BASF
BASF
BASF

AGRA

Slabý nárůst kořenů limituje výnos porostů pšenice

14. 04. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 1301x

Na cca 50 % výměry pšenice jsou porosty, které jsou stále silně nevyrovnané s velkým nepoměrem nadzemní části a kořenů. Ty nemají často objem ani potřebný výkon. Nevyrovnaným porostům se silným hlavním stéblem a slabšími odnožemi můžeme pomoci.

Proseeds

Přibližně 25–30 % výměr pšenice je velmi hustých a silných, ale přibližně 50 % porostů pšenic má velkou nerovnováhu mezi nadzemní částí a menšími kořeny.

Velmi rádi slyšíme, že chodíte v porostech, kontrolujete vývoj kořenů i klasu a reagujete na tento stav porostů. Ty jsou, díky průběhu počasí stále ještě menší a slabší, než by bylo potřeba. Proto až do poloviny sloupkování budeme doporučovat podporu tvorby kořenů.

Chceme upozornit na všechny momenty, které mohou v rozhodování pomoci i uškodit. V tomto článku chceme upozornit i na další rizika jakým je například přísušek, který může tyto problémy prohlubovat. A chceme hovořit i o různých úhlech pohledu při krácení porostů ozimých obilnin.


Ozimá pšenice – vyrovnávání porostů a ochrana výnosového potenciálu

I. Popis a doporučení do slabších porostů pšenice

Na cca 50% výměry pšenic jsou porosty, které jsou stále silně nevyrovnané s velkým nepoměrem nadzemní části a kořenů. Ty nemají často objem ani potřebný výkon.

Nevyrovnaným porostům se silným hlavním stéblem a slabšími odnožemi můžeme pomoci:

  • Podpořit tvorbu kořenů, (až do poloviny sloupkování), ty budou mít zvýšený příjem živin a hormonálně podpoří udržení odnoží a vyrovnání porostů v přísušcích - Energen Fulhum Plus 0,25–0,5 l/ha.
  • Použití do 10 % rozpuštěné močoviny umožní rychlý příjem dusíku, indukuje v listech tvorbu cytokininů, které podpoří růst odnoží a omezí růst hlavního stébla. Podmínka - neaplikovat za slunečního úpalu nebo snížit koncentraci na 5–7 %.
  • V historii dotahování slabých a nevyrovnaných porostů se nám velmi osvědčilo použít 15–20% roztok DAM nebo SAM (může být i 8% roztok síranu amonného) ve vyšší dávce vody (300–500 l/ha společně s Fulhumem.
  • Krácení čistým CCC tam, kde není délka klasu nad 1 cm.

Nečekali jsme, že aktualita, kterou jsme natáčeli 4. 3. 2024 bude mít na velké výměře porostů ozimých obilnin platnost až do poloviny jejich sloupkování.

Videoaktualita o rizikovém stavu kořenů o důsledcích i nápravě stavu na YouTube:

II. Univerzální doporučení do všech porostů pšenice

  1. V začínajícím a regionálně odlišném nedostatku vláhy doporučujeme paušálně přidávat do každé aplikace 0,1–0,2 l/ha Energen 3D Plus. Je to komplexní výrobek s velmi silnou schopností zadržení vody v porostech a silnou podporou příjmu a zabudování dusíku. Má od 1. 9. 2023 vylepšenou formulaci s prodlouženým účinkem proti suchu. Porosty jsou v hlavním období růstu, který je přirozeně spojen i s velkým odparem vody. Přitom se začínají potkávat s vyššími teplotami. Proto znovu připomínáme. Vodu, která se odpaří, již zpět nevrátíme. Vvšechny výrobky Energen mají od 1. 9. 2023 novou formulaci s prodlouženým účinkem v suchu.
  2. V aktuálním průběhu počasí i porostů má rozhodující účinek pro diferenciaci a celkový vývoj klasu mimokořenová výživa s dominancí fosforu.

Ozimá pšenice – popis rizik a doporučení krácení

I. Ošetření porostů pšenice z pohledu délky klasu

Z pohledu antigiberelinů je nutné si uvědomit, že mají současně i antiauxinový účinek, který může brát asimiláty klasu a negativně ovlivnit jeho vývoj. Hovoříme přednostně o trinexapacethylu a CCC. Tento účinek začíná být rizikový při délce klasu nad 1 cm. Snížením toku živin klesá produktivita a plnost klasu.

Jak při délce klasu nad 1 cm postupovat a nevytvářet si zbytečné riziko nenápadného snížení výnosu?

  1. Výše popsané riziko je významně eliminováno vyšší úrovní dusíkaté výživy, při úrovni nad 170 kg N/ha. Kladnou roli může hrát organická výživa vytvářející starou půdní sílu a případná dobře proběhlá mineralizace v období sloupkování. Je to proto, že negativní účinek těchto aplikací je ve finále nedostatek výživy pro vývoj klasu.
  2. Určitě bude mít kladný vliv i mimokořenová výživa dusíkem a hnojivy s dominancí fosforu.
  3. Do krácení doporučujeme jako prevenci plošně do porostů přidat 0,1 l/ha Energen Apikál, který zvyšuje tok asimilátů do klasu a do dávky 0,15 l/ha neovlivňuje hustotu porostu. Do hustých porostů – letos okolo 25 % můžeme souběžně s krácením použít až 0,5 l/ha Apikálu. Tím zvýšíme produktivitu klasu v hlavních stéblech a snížíme počet parazitických odnoží.
  4. Pokud je délka klasu nad 1 cm, nebo v pokročilejší fázi a současně si nejsme jisti úrovní výživy, pak doporučujeme zvolit výrobek, který obsahuje jenom čisté prohexadion calcium, který nemá anti auxinový účinek a nebere asimiláty klasu.

II. Ošetření porostů pšenice - z pohledu hustoty porostu

Energen Apikál můžeme použít v širokém aplikačním oknu od konce odnožování do poloviny sloupkování. Směřuje asimiláty do hlavních stébel, zvyšuje produktivitu klasu a podporuje růst kořenů, čímž pomáhá vytvářet předpoklady k tvorbě vyššího výnosu. Podobně jako Fulhum zvyšuje příjem a zabudování dusíku.

Video o Energen Apikál o pravidlech ředění hustých porostů na YouTube:

III. K principům krácení

Husté porosty pšenic doporučujeme krátit trinexapacethylem, který nám odhazuje ty nejslabší odnože.  Řídké pšenice krátíme CCC, které bude podporovat dotahování slabších odnoží a zahušťovat porost. Pšenice, které mají optimální počet silných odnoží, krátíme neutrálně k jejich hustotě. Můžeme například volit 0,2 l/ha trinexapacethyl a 0,5–0,8 l/ha CCC. Látkou, která neovlivňuje hustotu porostu je čistý prohexadion calcium. Při jeho používání se nemusíme ohlížet na délku klasu a ani neovlivňuje hustotu porostu. U všech ostatních „krátidel“ by délka klasu v hlavním stéble měla být maximálně 1 cm. To neplatí pří úrovni výživy nad 170 kg N/ha.

Ke každému krácení má smysl přidávat 0,1 až 0,15 litru/ha Energen Apikál, který v této dávce neovlivní hustotu porostu, ale vrací klasům podstatnou část asimilátů, které jim krácením bereme. Hustší pšenice můžeme ředit zvýšením dávky Apikálu na 0,3–0,7 l/ha. Do slabších a nevyrovnaných porostů v přísušcích můžeme až do fáze poloviny sloupkování přidat i menší dávku 0,25 l/ha Energen Fulhum Plus pro další podporu tvorby kořenů, které budou z dlouhodobého pohledu stabilizovat architekturu porostu.

Do každého krácení doporučujeme přidat 0,5 l/ha bóru, který zpevňuje pletiva. Proč? Když se podíváme na fotografii, tak jednoznačně uvidíme dominantní jev tohoto jara. Vegetativní fáze se předbíhá před vývojem klasu, a proto i když budeme krátit z pohledu délky klasu ve správný termín, tak pod kolínky může zůstat nezpevněná část stébel. A o to se umí postarat bór.

Související články

Možnosti využití biostimulantů pro stabilizaci výnosů

13. 06. 2024 Ing. Alena Bezdíčková, PhD.; Ditana spol. s r. o. Stimulace Zobrazeno 447x

Energen Foliar Plus - pracujeme s porosty v regionech s nadbytkem vláhy

06. 06. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 3805x

Technologie BioAktiv CZ je odpovědí na zemědělské výzvy roku 2024

04. 06. 2024 Mgr. Martin Maxa, Ing. Josef Basík; BioAktiv CZ Stimulace Zobrazeno 259x

Topsil - novinka pro sílu a odolnost

02. 06. 2024 Ing. Jan Šamalík; CHEMAP AGRO s.r.o. Stimulace Zobrazeno 322x

Ošetření plodin po krupobití, při zamokření a přetahování asimilátů do klasů

31. 05. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 2852x

Další články v kategorii Stimulace

detail