BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Doporučení do jarních sladovnických ječmenů

12. 04. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 1749x

U jarních obilnin ve fázi odnožování můžeme ovlivnit jejich celkový výnosový potenciál a architekturu porostu. Jarní ječmeny, jarní pšenice a ovsy mají obecně významně méně času pro svůj vývoj než ozimy, a proto má význam jim v období odnožování věnovat maximální pozornost. Podpora tvorby kořenů, zvýší příjem živin z půdy. To dodá porostům dlouhodobou stabilitu v jejich dalším vývoji. Produkce cytokininů z rostoucích kořenových špiček snižuje apikální dominanci nadzemní části a tím podpoří odnožení i vyrovnání porostů.

Proseeds

Jarní ječmeny - odnožování

U jarních obilnin ve fázi odnožování můžeme ovlivnit jejich celkový výnosový potenciál a architekturu porostu. Jarní ječmeny, jarní pšenice a ovsy mají obecně významně méně času pro svůj vývoj než ozimy, a proto má význam jim v období odnožování věnovat maximální pozornost. Podpora tvorby kořenů, zvýší příjem živin z půdy. To dodá porostům dlouhodobou stabilitu v jejich dalším vývoji. Produkce cytokininů z rostoucích kořenových špiček snižuje apikální dominanci nadzemní části a tím podpoří odnožení i vyrovnání porostů.

Na začátku tvorby 1. odnože a v odnožování doporučujeme 0,5 l/ha Energen Fulhum Plus. Dělené dávky Energen Fulhum Plus například 2× 0,25 l/ha mají vždy vyšší účinek než jedna plná dávka. Pokud by se nestihla dávka rozdělit, pak použít jednorázově plnou dávku.

Další pororučení:

Mangan - v dávce 0,3–0,5 l/ha okamžitě podpoří odbourávání auxinů v rostlinách a tím pádem i snížení apikální dominance, posílení slabších odnoží a jejich vyrovnání se silnějšími. Dále 0,5–1,0 l/ha CCC a 10 % roztok močoviny, která okamžitě v listech do 40 minut po aplikaci začíná indukovat tvorbu cytokininů a tím i působí velmi podobně, jako v delším čase, podpora růstu kořenů Fulhumem. A samozřejmě nezapomínáme ani na mimokořenovou výživu s dominancí fosforu, která pozitivně ovlivní diferenciaci klasu.

Jarní ječmen vysetý na podzim

Podzimní výsevky jarních ječmenů jsou na jedné straně velmi diskutovaným tématem v přísuškových a suchých regionech, protože zvyšují i v méně příznivých podmínkách jak výnos, HTZ, zvyšují podíl předního zrna i kvalitu. Na straně druhé jsou farmy, kde tento model již realizují 10 let s tím, že dlouhodobé navýšení výnosu o cca 0,7–1 t/ha jim vyvažuje rizika vymrznutí porostu. Ta jsou v dlouhodobém průměru mezi 10 až 20 %. A protože se jedná o zajímavé téma, přikládáme video z Farmy Král, které jsme natočili v první jarní den. Doporučení k ošetření tohoto porostu jsou prakticky stejná, jaká se realizují ve sladovnických ječmenech v odnožování na jaře.

Komentář jarního ječmene vysetého na podzim na YouTube:

 

Jarní ječmen – výhled do fáze sloupkování a metání

Udržení nižší hladiny dusíkatých látek v zrnu a zadržení vody v rostlině v suchu, jsou zcela jistě velmi žádané účinky ve sladovnickém ječmeni. Energen Fruktus Plus se v poslední době začíná, díky těmto účinkům, velmi silně prosazovat právě do sladovnických ječmenů.

Strategie do přísušků. Do sladovnických ječmenů doporučujeme v přísuškových regionech od počátku sloupkování až do aplikace s klasovým fungicidem používat opakovaně 0,2 l/ha Energen Fruktus Plus. Tato dávka Fruktusu v přísušku nahradí Energen 3D Plus. Má stejný vliv na zadržení vody v rostlině, ale Fruktus nezvyšuje v rostlinách obsah dusíku. V kombinaci s ním doporučujeme využívat synergický účinek mimokořenové výživy s dominancí fosforu.

Strategie snížení N a zvýšení produktivity klasu. Využití Fruktusu je užitečné tam, kde hrozí vysoká hladina dusíkatých látek v zrnu sladovnických ječmenů. Tam v růstové fázi od druhé poloviny sloupkování až po metání, můžeme aplikovat jednorázovou dávku 0,5 l/ha Energen Fruktus Plus pro snížení obsahu dusíkatých látek, snížení propadu zrna pod sítem, zvýšení HTZ a výnosu a zadržení vody v rostlině.

Přednáška o sladovnickém ječmeni na YouTube:

Všechny výrobky ENERGEN mají od 1.9.2023 novou formulaci s prodlouženým účinkem v suchu.

 

 

Související články

Možnosti využití biostimulantů pro stabilizaci výnosů

13. 06. 2024 Ing. Alena Bezdíčková, PhD.; Ditana spol. s r. o. Stimulace Zobrazeno 447x

Energen Foliar Plus - pracujeme s porosty v regionech s nadbytkem vláhy

06. 06. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 3805x

Technologie BioAktiv CZ je odpovědí na zemědělské výzvy roku 2024

04. 06. 2024 Mgr. Martin Maxa, Ing. Josef Basík; BioAktiv CZ Stimulace Zobrazeno 259x

Topsil - novinka pro sílu a odolnost

02. 06. 2024 Ing. Jan Šamalík; CHEMAP AGRO s.r.o. Stimulace Zobrazeno 322x

Ošetření plodin po krupobití, při zamokření a přetahování asimilátů do klasů

31. 05. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 2852x

Další články v kategorii Stimulace

detail