BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Plodiny, úhly pohledu a regenerace po mrazech

22. 04. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 1053x

Ve druhé polovině dubna 2024 prochází porosty nízkými teplotami. Některým porostům teploty okolo 8 °C spíše prospějí, jiné budou pravděpodobně poškozené nočními mrazíky. Obecně by takovýto průběh teplot nebyl k tomuto datu nijak výjimečný, ale vzhledem k vývoji porostů, které jsou o měsíc napřed, to může být problém. V současné době jsou porosty v závislosti na nadmořské výšce ve významně odlišných fázích vývoje. Například nad 500 m n. m. nalezneme pšenice v prvním až druhém kolénku, v nejteplejších oblastech nížin již rané odrůdy pšenic metají

Proseeds

Pšenice ozimá

Produktivita klasu

Z pohledu diferenciace klasu jsou nízké teploty prospěšné, protože zpomalí prodlužovací růst klasu a způsobí jeho kvalitnější vývoj. Negativním momentem pro vývoj klasu je to, že nízké teploty razantně omezují příjem živin kořeny z půdy. Nehovoříme ani o tom, že velké procento pšenic má kořeny stále velmi podprůměrné. Z tohoto pohledu bude mít význam mimokořenová výživa plným hnojivem s dominancí fosforu. Pro období chladu trvající okolo 14 dní je optimální dávka 1,5 kg/ha P2O5.

Vyrovnanost a hustota porostu

Doporučení do slabších a nevyrovnaných porostů pšenice

Velká výměra pšenic má stále slabé kořeny, nepoměr nadzemní a  podzemní části. V důsledku toho se zesiluje hlavní stéblo a růstově „utíká“ odnožím. Tam, kde tomu tak je doporučujeme k mimokořenové výživě, a to až do poloviny sloupkování použít Energen Fulhum Plus v dávce 0,3– 0,5 l/ha a k tomu do 10% rozpuštěné močoviny. Podpora tvorby kořenů nejenomže pomůže vyrovnat porosty, ale i zvýší příjem živin z půdy. To se nám v porostech bude hodit, protože i tam, kde byly přísušky přišla většinou voda a po zvýšení teplot by tím pádem mohla začít probíhat kvalitní vlna mineralizace dusíku. A právě tehdy větší kořeny pomohou jako čerpadlo využít půdních zásob živin. A  nezapomínáme přidávat do každého postřiku 0,1–0,2 l/ha bóru, který zvýší příjem ostatních živin a zpevní pletiva stébel.

Doporučení do pěkně narostlých, hustých porostů ozimých pšenice

Mimo mimokořenové výživy, která bude v obdobích chladu důležitá ve všech porostech, doporučujeme do hustých porostů až do poloviny sloupkování 0,5 l/ha Energen Apikál. Přesune asimiláty do hlavních stébel a tím zvýší produktivitu jejich klasu, podpoří růst kořenů a příjem a zpracování dusíku ve stejném rozsahu jako Fulhum. Zde bychom měli trochu upozornit na to, že jistou univerzální hustotou porostu je přibližně 600 klasů/m2. Pokud máme výsevek nad 4 MKS, je vysoce pravděpodobné, že je porost hustý a že mu použití Apikálu prospěje jak v tvorbě výnosu, tak i v jeho kvalitě.

 

Video Energen Apikál – pravidla ředění hustých porostů na YouTube:

Metání raných odrůd ozimé pšenice

V nejteplejších oblastech již metají rané odrůdy pšenic. A to znamená, že se nám blíží termín kvetení a případná aplikace klasového fungicidu. (Vyšší intenzita bude mít smysl u kvalitních potravinářských pšenic a pšenic tvrdých). Zde doporučujeme Energen Aktivátor Plus v dávce 0,3 l/ha v období aplikace fungicidu na praporec až do klasu. Použití Aktivátoru je zcela bezpečné. I proto, že obsahuje 3Déčko a nezrychluje odpar vody. Navíc v této fázi již nijak neovlivníme hustotu porostu, ale jenom velikost zrna a obsah dusíkatých látek. V kombinaci s Aktivátorem doporučujeme použít mimokořenovou výživu – plné rozpustné hnojivo s dominancí fosforu (1,5 kg/ha P2O5), 5 až 8 kg/ha síranu amonného, okolo 0,3 až 0,5 l/ha zinečnatého hnojiva a 3–5 kg/ha cukru.

Podrobnější doporučení s předstihem na YouTube:

Účinky Aktivátoru bez ohledu na hustotu porostu: Zvýšení HTZ, OH, dusíkatých látek, snížení propadu zrna pod sítem a tím pádem i vyšší výnos, kvalitního, a zvláště většího zrna.

Výsledné odrůdové průměry posledních 12 let

  • Při 125 kg N/ha Aktivátor průměrně přes odrůdy zvyšoval výnos o 0,4 t/ha.
  • Při 225 kg N/ha Aktivátor průměrně přes odrůdy zvyšoval výnos o 0,7–1,0 t/ha.

Z toho lze snadno dovodit, že má použití Energen Aktivátoru Plus do klasu vysokou ekonomickou návratnost. A při dostatku vláhy fungoval na farmách lépe, s vysokým navýšením výnosu a vysokou ekonomickou návratností 0,5 l/ha Aktivátoru.

Ozimé ječmeny – z ekonomického hlediska přednostně sladovnické

Ječmeny reagují na použití přesné a cílené dávky auxinů na klas výborně. Platí pro ně podobné doporučení, jako pro pšenice s tím rozdílem, že použijeme místo Aktivátoru výrobek Energen Fruktus Plus v dávce 0,3–0,5 l/ha (když je vláha má smysl použít vyšší dávku). K tomu doporučíme plně rozpustné hnojivo s dominancí fosforu (1,5 kg/ha P2O5), okolo 0,3–0,5 l/ha zinečnatého hnojiva a 3 až 5 kg/ha cukru. Výsledkem je zvýšení HTZ, OH, snížení dusíkatých látek, snížení propadu zrna pod sítem a tím pádem i vyšší výnos, kvalitního, a zvláště většího zrna.

Regenerace porostů poškozených mrazem

Regenerace porostů po poškození mrazem je dominantně spojena s nadměrným výdejem energie. Týká se dominantně dvouděložných rostlin, kde došlo k poškození porostů (řepka, mák, (zvláště ty z podzimních výsevů), mladé rostliny cukrové řepy). Tam, kde je poškození viditelné je již v porostech vysoká míra stresu. Kdybychom si prostřednictvím přístrojů mohli takovýto stav zviditelnit, viděli bychom, že přenosové soustavy vedou elektřinu na plné pecky a  rostliny čerpají maximální rezervy energie spojené se štěpením cukrů. Rychlost regenerace souvisí i s výkonem kořenové soustavy a aktivním dělením buněk. Proto do takto poškozených porostů doporučujeme 5 kg/ha cukru nebo melasy, 5% roztok močoviny a do řepky a máku 0,5 l/ha Energen Stimul Plus.


Stimul můžeme použít i do cukrové řepy, ale tam, kde je dostatek vláhy, zcela jasně do cukrové řepy upřednostníme Energen Foliár Plus v dávce 0,5 l/ha, který razantně podporuje tvorbu chlorofylu, zvětšuje listovou plochu, podporuje buněčné dělení a podporuje růst kůlového kořene cukrové řepy, což je výhodné zvláště tam, kde v budoucnu hrozí přísušky. Na cukrovou řepu se ještě podrobně podíváme na konci období chladna abychom udělali jistou inventuru stavů a další doporučení do porostů.

Loňském video o regeneraci porostů po mrazech na YouTube:

Jarní sladovnický ječmen a oves nahý

Mohli bychom hovořit obecně o jarních obilninách, ale úmyslně jsme dali do nadpisu dvě, které snad budou mít v letošním roce dobrou ekonomiku a bude mít smysl se jim více věnovat. Obě jarní obilniny již začaly většinou odnožovat. Doporučujeme v této fázi do jarního ječmene 0,5 l/ha Energen Fulhum Plus. Podporou tvorby kořenů zesílíme odnožování, tím podpoříme tvorbu výnosu a vytvoříme předpoklady pro naředění dusíku v zrnu výnosem. Jarní ječmen výborně reaguje na mimokořenovou výživu s dominancí fosforu. Tím ovlivníme produktivitu klasu a k tomu roztokem močoviny okolo 7 % podpoříme vyrovnání odnoží. U podpory odnožování CCC pozor na blízkost mrazíků, abychom porosty nezastavili v růstu.

Jarní ječmen - přednáška a doporučení na YouTube:

Oves obecně je plodinou, která na podporu tvorby kořenů 0,5 l/ha Energen Fulhum Plus a finální aplikací 0,3 l/ha Aktivátoru reaguje nejsilněji ze všech obilnin. Je to dáno tím, že podobně jako hrách má slabší plnění asimilátů do zrna a zvětšením kořenů a použitím správné dávky Aktivátoru při metání až květu podpoříme tok asimilátů do zrna, ale omezíme i redukci klásků v latách.

Video z ovsa nahého o technologii používání Energenů u bratrů Říhánkových v Útušicích u Plzně:

Mák setý - použití Energenů v listové růžici

V počátečních fázích růstu doporučujeme do listové růžice řidších porostů Energen Aktivátor Plus v dávce 0,5 l/ha, který navíc podporuje silnou tvorbu postranních větví. Do opožděných, hustých porostů doporučujeme přednostně Energen Fulhum Plus v dávce 0,5 l/ha. Oba výrobky razantně podpoří růst nových kořenů, příjem a zpracování dusíku a schopnost trhat vodu z půdy. Do tankmixu s přípravky Energen doporučujeme přidat 7 % močovinu a komplexní mimokořenovou výživu s dominancí fosforu. (Postřik provádíme k večeru a  vyhýbáme se slunečným dnům). Pokud by postřik probíhal v počátku prorůstání listových růžic, je výhodné přidat do řidších porostů i  fungicid s větvícím účinkem. (např. metconazole). Velký význam u takto oslabených porostů bude mít přidání 3–5 kg cukru/ha. Zvláště po proběhnutí nízkých nočních teplot přispějí cukry k rychlé regeneraci porostů.

Fáze počátku prorůstání listových růžic máku

Pro tuto fázi máme výkonnou aplikaci přípravku Energen Stimul Plus v dávce 0,5 l/ha. Příznivě ovlivní tvorbu kořenů, které jsou pro tvorbu výnosu, příjem živin a vláhy u máku rozhodující. Silně podporuje aktivitu nitrátreduktázy, a tím i příjem a zpracování dusíku. Významné je i protistresové působení vůči suchu.

V praxi, zvláště tam, kde proběhl rychlý vývoj porostů, se osvědčilo oba termíny aplikace spojit (Fulhum 0,5 l/ha + Stimul 0,5 l/ha), ve fázi počátku prodlužovacího růstu, do jednoho tak-mixu. Výsledkem je silný stimulační impuls. Ten podpoří růst kořenů a tvorbu výnosu. Zvláště v kombinaci s močovinou, fosforem a cukrem.

Související články

Možnosti využití biostimulantů pro stabilizaci výnosů

13. 06. 2024 Ing. Alena Bezdíčková, PhD.; Ditana spol. s r. o. Stimulace Zobrazeno 447x

Energen Foliar Plus - pracujeme s porosty v regionech s nadbytkem vláhy

06. 06. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 3805x

Technologie BioAktiv CZ je odpovědí na zemědělské výzvy roku 2024

04. 06. 2024 Mgr. Martin Maxa, Ing. Josef Basík; BioAktiv CZ Stimulace Zobrazeno 259x

Topsil - novinka pro sílu a odolnost

02. 06. 2024 Ing. Jan Šamalík; CHEMAP AGRO s.r.o. Stimulace Zobrazeno 322x

Ošetření plodin po krupobití, při zamokření a přetahování asimilátů do klasů

31. 05. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 2852x

Další články v kategorii Stimulace

detail