM s pesticidy, můžete najít možné kombinace v katalogu produktů Corteva Agriscience 2024. Živá bakterie je od začátku hladová, jako všechny živé organizmy. Tato bakterie se živí metanolem, který je odpadní látkou při růstu rostlin. Rostlina jej vylučuje průduchy, a proto je důležité stanovit termín aplikace na období aktivního růstu a dýchání rostliny, tj. ráno nebo v podvečer v růstové fázi BBCH 29–32. Bakterie potřebuje, aby teplota při aplikaci byla vyšší než 5 °C a minimálně 5 dní po aplikaci by nemělo v noci mrznout. To je doba, za kterou se Utrisha N dostane do rostliny a začne ji kolonizovat. Jakmile se bakterie dostane do listu obilniny, začne se množit a aktivně pronikat do nových přírůstků rostliny. Tento proces kolonizace trvá asi 3 týdny, ale již během tohoto období bakterie fixují dusík v listech rostliny. Obilniny jej používají k syntéze aminokyselin a dusíkatých sloučenin, které potřebuje ke zvládnutí stresu nebo zvýšení výnosu a kvality produkce.

Situace při stimulaci porostů řepky ozimé biostimulátorem Utrisha N byla odlišná od situace u obilnin. Rostliny řepky ošetřené na podzim v růstové fázi BBCH 14–16 šly do zimy s benefitem v podobě bakterie, která jim dodávala dodatečný dusík a během relativně teplé zimy jej mohly rostliny využít k lepšímu zakořenění (delší a silnější hlavní kořen, lepší vývoj kořene a vlášení). Rostliny řepky byly z podzimu dobře navětveny a nešly na jaře, tak rychle do prodlužovacího růstu, jako rostliny bez stimulace. Utrisha N také zlepšila schopnost rostlin řepky ozimé reagovat na jarní mrazíky. Rostliny se spíše regenerovaly a připravovaly se na prodlužovací růst a tvorba květenství. Právě v tomto období - na začátku prodlužujícího růstu, byla ideální fáze pro jarní aplikaci. Mnoho agronomů našlo okénko 5 dní, kdy nebyly žádné noční mrazíky a aplikovali Utrishu N v dávce 333 g/ha ve 100 l čisté vody/ha. Po úspěšném usazení bakterií do pletiv listů se dodatečný dusík postaral o prodloužení doby kvetení o 3–4 dny a zlepšení fyziologického stavu porostů. Rozdíly ve výnosech, ať už na podzim ošetřené řepky nebo na jaře a mezi kontrolou (bez stimulace), se pohybovaly v rozmezí 300–500 kg/ha.

Co nás osobně ale těší nejvíce je, že ti, co si Utrishu N v minulém roce vyzkoušeli, ji plánují v letošním roce aplikovat na podstatnou část svých ploch.

N-Lock Super - uzamkne dusík, uvolní potenciál

Přípravek N-Lock Super je stabilizátor dusíku, který při dávce 1,7 l/ha účinně zabraňuje přeměně amonné na nitrátovou formu a pomáhá ho udržet dobře přijatelné formě poblíž kořenů po dlouhou dobu. Je využitelný zejména s tekutými organickými - kejda, digestát, fugát. Zajistí účinné využití dusíku v obilninách, řepce a kukuřici zabráněním ztrát vyplavením či denitrifikací. Inhibuje činnost půdních bakterií rodu Nitrosomonas, a tím zpomaluje přeměnu z amonného na nitrátový dusík. Tekutá statková hnojiva obsahují především rychle uvolnitelný a účinný amonný dusík (NH4+), který je dobře přijímán rostlinami. Zároveň ale podléhá nitrifikaci s přeměnou na nitrátový dusík, který je velmi náchylný k vyplavování nebo vytěkávání do ovzduší a jeho využitelnost se tím snižuje.

Při aplikacích na jaře, před setím jarních obilnin, je často vhodné aplikovat jen jednu dávku dusíku (záleží na předplodině a hodnotách Nmin v půdě). Jařiny ovšem potřebují dusík ve větší či menší míře po celou dobu vegetace. To umožní právě N-Lock Super, který zajistí přístupný dusík v kořenové zóně po dlouhou dobu. Tím zabráníme i luxusní výživě dusíkem v raných růstových fázích a zajistíme jeho optimální příjem po celý zbytek jarní vegetace obilnin.

V období nízkých výkupních cen komodit, vysoký nákladů na průmyslová hnojiva a narůstající environmentální regulace představuje pro zemědělce N-Lock Super efektivní a ekologickou alternativu pro udržitelné hospodaření.

Rostliny řepky po aplikaci Utrisha N více větví a mají širší kořenový krček
Rostliny řepky po aplikaci Utrisha N více větví a mají širší kořenový krček

Aplikace kejdy s N-Lockem Super do pšenice je nejvhodnější brzy na jaře (do BBCH 30)
Aplikace kejdy s N-Lockem Super do pšenice je nejvhodnější brzy na jaře (do BBCH 30)

Související články

Rozdílná témata a jeden cíl - zvýšení výnosu a jeho kvality

20. 05. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 406x

Status®: Překoná sucho a horko, rozšíření registrace

10. 05. 2024 Ing. Jiří Vašek; ADAMA Stimulace Zobrazeno 256x

Kvalita a výnos u pšenice, jarního ječmene, máku, kukuřice…

07. 05. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 854x

Začínáme přicházet o vodu - ochrana systémem Energen

02. 05. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 914x

Výrobky Energen v cukrové řepě a pšenici

02. 05. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král, Ing. Radek Kašík; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 920x

Další články v kategorii Stimulace

detail