BASF
BASF
BASF

AGRA

N-Lock Super - pomocník od Cortevy

20. 11. 2022 Jaroslav Jančík; CORTEVA Agrisciences Czech s.r.o. Hnojení Zobrazeno 327x

Od začátku letošního roku se zemědělci potýkají s vysokými cenami průmyslových hnojiv a zatím to nevypadá, že by se to mělo zlepšovat. Každý zemědělec bude zřejmě přemýšlet, jaká nakoupit hnojiva a jak zefektivnit jejich použití. Ti zemědělci, kteří mají přístup i k organickým hnojivům, zvláště tekutým (digestát, kejda, močůvka atd.), zřejmě využijí přípravek N-Lock Super, a tím ušetří nejen náklady na hnojení.

Proseeds

N-Lock Super

Tato inovovaná formulace starého známého N-Locku již nesedimentuje a zůstává dlouhodobě v tekutém stavu. Jedná se o stabilizátor dusíku využitelný zejména s tekutými organickými hnojivy (kejda, digestát apod.). Obsahuje mikroenkapsulovanou formulaci nitrapyrinu (300 g/l) a má jedinou vlastnost, zpomalí přeměnu amoniakálního dusíku na nitrátový.

Působení N-Lock Super

V České republice je mnoho podniků, kterým v areálu vyrostly bioplynové stanice nebo chovají hospodářská zvířata na kejdových technologiích. Z nich vzniká velké množství organických hnojiv - kejdy, močůvky a digestátu. Hnojení organickými hnojivy tohoto typu má několik výhod. Podnik nemusí vydávat velké částky za minerální hnojiva, do půdy se vrací i jiné látky než dusík a hnojením uvolňují kapacitu svých skladovacích zařízení - což je nyní v mnoha případech hlavní důvod, proč se digestát vyváží. Pokud k digestátu, kejdě či močůvce přidáte ještě N-Lock Super, zvýšíte značně využitelnost dodaného dusíku pro rostliny a zvýšíte ochranu životního prostředí, díky omezení proplavování nitrátového dusíku do spodních vod. Digestát, kejda, močůvka apod. obsahují především rychle uvolnitelný a účinný amonný dusík (NH4+), který je v tomto stavu dobře přijímán rostlinami. Zároveň ale podléhá i nitrifikaci, tedy přeměně na dusík nitrátový. Ten je velmi náchylný k proplavování do spodních vod a jeho využitelnost se tím snižuje. Přípravek N-Lock účinně zabraňuje přeměně dusíku amonného na nitrátový a pomáhá udržovat tuto dobře přijatelnou formu dusíku v kořenové zóně po dlouhou dobu. To zpravidla vede k vyššímu výnosu a zlepšení kvalitativních parametrů (např. pšenice nebo řepka). Bez N-Locku Super by se část dusíku vyplavila do spodních vod, což by mělo negativní dopad na životní prostředí.

Podzimní aplikace N-Lock Super

Pozitivních výsledků dosáhly podzimní aplikace hnojiv s N-Lockem Super na strniště předplodiny. Až 60 % na podzim aplikovaného dusíku bylo k dispozici i v jarním období. Při nepoužití N-Locku Super bylo naopak až 60 % aplikovaného dusíku na jaře již pro rostliny nedostupných.

Doporučení pro aplikaci:

  • jednotná dávka 1,7 l/ha pro všechny plodiny,
  • rozmíchat v aplikační technice (aktivní míchání) nebo použít aplikátory při plnění,
  • ideální je při nebo po ní zapravit, dusík je tak stabilizován až do jara,
  • pokud je aplikováno do porostu (např. řepka od 4 listu), tak je třeba, aby v následujících 7 dnech spadlo alespoň 10 mm dešťových srážek, které N-Lock Super proplaví do půdy a stabilizuje dusík.

Pozitivní efekt N-Locku Super je zohledněn v Nitrátové směrnici, zde inhibitory nitrifikace své místo zaslouženě mají. Pokud chcete pod jařiny ve III. aplikačním pásmu použít hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem (kejda, digestát), již od 1.10. je nutné použít inhibitor nitrifikace N-Lock Super. Zároveň je zde podmínka pro použití dávkovacího zařízení pro řízenou homogenizaci inhibitoru s hnojivem (injektáž během aplikace nebo při plnění).

Pro mnoho podniků se silnou živočišnou výrobou nebo bioplynovými stanicemi je konec léta a podzim ideálním termínem pro vyprázdnění skladovacích jímek. V minulosti se těchto materiálů spíše zbavovali, ale dnes je možné i díky N-Locku Super využít obsažené živiny efektivně na podzim a ušetřit peníze za jarní dusík. Zároveň díky tomu, že nedochází k jeho proplavení do spodních vod, tak zajistí i ochranu zdrojů pitné vody.

Související články

Olsenova metoda pro stanovení přístupného fosforu na karbonátových půdách a následné hnojení

21. 03. 2023 RNDr. Václav Macháček, DrSc., Ing. Eva Kunzová, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 158x

Nutrino™ - roztokové hnojivo s řízeným uvolňováním dusíku

11. 03. 2023 Ing. Luděk Novák; Agrinova Group Hnojení Zobrazeno 156x

Hnojenie repky na jar a ďalej vo vegetácii

08. 03. 2023 Prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Hnojení Zobrazeno 268x

Využití dusíku rostlinami ozimé řepky

04. 03. 2023 Ing. Jindřich Černý, Ph.D. a kol. Hnojení Zobrazeno 401x

Snížené hnojení: Historický přehled vývoje metodik pro hnojení orných půd draslíkem vypracovaných VÚRV

30. 11. 2022 RNDr. Václav Macháček, DrSc., Ing. Eva Kunzová, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 397x

Další články v kategorii Hnojení

detail